Loading

Biblioteka Shëndeti Hero Iamge

Biblioteka Shëndeti

Ju mund të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja në lidhje me shëndetin tuaj dhe hapat që duhen ndërmarrë për një jetë të shëndetshme në bibliotekën tonë.

Metodat e Trajtimit

TRANSPLANTİMİ İ MËLÇİSË

<p>M&euml;l&ccedil;ia kryen shum&euml; funksione kritike, p&euml;rfshir&euml; metabolizmin e ila&ccedil;eve, heqjen e t&euml; ashtuquajturave substanca t&euml; huaja dhe toksike nga gjaku (p&euml;r shembull, heqja e amoniakut dhe bilirubin&euml;s nga gjaku) dhe sintetizimin e shum&euml; proteinave dhe enzimave t&euml; r&euml;nd&euml;sishme (si&ccedil; jan&euml; faktor&euml;t e nevojsh&euml;m p&euml;r mpiksjen e gjakut). P&euml;rve&ccedil; k&euml;saj, m&euml;l&ccedil;ia &euml;sht&euml; organi i vet&euml;m n&euml; trup q&euml; mund t&euml; rigjenerohet pasi t&euml; hiqet pjesa m&euml; e madhe e tij. N&euml; fakt, m&euml; shum&euml; se gjysma e m&euml;l&ccedil;is&euml;, e cila punon si nj&euml; fabrik&euml; n&euml; trup, mund t&euml; merret nga dhuruesi p&euml;r transplantimin e organeve pa d&euml;mtime t&euml; funksionit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; ose d&euml;mtime t&euml; tjera serioze.</p> <p>Meqen&euml;se d&euml;shtimi kronik i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; problem shum&euml; i r&euml;nd&euml;sish&euml;m sh&euml;ndet&euml;sor q&euml; k&euml;rc&euml;non jet&euml;n, z&euml;vend&euml;simi i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; opsioni i vet&euml;m. Nj&euml; pjes&euml; e m&euml;l&ccedil;is&euml; e marr&euml; nga nj&euml; e gjall&euml; ose nj&euml; kufom&euml; i vendoset personit dhe pacienti mund t&euml; rifitoj&euml; nj&euml; jet&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme. Sidoqoft&euml;, &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;sishme q&euml; kjo procedur&euml; t&euml; kryhet nga nj&euml; ekip me p&euml;rvoj&euml; n&euml; nj&euml; spital t&euml; pajisur plot&euml;sisht.</p> <p><strong>&Ccedil;FAR&Euml; &Euml;SHT&Euml; TRANSPLANTİMİ İ M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;?</strong></p> <p>Do t&euml; thot&euml; t&euml; z&euml;vend&euml;sosh m&euml;l&ccedil;in&euml; e s&euml;mur&euml; t&euml; pacient&euml;ve q&euml; nuk mund t&euml; mbijetojn&euml; p&euml;r shkak t&euml; s&euml;mundjes s&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; me nj&euml; m&euml;l&ccedil;i t&euml; sh&euml;ndetshme. Sht&euml; nj&euml; iniciativ&euml; p&euml;r shp&euml;timin e jet&euml;s. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; i vetmi trajtim p&euml;r d&euml;shtimin kronik t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. Cirroza p&euml;rb&euml;n grupin m&euml; t&euml; zakonsh&euml;m t&euml; s&euml;mundjes s&euml; transplantit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; n&euml; bot&euml;. Kjo pasohet nga disa s&euml;mundje t&euml; lindura dhe disa tumore t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;.</p> <p>Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; duhet t&euml; kryhet nga nj&euml; ekip me p&euml;rvoj&euml; n&euml; nj&euml; spital t&euml; pajisur plot&euml;sisht. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; nuk &euml;sht&euml; vet&euml;m nj&euml; procedur&euml; kirurgjikale. P&euml;r p&euml;rgatitjen dhe procesin e ndjekjes pas transplantimit, qendra; Nga salla e operacionit n&euml; laborator, nga nj&euml;sit&euml; e imazheve te kujdesi intensiv, nga dyshemet&euml; e pacient&euml;ve n&euml; deg&euml; t&euml; tjera, &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;sishme q&euml; departamenti t&euml; jet&euml; me cil&euml;si t&euml; lart&euml; dhe t&euml; bashk&euml;punoj&euml;.</p> <p><strong>N&Euml; CILAT SEMUNDJE ZBATOHET TRANSPLANTIMI İ M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;?</strong></p> <p>D&euml;shtimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; n&euml; t&euml; cilin zbatohet transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; ndodh n&euml; dy forma, akute dhe kronike.</p> <p>D&euml;shtimi akut i m&euml;l&ccedil;is&euml; mund t&euml; zhvillohet brenda dit&euml;ve dhe jav&euml;ve. Shkaku m&euml; i zakonsh&euml;m &euml;sht&euml; helmimi nga k&euml;rpudhat dhe p&euml;rdorimi i barnave t&euml; caktuara. D&euml;shtimi kronik i m&euml;l&ccedil;is&euml; shpesh shkaktohet nga cirroza, hepatia B dhe C, s&euml;mundjet e kanaleve biliare, disa &ccedil;rregullime ushqimore, disa s&euml;mundje gjenetike, p&euml;rdorimi i tep&euml;rt i alkoolit, nj&euml; problem i trash&euml;guar q&euml; b&euml;n q&euml; trupi t&euml; thith&euml; dhe t&euml; ruaj&euml; shum&euml; hekur t&euml; quajtur hemokromatoz&euml; ose s&euml;mundje metabolike. mund t&euml; zhvillohen. N&euml; k&euml;t&euml; rast, transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; mund t&euml; rivendos&euml; nj&euml; jet&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme tek personi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SI ZBATOHET TRANSPLANTIMI I M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;?