Biblioteka Shëndeti

Ju mund të gjeni përgjigje për pyetjet tuaja në lidhje me shëndetin tuaj dhe hapat që duhen ndërmarrë për një jetë të shëndetshme në bibliotekën tonë.

Metodat e Trajtimit

TRANSPLANTİMİ İ MËLÇİSË

<p>M&euml;l&ccedil;ia kryen shum&euml; funksione kritike, p&euml;rfshir&euml; metabolizmin e ila&ccedil;eve, heqjen e t&euml; ashtuquajturave substanca t&euml; huaja dhe toksike nga gjaku (p&euml;r shembull, heqja e amoniakut dhe bilirubin&euml;s nga gjaku) dhe sintetizimin e shum&euml; proteinave dhe enzimave t&euml; r&euml;nd&euml;sishme (si&ccedil; jan&euml; faktor&euml;t e nevojsh&euml;m p&euml;r mpiksjen e gjakut). P&euml;rve&ccedil; k&euml;saj, m&euml;l&ccedil;ia &euml;sht&euml; organi i vet&euml;m n&euml; trup q&euml; mund t&euml; rigjenerohet pasi t&euml; hiqet pjesa m&euml; e madhe e tij. N&euml; fakt, m&euml; shum&euml; se gjysma e m&euml;l&ccedil;is&euml;, e cila punon si nj&euml; fabrik&euml; n&euml; trup, mund t&euml; merret nga dhuruesi p&euml;r transplantimin e organeve pa d&euml;mtime t&euml; funksionit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; ose d&euml;mtime t&euml; tjera serioze.</p> <p>Meqen&euml;se d&euml;shtimi kronik i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; problem shum&euml; i r&euml;nd&euml;sish&euml;m sh&euml;ndet&euml;sor q&euml; k&euml;rc&euml;non jet&euml;n, z&euml;vend&euml;simi i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; opsioni i vet&euml;m. Nj&euml; pjes&euml; e m&euml;l&ccedil;is&euml; e marr&euml; nga nj&euml; e gjall&euml; ose nj&euml; kufom&euml; i vendoset personit dhe pacienti mund t&euml; rifitoj&euml; nj&euml; jet&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme. Sidoqoft&euml;, &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;sishme q&euml; kjo procedur&euml; t&euml; kryhet nga nj&euml; ekip me p&euml;rvoj&euml; n&euml; nj&euml; spital t&euml; pajisur plot&euml;sisht.</p> <p><strong>&Ccedil;FAR&Euml; &Euml;SHT&Euml; TRANSPLANTİMİ İ M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;?</strong></p> <p>Do t&euml; thot&euml; t&euml; z&euml;vend&euml;sosh m&euml;l&ccedil;in&euml; e s&euml;mur&euml; t&euml; pacient&euml;ve q&euml; nuk mund t&euml; mbijetojn&euml; p&euml;r shkak t&euml; s&euml;mundjes s&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; me nj&euml; m&euml;l&ccedil;i t&euml; sh&euml;ndetshme. Sht&euml; nj&euml; iniciativ&euml; p&euml;r shp&euml;timin e jet&euml;s. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; i vetmi trajtim p&euml;r d&euml;shtimin kronik t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. Cirroza p&euml;rb&euml;n grupin m&euml; t&euml; zakonsh&euml;m t&euml; s&euml;mundjes s&euml; transplantit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; n&euml; bot&euml;. Kjo pasohet nga disa s&euml;mundje t&euml; lindura dhe disa tumore t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;.</p> <p>Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; duhet t&euml; kryhet nga nj&euml; ekip me p&euml;rvoj&euml; n&euml; nj&euml; spital t&euml; pajisur plot&euml;sisht. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; nuk &euml;sht&euml; vet&euml;m nj&euml; procedur&euml; kirurgjikale. P&euml;r p&euml;rgatitjen dhe procesin e ndjekjes pas transplantimit, qendra; Nga salla e operacionit n&euml; laborator, nga nj&euml;sit&euml; e imazheve te kujdesi intensiv, nga dyshemet&euml; e pacient&euml;ve n&euml; deg&euml; t&euml; tjera, &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;sishme q&euml; departamenti t&euml; jet&euml; me cil&euml;si t&euml; lart&euml; dhe t&euml; bashk&euml;punoj&euml;.</p> <p><strong>N&Euml; CILAT SEMUNDJE ZBATOHET TRANSPLANTIMI İ M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;?</strong></p> <p>D&euml;shtimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; n&euml; t&euml; cilin zbatohet transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; ndodh n&euml; dy forma, akute dhe kronike.</p> <p>D&euml;shtimi akut i m&euml;l&ccedil;is&euml; mund t&euml; zhvillohet brenda dit&euml;ve dhe jav&euml;ve. Shkaku m&euml; i zakonsh&euml;m &euml;sht&euml; helmimi nga k&euml;rpudhat dhe p&euml;rdorimi i barnave t&euml; caktuara. D&euml;shtimi kronik i m&euml;l&ccedil;is&euml; shpesh shkaktohet nga cirroza, hepatia B dhe C, s&euml;mundjet e kanaleve biliare, disa &ccedil;rregullime ushqimore, disa s&euml;mundje gjenetike, p&euml;rdorimi i tep&euml;rt i alkoolit, nj&euml; problem i trash&euml;guar q&euml; b&euml;n q&euml; trupi t&euml; thith&euml; dhe t&euml; ruaj&euml; shum&euml; hekur t&euml; quajtur hemokromatoz&euml; ose s&euml;mundje metabolike. mund t&euml; zhvillohen. N&euml; k&euml;t&euml; rast, transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; mund t&euml; rivendos&euml; nj&euml; jet&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme tek personi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>SI ZBATOHET TRANSPLANTIMI I M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;?