Exp. Dr. Yeşim ÖZDEMİR

Spitali Memorial Şişli

Laborator Gjenetikë

Spitali Memorial Şişli

Cancer Gjenetikë Klinika

Numri i telefonit

+90 549 639 3366