</strong></p> <p>Transplantimi i organeve k&euml;rkon organe dhe burimi i organeve jan&euml; njer&euml;zit. Organi i duhur p&euml;r transplantim mund t&euml; merret nga dhuruesit e gjall&euml;, nga njer&euml;zit q&euml; kan&euml; humbur jet&euml;n e tyre ose nga t&euml; af&euml;rmit e pacientit. N&euml;se t&euml; af&euml;rmit e njer&euml;zve q&euml; humb&euml;n jet&euml;n (vdekja e trurit) n&euml; kushte t&euml; kujdesit intensiv marrin vendimin p&euml;r &quot;dhurimin e organit&quot;, shum&euml; pacient&euml;ve u shp&euml;tohet jeta me ato organe. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; i kryer me organe t&euml; dhuruara n&euml; k&euml;t&euml; m&euml;nyr&euml; quhet &quot;transplant i m&euml;l&ccedil;is&euml; kadaverike&quot;. Meqen&euml;se numri i dhurimeve t&euml; organeve &euml;sht&euml; i pamjaftuesh&euml;m, shumica e pacient&euml;ve vdesin nd&euml;rsa presin nj&euml; m&euml;l&ccedil;i t&euml; re. Si zgjidhje, &euml;sht&euml; e mundur t&euml; shp&euml;tohet jeta e pacientit duke marr&euml; nj&euml; pjes&euml; t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; nga nj&euml; krijes&euml; tjet&euml;r (mund t&euml; jet&euml; nj&euml; i af&euml;rm i pacientit). Kjo quhet nj&euml; transplant i gjall&euml; i m&euml;l&ccedil;is&euml;. P&euml;r k&euml;t&euml; q&euml;llim, nj&euml; i af&euml;rm i pacientit nga grupi i tij / saj i gjakut b&euml;het vullnetar p&euml;r nj&euml; operacion t&euml; till&euml;. Personi i cili &euml;sht&euml; nj&euml; kandidat p&euml;r donator i n&euml;nshtrohet ekzaminimeve dhe vler&euml;simeve intensive. N&euml;se nuk ka asnj&euml; penges&euml; p&euml;r dhurimin e m&euml;l&ccedil;is&euml;; Pjesa e m&euml;l&ccedil;is&euml; (djathtas ose majtas) e p&euml;rshtatshme p&euml;r pesh&euml;n e pacientit merret nga dhuruesi dhe z&euml;vend&euml;sohet nga m&euml;l&ccedil;ia e pacientit.</p> <p>Q&euml;llimi i nj&euml; transplantimi t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; kthimi i personit n&euml; nj&euml; jet&euml; normale, aktive, produktive. Ajo ka p&euml;r q&euml;llim q&euml; t&euml; dy pacient&euml;t dhe dhuruesit t&euml; kthehen n&euml; shfaqjet e tyre para-operacionit. Transplantimet e m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; kryera n&euml; qendr&euml;n ton&euml; kan&euml; arritur numrat mbi nivelet e suksesit t&euml; pranuar globalisht.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PYETJET E B&Euml;RA M&Euml; SHPESH N&Euml; LİDHJE ME TRANSPLANTİN E M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;</strong></p> <p>Cilat jan&euml; kushtet p&euml;r t&euml; qen&euml; dhurues i m&euml;l&ccedil;is&euml;?</p> <ul> <li>Para s&euml; gjithash, dhuruesi duhet t&euml; b&euml;j&euml; dhurimin e m&euml;l&ccedil;is&euml; me vullnetin e tij t&euml; lir&euml; pa asnj&euml; presion.</li> <li>Personat n&euml;n mosh&euml;n 18 vje&ccedil; nuk mund t&euml; jen&euml; dhurues t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;.</li> <li>Dhuruesi duhet t&euml; jet&euml; i af&euml;rm i shkall&euml;s s&euml; 4-t&euml;. N&euml; shkall&euml;n e farefisnis&euml; pas shkall&euml;s s&euml; 4-t&euml;, k&euml;rkohet t&euml; merret miratimi i Komitetit Etik nga Drejtoria e Sh&euml;ndetit Krahinor.</li> <li>Lloji i gjakut i marr&euml;sit dhe t&euml; dh&euml;nat duhet t&euml; p&euml;rputhen.</li> <li>Dhuruesi nuk duhet t&euml; ket&euml; histori t&euml; s&euml;mundjes sistemike.</li> <li>Dhuruesi duhet t&euml; ket&euml; funksion t&euml; sh&euml;ndetsh&euml;m t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; dhe veshkave.</li> <li>Dhuruesi nuk duhet t&euml; jet&euml; mbi 60 vje&ccedil;.</li> </ul> <p><strong>P&euml;r kush nuk b&euml;h&euml;t transplantimi m&euml;l&ccedil;is&euml;?</strong></p> <p>Ka shum&euml; pacient&euml; me ciroz&euml; dhe s&euml;mundje t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; dekompensuar, por jo t&euml; gjith&euml; pacient&euml;t jan&euml; kandidat&euml; t&euml; p&euml;rshtatsh&euml;m p&euml;r transplantim t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. Nj&euml; pacient duhet t&euml; jet&euml; n&euml; gjendje t&euml; heq&euml; qafe operacionin dhe nd&euml;rlikimet e mundshme postoperative, t&euml; jet&euml; n&euml; gjendje t&euml; marr&euml; ila&ccedil;e q&euml; parandalojn&euml; infeksionet n&euml; m&euml;nyr&euml; t&euml; besueshme, t&euml; marr&euml; pjes&euml; rregullisht n&euml; kontrolle, t&euml; respektoj&euml; testet laboratorike dhe t&euml; mos merret kurr&euml; me aktivitete q&euml; mund t&euml; d&euml;mtojn&euml; m&euml;l&ccedil;in&euml;. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; nuk kryhet n&euml;se personi ka ndonj&euml; nga kushtet e m&euml;poshtme:</p> <ul> <li>Njer&euml;zit me abuzim me alkoolin ose substancat</li> <li>Njer&euml;zit me s&euml;mundje t&euml; p&euml;rparuar t&euml; mushk&euml;rive dhe zemr&euml;s</li> <li>Pacient&euml;t me HIV</li> <li>D&euml;shtimi masiv i m&euml;l&ccedil;is&euml;: Transplanti i m&euml;l&ccedil;is&euml; nuk kryhet n&euml; nj&euml; situat&euml; kur edema e trurit &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;.