Doç. Dr. Abdullah ÖZKÖK

Spitali Memorial Şişli

Nefrologji

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Transplantimit të Veshkave

Numri i telefonit

+90 549 639 3366