Prof. Dr. Bülent MENTEŞ

Spitali Memorial Ankara

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Ankara

Qendra Proktologjike (Njësia e sëmundjeve Hemorroide dhe Anorektale)

Spitali Memorial Ankara

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366