Mesane kanseri belirtileri nedir? Teşhis ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Mesane kanseri, erkeklerde yedinci en yaygın kanserdir, kadınlarda daha az görülür. Bununla birlikte mesane kanseri kadınlarda daha ölümcül bir kanserdir

İçindekiler

image_alternative_text
Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU
Üroloji
Kolay Randevu Talebi

Mesane kanseri nedir?

Vücuttaki asıl görevi idrarı depolamak olan mesane yani idrar kesesi, içi boş idrar ile doldukça esneyebilen bir organdır. Mesane kanseri genellikle mesanenin iç yüzünü döşeyen mukozanın ürotelyal hücrelerinden başlar. Mesane tümörleri kötü huylu veya iyi huylu olabilmektedir. Ancak kanser olmayan iyi huylu mesane tümörleri de görülebilir.

Mesane kanseri belirtileri nelerdir? 

Mesane kanseri belirtileri şu şekildedir;

 • İdrarda kan görülmesi(hematüri): Mesane kanserinde idrarda genellikle sancısız kanama görülür. İdrarda gözle görülebilir kanama olabileceği gibi mikroskop altında görülebilecek tarzda kanama da mümkündür. Kanamalar idrarın tamamında olmayıp kan pıhtıları şeklinde de ortaya çıkabilir. İdrarda görülen kan tümörden başka birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Böbrek taşı veya enfeksiyon gibi farklı hastalıkların idrarda kan görülmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.

 • Ağrılı idrara çıkma

 • Sık idrara gitmek

 • İdrarda acillik hissi

 • Pıhtıya bağlı idrar yaparken zorlanma hatta idrar yapamama gibi rahatsızlıklar mesane kanserinin belirtisi olabilmektedir.

Bazı durumlarda mesane kanserinin ilk belirtileri ortaya çıktığında, kanser zaten vücudun başka bir yerine metastaz yaparak yayılmış olabilir. Metastazın yaşandığı hastalarda yaşanan belirtiler kanserin yayıldığı bölgeye göre farklılıklar gösterebilir. İlerleyen mesane tümörlerinde;

 • Sırt ağrısı

 • Karın alt kısmında ağrı

 • İştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler yaşanabilmektedir.

Mesane kanseri nedenleri nelerdir? 

Mesane kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte neden olabilecek risk faktörleri bulunmaktadır.

 • Sigara kullanımı: Mesane kanserinin en yaygın risk faktörü sigara ve tütün kullanımıdır. Sigara ve tütün ürünleri kullananların sigara içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme olasılığı 4-7 kat daha fazladır. Pasif içicilikte de risk artar.

 • Yaş: Mesane kanseri belirli bir yaştan sonra daha fazla yaşanmaktadır. Mesane kanseri teşhisi konulan kişilerin büyük bir çoğunluğu 50 yaşın üzerindedir.

 • Cinsiyet: Erkeklerin mesane kanseri gelişme olasılığı kadınlardan 3 -4 kat daha fazladır. Ancak son yıllarda sigara tüketiminin kadınlar arasında da yaygınlaşması mesane kanserinin kadınlarda görülme oranında artışa neden olmaktadır. Kadınların mesane kanserinden ölme olasılıkları erkeklerden daha fazladır.

 • Kimyasallar: Tekstil, kauçuk, deri, boya, kimya, akü sanayi veya baskı endüstrisinde kullanılan kimyasallar mesane kanseri riskini artırmaktadır

 • Beyaz ırka mensup olmak

 • Kronik mesane enfeksiyonları

 • Yeterli sıvı tüketmemek ve idrarı çok tutmak

 • Yüksek yağlı veya katkı maddeli besinleri çok tüketmek

 • Ailesinde mesane kanseri öyküsü olan

 • Siklofosfamid ile kemoterapi almış kişilerde ve başka nedenle mesane komşu bölgelerine radyoterapi yapılmış hastalarda mesane kanseri gelişme riski daha yüksektir.

Mesane kanseri nasıl teşhis edilir?

Mesane kanseri yaşanan belirtilerle ya da rutin kontroller sırasında şüphe sonucu belirlenmektedir. Öncelikle deneyimli bir üroloji doktorunun muayenesi gerekmektedir.

