Doç. Dr. Kemal GÖKKUŞ

Spitali Memorial Antalya

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888