Spc.Psi. Gizem Mine ÇÖLÜMLÜ

Memorial Bolnica Şişli

Psihologija

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Hirurgiju Gojaznosti

Broj Telefona

+38762 311 911