Loading

Prof. H. Ahmet DEMİR

Ankara Hospital
Memorial Ankara Hospital
Easy Appointment

OTHER HOSPITALS AND UNITS IN SERVICE

 • Memorial Ankara Hospital
  Pediatric (Child) Hematology
 • Memorial Ankara Hospital
  Pediatrics

PERSONAL INFORMATION

BIRTH PLACE / DATE

Erzurum / Turkey /1974

FOREIGN LANGUAGE

English

E MAIL ADDRESS

[email protected]

EXPERIENCE

2014 - Currently, Ankara/Ankara/Turkey
MEMORIAL ANKARA HOSPITAL
Paediatrician
2009 - 2014, Ankara/Ankara/Turkey
ANKARA PAEDIATRY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
2008 - 2009, Siirt/Siirt/Turkey
SİİRT MILITARY HOSPITAL
2000 - 2005, Ankara/Ankara/Turkey
HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
Department of Paediatry, Research Assistant

EDUCATION

2005 - 2009, Ankara/Turkey
HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
Institute of Oncology, Paediatric Oncology
2005 - 2009, Ankara/Turkey
HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
Institute of Oncology, Paediatric Oncology (Master’s with thesis)
1993 - 2000, İstanbul/Turkey
ISTANBUL UNIVERSITY CERRAHPAŞA MEDICAL FACULTY
Medical Training

