Dr. Vedat KURT

Spitali Memorial Dicle

Shërbimet e Urgjencës

Numri i telefonit

+90 549 314 6813