Prof.Dr. Orhan BABUCÇU

Memorial Bolnica Şişli

Centar za liječenje rana i opekotina

Memorial Bolnica Şişli

Estetska,plastična i rekonstruktivna hirurgija

Broj Telefona

+90 212 444 7 888