</li> <li>Pacient&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;, t&euml; pakontrolluar psikiatrik</li> <li>Kanceri q&euml; p&euml;rhapet jasht&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</li> <li>Hipertension i r&euml;nd&euml; pulmonar (presioni mesatar i arteries pulmonare m&euml; i madh se 50 mmHg)</li> <li>Infeksion sistemik ose i pakontrolluesh&euml;m</li> <li>S&euml;mundje serioze, e pakthyeshme mjek&euml;sore q&euml; kufizon jet&euml;gjat&euml;sin&euml; afatshkurt&euml;r.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>A mund t&euml; b&euml;het transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; duke marr&euml; nj&euml; pjes&euml; t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; nga nj&euml; krijes&euml; e gjall&euml;?</strong></p> <p>Meqen&euml;se numri i dhurimeve t&euml; organeve &euml;sht&euml; i pamjaftuesh&euml;m, shumica e pacient&euml;ve vdesin nd&euml;rsa presin nj&euml; m&euml;l&ccedil;i t&euml; re. Si zgjidhje, &euml;sht&euml; e mundur t&euml; shp&euml;tohet jeta e pacientit duke marr&euml; nj&euml; pjes&euml; t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; nga nj&euml; gjalles&euml; tjet&euml;r (nj&euml; i af&euml;rm i pacientit). P&euml;r k&euml;t&euml; q&euml;llim, nj&euml; i af&euml;rm i pacientit nga grupi i tij / saj i gjakut b&euml;het vullnetar p&euml;r nj&euml; operacion t&euml; till&euml;. Personi i cili &euml;sht&euml; nj&euml; kandidat p&euml;r donator i n&euml;nshtrohet ekzaminimeve dhe vler&euml;simeve intensive. Ky person ekzaminohet intensivisht n&euml; lidhje me at&euml; n&euml;se &euml;sht&euml; nj&euml; s&euml;mundje infektive dhe n&euml;se m&euml;l&ccedil;ia teknikisht (madh&euml;sia, struktura vaskulare) lejon nj&euml; procedur&euml; t&euml; till&euml;. N&euml;se &euml;sht&euml; e p&euml;rshtatshme, pjesa e m&euml;l&ccedil;is&euml; (djathtas ose majtas) e p&euml;rshtatshme p&euml;r pesh&euml;n e pacientit merret nga vullnetari dhe z&euml;vend&euml;sohet nga m&euml;l&ccedil;ia e pacientit.</p> <p><strong>Cilat jan&euml; s&euml;mundjet n&euml; t&euml; cilat zbatohet transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; tek f&euml;mij&euml;t?</strong></p> <p>Sipas numrave, 10 p&euml;rqind e transplantimeve t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; p&euml;rb&euml;hen nga f&euml;mij&euml;. Duke u renditur e para midis vendeve me numrin m&euml; t&euml; lart&euml; t&euml; transplantimit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; pediatrike n&euml; bot&euml;, Turqia ndan vendin e par&euml; me Mbret&euml;rin&euml; e Bashkuar (Anglia). Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; tek f&euml;mij&euml;t &euml;sht&euml; nj&euml; procedur&euml; delikate kirurgjikale dhe nj&euml; ndjekje e mir&euml; pas transplantimit &euml;sht&euml; thelb&euml;sore. Megjith&euml;se shum&euml; s&euml;mundje prekin m&euml;l&ccedil;in&euml;, transplantimet nuk k&euml;rkohen p&euml;r t&euml; gjitha s&euml;mundjet e m&euml;l&ccedil;is&euml;. S&euml;mundjet q&euml; d&euml;mtojn&euml; m&euml;l&ccedil;in&euml; dhe mund t&euml; shkaktojn&euml; transplantim tek f&euml;mij&euml;t p&euml;rfshijn&euml;:</p> <p><strong>S&euml;mundja kronike e faz&euml;s fundore t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Atresia biliare</li> <li>Hepatiti autoimun / Hepatiti sklerotizues / Sindroma e mbivendosjes</li> </ul> <p><strong>S&euml;mundjet gjenetike / metabolike specifike t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Shkakton d&euml;mtim / d&euml;shtim kronik t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</li> </ul> <p>Mungesa e alfa-1-antitripsin&euml;s</p> <p>Sindromat kolestatike familjare p.sh. PFIC1 2 ose 3</p> <p>Sindroma Allagille</p> <p>S&euml;mundja e m&euml;l&ccedil;is&euml; me fibroz&euml; cistike</p> <p>Tirosinemia</p> <ul> <li>S&euml;mundjet metabolike t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;; Shkakton d&euml;mtime t&euml; organeve t&euml; tjera si truri dhe veshka.</li> </ul> <p>&Ccedil;rregullimet e ciklit ure</p> <p>Mungesa OTC</p> <p>MSUD</p> <p>Hiperoksaluria</p> <p>Sindroma Crigler-Najjar</p> <p>S&euml;mundja e ruajtjes s&euml; glikogjenit</p> <p><strong>D&euml;shtimi Akut i M&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Hepatiti viral</li> <li>Toksiciteti i ila&ccedil;eve hepatike (acetomenofina, NSAID, t&euml; tjer&euml;t)</li> <li>S&euml;mundjet gjenetike / Metabolike: S&euml;mundja Wilsons, &ccedil;rregullimet e oksidimit t&euml; acideve yndyrore, disa &ccedil;rregullime mitokondriale</li> <li>Hepatiti autoimun</li> <li>Hemokromatoza neonatale</li> </ul> <p><strong>Tumoret primare jo-resektabile t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Hepatoblastoma</li> <li>Sarkoma embrionale</li> <li>Hemangjioendotelioma</li> <li>Karcinoma hepatoqelizore</li> </ul> <p><strong>A mund t&euml; lidhet ndonj&euml; m&euml;l&ccedil;i me ndonj&euml; person?</strong></p> <p>Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml;, n&euml; form&euml;n e tij m&euml; t&euml; sigurt, kryhet midis dhuruesve dhe marr&euml;sve me t&euml; nj&euml;jtin grup gjaku. P&euml;r shembull: M&euml;l&ccedil;ia e nj&euml; personi me grupin e gjakut A ka grupin e gjakut A, si&ccedil; &euml;sht&euml; grupi B me B. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; mund t&euml; kryhet edhe n&euml; mesin e njer&euml;zve, grupet e gjakut t&euml; t&euml; cil&euml;ve nuk p&euml;rputhen me q&euml;llim q&euml; t&euml; shp&euml;tojn&euml; jet&euml; n&euml; kushte shum&euml; urgjente. Nj&euml; problem tjet&euml;r &euml;sht&euml; madh&euml;sia e m&euml;l&ccedil;is&euml;. M&euml;l&ccedil;ia &euml;sht&euml; organi m&euml; i madh i trupit. M&euml;l&ccedil;ia e nj&euml; t&euml; rrituri peshon rreth 1500 g. Dy persona duhet t&euml; ken&euml; madh&euml;si (pesh&euml; / lart&euml;si) t&euml; ngjashme n&euml; m&euml;nyr&euml; q&euml; kjo m&euml;l&ccedil;i t&euml; futet n&euml; trupin ku do t&euml; vendoset.</p> <p><strong>A &euml;sht&euml; e rrezikshme transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml;?</strong></p> <p>Ky rrezik ndryshon nga ashp&euml;rsia e s&euml;mundjes q&euml; k&euml;rkon transplantim t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. K&euml;ta pacient&euml; jan&euml; p&euml;rgjith&euml;sisht n&euml; gjendje shum&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;, me t&euml; gjitha llojet e rezervave t&euml; shteruara. Nga ana tjet&euml;r, transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; nga operacionet m&euml; t&euml; m&euml;dha t&euml; njohura. &quot;Pacienti i r&euml;nd&euml; + operacioni i madh&quot; &euml;sht&euml; faktori m&euml; i r&euml;nd&euml;sish&euml;m q&euml; rrit rreziqet. P&euml;rve&ccedil; k&euml;saj, nd&euml;rsa m&euml;l&ccedil;ia po ndryshon, en&euml;t m&euml; t&euml; m&euml;dha t&euml; trupit priten dhe qepen, dhe gjakderdhje serioze e pad&euml;shiruar mund t&euml; ndodh&euml; n&euml; k&euml;to en&euml;. Ndonj&euml;her&euml; m&euml;l&ccedil;ia e sapo futur mund t&euml; mos funksionoj&euml; mir&euml; n&euml; trupin me t&euml; cilin &euml;sht&euml; implantuar. Infeksionet mund t&euml; shkaktojn&euml; probleme serioze n&euml; k&euml;ta pacient&euml; me imunitet.</p> <p><strong>Ky rrezik ndryshon nga ashp&euml;rs A duhet q&euml; marr&euml;sit e transplantit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e p&euml;r t&euml;r&euml; jet&euml;n?</strong></p> <p>Ashtu si me t&euml; gjith&euml; pacient&euml;t e q&euml; kan&euml; kaluar transplant t&euml; organeve, pacient&euml;t pas operacionit t&euml; transplantit s&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e p&euml;r t&euml; shtypur sistemin imunitar p&euml;r t&euml;r&euml;<strong> </strong>jet&euml;n. Ky &euml;sht&euml; kushti themelor p&euml;r sukses. N&euml;se ila&ccedil;i nuk p&euml;rdoret ose n&euml;se ka nj&euml; p&euml;rdorim t&euml; parregullt arbitrar, sistemi imunitar fillon menj&euml;her&euml; nj&euml; luft&euml; kund&euml;r k&euml;tij organi t&euml; huaj dhe p&euml;rfundon me humbjen e k&euml;tij organi dhe ndoshta jet&euml;n.</p> <p><strong>Cili &euml;sht&euml; suksesi i nj&euml; transplantimi t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;?</strong></p> <p>P&euml;raf&euml;rsisht 85-90% e pacient&euml;ve q&euml; i n&euml;nshtrohen operacionit largohen nga spitali n&euml; nj&euml; m&euml;nyr&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme.</p> <p><strong>A mundet q&euml; njer&euml;zit q&euml; kan&euml; b&euml;r&euml; transplantim t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; kthehen n&euml; jet&euml;n normale?</strong></p> <p>Q&euml;llimi kryesor i transplantimit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; kthimi i personit n&euml; nj&euml; jet&euml; normale, aktive, produktive. Njer&euml;zit mund t&euml; kthehen n&euml; pun&euml;t dhe shkollat ​​e tyre. Shtatz&euml;nia dhe lindja e f&euml;mij&euml;s jan&euml; t&euml; mundshme pas transplantimit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. Aktivitetet sportive mund t&euml; kryhen n&euml; nj&euml; periudh&euml; t&euml; shkurt&euml;r prej gjasht&euml; muajsh deri n&euml; nj&euml; vit, me kusht q&euml; ato t&euml; mos jen&euml; shum&euml; t&euml; r&euml;nda.</p>

TRANSPLANTİ İ VESHKAVE

<p>Veshkat jan&euml; dy organe n&euml; form&euml; fasule, t&euml; vendosura n&euml; t&euml; dy an&euml;t e shtyll&euml;s kurrizore posht&euml; kafazit t&euml; kraharorit. Secila ka madh&euml;sin&euml; e nj&euml; grushti. Detyra kryesore e veshkave &euml;sht&euml; filtrimi i mbeturinave, mineraleve dhe l&euml;ngjeve n&euml; gjak duke prodhuar urin&euml; dhe filtrimi i disa materialeve t&euml; d&euml;msh&euml;m dhe t&euml; mbeturinave p&euml;rmes urin&euml;s. Kur veshkat tuaja humbin k&euml;t&euml; aft&euml;si filtrimi, l&euml;ngu i d&euml;msh&euml;m dhe materialet e mbetjeve grumbullohen n&euml; trupin tuaj. Kjo mund t&euml; shkaktoj&euml; presion t&euml; lart&euml; t&euml; gjakut dhe insuficienc&euml; renale n&euml; faz&euml;n p&euml;rfundimtare. Insuficienca renale n&euml; faz&euml;n p&euml;rfundimtare ndodh kur veshkat humbin af&euml;rsisht 90 p&euml;rqind t&euml; funksionit t&euml; tyre normal. Opsionet e trajtimit n&euml; faz&euml;n p&euml;rfundimtare t&euml; s&euml;mundjes renale p&euml;rfshijn&euml; dializ&euml;n dhe transplantimin e veshkave.