</strong></p> <p>Transplantimi i organeve k&euml;rkon organe dhe burimi i organeve jan&euml; njer&euml;zit. Organi i duhur p&euml;r transplantim mund t&euml; merret nga dhuruesit e gjall&euml;, nga njer&euml;zit q&euml; kan&euml; humbur jet&euml;n e tyre ose nga t&euml; af&euml;rmit e pacientit. N&euml;se t&euml; af&euml;rmit e njer&euml;zve q&euml; humb&euml;n jet&euml;n (vdekja e trurit) n&euml; kushte t&euml; kujdesit intensiv marrin vendimin p&euml;r &quot;dhurimin e organit&quot;, shum&euml; pacient&euml;ve u shp&euml;tohet jeta me ato organe. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; i kryer me organe t&euml; dhuruara n&euml; k&euml;t&euml; m&euml;nyr&euml; quhet &quot;transplant i m&euml;l&ccedil;is&euml; kadaverike&quot;. Meqen&euml;se numri i dhurimeve t&euml; organeve &euml;sht&euml; i pamjaftuesh&euml;m, shumica e pacient&euml;ve vdesin nd&euml;rsa presin nj&euml; m&euml;l&ccedil;i t&euml; re. Si zgjidhje, &euml;sht&euml; e mundur t&euml; shp&euml;tohet jeta e pacientit duke marr&euml; nj&euml; pjes&euml; t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; nga nj&euml; krijes&euml; tjet&euml;r (mund t&euml; jet&euml; nj&euml; i af&euml;rm i pacientit). Kjo quhet nj&euml; transplant i gjall&euml; i m&euml;l&ccedil;is&euml;. P&euml;r k&euml;t&euml; q&euml;llim, nj&euml; i af&euml;rm i pacientit nga grupi i tij / saj i gjakut b&euml;het vullnetar p&euml;r nj&euml; operacion t&euml; till&euml;. Personi i cili &euml;sht&euml; nj&euml; kandidat p&euml;r donator i n&euml;nshtrohet ekzaminimeve dhe vler&euml;simeve intensive. N&euml;se nuk ka asnj&euml; penges&euml; p&euml;r dhurimin e m&euml;l&ccedil;is&euml;; Pjesa e m&euml;l&ccedil;is&euml; (djathtas ose majtas) e p&euml;rshtatshme p&euml;r pesh&euml;n e pacientit merret nga dhuruesi dhe z&euml;vend&euml;sohet nga m&euml;l&ccedil;ia e pacientit.</p> <p>Q&euml;llimi i nj&euml; transplantimi t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; kthimi i personit n&euml; nj&euml; jet&euml; normale, aktive, produktive. Ajo ka p&euml;r q&euml;llim q&euml; t&euml; dy pacient&euml;t dhe dhuruesit t&euml; kthehen n&euml; shfaqjet e tyre para-operacionit. Transplantimet e m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; kryera n&euml; qendr&euml;n ton&euml; kan&euml; arritur numrat mbi nivelet e suksesit t&euml; pranuar globalisht.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PYETJET E B&Euml;RA M&Euml; SHPESH N&Euml; LİDHJE ME TRANSPLANTİN E M&Euml;L&Ccedil;İS&Euml;</strong></p> <p>Cilat jan&euml; kushtet p&euml;r t&euml; qen&euml; dhurues i m&euml;l&ccedil;is&euml;?</p> <ul> <li>Para s&euml; gjithash, dhuruesi duhet t&euml; b&euml;j&euml; dhurimin e m&euml;l&ccedil;is&euml; me vullnetin e tij t&euml; lir&euml; pa asnj&euml; presion.</li> <li>Personat n&euml;n mosh&euml;n 18 vje&ccedil; nuk mund t&euml; jen&euml; dhurues t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;.</li> <li>Dhuruesi duhet t&euml; jet&euml; i af&euml;rm i shkall&euml;s s&euml; 4-t&euml;. N&euml; shkall&euml;n e farefisnis&euml; pas shkall&euml;s s&euml; 4-t&euml;, k&euml;rkohet t&euml; merret miratimi i Komitetit Etik nga Drejtoria e Sh&euml;ndetit Krahinor.</li> <li>Lloji i gjakut i marr&euml;sit dhe t&euml; dh&euml;nat duhet t&euml; p&euml;rputhen.</li> <li>Dhuruesi nuk duhet t&euml; ket&euml; histori t&euml; s&euml;mundjes sistemike.</li> <li>Dhuruesi duhet t&euml; ket&euml; funksion t&euml; sh&euml;ndetsh&euml;m t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; dhe veshkave.</li> <li>Dhuruesi nuk duhet t&euml; jet&euml; mbi 60 vje&ccedil;.</li> </ul> <p><strong>P&euml;r kush nuk b&euml;h&euml;t transplantimi m&euml;l&ccedil;is&euml;?</strong></p> <p>Ka shum&euml; pacient&euml; me ciroz&euml; dhe s&euml;mundje t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; dekompensuar, por jo t&euml; gjith&euml; pacient&euml;t jan&euml; kandidat&euml; t&euml; p&euml;rshtatsh&euml;m p&euml;r transplantim t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. Nj&euml; pacient duhet t&euml; jet&euml; n&euml; gjendje t&euml; heq&euml; qafe operacionin dhe nd&euml;rlikimet e mundshme postoperative, t&euml; jet&euml; n&euml; gjendje t&euml; marr&euml; ila&ccedil;e q&euml; parandalojn&euml; infeksionet n&euml; m&euml;nyr&euml; t&euml; besueshme, t&euml; marr&euml; pjes&euml; rregullisht n&euml; kontrolle, t&euml; respektoj&euml; testet laboratorike dhe t&euml; mos merret kurr&euml; me aktivitete q&euml; mund t&euml; d&euml;mtojn&euml; m&euml;l&ccedil;in&euml;. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; nuk kryhet n&euml;se personi ka ndonj&euml; nga kushtet e m&euml;poshtme:</p> <ul> <li>Njer&euml;zit me abuzim me alkoolin ose substancat</li> <li>Njer&euml;zit me s&euml;mundje t&euml; p&euml;rparuar t&euml; mushk&euml;rive dhe zemr&euml;s</li> <li>Pacient&euml;t me HIV</li> <li>D&euml;shtimi masiv i m&euml;l&ccedil;is&euml;: Transplanti i m&euml;l&ccedil;is&euml; nuk kryhet n&euml; nj&euml; situat&euml; kur edema e trurit &euml;sht&euml; shum&euml; e r&euml;nd&euml;.