Exp. Dr. Feride SÜSLÜ

Spitali Memorial Antalya

Terapia fizike dhe Rehabilitimi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366