Üroloji doktoru muayenesi

Üroloji doktoru öncelikle mesane kanseri için genetik, sigara kullanımı veya radyasyona maruziyet gibi risk faktörlerini değerlendirecektir. Üroloji doktoru fiziki muayenede;

 • Sistemik kontrol yapıp bir kanser işareti varsa belirler.

 • Karın ve karaciğerde şişkinlik olup olmadığını kontrol eder.

 • Kasık, karın ve boyunda büyümüş lenf nodları olup olmadığını kontrol eder.

Normal olmayan ve mesane kanseri şüphesi olan durumlarda teşhisin netleştirilebilmesi için ek tetkikler istenebilmektedir.

Mesane kanserinde yapılan idrar testleri

 • İdrar tahlili; Basit bir laboratuvar testidir. İdrar örneğindeki kan ve diğer maddeleri kontrol etmek için yapılır.

 • İdrar sitolojisi: İdrar örneğinin mikroskop altında incelenmesiyle kanser hücrelerinin varlığı kontrol edilir.

 • İdrar kültürü: Laboratuvarda bekletilen idrar örneğinde yapılan incelemelerde ne tür mikroplar olduğu incelenir. Mesane enfeksiyonun olup olmadığının belirlenmesi için önemlidir.

 • İdrar tümör marker testleri: Duyarlı ve özgün bir marker henüz bulunamamıştır. Bu testlerde mesane kanseri hücreleri tarafından kana salınan maddeler aranır.

Mesane kanserinin görüntüleme yöntemleri ise teşhisi

 • Ultrasonografi (USG): Kontrast madde uygulaması gerektirmeyen ultrason, 5 mm den büyük mesane tümörlerini kolayca tespit eder, ayrıca böbreklerin veya üreterlerin tıkalı olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olabilir. Ultrason ayrıca mesane kanserinin büyüklüğünü, yakın organ veya dokulara yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılabilir.

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT ürogram): Mesane dahil, idrar yolundaki tüm tümörlerin boyutu, şekli ve konumu hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca kanser içerebilecek genişlemiş lenf bezlerinin yanı sıra karın ve pelvisteki diğer organların gösterilmesine de yardımcı olabilir. Görüntünün daha ayrıntılı elde edilebilmesi için bazen ağızdan veya damardan hastaya kontrast bir madde verilir. İyot ve diğer maddelere alerjisi olanların bunu daha önceden doktoruna söylemesi gerekmektedir.

 • İntravenöz pyelogram (IVP): Geçmişte mesane ve idrar sistemindeki anormalliklerin belirlenmesinde kullanılan bu yöntem yeni çıkan ve daha iyi bilgi veren yöntemlere yerini bırakmıştır.

 • Retrograd pyelogram: İntravenöz pyalogram işlemine benzer bir uygulamadır. Kullanılan kontrast madde damardan değil sistoskopi kullanılarak doğrudan üriner sisteme enjekte edilir. Retrograd pyelogram işlemi normal idrar akışında tıkanmaya neyin neden olduğunu bulmak için kullanılır. Ayrıca üreterin veya böbreğin iç yüzeyindeki kanseri teşhis etmeye yardımcı olabilir.

 • MR (Manyetik Rezonans): Mesane tümörünün derinliğini, boyutunu ölçmek ve kanserin yayıldığını lenfleri görüntülemek için kullanılabilir. Tümör ve etkileri hakkında ayrıntılı bir görüntü almak için hastaya kontrast madde verilmesi gerekir.

 • PET CT Taraması: Hastanın vücuduna az miktarda radyoaktif madde enjekte edilir. Bu radyoaktif madde enerji kullanmaya meyilli kanserli hücreler tarafından emildiği için kanserin vücutta nerelere yayıldığı görüntülenir. PET CT mesane kanseri için standart görüntüleme olarak kabul edilmemektedir. Metastatik mesane kanserinin değerlendirmesinde potansiyel yeri olabilir.

 • Göğüs röntgeni: Mesane kanserinin akciğere yayılıp yayılmadığını belirlemek için kullanılabilir. Göğüs BT taraması yapılmışsa göğüs röntgenine gerek yoktur.

Sistoskopi

Sistoskopi mesane kanseri teşhisinde altın standart işlemlerden biridir. Ucunda ışık ve kamera bulunan ince esnek bir endoskop ile üretra ve mesanenin içi incelenir. Sistoskopi işleminde mesanedeki anormalliklerin büyüklüğü, yeri ve büyüme şekilleri belirlenebilir. Biyopsi ve idrar örnekleri de sistostopi sırasında gerçekleştirilebilir.