</li> <li>Pacient&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;, t&euml; pakontrolluar psikiatrik</li> <li>Kanceri q&euml; p&euml;rhapet jasht&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</li> <li>Hipertension i r&euml;nd&euml; pulmonar (presioni mesatar i arteries pulmonare m&euml; i madh se 50 mmHg)</li> <li>Infeksion sistemik ose i pakontrolluesh&euml;m</li> <li>S&euml;mundje serioze, e pakthyeshme mjek&euml;sore q&euml; kufizon jet&euml;gjat&euml;sin&euml; afatshkurt&euml;r.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>A mund t&euml; b&euml;het transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; duke marr&euml; nj&euml; pjes&euml; t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; nga nj&euml; krijes&euml; e gjall&euml;?</strong></p> <p>Meqen&euml;se numri i dhurimeve t&euml; organeve &euml;sht&euml; i pamjaftuesh&euml;m, shumica e pacient&euml;ve vdesin nd&euml;rsa presin nj&euml; m&euml;l&ccedil;i t&euml; re. Si zgjidhje, &euml;sht&euml; e mundur t&euml; shp&euml;tohet jeta e pacientit duke marr&euml; nj&euml; pjes&euml; t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; nga nj&euml; gjalles&euml; tjet&euml;r (nj&euml; i af&euml;rm i pacientit). P&euml;r k&euml;t&euml; q&euml;llim, nj&euml; i af&euml;rm i pacientit nga grupi i tij / saj i gjakut b&euml;het vullnetar p&euml;r nj&euml; operacion t&euml; till&euml;. Personi i cili &euml;sht&euml; nj&euml; kandidat p&euml;r donator i n&euml;nshtrohet ekzaminimeve dhe vler&euml;simeve intensive. Ky person ekzaminohet intensivisht n&euml; lidhje me at&euml; n&euml;se &euml;sht&euml; nj&euml; s&euml;mundje infektive dhe n&euml;se m&euml;l&ccedil;ia teknikisht (madh&euml;sia, struktura vaskulare) lejon nj&euml; procedur&euml; t&euml; till&euml;. N&euml;se &euml;sht&euml; e p&euml;rshtatshme, pjesa e m&euml;l&ccedil;is&euml; (djathtas ose majtas) e p&euml;rshtatshme p&euml;r pesh&euml;n e pacientit merret nga vullnetari dhe z&euml;vend&euml;sohet nga m&euml;l&ccedil;ia e pacientit.</p> <p><strong>Cilat jan&euml; s&euml;mundjet n&euml; t&euml; cilat zbatohet transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; tek f&euml;mij&euml;t?</strong></p> <p>Sipas numrave, 10 p&euml;rqind e transplantimeve t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; p&euml;rb&euml;hen nga f&euml;mij&euml;. Duke u renditur e para midis vendeve me numrin m&euml; t&euml; lart&euml; t&euml; transplantimit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; pediatrike n&euml; bot&euml;, Turqia ndan vendin e par&euml; me Mbret&euml;rin&euml; e Bashkuar (Anglia). Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; tek f&euml;mij&euml;t &euml;sht&euml; nj&euml; procedur&euml; delikate kirurgjikale dhe nj&euml; ndjekje e mir&euml; pas transplantimit &euml;sht&euml; thelb&euml;sore. Megjith&euml;se shum&euml; s&euml;mundje prekin m&euml;l&ccedil;in&euml;, transplantimet nuk k&euml;rkohen p&euml;r t&euml; gjitha s&euml;mundjet e m&euml;l&ccedil;is&euml;. S&euml;mundjet q&euml; d&euml;mtojn&euml; m&euml;l&ccedil;in&euml; dhe mund t&euml; shkaktojn&euml; transplantim tek f&euml;mij&euml;t p&euml;rfshijn&euml;:</p> <p><strong>S&euml;mundja kronike e faz&euml;s fundore t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Atresia biliare</li> <li>Hepatiti autoimun / Hepatiti sklerotizues / Sindroma e mbivendosjes</li> </ul> <p><strong>S&euml;mundjet gjenetike / metabolike specifike t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Shkakton d&euml;mtim / d&euml;shtim kronik t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</li> </ul> <p>Mungesa e alfa-1-antitripsin&euml;s</p> <p>Sindromat kolestatike familjare p.sh. PFIC1 2 ose 3</p> <p>Sindroma Allagille</p> <p>S&euml;mundja e m&euml;l&ccedil;is&euml; me fibroz&euml; cistike</p> <p>Tirosinemia</p> <ul> <li>S&euml;mundjet metabolike t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;; Shkakton d&euml;mtime t&euml; organeve t&euml; tjera si truri dhe veshka.</li> </ul> <p>&Ccedil;rregullimet e ciklit ure</p> <p>Mungesa OTC</p> <p>MSUD</p> <p>Hiperoksaluria</p> <p>Sindroma Crigler-Najjar</p> <p>S&euml;mundja e ruajtjes s&euml; glikogjenit</p> <p><strong>D&euml;shtimi Akut i M&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Hepatiti viral</li> <li>Toksiciteti i ila&ccedil;eve hepatike (acetomenofina, NSAID, t&euml; tjer&euml;t)</li> <li>S&euml;mundjet gjenetike / Metabolike: S&euml;mundja Wilsons, &ccedil;rregullimet e oksidimit t&euml; acideve yndyrore, disa &ccedil;rregullime mitokondriale</li> <li>Hepatiti autoimun</li> <li>Hemokromatoza neonatale</li> </ul> <p><strong>Tumoret primare jo-resektabile t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;</strong></p> <ul> <li>Hepatoblastoma</li> <li>Sarkoma embrionale</li> <li>Hemangjioendotelioma</li> <li>Karcinoma hepatoqelizore</li> </ul> <p><strong>A mund t&euml; lidhet ndonj&euml; m&euml;l&ccedil;i me ndonj&euml; person?