</p> <p>Shkaqet e zakonsh&euml;m t&euml; s&euml;mundjes renale t&euml; faz&euml;s fundore p&euml;rfshijn&euml;:</p> <ul> <li>Diabeti</li> <li>Tensioni i larte dhe i pakontrolluar kronik</li> <li>Glomerulonefriti kronik - inflamacion i filtrave t&euml; vegj&euml;l (glomerule) n&euml; veshkat tuaja dhe p&euml;rfundimisht humbje e p&euml;rhershme e funksionit</li> <li>S&euml;mundja policistike e veshkave</li> </ul> <p>Transplantimi i veshkave nga dhuruesi i gjall&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; metod&euml; shum&euml; e rehatshme si p&euml;r marr&euml;sin ashtu edhe p&euml;r dhuruesin. Sidoqoft&euml;, rezultate shum&euml; t&euml; suksesshme merren n&euml; transplantimin e veshkave nga nj&euml; person me vdekje t&euml; trurit, dometh&euml;n&euml; nj&euml; kufom&euml;.</p> <p><strong>&Ccedil;FAR&Euml; &Euml;SHT&Euml; TRANSPLANTİ İ VESHKAVE?</strong></p> <p>Transplanti i veshkave &euml;sht&euml; procesi i z&euml;vend&euml;simit t&euml; nj&euml; veshke q&euml; zhvillohet me d&euml;shtimin me nj&euml; veshk&euml; t&euml; marr&euml; nga nj&euml; i gjall&euml; ose kufom&euml; (cadaver) dhe sigurimi q&euml; funksionet e veshkave t&euml; personit t&euml; vazhdojn&euml;.</p> <p>Veshkat tona jan&euml; organe jet&euml;sore. D&euml;shtimi kronik i veshkave do t&euml; thot&euml; d&euml;mtim i p&euml;rhersh&euml;m i funksioneve t&euml; veshkave. Sot, i vetmi trajtim i njohur p&euml;r d&euml;shtimin kronik t&euml; veshkave &euml;sht&euml; transplantimi i veshkave, i cili &euml;sht&euml; transplantimi i organeve m&euml; i zakonsh&euml;m. Transplantimi i veshkave mund t&euml; kryhet gjithashtu n&euml; raste emergjente, t&euml; quajtur d&euml;shtimi akut i veshkave. Transplantimi i veshkave lejon q&euml; pacienti t&euml; rimarr&euml; sh&euml;ndetin me nj&euml; operacion. Dializa nuk duhet t&euml; konsiderohet si nj&euml; alternativ&euml; ndaj transplantimit t&euml; veshkave, pasi ajo vet&euml;m mund t&euml; rikthej&euml; (pjes&euml;risht) disa nga funksionet e veshkave. P&euml;r m&euml; tep&euml;r, p&euml;r pacient&euml;t n&euml; dializ&euml;, mund t&euml; ndodhin fatkeq&euml;si t&euml; ndryshme t&euml; tilla si dieta t&euml; rrepta, kufizim t&euml; ujit, kufizim t&euml; udh&euml;timit, izolim nga jeta shoq&euml;rore, t&euml;rheqje nga puna ose arsimimi, dhe vonimi i rritjes n&euml; pacient&euml;t pediatrik. Pacient&euml;t n&euml; dializ&euml; duhet t&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e intensivisht, pasi u mungojn&euml; shumica e detyrave t&euml; kryera nga veshkat. (presioni i gjakut, ila&ccedil;et p&euml;r krijimin e gjakut, etj.) P&euml;r k&euml;to arsye, dihet se cil&euml;sia e jet&euml;s dhe koh&euml;zgjatja e pacient&euml;ve me transplant t&euml; veshkave jan&euml; m&euml; t&euml; mira se pacient&euml;t n&euml; dializ&euml;. Pacient&euml;t mund t&euml; vazhdojn&euml; jet&euml;n e tyre si individ&euml; t&euml; sh&euml;ndetsh&euml;m me nj&euml; transplant t&euml; suksessh&euml;m t&euml; veshkave dhe ndjekje pas operacionit.</p> <p><strong>N&Euml; CİL&Euml;T PACİENT&Euml; ZBATOHET TRANSPLANTİMİ İ VESHKAVE?</strong></p> <p>Transplantimi i veshkave kryhet n&euml; rast t&euml; faz&euml;s fundore t&euml; d&euml;shtimit t&euml; veshkave. Insuficienca renale, e cila &euml;sht&euml; nj&euml; nga s&euml;mundjet m&euml; tin&euml;zare t&euml; epok&euml;s son&euml; dhe mund t&euml; ndodh&euml; pa asnj&euml; simptom&euml;, po p&euml;rhapet me shpejt&euml;si &ccedil;do dit&euml;. Shkaqet m&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;sishme t&euml; d&euml;shtimit kronik t&euml; veshkave; diabeti, presioni i lart&euml; i gjakut dhe pezmatimi i veshkave (nefrit). S&euml;mundja, e cila p&euml;rparon pa asnj&euml; simptom&euml;, fillon t&euml; shfaq&euml; simptoma kur funksioni filtrues i veshkave, i cili duhet t&euml; jet&euml; n&euml; 85-100, bie n&euml;n 30.&nbsp; &Euml;njtje n&euml; qepallat kur zgjohen pacient&euml;t n&euml; m&euml;ngjes, edema e leht&euml; n&euml; duar dhe k&euml;mb&euml;, dob&euml;sia dhe shkum&euml;zimi i tep&euml;rt gjat&euml; urinimit jan&euml; simptomat m&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;sishme. Prania e nj&euml; sasie t&euml; konsiderueshme proteine ​​n&euml; urin&euml;n e personit b&euml;n q&euml; t&euml; ndodh&euml; urina e shkum&euml;zuar. Normalisht, m&euml; pak se 150 mg proteina n&euml; dit&euml; mund t&euml; gjenden n&euml; urin&euml;. Shum&euml; proteina n&euml; urin&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; gjendje anormale, dhe kjo gjendje njihet si proteinauria ose mikroalbuminuria. Shkum&euml;zimi n&euml; urin&euml; tregon se s&euml;mundja e veshkave ka filluar dhe madje s&euml;mundja ka p&euml;rparuar.