Exp. Dr. Atilla ŞENGÜL

Spitali Memorial Ankara

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366