Doç. Dr. Serkan AKDAĞ

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Anevrizma
 • Aort Diseksiyonu
 • Aort Yetmezliği
 • Atardamar Hastalıkları
 • Cabg(koroner arter bypass grefti)
 • Damar Tıkanıklığı
 • Hipertansiyon
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Sıkışması
 • Kardiyak Ritim Bozuklukları
 • Kardiyoversiyon
 • Kronik Venöz Yetmezliği
 • Mitral Darlığı
 • Taşikardi
 • Varis
Tedavi Yöntemleri
 • Atriyal septal defekt onarımı
 • Biventriküler pacemarker
 • Ekokardiyografi
 • El Bileğinden Angioplasti
 • Evar (endovasküler tedavi)
 • Geçici Kalp Pili Takılması
 • Kalıcı Kalp Pili Takılması
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Kasıktan Angioplasti
 • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti
 • Ritim Holter (24 saat ekg kaydı)
 • Tee Eko
Özellikli Uzmanlık

GÖREV ALDIĞI DİĞER HASTANE VE BİRİMLER

 • Dicle Hastanesi
  Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Diyarbakir / Türkiye /1978

DENEYİM

2018 - Halen, Diyarbakır/Diyarbakır/Türkiye
MEMORIAL DİCLE HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2013 - 2018, Van/Van/Türkiye
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2012 - 2013, Van/Van/Türkiye
BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2010 - 2012, Van/Van/Türkiye
YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2004 - 2006, Mardin/Mardin/Türkiye
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Pratisyen Hekim

EĞİTİM

2018 - Halen, Van/Türkiye
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Doçent
2013 - 2018, Van/Türkiye
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçent
2006 - 2010, Van/Türkiye
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2004, Mersin/Türkiye
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi
1998 - 2001, Adana/Türkiye
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Yayınlanmış 100’den fazla yayın

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (EAPCI)
 • Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Derneği
 • Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • İnvaziv Kardiyoloji ve Komplex Koroner İşlemler
 • Periferik Arter Hastalıkları Girişimsel İşlemler
 • Karotis Arter Hastalıkları Girişimsel İşlemler
 • Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon
 • Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisinde Girişimsel İşlemler ( TAVİ – Transaortik Kapak İmplantasyonu ve Mitral Balon Valvüloplasti ) Alanlarında Çok Sayıda Ulusal ve Uluslararası Kongre, Kurs ve Konferans Katılımı

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al