Op. Dr. Mehmet Volkan YİĞİT

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366