Op. Dr. Kemal KARADAŞ

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Dicle

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Dicle

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366