Exp. Dr. Sümeyra TÜRK

Spitali Memorial Kayseri

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888