Centar za Transplantaciju Jetre

Jednostavno Ugovori sastanak

O Odjeljenju

MEMORIAL CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU -  ŠANSA ZA NOVI ŽIVOT

 

Transplantacija ili presađivanje organa je  uspješna metoda liječenja bolesnika kod kojih je došlo do nepovratnog gubitka funkcije vitalnih organa.

Organi koji mogu biti transplantirani u današnjoj medicini su : srce,pluća, srce i pluća zajedno,jetra, bubrezi,pancreas,crijeva i rožnjača.Transplantacija jetre,srca, rožnjače i bubrega se uspješno obavlja u Turskoj,a u poslednje vrijeme počela se izvoditi i transplantacija pankreasa i pluća.

Pored komponente  pacijent-doktor-bolnica ,nezaobilazna komponenta u transplantaciji organa jeste donor organa.

Memorial Zdravstvena Grupacija    je prva privatna zdravstvena ustanova odobrena i licencirana od strane Ministarstva Zdravlja Republike Turske za transplantaciju organa  (jetre , bubrega ,koštane srži )  i srodne laboratorijske usluge.

Najčešći razlog za transplantaciju jetre kod  odraslih jeste  ciroza jetre-

 U  Memorial bolnicama se  uspješno  obavljaju transplantacije jetre ,bubrega rožnjače,  koštane srži i pluca. Statistički gledano pozicionirani su među top 5 zemalja svijeta. Samo u prošloj godini u Memorial bolnicama urađeno je 250 transplantacija jetre ( 85% je bilo transplantacija sa živog donora a uspješnost je iznosila  93%) ,  takođe  preko 352 transplantacija bubrega čija uspješnost je bila 99%, dok kada govorimo o transplantaciji koštane srži ta brojka  je iznosila 156 transplantacija .

 

 

 

Transplantacija jetre

 

Najčešći razlog za transplantaciju jetre kod  odraslih jeste  ciroza. Ciroza je hronična bolest jetre koju obilježava oštećenje jetrenog tkiva  (uglavnom uzrokovano hepatitisom B). Ostali uvjeti koji uzrokuju nastanak ciroze su: neke urođene bolesti, i neke metaboličke bolesti

Ako neko zbog zatajenja jetre ne moze da obavlja  svakodnevne životne  aktivnosti ;onda je on kandidat za trasplantaciju jetre.

Postoje izvori donora jetre. Obično jetra se dobija od kadaveričnih donora (osoba kod kojih je dijagnosticirana "moždana  smrt", ali čiji drugi organi i sistemi funkcioniraju ispravno).

Usljed kontinuiranog nedostatka donora jetre i s obzirom na visoku učestalost bolesti jetre, vrijeme čekanja na ovaj organ  se povećava svake godine.Stotine ljudi umiru svake godine dok su u procesu čekanja na organ.

Donori  jetre također  mogu biti i  članovi  porodice ili prijatelji koji doniraju dio svoje  jetre pacijentu .

Kompatibilnost obje krvne grupe i veličine jetre su od suštinskog značaja za transplantaciju jetre.

 Ako postoji član obitelji ili prijatelj voljan donirati dio njegove / njene jetre moguće je spasiti život pacijenta uklanjanjem dijela  jetre sa živog  donora  i presađivanjem istoga u primaoca,tj. pacijenta.

Živi donor ne mora biti u krvnom srodstvu sa primaocom jetre,ali krvne grupe moraju biti kompatibilne.Donor mora biti zdrav i motiviran za doniranje organa iz altruističkih razloga.

Ako je živi donor odgovarajuća opcija za pacijenta ,pristupa se evaluaciji donora i testiranju donora nakon čega transplantacijski tim odlućuje da li će se pristupiti transplantaciji ili ne.Živi donori su obično i jedina šansa za djecu.Idealno bi bilo da se transplantacija obavlja između osoba čije krvne grupe se podudaraju.Međutim, u hitnim  slučajevima ,kako bi se spasio život pacijenta transplantacija se može obaviti i među ne kompatibinim krvnim grupama,ali veličina jetre mora biti  podudarna.

 

 

 

 Često postavljana pitanja

 

Šta je transplantacija jetre ?

 

To je operacija kojom se otklanja oboljela jetra i zamjenjuje sa zdravom .

Koje su indikacije za transplantaciju jetre ?

Indikacije za translantaciju jetre su mnogobrojne bolesti jetre kao što su cioza, neka kongenitalna oboljenja i tumori jetre.

Odakle dolazi jetra za transplantacju ?

Cijele jetre dolaze od osoba koje su upravo preminule (osoba kod kojih je dijagnosticirana ‘moždana smrt’ ali čiji ostali  organ ili sistemi funkcionisu normalno).Ovaj tip donora nazivano kadaverični donor.Da bi se uzela jetra sa mrtvog tijela ; ova osoba treba da je potpisala donorsku karticu za donaciju njenin/njegovih organa ili njeni/ njegovi rođaci trebaju da daju pristanak za doniranje organa nakon što osoba premine. Organi ne smiju biti prodavani, to je ilegalno.

 

Da li je  moguće izvršiti transplantacija jetre sa živog donora?