</strong></p> <p>Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml;, n&euml; form&euml;n e tij m&euml; t&euml; sigurt, kryhet midis dhuruesve dhe marr&euml;sve me t&euml; nj&euml;jtin grup gjaku. P&euml;r shembull: M&euml;l&ccedil;ia e nj&euml; personi me grupin e gjakut A ka grupin e gjakut A, si&ccedil; &euml;sht&euml; grupi B me B. Transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; mund t&euml; kryhet edhe n&euml; mesin e njer&euml;zve, grupet e gjakut t&euml; t&euml; cil&euml;ve nuk p&euml;rputhen me q&euml;llim q&euml; t&euml; shp&euml;tojn&euml; jet&euml; n&euml; kushte shum&euml; urgjente. Nj&euml; problem tjet&euml;r &euml;sht&euml; madh&euml;sia e m&euml;l&ccedil;is&euml;. M&euml;l&ccedil;ia &euml;sht&euml; organi m&euml; i madh i trupit. M&euml;l&ccedil;ia e nj&euml; t&euml; rrituri peshon rreth 1500 g. Dy persona duhet t&euml; ken&euml; madh&euml;si (pesh&euml; / lart&euml;si) t&euml; ngjashme n&euml; m&euml;nyr&euml; q&euml; kjo m&euml;l&ccedil;i t&euml; futet n&euml; trupin ku do t&euml; vendoset.</p> <p><strong>A &euml;sht&euml; e rrezikshme transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml;?</strong></p> <p>Ky rrezik ndryshon nga ashp&euml;rsia e s&euml;mundjes q&euml; k&euml;rkon transplantim t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. K&euml;ta pacient&euml; jan&euml; p&euml;rgjith&euml;sisht n&euml; gjendje shum&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;, me t&euml; gjitha llojet e rezervave t&euml; shteruara. Nga ana tjet&euml;r, transplantimi i m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; nga operacionet m&euml; t&euml; m&euml;dha t&euml; njohura. &quot;Pacienti i r&euml;nd&euml; + operacioni i madh&quot; &euml;sht&euml; faktori m&euml; i r&euml;nd&euml;sish&euml;m q&euml; rrit rreziqet. P&euml;rve&ccedil; k&euml;saj, nd&euml;rsa m&euml;l&ccedil;ia po ndryshon, en&euml;t m&euml; t&euml; m&euml;dha t&euml; trupit priten dhe qepen, dhe gjakderdhje serioze e pad&euml;shiruar mund t&euml; ndodh&euml; n&euml; k&euml;to en&euml;. Ndonj&euml;her&euml; m&euml;l&ccedil;ia e sapo futur mund t&euml; mos funksionoj&euml; mir&euml; n&euml; trupin me t&euml; cilin &euml;sht&euml; implantuar. Infeksionet mund t&euml; shkaktojn&euml; probleme serioze n&euml; k&euml;ta pacient&euml; me imunitet.</p> <p><strong>Ky rrezik ndryshon nga ashp&euml;rs A duhet q&euml; marr&euml;sit e transplantit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e p&euml;r t&euml;r&euml; jet&euml;n?</strong></p> <p>Ashtu si me t&euml; gjith&euml; pacient&euml;t e q&euml; kan&euml; kaluar transplant t&euml; organeve, pacient&euml;t pas operacionit t&euml; transplantit s&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e p&euml;r t&euml; shtypur sistemin imunitar p&euml;r t&euml;r&euml;<strong> </strong>jet&euml;n. Ky &euml;sht&euml; kushti themelor p&euml;r sukses. N&euml;se ila&ccedil;i nuk p&euml;rdoret ose n&euml;se ka nj&euml; p&euml;rdorim t&euml; parregullt arbitrar, sistemi imunitar fillon menj&euml;her&euml; nj&euml; luft&euml; kund&euml;r k&euml;tij organi t&euml; huaj dhe p&euml;rfundon me humbjen e k&euml;tij organi dhe ndoshta jet&euml;n.</p> <p><strong>Cili &euml;sht&euml; suksesi i nj&euml; transplantimi t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;?</strong></p> <p>P&euml;raf&euml;rsisht 85-90% e pacient&euml;ve q&euml; i n&euml;nshtrohen operacionit largohen nga spitali n&euml; nj&euml; m&euml;nyr&euml; t&euml; sh&euml;ndetshme.</p> <p><strong>A mundet q&euml; njer&euml;zit q&euml; kan&euml; b&euml;r&euml; transplantim t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; t&euml; kthehen n&euml; jet&euml;n normale?</strong></p> <p>Q&euml;llimi kryesor i transplantimit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml; &euml;sht&euml; kthimi i personit n&euml; nj&euml; jet&euml; normale, aktive, produktive. Njer&euml;zit mund t&euml; kthehen n&euml; pun&euml;t dhe shkollat ​​e tyre. Shtatz&euml;nia dhe lindja e f&euml;mij&euml;s jan&euml; t&euml; mundshme pas transplantimit t&euml; m&euml;l&ccedil;is&euml;. Aktivitetet sportive mund t&euml; kryhen n&euml; nj&euml; periudh&euml; t&euml; shkurt&euml;r prej gjasht&euml; muajsh deri n&euml; nj&euml; vit, me kusht q&euml; ato t&euml; mos jen&euml; shum&euml; t&euml; r&euml;nda.</p>

TRANSPLANTİ İ VESHKAVE

<p>Veshkat jan&euml; dy organe n&euml; form&euml; fasule, t&euml; vendosura n&euml; t&euml; dy an&euml;t e shtyll&euml;s kurrizore posht&euml; kafazit t&euml; kraharorit. Secila ka madh&euml;sin&euml; e nj&euml; grushti. Detyra kryesore e veshkave &euml;sht&euml; filtrimi i mbeturinave, mineraleve dhe l&euml;ngjeve n&euml; gjak duke prodhuar urin&euml; dhe filtrimi i disa materialeve t&euml; d&euml;msh&euml;m dhe t&euml; mbeturinave p&euml;rmes urin&euml;s. Kur veshkat tuaja humbin k&euml;t&euml; aft&euml;si filtrimi, l&euml;ngu i d&euml;msh&euml;m dhe materialet e mbetjeve grumbullohen n&euml; trupin tuaj. Kjo mund t&euml; shkaktoj&euml; presion t&euml; lart&euml; t&euml; gjakut dhe insuficienc&euml; renale n&euml; faz&euml;n p&euml;rfundimtare. Insuficienca renale n&euml; faz&euml;n p&euml;rfundimtare ndodh kur veshkat humbin af&euml;rsisht 90 p&euml;rqind t&euml; funksionit t&euml; tyre normal. Opsionet e trajtimit n&euml; faz&euml;n p&euml;rfundimtare t&euml; s&euml;mundjes renale p&euml;rfshijn&euml; dializ&euml;n dhe transplantimin e veshkave.