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. TreatmentResults of ThoracicNeuroblastomas: A Review of 84 Casesfrom a Single Center, 2nd ISC  International Conference on CancerChemotherapeutics, November 10-12, 2005, İstanbul-Turkey. AbstractBook, p.105 (Sözlü Bildiri).
 • Yalçın B, Yağcı B, Küpeli S, Demir HA, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Educationalachievement, employement, smoking, maritalandinsurancestatuses in long-termsurvivors of childhoodlymphomas. 3rd International Symposium on childhood, AdolescentandYoungAdultNon-HodgkinLymphoma, June 11-13, 2009, Frankfurt, Germany, Hematology Meeting Reports 2009; 13: 85 (Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Çağlar M, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. PrimaryChestTumors in Children.XXXVII. Meeting of SIOP, VancouverCanada, 2005. Pediatric Blood andCancer. 2005; 45:473 (Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Küpeli S, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. TreatmentResults of ThoracicNeuroblastomas: A Review of 87 CasesFrom a Single Center. 38th Annual Conference of the International Society of PediatricOncology SIOP 2006 Geneva, 18-21 September 2006. Pediatric Blood  andCancer, 2006; 47:366 (Sözlü Bildiri).
 • Yalçın B, Kutluk T, Şenocak ME, Akyüz C, Demir HA, Varan A, Büyükpamukçu M, Kale G. PrimaryLiverTumors in Children. 41st Annual Conference of theInternational Society of PediatricOncology 2009 Sao Paulo, 5-9 October 2009. Pediatric Blood andCancer 2009; 53:819 (Poster Bildiri).
 • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım I, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Comparison of sulbactam-cefoperazonewithcarbapenems as empiricalmonotherapyforfebrileneutropenicchildrenwithlymphomaandsolidtumors.41st Annual Conference of the International Society of PediatricOncology 2009 Sao Paulo, 5-9 October 2009,Pediatric Blood andCancer, 2009; 53:739(Sözlü Bildiri).
 • Kutluk T, Şahiner UM, Akyüz C, Yalçın B, Demir HA, Varan A, Büyükpamukçu M. A HospitalBasedPediatricCancerRegistry, Hacettepe Experience 1971-2004. 41st Annual Conference of the International Society of PediatricOncology, Sao Paulo, 5-9 October 2009, Pediatric Blood andCancer 2009; 53:851(Poster Bildiri).
 • Büyükpamukçu M, Yağcı B, Yalçın B, Demir HA, Varan A, Akyüz C. InfantileHepaticHemangioendotheliomas in Children. 39th Annual Conference of the International Society of PaediatricOncology, SIOP 2007,  Mumbai, India, 31 October–3 November 2007. Pediatric Blood andCancer 2007; 49: 400(Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Tanyel C, Akcoren Z, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Thoracicgermcelltumors in childhood. 40th Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 2-6, 2008. Berlin, Germany. Abstractbook p. 21. (Pediatric Blood andCancer, Online)(Sözlü Bildiri).
 • Yalçın B, Demir HA, Şenocak ME, Kale G, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Ewingsarcoma/primitiveneuroectodermaltumor of thethoraciccage in childhood. 40th Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 2-6, 2008. Berlin, Germany. Abstractbook p. 22. (Pediatric Blood andCancer, Online)(Sözlü Bildiri).
 • Yalçın B, Demir HA,Ciftci A, Orhan D, Küpeli S, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Pediatricthymomas: 11 casesfrom a singlecenter. 40th Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 2-6, 2008. Berlin, Germany. Abstractbook p. 36. (Pediatric Blood andCancer, Online)(Poster Bildiri).
 • Varan A, Demir HA, Yalçın B, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. MalignantPeripheralNerveSheathTumors in Childhood: Retrospective Analysis pf 13 Cases.42nd Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 21-24, 2010. Boston, USA, Pediatric Blood andCancer, 2010;55:p.908, SIOP Abstracts(Poster Bildiri).
 • Akyüz C, Demir HA, Varan A, Yalçın B, Ocak S, Kutluk T, Büyükpamukçu M, Temozolomide in RelpasedorResistantPediatric Brain Tumors: 13 Casesfrom a Single Center.42nd Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 21-24, 2010. Boston, USA, Pediatric Blood andCancer, 2010; 55: p.1005, SIOP Abstracts(Poster Bildiri).