</p> <p>Meqen&euml;se nuk jan&euml; marr&euml; masat e nevojshme paraprake, s&euml;mundja q&euml; p&euml;rparon me shpejt&euml;si mund t&euml; prish&euml; funksionin e veshkave, e cila mund t&euml; funksionoj&euml; si duhet p&euml;r 10-20 vjet, brenda 2-3 vjet&euml;sh. Nj&euml; r&euml;nie n&euml; shkall&euml;n e funksionit t&euml; filtrimit n&euml;n 15 e b&euml;n t&euml; v&euml;shtir&euml; p&euml;r pacient&euml;t me d&euml;shtim kronik t&euml; veshkave t&euml; mbajn&euml; jet&euml;n pa nj&euml; trajtim mb&euml;shtet&euml;s. Transplantimi i veshkave zakonisht rekomandohet p&euml;r pacient&euml;t q&euml; nuk kan&euml; mund&euml;si t&euml; tjera trajtimi p&euml;rve&ccedil; dializ&euml;s ose transplantimit p&euml;r t&euml; rritur cil&euml;sin&euml; e jet&euml;s s&euml; tyre dhe p&euml;r t&euml; arritur p&euml;rmir&euml;simin e p&euml;rhersh&euml;m n&euml; nj&euml; koh&euml; t&euml; shkurt&euml;r. D&euml;shtimi akut i veshkave &euml;sht&euml; humbja e funksionit t&euml; veshkave q&euml; ndodh n&euml; nj&euml; koh&euml; shum&euml; t&euml; shkurt&euml;r dhe ndonj&euml;her&euml; mund t&euml; kthehet mbrapsht. Sidoqoft&euml;, planifikimi i transplantimit duhet t&euml; b&euml;het pa humbur koh&euml; n&euml; humbjen e pakthyeshme t&euml; funksionit.</p> <p><strong>Sİ APLİKOHET TRANSPLANTİMİ İ VESHKAVE?</strong></p> <p>P&euml;rkund&euml;r t&euml; gjitha p&euml;rpjekjeve t&euml; b&euml;ra n&euml; t&euml; gjith&euml; bot&euml;n, transplantet e kufomave nga njer&euml;zit me vdekje t&euml; trurit nuk kan&euml; arritur nj&euml; nivel t&euml; mjaftuesh&euml;m dhe k&euml;to numra jan&euml; rritur shum&euml; ngadal&euml; gjat&euml; viteve. Si nj&euml; zgjidhje p&euml;r d&euml;shtimin e organeve, transplantet e veshkave nga dhuruesit e gjall&euml; kan&euml; dal&euml; n&euml; pah.</p> <p><strong>KİRURGJİA E DONATOR&Euml;VE</strong></p> <p>Duke marr&euml; parasysh sh&euml;ndetin dhe komoditetin pas operacionit t&euml; dhuruesve t&euml; veshkave q&euml; jetojn&euml;, metoda e mbyllur e heqjes s&euml; veshkave (metoda laparoskopike) &euml;sht&euml; mjaft e zakonshme. Me metod&euml;n e mbyllur, operacioni kryhet p&euml;rmes vrimave t&euml; vogla t&euml; hapura n&euml; barkun e pacientit, n&euml; vend q&euml; t&euml; b&euml;het nj&euml; prerje e madhe kirurgjikale n&euml; trupin e pacientit. Kirurgjia renale me metod&euml;n e mbyllur kryhet p&euml;rmes 3 vrimave prej 0.5-1 cm n&euml; barkun e pacientit dhe n&euml; fund t&euml; operacionit, veshka hiqet p&euml;rmes nj&euml; prerje 5-6 cm t&euml; b&euml;r&euml; n&euml; zon&euml;n e ijeve t&euml; pacientit. Krahasuar me operacionin e hapur, pacient&euml;t p&euml;rjetojn&euml; shum&euml; m&euml; pak probleme dhimbjeje pas operacionit, q&euml;ndrojn&euml; m&euml; pak n&euml; spital dhe kthehen n&euml; jet&euml;n e tyre normale dhe punojn&euml; m&euml; shpejt. N&euml; metod&euml;n e hapur t&euml; p&euml;rdorur n&euml; t&euml; kaluar&euml;n, efektet an&euml;sore t&euml; pad&euml;shirueshme t&euml; tilla si hernia n&euml; vendin e operacionit, mpirje, infeksion i plag&euml;s, t&euml; cilat shihen tek pacient&euml;t pas operacionit, pothuajse nuk shihen kurr&euml; n&euml; k&euml;t&euml; teknik&euml;. Ky operacion, i cili kryhet vet&euml;m p&euml;rmes 3 vrimave t&euml; hapura n&euml; trup dhe nj&euml; prerje t&euml; vog&euml;l t&euml; b&euml;r&euml; p&euml;r t&euml; hequr veshk&euml;n, siguron rezultate t&euml; suksesshme krahasuar me operacionin e hapur n&euml; terma kozmetik&euml;. Donator&euml;t q&euml; fillojn&euml; t&euml; ecin, t&euml; pijn&euml; uj&euml; dhe t&euml; han&euml; n&euml; mbr&euml;mjen e operacionit mund t&euml; lirohen 2 dit&euml; pas operacionit. Qepjet jan&euml; qepje t&euml; fshehura dhe estetike dhe k&euml;to qepje nuk kan&euml; nevoj&euml; t&euml; hiqen pas operacionit.</p> <p><strong>KİRURGJİA E MARR&Euml;SİT</strong></p> <p>Transplantimi i veshkave &euml;sht&euml; nj&euml; operacion i kryer jasht&euml; peritoneumit, duke arritur anijet inguinale. N&euml; operacionin e transplantimit t&euml; veshkave, veshka vendoset n&euml; zon&euml;n e ij&euml;rave t&euml; djatht&euml; ose t&euml; majt&euml;, jo n&euml; vendin e saj origjinal. Venat e veshk&euml;s dhuruese lidhen me venat inguinale t&euml; marr&euml;sit, dhe trakti urinar i veshk&euml;s dhuruese lidhet me fshik&euml;z&euml;n e marr&euml;sit me ndihm&euml;n e qepjeve. Veshkat jo funksionuese t&euml; pacientit kryesisht nuk hiqen p&euml;rve&ccedil; n&euml; raste t&euml; rralla.</p> <p>Procesi i rikuperimit pas transplantimit t&euml; veshkave &euml;sht&euml; shum&euml; i shpejt&euml;. Meqen&euml;se nuk ka kontakt me zorr&euml;t gjat&euml; operacionit, pacienti fillon t&euml; haj&euml; shum&euml; shpejt pas operacionit. Pacient&euml;t, prodhimi i urin&euml;s s&euml; t&euml; cil&euml;ve monitorohet me nj&euml; kateter urinar n&euml; 4 dit&euml;t e para, kateter&euml;t hiqen n&euml; dit&euml;n e 4-t&euml; postoperative.</p> <p>N&euml;se nj&euml; transplant i veshk&euml;s kryhet nga nj&euml; dhurues i gjall&euml;, pacienti zakonisht l&euml;shohet n&euml; dit&euml;n e 5-t&euml; pasi fillon menj&euml;her&euml; funksioni i veshkave. Sidoqoft&euml;, n&euml;se nj&euml; transplant i veshk&euml;s kryhet nga nj&euml; kufom&euml;, mund t&euml; jet&euml; e nevojshme t&euml; q&euml;ndroni n&euml; spital p&euml;r nj&euml; periudh&euml; m&euml; t&euml; gjat&euml; kohe pasi veshka do t&euml; filloj&euml; t&euml; b&euml;j&euml; pun&euml;n e saj brenda disa dit&euml;sh ose jav&euml;sh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>TRANSPLANTİM ROBOTİK İ VESHKAVE</strong></p> <p>Sot, n&euml; pik&euml;n m&euml; t&euml; p&euml;rparuar t&euml; transplantimit t&euml; veshkave, veshka vendoset n&euml; marr&euml;s me Kirurgjin&euml; Robotike da Vinci. Kirurgjia robotike e transplantit t&euml; veshkave ka p&euml;rpar&euml;si t&euml; r&euml;nd&euml;sishme, ve&ccedil;an&euml;risht n&euml; pacient&euml;t me mbipesh&euml;. <strong>Ju mund t&euml; klikoni n&euml; linkun p&euml;r t&euml; marr&euml; informacion n&euml; lidhje me transplantimin robotik t&euml; veshkave.