Exp. Dr. Şerife ÖCALAN

Spitali Memorial Kayseri

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 549 314 6813