Доц. д-р Sibel ERTEK

Болница Мемориал Анкара

Ендокринни заболявания

Телефонен номер

+90 212 444 7 888