Memorial

Certifikati Kvaliteta

 • TS EN ISO 15189:2014
  TS EN ISO 15189:2014
  ISO certifikat o akreditaciji u genetici i IVF laboratoriji
  * Şişli
 • EFI
  EFI
  Certifikat o akreditaciji laboratorije za tipizaciju i imunologiju tkiva EFI. (Prvi u Turskoj)
  * Şişli
 • JCI-Joint Commission International
  JCI-Joint Commission International
  Međunarodni certifikat o kvaliteti i pouzdanosti
  * Şişli, Ataşehir, Ankara
 • Leed Platinum Sertifikası
  Leed Platinum Sertifikası
  Prvi Leed platinasti certifikat u zdravstvenom sektoru na svijetu
  * Bahçelievler
Centar za zadovoljstvo pacijenata
Naš ured i politika za prava pacijenata
Naš ured i politika za prava pacijenata
Naš Centar za iskustvo pacijenata istražuje probleme i prijedloge pacijenta uzimajući komentare i prijedloge pacijenata putem upitnika i intervjua licem u lice, te provodi projekte za poboljšanje iskustva pacijenta i gostiju.
Detalj

 • Ovdje možete predati svoj Izvještaj o žalbi JCI.

Naš sistem upravljanja kvalitetom

PRVA JCI CERTIFICIRANA BOLNICA U TURSKOJ
JCI (Zajednička međunarodna komisija)

Memorial Šišli bolnica je prva bolnica u Turskoj i 21 bolnica na Svijetu koja je dobila JCI Certifikat .

JCI standardi implementirani su u fazi izgradnje bolnice, a svi medicinski i administrativni procesi dizajnirani su na osnovu JCI standarda.

Saradnja sa JCI; 2002. godine,  postali smo prva  bolnica u Turskoj sa certifikatom o akreditaciji, a 21  na svijetu; Uspješano smo obnovili Certifikaciju  2005., 2008., 2011. i 2014. još jednom  dokazali da su međunarodni standardi kvaliteta zdravlja "živi sistem" u Memorialu.

Šta je akreditacija?

Akreditacija je postupak vrednovanja zdravstvenih organizacija od strane neovisnog tijela kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju zahtjeve niza standarda osmišljenih za poboljšanje kvaliteta njege.

Zajednička međunarodna komisija (JCI)

Prva institucija za akreditaciju u zdravstvenom sektoru osnovana je 1951. godine kao "Zajednička komisija za akreditaciju bolnica" (JCAH) uz učešće Američkog koledža hirurga, Američkog koledža ljekara, Američkog bolničkog udruženja, Američkog ljekarskog udruženja i Kanadskog ljekarskog udruženja .

1987. godine, kada su razvijeni programi akreditacije za zdravstvene organizacije koje nisu bolnice, naziv komisije je promijenjen u "Zajednička komisija za akreditaciju zdravstvenih organizacija" (JCAHO).

Joint Commission International (JCI) je neprofitna organizacija za međunarodne usluge akreditacije Zajedničke komisije za akreditaciju zdravstvenih organizacija (JCAHO), usredotočena na povećanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Od 1999. JCAHO; Počeo je pružati usluge akreditacije zdravstvenim ustanovama širom svijeta putem JCI. JCI vrši reviziju i akredituje zdravstvene ustanove u više od 80 zemalja. Memorijal bolnica nosi titulu kao     prva JCI  akreditirana  bolnica  u Turskoj .

Akreditacija laboratorije za vantelesnu oplodnju,  Memorial Şişli bolnica

Prof. Dr. Semra Kahraman osniva centar za IVF u Memorijal   Şisli bolnici  .Centar  za vantelesnu oplodnju, uspostavljen je  tehnologijom svjetske klase sa iskusnim timom, a akreditiran je  prema ISO 15189 standardima.

Standard ISO 15189 određuje kvalifikacije i zahtjeve kvaliteta specifične za medicinske laboratorije. To je standard koji je pripremio ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) Tehnički komitet specifičan za medicinske laboratorije. Međunarodno je prihvaćen i implementiran od 2003. godine. Njegov doprinos standardizaciji medicinskih laboratorija je na visokom nivou u pogledu njegove posebne pripreme i sadržaja u okviru međunarodnih standarda definisanih za laboratorije. To je najvažniji referentni standard u pogledu kvaliteta i pouzdanosti medicinske laboratorije ISO 15189, koji vrijedi u cijelom svijetu.

Svrha standarda ISO 15189 (DIN EN ISO 15189 Medicinske laboratorije - Posebni zahtjevi za kvalitet i kompetentnost) je pružanje pouzdanosti u medicinskim laboratorijama, tačnosti i kvaliteta potrebnih pacijentima i kliničkom osoblju u analizama. Uz ISO 15189, Upravljački i tehnički zahtjevi, nudi standarde koji će biti referenca institucijama / organizacijama iz medicinske etike i LBS (Laboratorijski informativni sistemi). Akreditacijom će kliničari koji primaju usluge od pacijenata ili laboratorija dobiti zajamčenu pouzdanu, visokokvalitetnu i tehnički kompetentnu uslugu.

Praksa sigurnosti pacijenta

SIGURNOSTI LIJEKOVA

 • Pravi pacijent: Provjera identiteta pacijenta vrši se prije primjene lijeka.
 • Kontrola identiteta pacijenta; U saradnji sa pacijentom, pacijent se pita za ime-prezime i datum rođenja, a ime-prezime i broj protokola provjeravaju se na traci.
 • Ispravni lijekovi: Prije primjene lijeka vrše se potrebne kontrole kako bi se osiguralo da lijek koji je propisao ljekar i primijenjeni lijek budu isti.
 • Pravo vrijeme i pravo doziranje i pravi način i prava tehnika: Prije primjene lijeka, lijek koji je propisao liječnik primjenjuje se u pravo vrijeme, u pravoj dozi, na pravi način i uz pravu tehniku.
 • Tačan datum isteka: Datumi isteka lijekova provjeravaju se prije primjene lijeka.
 • Ispravan pristup i informacije: Pacijenti i njihova rodbina se upoznaju sa lijeom  prije  njegove primjene; Daju se podaci o imenu lijeka, za šta se koristi  i njegovim nuspojavama.
 • Pstupa se  pacijentu sa empatijom  i etičikom .
 • Sestra pere ruke u skladu sa standardima prije i nakon primjene lijekova.
 • Tačna evidencija: Zbog kontinuiteta i sigurnosti liječenja pacijenta, sve primjene lijekova bilježe se u kartoteci pacijenta.
  Ispravan učinak: Prije davanja lijeka pacijentu, provjeravaju se interakcije lijek-lijek, interakcije lijek-hrana i kriteriji gladi / sitosti.
 • Nakon primjene lijeka, medicinska sestra prati efekte lijeka na pacijenta i nuspojave lijeka.

Čitaj više
Naše bolnice

Drugo medicinsko mišljenje

Računi društvenih mreža
Jednostavno Ugovori sastanak