Prof. Dr. Z. Emel DEMİRALP

Spitali Memorial Şişli

Tipet e İndeve dhe Laboratori Imunologjia

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888