 

Da,moguće je . Ako postoji član obitelji ili prijatelj voljan donirati dio njegove / njene jetre moguće je spasiti život pacijenta uklanjanjem dijela  jetre sa živog  donora  i presađivanjem istoga u primaoca,tj. pacijenta. Živi donor ne mora biti u krvnom srodstvu sa primaocom jetre,ali krvne grupe moraju biti kompatibilne.Donor mora biti zdrav i motiviran za doniranje organa iz altruističkih razloga.Prednost kod transplantacije sa živog donora je to sto vrijeme čekanja na listi za transplantaciju je relativno kraće,a jetra koja je presađena sa živog donora je sa dužim vijekom trajanja.Darivanje dijela jetre je sa puno manjim rizikom za zdravlje donora zbog detaljnih ispitivanja koje se radi kod donora sa kojim se isključuje mogućnost pojave kasnijih zdravstvenih problema i zbog karakteristike jetre da se skoro u potpunosti regeneriše 6-8 sedmica nakon transplantacije.

Ako je živi donor odgovarajuća opcija za pacijenta ,pristupa se evaluaciji donora i testiranju donora nakon čega transplantacijski tim odlućuje da li će se pristupiti transplantaciji ili ne.

Živi donori su obično i jedina šansa za djecu.Idealno bi bilo da se transplantacija obavlja između osoba čije krvne grupe se podudaraju.Međutim, u hitnim  slučajevima ,kako bi se spasio život pacijenta transplantacija se može obaviti i među ne kompatibinim krvnim grupama,ali veličina jetre mora biti  podudarna.

 

Može li bilo koja jetra biti donirana svakome ?

Ne,ne može.Postoje određene kvalifikacije koje se moraju ispoštovati kako bi se sigurno obavila translanatacija jetre.

Donor mora biti:

Približno iste težine i veličine kao primaoc

  • Mora biti bez oboljenja ,infekcija i povreda koje utiču na jetru
  • Obično iste ili kompatibilne krvne grupe

U veoma hitnim slučajevima transplantacija jetre se može obaviti između ne kompatibilnih krvnih grupa  kako bi se spasio život pacijenta.

 

Da li je transplantacija jetre rizična ?

 

Da. Transplantacija jetre kao i bilo koja druga operacija ima svoje rizike koji su zajednički svim velikim operativnim zahvatima.Situacije kao što su ;krvarenje, slaba funkcija presađene jetre i infekcije su glavni rizici koji se pojavljuju nakon operacije.

Ponekad nova jetra ne funkcioniše kako bi trebalo  i kada se to dogodi infekcije su najveći problem za te pacijente.

Što je odbacivanje?

Odbacivanje transplantata dolazi kada imuni sistem  primaoca napadne transplantirani organ ili tkivo.Imuni sistem ljudskog tijela se sam štiti od potencijalno štetnih tvari, kao što su mikroorganizmi, toksini, i ćelije raka. Ove štetne tvari na svojim površinama   imaju proteine zvani antigeni. Ako  imunološki sistem prepoznaje antigene koji su strani, on će ih napasti.

Na isti način, strana krv ili tkivo može izazvati reakciju na transfuziju krvi ili  odbacivanje transplantata. Da bi se ovo sprječilo rade se testovi  tipizacije prije transplantacije.

Iako tipizacija tkiva osigurava da organ ili tkivo budu  što je sličnije moguće tkivu primaoca, mečing  obično nije savršen. Ne postoje  dvije osobe (osim jednojajčanih blizanaca)  koje imaju identične antigene tkiva.

Imunosupresivni lijekovi su potrebni za sprećavanje odbacivanja organa, u suprotnom , organ i tkivo će izazvati imuni odgovor i dovesti do uništenja stranih tkiva.

Cilj lijećenja je osigurati  da presađeni organi ili tkiva funkcijonišu ispravno, te istovremeno suzbiti imuni odgovor primaoca. Suzbijanje imunološkog odgovora može tretirati i spriječiti  odbacivanje transplantata.

 

 

Da li nakon transplantacije jetre se moraju doživotno koristiti lijekovi?

 

Da, pacijent mora uzimati lijekove cijeli život kako bi sprječio reakcije. Redovno uzimanje lijekova je bitno da bi  transplantacija bila uspješna. U slučaju da se ne koriste lijekovi, imuni sistem pacijenta odmah će prepoznati  strani organ i on će se boriti protiv njega. To može dovesti do zatajenja organa ili smrt.

Koji je procenat uspješnosti transplantacije jetre?

Prosječna stopa uspješnosti transplantacije jetre u Memorial bolnici je  93,8% .

Može li  pacijent nakon transplantacije jetre se vratiti normalnim životnim aktivnostima?

Da. Nakon uspješne transplantacije jetre, večina ljudi se može vratiti u svoje normalne dnevne aktivnosti. To je u stvari i svrha postupka. Trudnoća i porod djeteta su također mogući nakon transplantacije jetre. Večina ljudi mogu se  baviti fizičkim aktivnostima  i vježbama unutar godinu dana.

 

 

Za više informacija molimo kontaktirajte naše predstavništvo u Sarajevu

Memorial office Sarajevo
tel.:+38733 260 050
Gsm.:+38762 311 911
ili na adresi Branilaca Sarajeva 16/1

 

Ljekari

Ugovorene institucije

Ispod možete pronaći privatna osiguravajuća društva, dopunska osiguranja, druge institucije i ugovore o kompanijama s kojima naše bolnice imaju ugovore.

Nije pronađen rezulatat

    Obrazac za kontakt

    Možete zatražiti informacije o našoj bolnici popunjavanjem kontakt forme ispod

    Računi društvenih mreža
    Jednostavno Ugovori sastanak