Доц. д-р Köksal BİLGEN

Болница Мемориал Аташехир

Обща Хирургия

Болница Мемориал Аташехир

Център за гръдно здраве

Телефонен номер

+90 212 444 7 888