Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN

Spitali Memorial Dicle

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366