Exp. Dr. Ali İPEK

Spitali Memorial Kayseri

Terapia fizike dhe Rehabilitimi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366