Prof. Dr. Bülent MENTEŞ

Spitali Memorial Ankara

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Ankara

Qendra Proktologjike (Njësia e sëmundjeve Hemorroide dhe Anorektale)

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888