Interventna Radiologija

Jednostavno Ugovori sastanak

O Odjeljenju

 

METODI MINIMALNO INVAZIVNE INTERVENTNE RADIOLOGIJE U ONKOLOGIJI

Osim dijagnisiticranja i praćenja kod liječenja kancera jedna od najčešćih oblasti je  Interventna Radiologija. Paralelno sa razvojom tehnologije interventni metodi iz dana u dan zauzimaju sve više mjesta u liječenju raka. Najveća prednost ovih metoda je što se rade sa lokalnom anestezijom pomoću igle gdje pacijent ne osjeti bol, a može se koristiti i zajedno sa ostalim metodima i za kratak period nakon liječenja pacijent se može vratiti svakodnevnom životu. Interventne metode kod liječenja kancera možemo podijeliti u dvije grupe, Perkutane Ablacije i liječenje kroz arteriju.

PERKUTANE ABLACIJE

Sa specijalnim iglama uništava se tumor. Najčešći metodi su krioablacija,NanoKnife,Mikrozraci i radiofrekventna ablacija .

KRIOABLACIJA  

Sa razvojom tehnologije zadnjih godina došlo je do unaprijeđenja u liječenju kancera i komfor pacijenta se stavlja u prvi plan. Jedna on najbitnijih novosti je krioablacija poznata kao ledena lopta gdje pomoću igle se zamrzava tumor ili štetno tkivo i tako se ciljano uništavaju kancerogene ćelije.

Prvo se pomoću Ultrazvuka,Kompjuterske Tomografije ili Magnetne Rezonance nađe oboljena regija i prema tim podacima se odredi broj igala koje se apliciraju u tu regiju. Za tkivo od 1 cm  je dovoljna jedna igla dok za veća tkiva proporcionalno se aplicira  više igala. Sa modernim aparatima za krioablaciju moguće je postaviti 20-25 igala u isto vrijeme i tako tretirati veća tumorna tkiva.

Pomoću ovog metoda kroz igle se ispušta argon gas koji varira po potrebi od -20 do -80 stepeni Celzija. Hladnoća ubija tumore ili oboljelo tkivo. U Turskoj se pretežno koriste metodi koji su slični kao što su radiofrekvencije,mikrozraci i laser. S druge strane metod Krioablacije je savršeniji u odnosu na prethodne jer se fokusira samo na bolesnu regiju i zbog toga što ne oštećuje zdravo tkivo može se ponoviti više puta.

Krioablacija se koristi veoma uspješno kod visokorizičnih kancera kao što su kanceri na prostati,bubrezima,plućima,jetri i na mekom tkivu. Ponekad se koristi samo krioablacija a ponekad u kombinaciji sa hemo i radioterapijom. Kod slučajeva kad je oboljeno tkivo blizu nervnog tkiva onda se krioablacija ne koristi ili u rijetkim slučejevim se koristi sa zaštitom. Isto tako ovaj metod se ne može koristiti kod kancera želudca,crijeva i žučne kese,a ukoliko tumor je u blizini ovih organa može se koristiti sa velikom pažnjom. U ovakvim slučajevima pomoću ultrazvuka ili CT a preko igle se pušta gas ili tečnost između tumora i organa da bi se udaljili jedni od drugih i tako se sigurnije provede proces liječenja.

Pomoću krioablacije tumor se pretvori u ledenu lopticu. Kad se otopi ova ledena loptica tumor nestane. Čitav proces traje okolo 30 minuta,radi se pod lokalnom anestezijom i pacijent ne osjeti nikakvu bol. Pacijent se  nakon liječenja otpušta isti dan iz bolnice. Kod drugih metoda ne vidi se jasno koji su dijelovi tumora tretirani dok kod krioablacije na ultrazvuku se vidi ledena loptica.

 

 

RADIOFREKVENTNA ABLACIJA

Najčešći metod kod onkoloških intervencija koji se koristi kod kancera jetre,pluća,mekog tkiva i kostiju je metod sagorijevanja tumora. Tumor se prži pomoću igle  koje se smjesti preko organa do centra tumora.U ovom smislu najčešće se koristi metod radiofrekvencije i koristi se kod tumora jetre,pluća,bubrega i tiroidne žlijezde.

 

MIKROTALASNA ABLACIJA         

Isto kao kod radiofrekventne ablacije prže se tumori i u zadnje vrijeme se koristi sve češće. Najčešće se koristi kod tumora na jetri.

NANO KNIFE ABLACIJA

Sa ovim metodom koristeći CT,MR ili ultrazvuk specijalne igle se postave u tumor i pod totalnom anestezijom za veoma kratak vremenski period daje se struja pod velikim naponom. Ovim metodom na zidovima kancerogenih ćelija otvaraju se velike pore  i tako bez oštećivanja zdravih ćelija uništavaju se kancerogene. Najbitnije kod ovoga metoda je što kod tumora na osjetljivim regijama kao što su vene,nervi , želudac i crijeva ne dolazi do oštećenja. Radi toga ovaj metod se koristi kod tumora koji se nalaze u blizini spomenutih organa. Ovaj metod je veoma efikasan kod tumora koji su zalijepljeni na jetru,žučne kanale,velike vene,pankreas i prostatu.

LIJEČENJE KROZ ARTERIJE

INTRAARTERIJALNA HEMOTERAPIJA

Kod pacijenata koji nemaju efekta od klasične hemoterapije koristi te se metod intraarterijalne hemoterapije gdje pomoću angiografije nađu se vene koje hrane tumor i ubrizgava se hemoterapija direktno u tumor.Najbitniji efekat ovoga metoda su male nus pojave i veliki efekat na tumor.

HEMOEMBOLIZACIJA (TAKE)

Pretežno se koristi kod pacijenata sa karcinomom jetre koji se ne može operisati. Čestice potopljene u hemoterapiju ili kontrast pomiješan sa hemoterapijom injektiraju  se u vene koje hrane tumor jetre .Osim presjecanja dotoka krvi tumoru jetre hemoterapija ima efekta na tumor 1-2 sedmice. Zdrave ćelije jetre se veoma malo oštećuju dok se kancerogeno tkivo uništava.

RADIOEMBOLIZACIJA (Y90 METOD)

Pomoću radioembolizacije čestice veličine desetog dijela milimetra potope se u radioaktivni materijal i onda se injektiraju u arterije jetre ili direktno u vene koje hrane tumor. Ovim metodom daje se velika doza radioterapije tumoru a zdrave ćelije budu minimalno oštećene. Ovaj metod se koristi kod tumora bubrega i jetre.

HEMOSATURACIJA

Metod koji se koristi samo kod tumora jetre gdje visoka doza hemoterapije se daje direktno u kancerogene ćelije. U toku procesa izoliraju se arterije i vene jetre da bi se spriječili otrovni efekti hemoterapije. Ovaj metod se koristi u periodima jednom mjesečno kod pacijenata sa tumorom jetre.

 

Ljekari

Ugovorene institucije

Ispod možete pronaći privatna osiguravajuća društva, dopunska osiguranja, druge institucije i ugovore o kompanijama s kojima naše bolnice imaju ugovore.

Nije pronađen rezulatat

    Obrazac za kontakt

    Možete zatražiti informacije o našoj bolnici popunjavanjem kontakt forme ispod

    Računi društvenih mreža
    Jednostavno Ugovori sastanak