Exp. Dr. Gülsüm ÇEBİ

Spitali Memorial Şişli

Kirurgjia Rikonstruktive,Estetike dhe Plastike

Spitali Memorial Şişli

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Şişli

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366