 • Emir S, Metin A, Demir HA, Tunç B. Non-HodgkinLymphomaAssociatedwithCongenitalİmmunodeficiencies.42nd Congress of theInternationalSociety of PaediatricOncologyOctober 21-24, 2010. Boston, USA, Pediatric Blood andCancer, 2010; 55: p.999, SIOP Abstracts(Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Turgut S, Kara A, Emir S, KöksalY, Tunç B.Peripheral Stem Cell Mobilization in Children with Solid Tumors and Lymphomas: single center experience. IV. International Eurasia Hematology Congress, 9-13 Ekim 2013(Poster Bildiri).
 • Kocabaş A, Ekici F, Cetin Iİ, Emir S, Demir HA, Arı ME, Değerliyurt A, Güven A. Cardiacrhabdomyomasassociatedwithtuberoussclerosiscomplex in 11 children: presentationtooutcome.Cardiology in theYoung, 46th Annual Meeting of theAssociationforEuropeanPediatricandCardiologyandCongenitalCardiology, 23-26 May 2012.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Çağlar M, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocukluk Çağı Göğüs Tümörleri, 20-24 Nisan 2005, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s 150(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Büyükpamukçu N, Kale G, Varan A, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Primer Göğüs Kökenli NöroblastomlardaTedavi Sonuçları XIV. TPOG  Ulusal Pediatrik kanser Kongresi Bildiri Özet Kitabı,18-20 Mayıs 2006,  s 227 (Sözel Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi A, Kale G, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk Çağı PrimerPlöropulmoner Tümörler, XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007, Bildiri özet kitabı, s 142 (Sözel Bildiri).
 • Yazıcı N, Akyüz C, Küpeli S, Demir HA, Büyükpamukçu M. Santral VenözKateterlerde Antibiyotik Kilitleme Tedavisi, XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007,Bildiri özet kitabı, s 144 (Poster Bildiri).
 • Demir HA, Akyüz C, Varan A, Küpeli S, BüyükpamukçuM.İnfantilFibrosarkom: 2 olgu sunumu. XVII. Ulusal Kanser kongresi, 19-23 Nisan 2007,Bildiri özet kitabı, s 163(Poster Bildiri).
 • Yalçın B, Demir HA, Şenocak ME, Kale G, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk çağında göğüs kafesinin Ewing sarkomu ve PNET’leri. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 208(Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Çiftçi AÖ, Orhan D, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Çocukluk çağında timomalar. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 230(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B, Tanyel C, Akçören Z, Varan A, Kutluk T, Akyüz C, Büyükpamukçu M. Toraks kökenli germ hücreli tümörler: Tek merkez deneyimi. 15. TPOG Ulusal Pedatrik Kanser Kongresi 21-25 Mayıs 2008, İzmir, Kongre Kitabı sayfa: 252(Poster Bildiri).
 • Kutluk T, Şahiner ÜM, Akyüz C, Yalçın B, Demir HA, Varan A,Büyükpamukçu M. Pediatrik kanser kayıtları: 1971-2004 Hacettepe deneyimi. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 163(Poster Bildiri).
 • Kutluk T, Yalçın B, Şenocak ME, Akyüz C, Demir A, Varan A, Kale G, Büyükamukçu M. Çocukluk çağı primer karaciğer tümörleri. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 164(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli S, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid tümör ve lenfomalıfebrilnötropenik çocuklarda sulbaktam/sefoperazon ve karbapenemmonoterapilerinin karşılaştırılması. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 169(Sözlü Bildiri).
 • Yağcı B, Yalçın B, Küpeli S, Demir HA, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Kanserli çocuk hastaların erişkin dönemindeki sosyokültürel özellikleri. XVIII Ulusal Kanser Kongresi. 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı, s. 12(Sözlü Bildiri).
 • Azili MN, Kacar A, Cihan BS, Demir HA, Tiryaki HT. MetanefrikStromal Tümör: Çocukluk çağında nadir bir renalneoplazm. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16 Mayıs 2011, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2011;25 (Ek Sayı), s. 287(Poster Bildiri).