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PYETJET E B&Euml;RA SHPESH N&Euml; LİDHJE ME TRANSPLANTİN E VESHKAVE</strong></p> <p><strong>Si funksionon procesi i vler&euml;simit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave?</strong></p> <p>Procesi i vler&euml;simit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave fillon me p&euml;rcaktimin e grupeve t&euml; gjakut marr&euml;s-dhurues dhe llojet e indeve.</p> <p><strong>Test i grupit t&euml; gjakut</strong></p> <p>Ekzistojn&euml; kat&euml;r grupe gjaku: A, B, AB dhe O. T&euml; gjith&euml; p&euml;rshtaten n&euml; nj&euml;r&euml;n nga k&euml;to grupe trash&euml;gimore. Duhet t&euml; ket&euml; nj&euml; p&euml;rputhje t&euml; grupit t&euml; gjakut midis marr&euml;sit dhe dhuruesit. Lista m&euml; posht&euml; tregon grupet e p&euml;rputhshme t&euml; gjakut:</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; A, grupi i gjakut i dhuruesit duhet t&euml; jet&euml; A ose O.</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; B, grupi i gjakut i dhuruesit duhet t&euml; jet&euml; B ose O.</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; O, grupi i gjakut i dhuruesit duhet t&euml; jet&euml; O.</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; AB, grupi i gjakut i dhuruesit mund t&euml; jet&euml; A, B, AB ose O.</p> <p>Grupi i gjakut AB &euml;sht&euml; m&euml; leht&euml; p&euml;r tu p&euml;rputhur. Sepse personi me grup gjaku AB pranon t&euml; gjitha grupet e tjera t&euml; gjakut.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Shkrimi i indeve</strong></p> <p>Testi i dyt&euml;, i cili &euml;sht&euml; nj&euml; test gjaku p&euml;r p&euml;rcaktimin e antigjeneve t&euml; leukociteve njer&euml;zore (HLA), quhet shtypja e indeve. Antigjenet jan&euml; sh&euml;njues q&euml; gjenden n&euml; shum&euml; qeliza t&euml; trupit q&euml; e dallojn&euml; secilin individ n&euml; m&euml;nyr&euml; unike. K&euml;to sh&euml;njues jan&euml; t&euml; trash&euml;guar nga prind&euml;rit. Testi i shtypjes s&euml; indeve &euml;sht&euml; nj&euml; test gjaku q&euml; tregon p&euml;rb&euml;rjen gjenetike t&euml; nj&euml; personi (gjurm&euml; gishtash). Ashtu si me pajtueshm&euml;rin&euml; e grupeve t&euml; gjakut, hetohet n&euml;se llojet e indeve t&euml; marr&euml;sit dhe dhuruesit p&euml;rputhen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Transplanti kryq</strong></p> <p>Gjat&euml; gjith&euml; jet&euml;s, trupi prodhon substanca t&euml; quajtura antitrupa q&euml; ndihmojn&euml; n&euml; shkat&euml;rrimin e substancave t&euml; huaja. Kur nj&euml; veshk&euml; dhuruese &euml;sht&euml; e pranishme, b&euml;het nj&euml; test i quajtur kryq&euml;zim p&euml;r t&#39;u siguruar q&euml; marr&euml;si nuk ka antitrupa t&euml; paraformuar kund&euml;r dhuruesit.</p> <p>Transplanti kryq b&euml;het duke p&euml;rzier gjakun e marr&euml;sit me qelizat nga dhuruesi. N&euml;se ndeshja kryq &euml;sht&euml; pozitive, kjo do t&euml; thot&euml; se ka antitrupa kund&euml;r dhuruesit. Marr&euml;si nuk duhet ta marr&euml; k&euml;t&euml; veshk&euml; n&euml;se nuk jepet trajtim specifik para transplantimit p&euml;r t&euml; ulur nivelet e antitrupave. N&euml;se kryq&euml;zimi &euml;sht&euml; negativ, kjo do t&euml; thot&euml; q&euml; marr&euml;si nuk ka antitrupa kund&euml;r dhuruesit dhe ata kan&euml; t&euml; drejt&euml; t&euml; marrin k&euml;t&euml; veshk&euml;. N&euml; p&euml;rgatitje t&euml; nj&euml; transplantimi t&euml; dhuruesit t&euml; gjall&euml;, kryq&euml;zimet kryhen disa her&euml; dhe nj&euml; krahasim p&euml;rfundimtar kryq&euml;zimi kryhet 48 or&euml; para transplantimit t&euml; till&euml;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Testet serologjike</strong></p> <p>Testimi p&euml;r viruse t&euml; tilla si HIV (virusi i munges&euml;s s&euml; imunitetit njer&euml;zor), hepatiti dhe CMV (citomegalovirus) b&euml;het gjithashtu pas transplantimit p&euml;r t&euml; zgjedhur ila&ccedil;et e duhura parandaluese. K&euml;to viruse kontrollohen n&euml; &ccedil;do dhurues t&euml; mundsh&euml;m p&euml;r t&euml; ndihmuar n&euml; parandalimin e p&euml;rhapjes s&euml; s&euml;mundjes tek marr&euml;si.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kush nuk mund t&euml; jet&euml; nj&euml; dhurues i gjall&euml; p&euml;r transplantin e veshkave?