Prof. Dr. Emel ÖZTÜRK

Emërimi i lehtë
Takimet e mjekut tonë bëhen nga Qendra e Thirrjeve dhe Ndihma e Drejtpërdrejtë. Ju mund të përdorni Mbështetjen e Drejtpërdrejtë për kërkesën tuaj për takim ose telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në +90 549 639 3366 .

Lidhu me Mbështetjen e Drejtpërdrejtë

ose

Le të Ju Thërrasim

Spitale dhe njësi të tjera në shërbim

  • Spitali Memorial Ankara
    Qendra Onkologji
  • Spitali Memorial Ankara
    Qendër Shëndetësore e Gjirit

INFORMATA PERSONALE

ADRESA E MAJLIT

emel.ozturk@memorial.com.tr
Llogaritë e mediave sociale
Emërimi i lehtë