</p> <p>Shkaqet e zakonsh&euml;m t&euml; s&euml;mundjes renale t&euml; faz&euml;s fundore p&euml;rfshijn&euml;:</p> <ul> <li>Diabeti</li> <li>Tensioni i larte dhe i pakontrolluar kronik</li> <li>Glomerulonefriti kronik - inflamacion i filtrave t&euml; vegj&euml;l (glomerule) n&euml; veshkat tuaja dhe p&euml;rfundimisht humbje e p&euml;rhershme e funksionit</li> <li>S&euml;mundja policistike e veshkave</li> </ul> <p>Transplantimi i veshkave nga dhuruesi i gjall&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; metod&euml; shum&euml; e rehatshme si p&euml;r marr&euml;sin ashtu edhe p&euml;r dhuruesin. Sidoqoft&euml;, rezultate shum&euml; t&euml; suksesshme merren n&euml; transplantimin e veshkave nga nj&euml; person me vdekje t&euml; trurit, dometh&euml;n&euml; nj&euml; kufom&euml;.</p> <p><strong>&Ccedil;FAR&Euml; &Euml;SHT&Euml; TRANSPLANTİ İ VESHKAVE?</strong></p> <p>Transplanti i veshkave &euml;sht&euml; procesi i z&euml;vend&euml;simit t&euml; nj&euml; veshke q&euml; zhvillohet me d&euml;shtimin me nj&euml; veshk&euml; t&euml; marr&euml; nga nj&euml; i gjall&euml; ose kufom&euml; (cadaver) dhe sigurimi q&euml; funksionet e veshkave t&euml; personit t&euml; vazhdojn&euml;.</p> <p>Veshkat tona jan&euml; organe jet&euml;sore. D&euml;shtimi kronik i veshkave do t&euml; thot&euml; d&euml;mtim i p&euml;rhersh&euml;m i funksioneve t&euml; veshkave. Sot, i vetmi trajtim i njohur p&euml;r d&euml;shtimin kronik t&euml; veshkave &euml;sht&euml; transplantimi i veshkave, i cili &euml;sht&euml; transplantimi i organeve m&euml; i zakonsh&euml;m. Transplantimi i veshkave mund t&euml; kryhet gjithashtu n&euml; raste emergjente, t&euml; quajtur d&euml;shtimi akut i veshkave. Transplantimi i veshkave lejon q&euml; pacienti t&euml; rimarr&euml; sh&euml;ndetin me nj&euml; operacion. Dializa nuk duhet t&euml; konsiderohet si nj&euml; alternativ&euml; ndaj transplantimit t&euml; veshkave, pasi ajo vet&euml;m mund t&euml; rikthej&euml; (pjes&euml;risht) disa nga funksionet e veshkave. P&euml;r m&euml; tep&euml;r, p&euml;r pacient&euml;t n&euml; dializ&euml;, mund t&euml; ndodhin fatkeq&euml;si t&euml; ndryshme t&euml; tilla si dieta t&euml; rrepta, kufizim t&euml; ujit, kufizim t&euml; udh&euml;timit, izolim nga jeta shoq&euml;rore, t&euml;rheqje nga puna ose arsimimi, dhe vonimi i rritjes n&euml; pacient&euml;t pediatrik. Pacient&euml;t n&euml; dializ&euml; duhet t&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e intensivisht, pasi u mungojn&euml; shumica e detyrave t&euml; kryera nga veshkat. (presioni i gjakut, ila&ccedil;et p&euml;r krijimin e gjakut, etj.) P&euml;r k&euml;to arsye, dihet se cil&euml;sia e jet&euml;s dhe koh&euml;zgjatja e pacient&euml;ve me transplant t&euml; veshkave jan&euml; m&euml; t&euml; mira se pacient&euml;t n&euml; dializ&euml;. Pacient&euml;t mund t&euml; vazhdojn&euml; jet&euml;n e tyre si individ&euml; t&euml; sh&euml;ndetsh&euml;m me nj&euml; transplant t&euml; suksessh&euml;m t&euml; veshkave dhe ndjekje pas operacionit.</p> <p><strong>N&Euml; CİL&Euml;T PACİENT&Euml; ZBATOHET TRANSPLANTİMİ İ VESHKAVE?</strong></p> <p>Transplantimi i veshkave kryhet n&euml; rast t&euml; faz&euml;s fundore t&euml; d&euml;shtimit t&euml; veshkave. Insuficienca renale, e cila &euml;sht&euml; nj&euml; nga s&euml;mundjet m&euml; tin&euml;zare t&euml; epok&euml;s son&euml; dhe mund t&euml; ndodh&euml; pa asnj&euml; simptom&euml;, po p&euml;rhapet me shpejt&euml;si &ccedil;do dit&euml;. Shkaqet m&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;sishme t&euml; d&euml;shtimit kronik t&euml; veshkave; diabeti, presioni i lart&euml; i gjakut dhe pezmatimi i veshkave (nefrit). S&euml;mundja, e cila p&euml;rparon pa asnj&euml; simptom&euml;, fillon t&euml; shfaq&euml; simptoma kur funksioni filtrues i veshkave, i cili duhet t&euml; jet&euml; n&euml; 85-100, bie n&euml;n 30.&nbsp; &Euml;njtje n&euml; qepallat kur zgjohen pacient&euml;t n&euml; m&euml;ngjes, edema e leht&euml; n&euml; duar dhe k&euml;mb&euml;, dob&euml;sia dhe shkum&euml;zimi i tep&euml;rt gjat&euml; urinimit jan&euml; simptomat m&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;sishme. Prania e nj&euml; sasie t&euml; konsiderueshme proteine ​​n&euml; urin&euml;n e personit b&euml;n q&euml; t&euml; ndodh&euml; urina e shkum&euml;zuar. Normalisht, m&euml; pak se 150 mg proteina n&euml; dit&euml; mund t&euml; gjenden n&euml; urin&euml;. Shum&euml; proteina n&euml; urin&euml; &euml;sht&euml; nj&euml; gjendje anormale, dhe kjo gjendje njihet si proteinauria ose mikroalbuminuria. Shkum&euml;zimi n&euml; urin&euml; tregon se s&euml;mundja e veshkave ka filluar dhe madje s&euml;mundja ka p&euml;rparuar.