</strong></p> <ul> <li>Personat n&euml;n mosh&euml;n 18 vje&ccedil;</li> </ul> <ul> <li>Ata me hipertension (&gt; 140/90 mmHg) ose ata q&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e t&euml; hipertensionit</li> <li>Personat me Diabeti (diabetik&euml;t)</li> <li>Personat me mbipeshe morbide</li> <li>Nefrolitiaza bilaterale ose e p&euml;rs&euml;ritur (gur&euml; n&euml; veshka)</li> <li>Ata me histori tromboze ose tromboembolizmi</li> <li>Ata me s&euml;mundje kronike t&euml; veshkave (CKD)</li> <li>Ata me emboli pulmonare ose me historia e tromboz&euml;s p&euml;rs&euml;rit&euml;se</li> <li>Ata me s&euml;mundje psikiatrike</li> <li>Ata me s&euml;mundje t&euml; r&euml;nda mjek&euml;sore (s&euml;mundje kronike t&euml; mushk&euml;rive, s&euml;mundja e kancerit e diagnostikuar koh&euml;t e fundit)</li> <li>GFR i ul&euml;t (&lt;80 ml / min)</li> <li>Proteinuria (&gt; 300 mg / 24 or&euml;)</li> <li>Infeksioni HIV</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cilat jan&euml; rreziqet dhe efektet an&euml;sore t&euml; operacionit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave?</strong></p> <p>Rreziqet e mundshme pas operacionit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave p&euml;rfshijn&euml;:</p> <ul> <li>Munges&euml; e funksionit kalimtar t&euml; veshkave: Veshka juaj e vendosur me operacion mund t&euml; mos filloj&euml; t&euml; punoj&euml; menj&euml;her&euml;. Ju mund t&euml; keni nevoj&euml; p&euml;r dializ&euml; derisa t&euml; filloj&euml; funksioni i veshk&euml;s.</li> <li>Refuzimi i organeve: Trupi juaj mund t&euml; refuzoj&euml; organin dhurues dhe mund t&euml; keni nevoj&euml; p&euml;r disa ila&ccedil;e p&euml;r ta ndihmuar trupin tuaj t&euml; pranoj&euml; veshk&euml;n e re.</li> <li>D&euml;shtimi i veshkave: Refuzimi kronik mund t&euml; filloj&euml; vite m&euml; von&euml;. Veshka mund t&euml; humbas&euml; funksionet e saj pas nj&euml; kohe, e ngjashme me s&euml;mundjen e par&euml; t&euml; veshkave. Si rezultat, mund t&#39;ju duhet p&euml;rs&euml;ri t&euml; b&euml;ni nj&euml; transplant t&euml; dyt&euml; ose dializ&euml;.</li> <li>Ndjeshm&euml;ria ndaj kancerit: Barnat imunosupresive t&euml; p&euml;rdorura pas nj&euml; transplantimi mund t&rsquo;ju ​​l&euml;n&euml; m&euml; t&euml; preksh&euml;m nga kanceri.</li> <li>Diabeti: Medikamentet e marra pas transplantimit t&euml; veshkave mund t&euml; shkaktojn&euml; diabet.</li> <li>Ngushtimi i arteries q&euml; furnizon gjakun me veshkat</li> <li>Koagulimi n&euml; venat</li> <li>Infeksioni</li> <li>Gjakderdhje</li> <li>Shtimi i pesh&euml;s</li> <li>Hipertensioni</li> </ul> <p><strong>Cila &euml;sht&euml; koha e rim&euml;k&euml;mbjes pas nj&euml; transplantimi t&euml; veshkave?</strong></p> <p>Dy jav&euml; pas transplantimit t&euml; veshkave, do t&euml; filloni t&euml; ndiheni shum&euml; m&euml; mir&euml;; Sidoqoft&euml;, pas transplantimit, duhet t&euml; p&euml;rdorni rregullisht ila&ccedil;e kund&euml;r refuzimit.</p> <p><strong>Cilat jan&euml; rreziqet q&euml; vijn&euml; nga ila&ccedil;et imunosupresive?</strong></p> <p>Barnat parandaluese dob&euml;sojn&euml; sistemin imunitar dhe rrisin rrezikun e infeksioneve me organizma t&euml; zakonsh&euml;m dhe t&euml; ndrysh&euml;m. Infeksionet mund t&euml; jen&euml; serioze, t&euml; d&euml;mtojn&euml; veshk&euml;n e transplantuar ose t&euml; rrezikojn&euml; jet&euml;n. Kanceret jan&euml; m&euml; t&euml; v&euml;shtir&euml; p&euml;r t&rsquo;u trajtuar n&euml; pacient&euml;t q&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e kund&euml;r refuzimit. Rreziku i diabetit gjithashtu rritet. Si rezultat, mund t&euml; jet&euml; e nevojshme t&euml; trajtohet me injeksione insuline ose pilula.</p> <p><strong>&Ccedil;far&euml; ndryshimesh ju duhet t&euml; b&euml;ni n&euml; stilin e jet&euml;s?</strong></p> <p>Pacient&euml;t e transplantuar rekomandohen t&euml; mos marrin pjes&euml; n&euml; sportet e kontaktit. (Boks, mundje, futboll, basketboll, etj.) Pas transplantit, pacienti duhet t&euml; jet&euml; aktiv, pirja e duhanit dhe alkoolit duhet t&euml; shmanget dhe t&euml; zbatohet nj&euml; program diete i sh&euml;ndetsh&euml;m.</p> <p><strong>Cilat jan&euml; avantazhet e transplantit t&euml; veshkave nga nj&euml; dhurues i gjall&euml;?</strong></p> <p>Dhurimi i drejtp&euml;rdrejt&euml; ka shum&euml; p&euml;rpar&euml;si. Veshka punon menj&euml;her&euml;. Veshka ka m&euml; pak t&euml; ngjar&euml; t&euml; refuzohet. Shartimet zgjasin m&euml; shum&euml;. Veshka e nj&euml; dhuruesi t&euml; gjall&euml; &euml;sht&euml; plot&euml;sisht e sh&euml;ndetshme. Dihet q&euml; ato punojn&euml; m&euml; mir&euml; dhe m&euml; gjat&euml; se veshkat cadaver. P&euml;rve&ccedil; k&euml;saj, ka mij&euml;ra pacient&euml; n&euml; list&euml;n e pritjes q&euml; diagnostikohen me d&euml;shtim t&euml; veshkave dhe po presin p&euml;r transplantim t&euml; veshkave. Nuk ka mjaft dhurues t&euml; vdekur (kufom&euml;). Shqet&euml;simi i organeve dhe shkalla e vdekshm&euml;ris&euml; mund t&euml; zvog&euml;lohen me transplantimin e veshkave nga dhuruesi i gjall&euml;.</p> <p><strong>A mund t&euml; jet&euml; dikush donator i gjall&euml;?</strong></p> <p>N&euml;n kushte mjek&euml;sore dhe ligjore, &ccedil;dokush mund t&euml; jet&euml; nj&euml; dhurues i gjall&euml;.</p>

Të gjitha Trajtimi Metodat
Llogaritë e mediave sociale
Mbështetimi drejtpërdrejtë Merni një takim lehtësisht