Exp. Dr. Tayfun Şimşek

Spitali Memorial Kayseri

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888