Biyopsi - Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-BT)

Üroloji doktoru sistoskopi sırasında anormal olarak gördüğü dokulardan parça alarak incelenmesi için laboratuvara gönderir. Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TUR-BT) olarak da isimlendirilen bu işlem sırasında mesane tümörü ile tümöre yakın mesane kasının bir örneğini de çıkarabilir. Biyopsi işlemi sırasında herhangi bir kitlenin hissedilir olup olmadığını anlamak için mesaneyi değerlendirebilir. TUR-BT ayrıca kas invaziv olmayan mesane tümörlerinin tedavisinde de kullanılabilir.

Mesane kanserinin tedavisi 

Mesane kanseri tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, kanserin türü, kanserin derecesi ve kanserin evresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Mesane kanserinin cerrahi tedavisi

Mesane kanserinde cerrahi tedavi türü mesane tümörünün tipine ve kanserin evresine bağlı olarak değişebilmektedir.

TUR ameliyatı (Transüretral rezeksiyon): Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu yani TUR ameliyatı genellikle kas invaziv olmayan yani mesanenin mukozasında bulunup mesane duvarının kas tabakasına uzanmamış tümörleri çıkarmak için kullanılır. TUR aynı zamanda mesane kanseri teşhisi ve evrelemesinde de kullanılabilir.

TUR ameliyatı genel anestezi ile yapılabileceği gibi bölgesel anestezi altında gerçekleştirilebilir. TUR ameliyatı vücutta herhangi bir kesi yapılmadan, idrar yolu uç kısmındaki doğal delikten girilerek gerçekleştirilir.

TUR ameliyatı sırasında üroloji uzmanı ucunda “U” şeklinde küçük bir tel olan endoskop ile mesaneye ulaşılır. Elektrik akımı ile kanserli doku kesilerek vücuttan çıkartılır. Çok küçük tümörlerde parça alındıktan sonra kanserli hücreler bölgesi yakılarak tedavi ortadan kaldırılır.

TUR ameliyatının ardından üroloji uzmanı kalan kanser hücrelerini yok etmek ve nüks etmesini engellemek için bir kereliğine veya 6-8 hafta süreyle haftada bir kez mesane içine sonda ile uygulana kemoterapi önerebilir.

Parsiyel veya segmental sistektomi: Tümörün ve mesanenin bir kısmının cerrahi yöntemle çıkartılması işlemidir. Parsiyel sistektomi ameliyatının mesane kanserini tedavideki yeri son derece kısıtlı olup ancak bazı özel histolojili kanserlerin tedavisinde uygulanır.

Radikal Sistektomi: Tümör ile birlikte mesanenin tümü ve yakınındaki doku ve organlar çıkarıldığı bir cerrahi yöntemdir. Radikal sistektomi ameliyatında mesanenin yanı sıra erkeklerin, prostat ve meni keseleri, gerekli hastalarda tüm idrar yolu çıkartılır. Kadınlarda ise klasik tanımlamada rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve rahimin tamamı veya bir kısmı çıkarılır ancak jinekolojik organları yerinde bırakarak güvenli sınırlarla mesanenin çıkartılması da son yıllarda uygulanmaktadır.

Hem erkek hem kadınlarda pelvik lenf nodu diseksiyonu denilen pelvis içindeki lenflerin çıkarılması işlemi de ameliyatın bir parçasıdır. Pelvik lenf nodu diseksiyonu, lenflere yayılmış kanseri belirlemek için en doğru yoldur.

Laparoskopik veya robotik olarak gerçekleştirilebilen radikal sistektomi ameliyatında açık ameliyatlardaki büyük kesi yerine daha küçük kesilerle cerrahi işlem tamamlanabilir.

Bağırsaktan yeni mesane (Neobladder rekonstrüksiyonu): Radikal sistektomi ameliyatı gerçekleştirilen hastaların mesanesi alındığı için idrarın vücuttan çıkışı için yeni bir yolun yapılması gerekmektedir. Bağırsağın bir kısmından yeni bir mesane oluşturulan yöntemlerle birlikte farklı idrar saptırma cerrahileri de bulunmaktadır. Hastaya hangi idrar saptırma yönteminin uygun olduğu üroloji doktoru tarafından hastanın biyolojik yaşı, mevcut hastalıkları hastalığın evresi ve sonradan gerekebilecek kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin ihtimali değerlendirilerek karar verilir. Bu kararı hasta ile ayrıntılı konuşarak son karar verilir.

