Op. Dr. Mehmet Volkan YİĞİT

Spitali Memorial Diyarbakır

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888