Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

Emërimi i lehtë
Takimet e mjekut tonë bëhen nga Qendra e Thirrjeve dhe Ndihma e Drejtpërdrejtë. Ju mund të përdorni Mbështetjen e Drejtpërdrejtë për kërkesën tuaj për takim ose telefononi në Qendrën tonë të Thirrjeve në +90 549 639 3366 .

Lidhu me Mbështetjen e Drejtpërdrejtë

ose

Le të Ju Thërrasim

Spitale dhe njësi të tjera në shërbim

 • Spitali Memorial Bahçelievler
  Qendra e Transplantimit të Mëlçisë
 • Spitali Memorial Bahçelievler
  Kiirurgji e Përgjithshme
 • Spitali Memorial Bahçelievler
  Qendra e Transplantimit të Veshkave
 • Spitali Memorial Bahçelievler
  Qendra Onkologji
 • Spitali Memorial Bahçelievler
  Onkolojik Cerrahi Merkezi
 • Spitali Memorial Bahçelievler
  KARACİĞER-PANKREAS-SAFRA KESESİ VE YOLLARI (HPB) MERKEZİ
 • Spitali Memorial Ataşehir
  Kiirurgji e Përgjithshme
 • Spitali Memorial Ataşehir
  Qendra e Transfuzionit
 • Spitali Memorial Ataşehir
  Qendra e Transfuzionit

INFORMATA PERSONALE

Llogaritë e mediave sociale
Emërimi i lehtë