Yükleniyor

Uzm. Dr. Afruz BABAYEVA

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Hipoglisemi
  • Tiroid Bezi Hastalıkları
  • Hipofiz Bezi Hastalıkları
  • Kemik Erimesi (Osteoporoz)
  • Diyabet
  • Tiroid Ve Paratiroid Paratiroid Bez Hastalıkları
  • Gebelikte Görülen Endokrinolojik Hastalıklar (Gebelik Şekeri, Gebelikte Guatr)
  • Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Bez) Hastalıkları
  Tedavi Yöntemleri
  • Diyabet Tedavisi
  • Tiroid bezi hastalıkları tedavisi
  • Kemik Erimesi (Osteoporoz)
  • Menstrual bozukluklar tanı ve tedavisi
  • Sekonder hipertansiyon tanı ve tedavisi
  • Hormonal dengesizliklerin tanı ve tedavisi
  • Paratiroid Hastalıkların Tedavisi
  • Aşırı tüylenme tanı ve tedavisi
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Azerbaycan /1987

  YABANCI DİL

  İngilizce, Rusça

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2023 - Halen, Ankara/Türkiye
  MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
  İç Hastalıkları Uzmanı
  2020 - 2023, Ankara/Türkiye
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BİLİM DALI
  Yan Dal asistanı
  2019 - 2020, Ankara/Türkiye
  ÖZEL MEDİSİS HASTANESİ/VM MEDİCAL PARK KEÇİÖREN HASTANESİ
  İç Hastalıkları Uzmanı

  EĞİTİM

  2020 - 2023, Ankara / Türkiye
  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
  2013 - 2017, Ankara / Türkiye
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Uzmanlık Eğitimi
  2005 - 2011, Azerbaycan
  AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Tıp Doktoru Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  1. Mammadova A, Yilmaz Isikhan S, Acikgoz A, Yildiz BO. Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Relation to Physical Activity and Nutrition in Azerbaijan. Metab Syndr Relat Disord. 2019 Apr;17(3):160-166. doi: 10.1089/met.2018.0096. Epub 2019 Jan 8. PMID: 30620234.
  2. Coşkun, M., Yapar, D., Babayeva, A., Yalçın, M. M., Altınova, A. E., Aktürk, M., ... & Törüner, F. B. (2021). Reprodüktif Çağdaki Tip 1 Diyabetli Kadınların Hastalık Algıları ve Gestasyonel Döneme Ait Bilgi Düzeyleri. Gazi Medical Journal32(4).
  3.  Yetisir, Fahri, Afruz Babayeva, and Kerim Güzel. "Laparoscopic surgical treatment of median arcuate ligament syndrome with the retrograde division technique: a case report." Annals of Clinical Gastroenterology and Hepatology 6.1 (2022): 021-024
  4. Bababyeva A., et al. Challenges in the Management of the Patients with COVID-19 Infected Cushing’s Syndrome: Two Cases And Literature Review. Turkish Journal of Internal Medicine, 2022, 4.3: 139-147
  5. Coskun, M., Altinova, A. E., Babayeva, A., Sel, A. T., Yapar, D., Karaca, M.,& Yetkin, I. (2023). Leukocyte Telomere Length and Neuregulin-4 Levels in Female Patients with Acromegaly: The Relationship between Disease Activity and Body Fat Distribution. Journal of Clinical Medicine, 12(12), 4108.
  6. Coşkun, M., Demir, E., Tufan, A., Babayeva, A., Yalçın, M. M., Altınova, A.,… & Yetkin, İ. (2023). A case of pseudogout attack after zoledronic acid treatment in primary hyperparathyroidism. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, (69)
  7. Coşkun, M., Sendur N.H., Cerit M.N, Babayeva A., Cerit E.T., Yalcin M., Altinova A., Akturk M., Karakoc A., Toruner F., Assessment of forearm muscles with ultrasound shear wave elastography in patients with acromegaly. Pituitary, 2023

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

  1. Yeni nesil dizileme yöntemi kullanılarak obezite ile ilişkili gen varyasyonlarının belirlenmesi

  Afruz Babayeva, Emin Ümit Bağrıaçık, Mehmet Muhittin Yalçın, Resul Karakuş, Ayşegül Atak, İlhan Yetkin.

  57.Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2021

  1. Covid-19 Hastalığı sonrası adipokin/iştah hormonları düzeyleri ve koku-tad duyu kaybı ilişkisi

  Arzu Uzun, Afruz Babayeva, Mehmet Muhittin Yalçın, Hasan Selçuk Özger, Tuba Saadet Deveci Bulut, Gizem Yaz, Caner Baysan, Özlem Gülbahar, Alev Eroğlu Altınova, Müjde Aktürk, Mehmet Ayhan Karakoç, İlhan Yetkin

   57.Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2021

  1. COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi döneminde Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarımız

  Afruz Babayeva1, Meriç Coşkun1, Mehmet Muhittin Yalçın1, Arzu Uzun1, Alev Eroğlu Altınova1, Müjde Aktürk1, Mehmet Ayhan Karakoç1, Füsun Baloş Törüner1, İlhan Yetkin1.,

  Endokurs-5, Antalya, Türkiye, 2021

  1. Yeni Tanılı Hipertiroidi Hastalarının Egzersiz Kapasitesi Solunum Kas Kuvveti Yorgunluk ve Dispne Algılarının Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması.

