Ljudski resursi

Memorial Zdravstvena Grupacija zapošljava kvalifikovanu radnu snagu u skladu sa svojom misijom i vizijom, kako bi osigurao da zaposlenici mogu biti efikasni i stvoriti skladno radno okruženje u ovom smjeru.

S tim razumijevanjem, Memorial Grupaija usvojila je princip da zaposlenici koji su otvoreni za obrazovanje, razvoj i visoku motivaciju i lojalnost korporacijama imaju najsavremenije i ljudski orijentirane prakse ljudskih resursa.

Računi društvenih mreža
Jednostavno Ugovori sastanak