Exp. Dr. İlkin MİRZAYEV

Spitali Memorial Şişli

Terapia fizike dhe Rehabilitimi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366