  Yılmaz, F., Boşnak Güçlü, M., Babayeva, A., Yetkin, İ

  8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 2021

  1. Akromegali Olgularında Uzun Etkili Somatostatin Analoğu Tedavisine Eklenen Kabergolinin Uzun Dönem İzlem Sonuçları

  Bedir Keser, G., Coşkun, M., Yalçın, M. M., Babayeva, A., Çeltikçi, E., İnan, M. A., Cindil, E.

  42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2021

  1. ANTERIOR TIROID KAPSÜLÜNÜ YAYLANDIRAN NODÜLLERIN KLINIK VE SITOLOJIK ÖZELLIKLERI

  Tuğba Barlas, Shovket Alıshova, Afruz Babayeva, Merıç Coşkun, Eldenız Yunusov, Arda İnan, Mehmet Muhıttın Yalçın,

  43.Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2022

  1. Endojen kortizol fazlalığının perivasküler, renal sinus, intramusküler, karaciğer ve pankreatik yağ miktarına etkisi

  Nirgül Bilger, Afruz Babayeva, Mahinur Cerit, Turkana Fatullayeva, Müjde Aktürk

   43.Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 2022

  1. Tıp 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda SGLT2 inhibitörlerinin tercih nedenlerı ve serum LDL-kolesterol ve kreatinin değerleri üzerine etkisi, tek merkez klinik deneyim verıleri

  Yunusov, E., Coşkun, M., Uzun, A., Babayeva, A., Barlas, T., Yalçın, M. M., Yetkin,İ.

  58.ULUSAL DİYABET Metabolİzma ve Beslenme Hastalıkları KONGRESİ (pp.318). Antalya, Turkey, 2022

  1. Tip 1 Diyabetli Hastalarda Flash Glukoz Takip Sistemi Ile Değerlendirilen Glisemik Değişkenliğin Açlık Ve Öğün Sonrasi Gip Ve Glukagon Düzeyleri Ile Ilişkisi

  Afruz Babayeva, Meriç Coşkun, Mehmet Muhittin Yalçın, Müjde Aktürk, Füsun Törüner, Ayhan Karakoç, Alev Altınova.

  4. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2022

  1. Cushing Hastalığı Olan Kadınlarda Hastalık Seyri ve Gonadal Fonksiyonların Retrospektif Değerlendirilmesi

  Afruz Babayeva, Mehmet Muhittin Yalçın, Müjde Aktürk.

  Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, 2023

  Yazılan Kitap Bölümleri:

  1. A. Babayeva, M. Aktürk, "Subklinik Hipertiroidi ve Tedavi İndikasyonları," In Hipertiroidi ve Tirotoksikozlar, Türkiye Klinikleri, 2021, pp.55-60.       
  2. A. Babayeva. M. A. Karakoç. İnsülin ve Glukagon Hormonları açısından pankreas karaciğer ilişkisi, İnsülin Yüzyıllık Mucize Hormon,2021
  3.   A. Babayeva, F.S. Törüner, "Açlık ve Toklukta İnsülin Glukoz İlişkisi," In İnsülin 100 Yıllık Mucize Hormon, Akademisyen Kitapevi, 2021, pp.191-198.              
  4. A. Babayeva, İ. Yetkin. Tip 2 Diabetes Mellitus ve Kalp Yetersizliği, Kalp Yetersizliği ve Ötesi, 2021
  5. A. Babayeva, İ.Yetkin. Diabetes Mellitus ve COVID -19, Türk Diyabet Yıllığı 2020-2021, 2021
  6.  A. Babayeva, M. Aktürk. Santral Diabetes İnsipidus, Türkiye Klinikleri, Endokrinoloji Özel konular, Hipofiz Yetmezliği, 2022
  7.  A. Babayeva, M.M.Yalçın. Nöroendokrin Tümörler, Klinik Endokrinoloji,2022
  8. A. Babayeva, İ. Yetkin. Diabetes Mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, TEMD, yazım komitesi, 2022

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)
  • Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD)
  • Endokrinoloji ve Metabolizma Eğitim Koordinasyon Derneği (EMEK derneği)
  • European Society of Endocrinology (ESE)
  • Endocrine Society (ES)
  • Ankara Tabip Odası (ATO)

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Biyoistatistik kursu, Ankara, 2021
  • TEMD Tiroid Sonografi Kursu, Ankara, 2022
  • TEMD A’dan Z’e Diyabet Klinik Araştırmaları Temel Eğitimi, 2022
  • 16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2014
  • Ulusal Diyabet Akademisi, KKTC, 2016
  • 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2016
  • 5. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (ENDOKURS), Antalya, 2021
  • 9.Türkiye Tiroid Hastalıkları e-kongresi, 2021
  • 57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Bodrum, 2021
  • 4. Diyabet Teknolojileri sempozyumu, Ankara, 2022
  • 17. Hipofiz Sempozyumu, Ankara, 2022
  • 9. Endokrinoloji ve Metabolizma Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, 2022
  • Nadir Görülen Metabolizma Hastalıkları Sempozyumu, Kayseri, 2022
  • 7. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu, Ankara, 2022
  • 10. Endokrinoloji ve Metabolizma Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, 2023
  • 44. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2023

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al