Loading

Centar za hemoterapiju

Centar za hemoterapiju

Jednostavno Ugovori sastanak

O Odjeljenju

Šta je hemioterapija?

Hemioterapija (hemoterapija) je sistemska terapija što znači da se lijekovi prenose putem krvotoka kroz cijelo tijelo .

Faktori od kojih zavisi hemioterapija

Hemioterapija se obično savjetuje većini oboljelih od karcinoma  i zavisi od nekoliko faktora:

 • Od tipa tumora
 • Tumorskog gradusa (stepena diferenciranosti tumorskih ćelija od koje zavisi agresivnost tumora)
 • Od veličine tumora
 • Vrste receptora na površini tumorskih ćelija i njihovog statusa
 • Broja i stepena zahvaćenosti limfnih žljezda
 • Rizika da se ćelije prošire po cijelom tijelu
 • Proširenosti malignih ćelija po tijelu (prisustvo metastaza)

Kada se prima hemioterapija?

Hemioterapija (hemoterapija) se može primati i sa hormonskom terapijom i biološkom terapijom. Cilj može biti smanjenje tumora prije hirurškog zahvata, da bi se tumor lakše i bezbjednije uklonio. Može se savjetovati poslije hirurškog zahvata sa zadatkom uništenja preostalih mikrometastaza. Takođe, u odmakloj fazi bolesti, može biti upotrebljena za smanjenje tumorske mase, kontrolu bolesti i produženje preživljavanja.

Kako se daje hemioterapija?

Daje se u ciklusima, koji podrazumevaju jedan do više dana davanja same hemoterapije i nekoliko nedelja pauze između davanja , što omogućava normalnim ćelijama da se oporave.
Hemoterapija efikasno ubija tumorske ćelije, koje se brzo dijele, ali ona može takođe oštetiti i neke normalne ćelije koje se brzo dijele. Takav uticaj na normalne ćelije nazivamo neželjenim efektima.

Koji su neželjeni efekti hemioterapije?

Neki od najčešćih neželjenih efekata su:

 • Smanjenje broja ćelija krvi : bjelih krvnih ćelija - leukocita , crvenih krvnih ćelija - eritrocita, krvnih pločica - trombocita
 • Opadanje kose
 • Mučnina, povraćanje i proliv
 • Osjećaj trnjenja i bockanja u vrhovima prstiju ruku i nogu
 • Uticaj na funkciju tj. rad srca
 • Sterilitet

Većina ovih neželjenih efekata hemoterapije je reverzibilna i oni nestaju nakon završetka hemoterapije.
Zahvaljujući brzom razvoju novih lijekova, neželjeni efekti hemoterapije se smanjuju, a mogu se sve više i bolje neutralisati, smanjiti i kontrolisati drugim lijkovima i postupcima.
Bez obzira na neželjena dejstva, hemoterapija je danas zaslužna za milione spašenih života , kao i za značajno produženje života oboljelih od karcinoma.

Sa čim se hemiotrapija može komninovati?

Hemoterapija se može kombinovati sa hormonskom terapijom (ako su u pitanju hormon zavisni tumori) kao i sa biološkim lijekovima (lijekovi koji ciljano djeluju na ćelije raka).

Ljekari

Ugovorene institucije

Ispod možete pronaći privatna osiguravajuća društva, dopunska osiguranja, druge institucije i ugovore o kompanijama s kojima naše bolnice imaju ugovore.

Nije pronađen rezulatat

  Obrazac za kontakt

  Možete zatražiti informacije o našoj bolnici popunjavanjem kontakt forme ispod

  * Ovo polje je obavezno.
  Računi društvenih mreža
  Live podrška Jednostavno Ugovori sastanak