Prof. Dr. Oğuzhan KARATEPE

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Spitali Memorial Şişli

Роботизированная центр хирургии

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888