Exp. Dietist. Merve YÜKSEK

Spitali Memorial Şişli

Ushqimi dhe Dietë

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888