</p> <p>Meqen&euml;se nuk jan&euml; marr&euml; masat e nevojshme paraprake, s&euml;mundja q&euml; p&euml;rparon me shpejt&euml;si mund t&euml; prish&euml; funksionin e veshkave, e cila mund t&euml; funksionoj&euml; si duhet p&euml;r 10-20 vjet, brenda 2-3 vjet&euml;sh. Nj&euml; r&euml;nie n&euml; shkall&euml;n e funksionit t&euml; filtrimit n&euml;n 15 e b&euml;n t&euml; v&euml;shtir&euml; p&euml;r pacient&euml;t me d&euml;shtim kronik t&euml; veshkave t&euml; mbajn&euml; jet&euml;n pa nj&euml; trajtim mb&euml;shtet&euml;s. Transplantimi i veshkave zakonisht rekomandohet p&euml;r pacient&euml;t q&euml; nuk kan&euml; mund&euml;si t&euml; tjera trajtimi p&euml;rve&ccedil; dializ&euml;s ose transplantimit p&euml;r t&euml; rritur cil&euml;sin&euml; e jet&euml;s s&euml; tyre dhe p&euml;r t&euml; arritur p&euml;rmir&euml;simin e p&euml;rhersh&euml;m n&euml; nj&euml; koh&euml; t&euml; shkurt&euml;r. D&euml;shtimi akut i veshkave &euml;sht&euml; humbja e funksionit t&euml; veshkave q&euml; ndodh n&euml; nj&euml; koh&euml; shum&euml; t&euml; shkurt&euml;r dhe ndonj&euml;her&euml; mund t&euml; kthehet mbrapsht. Sidoqoft&euml;, planifikimi i transplantimit duhet t&euml; b&euml;het pa humbur koh&euml; n&euml; humbjen e pakthyeshme t&euml; funksionit.</p> <p><strong>Sİ APLİKOHET TRANSPLANTİMİ İ VESHKAVE?</strong></p> <p>P&euml;rkund&euml;r t&euml; gjitha p&euml;rpjekjeve t&euml; b&euml;ra n&euml; t&euml; gjith&euml; bot&euml;n, transplantet e kufomave nga njer&euml;zit me vdekje t&euml; trurit nuk kan&euml; arritur nj&euml; nivel t&euml; mjaftuesh&euml;m dhe k&euml;to numra jan&euml; rritur shum&euml; ngadal&euml; gjat&euml; viteve. Si nj&euml; zgjidhje p&euml;r d&euml;shtimin e organeve, transplantet e veshkave nga dhuruesit e gjall&euml; kan&euml; dal&euml; n&euml; pah.</p> <p><strong>KİRURGJİA E DONATOR&Euml;VE</strong></p> <p>Duke marr&euml; parasysh sh&euml;ndetin dhe komoditetin pas operacionit t&euml; dhuruesve t&euml; veshkave q&euml; jetojn&euml;, metoda e mbyllur e heqjes s&euml; veshkave (metoda laparoskopike) &euml;sht&euml; mjaft e zakonshme. Me metod&euml;n e mbyllur, operacioni kryhet p&euml;rmes vrimave t&euml; vogla t&euml; hapura n&euml; barkun e pacientit, n&euml; vend q&euml; t&euml; b&euml;het nj&euml; prerje e madhe kirurgjikale n&euml; trupin e pacientit. Kirurgjia renale me metod&euml;n e mbyllur kryhet p&euml;rmes 3 vrimave prej 0.5-1 cm n&euml; barkun e pacientit dhe n&euml; fund t&euml; operacionit, veshka hiqet p&euml;rmes nj&euml; prerje 5-6 cm t&euml; b&euml;r&euml; n&euml; zon&euml;n e ijeve t&euml; pacientit. Krahasuar me operacionin e hapur, pacient&euml;t p&euml;rjetojn&euml; shum&euml; m&euml; pak probleme dhimbjeje pas operacionit, q&euml;ndrojn&euml; m&euml; pak n&euml; spital dhe kthehen n&euml; jet&euml;n e tyre normale dhe punojn&euml; m&euml; shpejt. N&euml; metod&euml;n e hapur t&euml; p&euml;rdorur n&euml; t&euml; kaluar&euml;n, efektet an&euml;sore t&euml; pad&euml;shirueshme t&euml; tilla si hernia n&euml; vendin e operacionit, mpirje, infeksion i plag&euml;s, t&euml; cilat shihen tek pacient&euml;t pas operacionit, pothuajse nuk shihen kurr&euml; n&euml; k&euml;t&euml; teknik&euml;. Ky operacion, i cili kryhet vet&euml;m p&euml;rmes 3 vrimave t&euml; hapura n&euml; trup dhe nj&euml; prerje t&euml; vog&euml;l t&euml; b&euml;r&euml; p&euml;r t&euml; hequr veshk&euml;n, siguron rezultate t&euml; suksesshme krahasuar me operacionin e hapur n&euml; terma kozmetik&euml;. Donator&euml;t q&euml; fillojn&euml; t&euml; ecin, t&euml; pijn&euml; uj&euml; dhe t&euml; han&euml; n&euml; mbr&euml;mjen e operacionit mund t&euml; lirohen 2 dit&euml; pas operacionit. Qepjet jan&euml; qepje t&euml; fshehura dhe estetike dhe k&euml;to qepje nuk kan&euml; nevoj&euml; t&euml; hiqen pas operacionit.</p> <p><strong>KİRURGJİA E MARR&Euml;SİT</strong></p> <p>Transplantimi i veshkave &euml;sht&euml; nj&euml; operacion i kryer jasht&euml; peritoneumit, duke arritur anijet inguinale. N&euml; operacionin e transplantimit t&euml; veshkave, veshka vendoset n&euml; zon&euml;n e ij&euml;rave t&euml; djatht&euml; ose t&euml; majt&euml;, jo n&euml; vendin e saj origjinal. Venat e veshk&euml;s dhuruese lidhen me venat inguinale t&euml; marr&euml;sit, dhe trakti urinar i veshk&euml;s dhuruese lidhet me fshik&euml;z&euml;n e marr&euml;sit me ndihm&euml;n e qepjeve. Veshkat jo funksionuese t&euml; pacientit kryesisht nuk hiqen p&euml;rve&ccedil; n&euml; raste t&euml; rralla.</p> <p>Procesi i rikuperimit pas transplantimit t&euml; veshkave &euml;sht&euml; shum&euml; i shpejt&euml;. Meqen&euml;se nuk ka kontakt me zorr&euml;t gjat&euml; operacionit, pacienti fillon t&euml; haj&euml; shum&euml; shpejt pas operacionit. Pacient&euml;t, prodhimi i urin&euml;s s&euml; t&euml; cil&euml;ve monitorohet me nj&euml; kateter urinar n&euml; 4 dit&euml;t e para, kateter&euml;t hiqen n&euml; dit&euml;n e 4-t&euml; postoperative.</p> <p>N&euml;se nj&euml; transplant i veshk&euml;s kryhet nga nj&euml; dhurues i gjall&euml;, pacienti zakonisht l&euml;shohet n&euml; dit&euml;n e 5-t&euml; pasi fillon menj&euml;her&euml; funksioni i veshkave. Sidoqoft&euml;, n&euml;se nj&euml; transplant i veshk&euml;s kryhet nga nj&euml; kufom&euml;, mund t&euml; jet&euml; e nevojshme t&euml; q&euml;ndroni n&euml; spital p&euml;r nj&euml; periudh&euml; m&euml; t&euml; gjat&euml; kohe pasi veshka do t&euml; filloj&euml; t&euml; b&euml;j&euml; pun&euml;n e saj brenda disa dit&euml;sh ose jav&euml;sh.