Prof. Dr. Mehmet Halit YILMAZ

Spitali Memorial Şişli

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Spitali Memorial Şişli

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Numri i telefonit

+90 549 639 3366