 • Emir S, Demir HA, Değerliyurt A, Güven A, Ekici F, Çetin İ. Tüberoskleroz Tanılı Çocuk ve Adolesanların Klinik Özellikleri ve Görülen Tümörler. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.705(Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Kaçar A, Emir S, Tunç B. Fatal Seyirli Orijini Belli Olmayan DissemineMalignrabdoid Tümör Olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.752(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Özdel S, Şenel E, Ünsal Saç R, Emir S, Kaçar A, Tunç B. HerediterSferositozlu Bir Olguda Ganglionörom: Tesadüf?, Genetik?. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.751(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Emir S, Ertürk Z, Tezer H, Tunç B. RekürrenŞilotorakslı Bir Non-HodgkinLenfoma Vakasında Fatal RSV Pnömonisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.723(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Savaş Şen Z, Emir S, Tunç B. Bir Grade IV Hemorajik Sistit Olgusunun İntravezikalProstaglandin E1 ile Başarılı Tedavisi. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.713(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Yılmaz ER, Paker İ, Emir S, Demirkan TH, Tunç B. Bir AnaplastikMeningiom Olgusu. 19. Ulusal Kanser Kongresi. 20-24 Nisan 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.642(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Emir S, Kaçar A, Demirkan TH. Bir Sakrokosigeal Bölge Nöroblastom Olgusu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.170(Poster Bildiri).
 • Emir S, Saç R, Kaçar A, Demir HA, Bayram Kabaçam G, Tunç B. PrimerİntrarenalNöroblastom: Wilms’ Tümörü ile Karışan Bir Olgu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.169(Poster Bildiri).
 • Emir S, Metin A, Demir HA, Saç R, Tunç B. Primerİmmün Yetmezlik Zemininde Gelişen Non-HodgkinLenfoma Olgularımızın Değerlendirilmesi. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.153-154(Poster Bildiri).
 • Emir S, Kan R, Demir HA, Uncu N, Tunç B. OCHOA Sendromu ve Wilms’ Tümörü Birlikteliği: Olgu Sunumu. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.171(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Varan A, Yalçın B, Akyüz C, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocuklarda PrimerMalignPeriferal Sinir Kılıfı Tümörleri: 13 Vakanın Retrospektif Analizi. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.175-176(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Akyüz C, Varan A, Yalçın B, Ocak S, Kutluk T, Büyükpamukçu M. Çocuklarda Relaps/Rekürren Beyin Tümörlerinde Temozolomid Kullanımı: Tek Merkez Sonuçları. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.172-173(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Demir S, Emir S, Kaçar A, Tiryaki T. Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Primer Kosta Kist Hidatik Olgusu: Literatürdeki İlk Çocuk Vaka. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.209(Poster Bildiri).
 • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam-Sefoperazon ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması. XVI. TPOG Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Samsun, Bildiri Özetleri Kitabı, s.134-135(Sözlü Bildiri).
 • BingölerPekici BB, Kurt F, Yakut Hİ, Demir HA, Tunç B. Bir Olgu Nedeniyle Çocuk yoğun Bakım Ünitelerinde Anne Refakatinin ve Ekip Çalışmasının Önemi. 46. Türk Pediatri Kongresi. 18-22 Mayıs 2010, İzmir, Türk Ped Arş, 2010;45:s.218(Poster Bildiri).
 • Köksal Y, Canal E, Demir HA, Coşkun Z, Kara A, Uçkan D, Tunç B, Özgüner HM. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Laboratuarı Hematopoetik Kök Hücre Çalışmaları İlk Deneyimleri. 5. Ulusal Hemaferez Kongresi, 23-26 Eylül 2010, s.231,Antalya (Poster Bildiri).
 • Özgüner M, Demir HA, Emir S, Uçkan Çetinkaya D, Tunç B. T- Hücreli LenfoblastikLenfoma Olgusunda PlevralEfüzyon Hücre Kültüründe Olağandışı Bulgular. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.116, 2011, Adana (Poster Bildiri).
 • Karakuş E, Demir HA. Beyin Omurilik Sıvısında BurkittLenfomaİnfiltrasyonu ve AspergillusHifaları. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012. TurkishJournal of Pathology, 2012; 28.p253.
 • Emir S, Gökçebay D, Demir HA, Gündüz M, Tunç B.KANSERLİ COCUKLARDA TANI ANINDA VE İZLEMDE VİTAMİN VE ESER ELEMENT DUZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SUPLEMENTASYON GEREKİR Mİ? 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.302, 2013, Antalya (Poster Bildiri).
 • Emir S, Gökçebay D, Gündüz M, Demir HA, Koç N, Tunç B. KANSERLİ COCUKLARDA TANIDA BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BESLENME DESTEĞİNİN ETKİSİ: ON SONUCLARIMIZ. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.304, 2013, Antalya (Poster Bildiri).
 • Emir S, Karakurt N, Karakuş E, Şenel E, Demir HA, Orhan D. ALFA-FETOPROTEİN URETEN HEPATOİD GASTRİK ADENOKARSİNOM. 20. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2013, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, s.317, 2013, Antalya (Poster Bildiri).