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>TRANSPLANTİM ROBOTİK İ VESHKAVE</strong></p> <p>Sot, n&euml; pik&euml;n m&euml; t&euml; p&euml;rparuar t&euml; transplantimit t&euml; veshkave, veshka vendoset n&euml; marr&euml;s me Kirurgjin&euml; Robotike da Vinci. Kirurgjia robotike e transplantit t&euml; veshkave ka p&euml;rpar&euml;si t&euml; r&euml;nd&euml;sishme, ve&ccedil;an&euml;risht n&euml; pacient&euml;t me mbipesh&euml;. <strong>Ju mund t&euml; klikoni n&euml; linkun p&euml;r t&euml; marr&euml; informacion n&euml; lidhje me transplantimin robotik t&euml; veshkave.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PYETJET E B&Euml;RA SHPESH N&Euml; LİDHJE ME TRANSPLANTİN E VESHKAVE</strong></p> <p><strong>Si funksionon procesi i vler&euml;simit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave?</strong></p> <p>Procesi i vler&euml;simit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave fillon me p&euml;rcaktimin e grupeve t&euml; gjakut marr&euml;s-dhurues dhe llojet e indeve.</p> <p><strong>Test i grupit t&euml; gjakut</strong></p> <p>Ekzistojn&euml; kat&euml;r grupe gjaku: A, B, AB dhe O. T&euml; gjith&euml; p&euml;rshtaten n&euml; nj&euml;r&euml;n nga k&euml;to grupe trash&euml;gimore. Duhet t&euml; ket&euml; nj&euml; p&euml;rputhje t&euml; grupit t&euml; gjakut midis marr&euml;sit dhe dhuruesit. Lista m&euml; posht&euml; tregon grupet e p&euml;rputhshme t&euml; gjakut:</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; A, grupi i gjakut i dhuruesit duhet t&euml; jet&euml; A ose O.</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; B, grupi i gjakut i dhuruesit duhet t&euml; jet&euml; B ose O.</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; O, grupi i gjakut i dhuruesit duhet t&euml; jet&euml; O.</p> <p>N&euml;se grupi i gjakut i marr&euml;sit &euml;sht&euml; AB, grupi i gjakut i dhuruesit mund t&euml; jet&euml; A, B, AB ose O.</p> <p>Grupi i gjakut AB &euml;sht&euml; m&euml; leht&euml; p&euml;r tu p&euml;rputhur. Sepse personi me grup gjaku AB pranon t&euml; gjitha grupet e tjera t&euml; gjakut.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Shkrimi i indeve</strong></p> <p>Testi i dyt&euml;, i cili &euml;sht&euml; nj&euml; test gjaku p&euml;r p&euml;rcaktimin e antigjeneve t&euml; leukociteve njer&euml;zore (HLA), quhet shtypja e indeve. Antigjenet jan&euml; sh&euml;njues q&euml; gjenden n&euml; shum&euml; qeliza t&euml; trupit q&euml; e dallojn&euml; secilin individ n&euml; m&euml;nyr&euml; unike. K&euml;to sh&euml;njues jan&euml; t&euml; trash&euml;guar nga prind&euml;rit. Testi i shtypjes s&euml; indeve &euml;sht&euml; nj&euml; test gjaku q&euml; tregon p&euml;rb&euml;rjen gjenetike t&euml; nj&euml; personi (gjurm&euml; gishtash). Ashtu si me pajtueshm&euml;rin&euml; e grupeve t&euml; gjakut, hetohet n&euml;se llojet e indeve t&euml; marr&euml;sit dhe dhuruesit p&euml;rputhen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Transplanti kryq</strong></p> <p>Gjat&euml; gjith&euml; jet&euml;s, trupi prodhon substanca t&euml; quajtura antitrupa q&euml; ndihmojn&euml; n&euml; shkat&euml;rrimin e substancave t&euml; huaja. Kur nj&euml; veshk&euml; dhuruese &euml;sht&euml; e pranishme, b&euml;het nj&euml; test i quajtur kryq&euml;zim p&euml;r t&#39;u siguruar q&euml; marr&euml;si nuk ka antitrupa t&euml; paraformuar kund&euml;r dhuruesit.</p> <p>Transplanti kryq b&euml;het duke p&euml;rzier gjakun e marr&euml;sit me qelizat nga dhuruesi. N&euml;se ndeshja kryq &euml;sht&euml; pozitive, kjo do t&euml; thot&euml; se ka antitrupa kund&euml;r dhuruesit. Marr&euml;si nuk duhet ta marr&euml; k&euml;t&euml; veshk&euml; n&euml;se nuk jepet trajtim specifik para transplantimit p&euml;r t&euml; ulur nivelet e antitrupave. N&euml;se kryq&euml;zimi &euml;sht&euml; negativ, kjo do t&euml; thot&euml; q&euml; marr&euml;si nuk ka antitrupa kund&euml;r dhuruesit dhe ata kan&euml; t&euml; drejt&euml; t&euml; marrin k&euml;t&euml; veshk&euml;. N&euml; p&euml;rgatitje t&euml; nj&euml; transplantimi t&euml; dhuruesit t&euml; gjall&euml;, kryq&euml;zimet kryhen disa her&euml; dhe nj&euml; krahasim p&euml;rfundimtar kryq&euml;zimi kryhet 48 or&euml; para transplantimit t&euml; till&euml;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Testet serologjike</strong></p> <p>Testimi p&euml;r viruse t&euml; tilla si HIV (virusi i munges&euml;s s&euml; imunitetit njer&euml;zor), hepatiti dhe CMV (citomegalovirus) b&euml;het gjithashtu pas transplantimit p&euml;r t&euml; zgjedhur ila&ccedil;et e duhura parandaluese. K&euml;to viruse kontrollohen n&euml; &ccedil;do dhurues t&euml; mundsh&euml;m p&euml;r t&euml; ndihmuar n&euml; parandalimin e p&euml;rhapjes s&euml; s&euml;mundjes tek marr&euml;si.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kush nuk mund t&euml; jet&euml; nj&euml; dhurues i gjall&euml; p&euml;r transplantin e veshkave?