Doc.Dr. Kübra AYDIN

Memorial Bolnica Ankara

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Ankara

Centar za Onkologiju

Memorial Bolnica Ankara

Centar za hemoterapiju

Broj Telefona

+38762 311 911