Kardiovaskularna hirurgija

Jednostavno Ugovori sastanak

O Odjeljenju

Tim za kardiovaskularnu hirurgiju Memorial Hospital omogućava kontinuiranu edukaciju, prati naučna i tehnološka dostignuća i trajno pruža kvalitetne usluge.

Memorial jedinica za kardiovaskularnu hirurgiju je u potpunosti opremljena najsavremenijim medicinskim uređajima, te se sve vrste postupaka mogu obavljati u našem centru, osim transplantacije srca.

Naš odjel radi u suradnji s bolnicama u Evropi i SAD-u; postigli smo puno prvih mjesta u Turskoj i djelujemo kao lider u implementaciji mnogo novih metoda koje bi bile korisne za naše pacijente i održive za našu zemlju.

Naš tim je jedan od prvih timova koji obavljaju aplikaciranje endo-stenta; osim toga, ovaj tim je bio prvi u Turskoj u primjeni radiofrekventne ablacije kod aritmija.

Memorial je prva bolnica u Turskoj koja je uvela u AESOP robotičku ruku ( hirurški robot ) koji će se koristiti u koronarnim bypass operacijama. Naš Centar koristi termalne kamere u koronarnim by pass operacijama koje koristi samo nekoliko centara u svijetu,  a prva je bolnica u Turskoj koja koristi ovaj sistem.

U Memorial Hospital imamo sistem koji povezuje sve monitore pacijenta međusobno sa mrežom. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, naši ljekari mogu pratiti informacije o pacijentu u bilo koje vrijeme, bilo gdje preko lične kartice instalirane u mobitel.

Naš odjel vodi i potiče inovacije u kardiovaskularnim operacijama. Mi smo prvi tim koji je koristio krvne žile ruke u bypass operacijama i ova metoda je sada najčešće koristi zahvaljujući našem timu.

Naš tim prati sve inovacije (nacionalne i međunarodne)  u kardiovaskularnim operacijama i sarađuje sa iskusnim i nadležnim liječnicima uz uzajamno dijeljenje znanja. Organiziranjem javnih sastanaka kao što su zdravstvene konferencije i heart yoga, cilj nam je objasniti srčanim bolesnicima i njihovoj obitelji o zdravlju srca.

Važna osobina koja nas razlikuje od drugih bolnica je upotreba komplementarne medicinske prakse da podrže dijagnostiku i liječenje. Koristili smo Feng Shui - načela za dizajniranje u našoj jedinici intenzivne njege. Mi imamo komponente kao što su centralni sistem, svjetlo i zvuk, non stop muzički prijenos i sistem za kamere i telefone kako bi se omogućila komunikacija pacijenta sa svojim rođacima.

Naš tim se sastoji od 7 hirurga, 1 istrazivackog asistent, 4 perfuzioniste, 1hirurski tehničar i 4 sekretarice. Imamo 5 operacionih sala, 2 jedinice intezivne njege, 1 jedinica intenzivne njege  je za pacijente nakon kardiovaskularne operacije, a ostale su opste intenzivne njege.

Ljekari

Ugovorene institucije

Ispod možete pronaći privatna osiguravajuća društva, dopunska osiguranja, druge institucije i ugovore o kompanijama s kojima naše bolnice imaju ugovore.

Nije pronađen rezulatat

    Obrazac za kontakt

    Možete zatražiti informacije o našoj bolnici popunjavanjem kontakt forme ispod

    Računi društvenih mreža
    Jednostavno Ugovori sastanak