Доц. д-р Fatih TAŞKESEN

Болница Мемориал Аташехир

Обща Хирургия

Болница Мемориал Аташехир

Център за Обезитетна Хирургия

Болница Мемориал Аташехир

Център за гръдно здраве

Болница Мемориал Аташехир

Хемороиди и аноректални заболявания

Болница Мемориал Аташехир

Онкологичен Център

Болница Мемориал Аташехир

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366