</strong></p> <ul> <li>Personat n&euml;n mosh&euml;n 18 vje&ccedil;</li> </ul> <ul> <li>Ata me hipertension (&gt; 140/90 mmHg) ose ata q&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e t&euml; hipertensionit</li> <li>Personat me Diabeti (diabetik&euml;t)</li> <li>Personat me mbipeshe morbide</li> <li>Nefrolitiaza bilaterale ose e p&euml;rs&euml;ritur (gur&euml; n&euml; veshka)</li> <li>Ata me histori tromboze ose tromboembolizmi</li> <li>Ata me s&euml;mundje kronike t&euml; veshkave (CKD)</li> <li>Ata me emboli pulmonare ose me historia e tromboz&euml;s p&euml;rs&euml;rit&euml;se</li> <li>Ata me s&euml;mundje psikiatrike</li> <li>Ata me s&euml;mundje t&euml; r&euml;nda mjek&euml;sore (s&euml;mundje kronike t&euml; mushk&euml;rive, s&euml;mundja e kancerit e diagnostikuar koh&euml;t e fundit)</li> <li>GFR i ul&euml;t (&lt;80 ml / min)</li> <li>Proteinuria (&gt; 300 mg / 24 or&euml;)</li> <li>Infeksioni HIV</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cilat jan&euml; rreziqet dhe efektet an&euml;sore t&euml; operacionit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave?</strong></p> <p>Rreziqet e mundshme pas operacionit t&euml; transplantimit t&euml; veshkave p&euml;rfshijn&euml;:</p> <ul> <li>Munges&euml; e funksionit kalimtar t&euml; veshkave: Veshka juaj e vendosur me operacion mund t&euml; mos filloj&euml; t&euml; punoj&euml; menj&euml;her&euml;. Ju mund t&euml; keni nevoj&euml; p&euml;r dializ&euml; derisa t&euml; filloj&euml; funksioni i veshk&euml;s.</li> <li>Refuzimi i organeve: Trupi juaj mund t&euml; refuzoj&euml; organin dhurues dhe mund t&euml; keni nevoj&euml; p&euml;r disa ila&ccedil;e p&euml;r ta ndihmuar trupin tuaj t&euml; pranoj&euml; veshk&euml;n e re.</li> <li>D&euml;shtimi i veshkave: Refuzimi kronik mund t&euml; filloj&euml; vite m&euml; von&euml;. Veshka mund t&euml; humbas&euml; funksionet e saj pas nj&euml; kohe, e ngjashme me s&euml;mundjen e par&euml; t&euml; veshkave. Si rezultat, mund t&#39;ju duhet p&euml;rs&euml;ri t&euml; b&euml;ni nj&euml; transplant t&euml; dyt&euml; ose dializ&euml;.</li> <li>Ndjeshm&euml;ria ndaj kancerit: Barnat imunosupresive t&euml; p&euml;rdorura pas nj&euml; transplantimi mund t&rsquo;ju ​​l&euml;n&euml; m&euml; t&euml; preksh&euml;m nga kanceri.</li> <li>Diabeti: Medikamentet e marra pas transplantimit t&euml; veshkave mund t&euml; shkaktojn&euml; diabet.</li> <li>Ngushtimi i arteries q&euml; furnizon gjakun me veshkat</li> <li>Koagulimi n&euml; venat</li> <li>Infeksioni</li> <li>Gjakderdhje</li> <li>Shtimi i pesh&euml;s</li> <li>Hipertensioni</li> </ul> <p><strong>Cila &euml;sht&euml; koha e rim&euml;k&euml;mbjes pas nj&euml; transplantimi t&euml; veshkave?</strong></p> <p>Dy jav&euml; pas transplantimit t&euml; veshkave, do t&euml; filloni t&euml; ndiheni shum&euml; m&euml; mir&euml;; Sidoqoft&euml;, pas transplantimit, duhet t&euml; p&euml;rdorni rregullisht ila&ccedil;e kund&euml;r refuzimit.</p> <p><strong>Cilat jan&euml; rreziqet q&euml; vijn&euml; nga ila&ccedil;et imunosupresive?</strong></p> <p>Barnat parandaluese dob&euml;sojn&euml; sistemin imunitar dhe rrisin rrezikun e infeksioneve me organizma t&euml; zakonsh&euml;m dhe t&euml; ndrysh&euml;m. Infeksionet mund t&euml; jen&euml; serioze, t&euml; d&euml;mtojn&euml; veshk&euml;n e transplantuar ose t&euml; rrezikojn&euml; jet&euml;n. Kanceret jan&euml; m&euml; t&euml; v&euml;shtir&euml; p&euml;r t&rsquo;u trajtuar n&euml; pacient&euml;t q&euml; p&euml;rdorin ila&ccedil;e kund&euml;r refuzimit. Rreziku i diabetit gjithashtu rritet. Si rezultat, mund t&euml; jet&euml; e nevojshme t&euml; trajtohet me injeksione insuline ose pilula.</p> <p><strong>&Ccedil;far&euml; ndryshimesh ju duhet t&euml; b&euml;ni n&euml; stilin e jet&euml;s?</strong></p> <p>Pacient&euml;t e transplantuar rekomandohen t&euml; mos marrin pjes&euml; n&euml; sportet e kontaktit. (Boks, mundje, futboll, basketboll, etj.) Pas transplantit, pacienti duhet t&euml; jet&euml; aktiv, pirja e duhanit dhe alkoolit duhet t&euml; shmanget dhe t&euml; zbatohet nj&euml; program diete i sh&euml;ndetsh&euml;m.</p> <p><strong>Cilat jan&euml; avantazhet e transplantit t&euml; veshkave nga nj&euml; dhurues i gjall&euml;?</strong></p> <p>Dhurimi i drejtp&euml;rdrejt&euml; ka shum&euml; p&euml;rpar&euml;si. Veshka punon menj&euml;her&euml;. Veshka ka m&euml; pak t&euml; ngjar&euml; t&euml; refuzohet. Shartimet zgjasin m&euml; shum&euml;. Veshka e nj&euml; dhuruesi t&euml; gjall&euml; &euml;sht&euml; plot&euml;sisht e sh&euml;ndetshme. Dihet q&euml; ato punojn&euml; m&euml; mir&euml; dhe m&euml; gjat&euml; se veshkat cadaver. P&euml;rve&ccedil; k&euml;saj, ka mij&euml;ra pacient&euml; n&euml; list&euml;n e pritjes q&euml; diagnostikohen me d&euml;shtim t&euml; veshkave dhe po presin p&euml;r transplantim t&euml; veshkave. Nuk ka mjaft dhurues t&euml; vdekur (kufom&euml;). Shqet&euml;simi i organeve dhe shkalla e vdekshm&euml;ris&euml; mund t&euml; zvog&euml;lohen me transplantimin e veshkave nga dhuruesi i gjall&euml;.</p> <p><strong>A mund t&euml; jet&euml; dikush donator i gjall&euml;?</strong></p> <p>N&euml;n kushte mjek&euml;sore dhe ligjore, &ccedil;dokush mund t&euml; jet&euml; nj&euml; dhurues i gjall&euml;.</p>

Të gjitha Trajtimi Metodat
Llogaritë e mediave sociale
Emërimi i lehtë