F. Diğer Yayınlar

 • Demir HA, Çocukluk Çağı Herediter (Genetik) Geçişli Kanserleri. Türk Kanser Haberleri, 2004; 134; 40-48.
 • Demir HA, Kutluk T, Yıldırım İ, Ceyhan M, Akyüz C, Cengiz B, Varan A, Kara A, Yalçın B, Küpeli B, Seçmeer G, Büyükpamukçu M. Solid Tümör ve LenfomalıFebrilNötropenik Çocuklarda Sulbaktam-Sefoperazon ve KarbapenemMonoterapilerinin Karşılaştırılması. 9. FebrilNötropeniSimpozyumu. 25-28 Şubat 2010, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, s.140(Sözlü Bildiri).
 • Demir HA, Yalçın B. Kanserli Çocuklarda Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Acilleri. Katkı Pediatri Dergisi, 2009; 31:513-523.

G. Kitap Bölüm veya Kısımları

 • Demir HA, Varan A. Paraneoplastik Semptomlar, s169-174. Pediatrik Onkoloji, Alp Özkan (edt.). Nobel Tıp Kitapevleri, 2009 (Bölüm).
 • Demir HA, Varan A. Çocukluk Çağı Gastrointestinal Sistem Tümörleri. s1119-1125. Pediatrik Onkoloji, Alp Özkan (edt.). Nobel Tıp Kitapevleri, 2009 (Bölüm).
 • Demir HA, Büyükpamukçu M. Kanser Tedavisi Ugulanan Çocuklarda İkincil Tümörler. s1141-1146. Pediatrik Onkoloji, Alp Özkan (edt.). Nobel Tıp Kitapevleri, 2009 (Bölüm).
 • Demir HA, Lösemiler, s1081-1089. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • Demir HA, Lenfomalar, s1089-1097. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • Demir HA, Beyin Tümörleri, s1104-1108. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • Demir HA, Çocukluk Çağı Kanseri Geçirenlerin Uzun Süreli İzlemi, s1109-1114. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • Demir HA, Bebeklik ve Çocukluk Çağı Solid Tümörleri, s1098-1103. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • Demir HA, Cinsellik ve Adolesan, Korunma Yöntemleri ve Konsültasyon, s1481-1488. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • Demir HA, Cinsellik ve Adolesan, Gebeliğin Önlenmesi ve Tanısı, s1488-1494. Murat Yurdakök (edt.). Pediatri, Güneş Kitabevi, 2007 (Kısım Çeviri).
 • H. Kitap (Çeviri)
 • Demir HA, Hamileliğe Hazırlık, Doğum ve Sonrası. Hayat yayınları, Rahime Demir (edt) ,2000.

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

 • Society of International Paediatric Oncology (SIOP), 2006
 • Turkish Paediatric Oncology Group (TPOG), 200
 • Turkish Paediatric Oncology Group (TPOG) Science Board Membership, 2013
 • Paediatric Oncology East and Mediterranean Group Board Membership, 2013
 • Turkish Medical Association, 2009

 

Vocational Trainings, Courses and Conferences Attended

 • The Paediatric Basic and Advanced Life Support Courses, Hacettepe, Ankara
 • The Neonatal Resuscitation Program Provider Course, 18th-20th March 2004, Ankara
 • 1st Paediatric Neuromuscular Diseases Course, 15th-16th November 2001, Ankara
 • “Gene to Cure” course, Amsterdam School of Paediatric Oncology, 14-17 January 2008, Amsterdam, The Netherlands
 • Basic Oncology Course, 19th-23rd April 2007, Antalya
 • 4th Febrile Neutropenia Post-graduate Educational Course, 23rd-25th Şubat 2007, Ankara
 • Hacettepe University Basic Education of Strategic Planning, 14th October-17th December 2006, Ankara
 • Providers Education Course, 2012, Ankara
 • Advanced Good Clinical Practices Education Meeting, 18th-19th April 2013, Antalya
 • Good Clinical Practices Education Meeting 1st-2nd May 2012, Bolu
 • Roche Clinical Trials School, 1st-2nd May 2012, Bolu
 • Centre Preparation according to JACIE Standards, 8th March 2012, Antalya
 • Nutritional Support for Children with Cancer 8th January 2011, Antalya
 • 5th Paediatric Febrile Neutropenia Symposium, 17th-19th December 2010, Bolu
 • Course for Supportive Care in Paediatric Oncology 21th May 2008, Antalya
 • Strategic Planning Basic Education Program, 14th October – 17th December 2006, Ankara

Ask for price

Fill in the form below to get pricing information.
Social Media Accounts
Live support Easy Appointment