Putnici koji dolaze iz inozemstva u Tursku obavezni su ispuniti “Obrazac za ulazak u Tursku”

U sklopu suzbijanja širenja Covid-19 ,   Ministarstvo zdravlja R.Turske donijelo je niz mjera za putnike  koji dolaze iz inozemstva . Svi putnici koji ulaze u R.Tursku dužni su prije ulaska u zemlju ispuniti  prijavni obrazac. Obrazac sadrži podatke o identitetu, adresi stanovanja i personalnih podataka putnika. Svi putnici su dužni ispuniti obrazac ,  ne stariji od 72 sata prije njihovog polaska na put. Pravilo stupa na snagu  počev od 15 Marta , a u cilju sa sprječavanjem rizika od bolesti  i širenja bolesti.

Pomoću podataka koje putnici  popunjavaju mogu stvoriti personalizirani "HES kod". Ovim informacijama želi se ljudima i kontaktima omogućiti pristup različitim sadržajima, stoga je vrlo važno da  podaci koji su ispunjeni budu tačni.

Kada se web stranici pristupi putem aplikacije "register.health.gov.tr" ili "Hayat Eve Fit", odabire se željena jezična opcija i postupak se nastavlja. Kada je postavljena opcija jezika, pojavljuje se zaslon obrasca koji se popunjava. HES kod, obrazac i DataMatrix dobivaju se u posljednjoj fazi popunjavanjem podataka poput identiteta i podataka o putovanju, posljednje posjećene zemlje.

Svi putnici su dužni da sačuvaju formular u elektronskoj ili prinatnoj verziji.

 

Da biste ispunili formular posjetite stranicu : https://register.health.gov.tr/

Za detaljne informacije i pitanja: Možete nas kontaktirati na internationalpatients@memorial.com.tr

Računi društvenih mreža
Jednostavno Ugovori sastanak