Mesane kanserinde kemoterapi tedavisi

Vücuda yayılmış mesane kanser hücrelerini yok etmek için kullanılır. Mesane olmadan yaşamak bazen hastanın sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Mesanenin tümünü veya bir kısmını muhafaza etmek için uygun hastalar için kemoterapi ve radyasyon tedavisi mesanenin çıkartılmasına alternatif olarak kullanılabilir.

Mesane kanserinde kemoterapi iki farklı şekilde uygulanabilir.

 • Sistemik Kemoterapi: Sistemik kemoterapi, tüm vücut veya damardan kemoterapi olarak da bilinir. Medikal Onkolog tarafından uygulanan yöntem de damardan verilen kemoterapi ilaçlarının tüm vücudu dolaşarak kanserli hücreleri yok etmesi hedeflenir. Metastaz yapmış mesane kanserlerinde veya seçili vakalarda radikal sistektomi ameliyatlarında sonra kullanılmaktadır. Sistemik kemoterapi ameliyat öncesinde tümörü küçültmek için de uygulanabilir.

 • İntravezikal Kemoterapi: İntravezikal veya lokal kemoterapi genellikle bir ürolog tarafından uygulanmaktadır. Yüzeysel mesane kanserlerinde kanser hücreleri derin kas dokularına ulaşmadığı için intravezikal kemoterapi bu hastalarda TUR tedavisini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. İntravezikal kemoterapide ilaçlar üretra içine yerleştirilmiş bir kateter vasıtasıyla mesaneye iletilir.

Mesane Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Cerrahiye uygun olmayan veya cerrahi tedaviyi istemeyen hastaların mesane kanserini tedavi etmek için TUR a ilaveten veya TUR dan sonra kemoterapi ile birlikte kullanılabilir. Ağrı, kanama veya tıkanma gibi bir tümörün neden olduğu şikâyetleri azaltmak için veya metastaz yapmış kanserlerin tedavisinde tercih edilebilir.

Mesane Kanserinde İmmünoterapi Tedavisi

Biyolojik tedavi olarak da adlandırılan İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve yok etmesine yardımcı olmak için ilaçların kullanılmasıdır. Mesane kanseri tedavisinde immünoterapi genellikle direkt mesanenin içine uygulanır. Mesane kanseri için standart immünoterapi ilacı olarak BCG aşısı kullanılır. Mesanenin içine sıvı olarak kateterle uygulanan BCG aşısı, mesanedeki bağışıklık sistemi hücrelerini aktive ederek tedavi sağlar.

Son yıllarda bağışıklık sistemi destekleyen, enfeksiyon ve kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen T hücrelerine yönelik çalışmalar olumlu sonuçlar vermektedir

Mesane kanseri hakkında sık sorulan sorular 

Mesane kanseri ne kadar yaygındır?

Mesane kanseri, erkeklerde yedinci en yaygın kanserdir, kadınlarda daha az görülür. Bununla birlikte mesane kanseri kadınlarda daha ölümcül bir kanserdir. Amerikan Kanser Derneği 2019’da ABD’de 80 bin kişinin (62 bin erkek, 18 bin kadın) mesane kanseri tanısı alacağını tahmin etmektedir.

Mesane kanseri veya iyi huylu mesane tümörleri için hangi doktora gidilmelidir?

Genellikle 50’li yaşlardan sonra görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilen mesane kanseri veya mesanenin iyi huylu tümörlerinin teşhis ve tedavisi Üroloji doktorları tarafından gerçekleştirilmektedir. Mesane kanserinin ve iyi huylu mesane tümörlerinin tedavisinde cerrahi yöntemler de bulunduğu için bu konuda uzmanlaşmış üroloji doktorunun seçilmesi önemlidir.

Mesane kanseri çeşitleri nelerdir?

Mesanedeki farklı hücre tipleri kanserli olabilir. Kanserin başladığı mesane hücresine göre mesane kanseri çeşitlerine ayrılabilir. Mesane kanserinin teşhisinde kullanılan tetkikleriyle mesane kanserinin çeşidi ve evresi de belirlenir.

 • Ürotelyal karsinom: transizyonel hücreli karsinom olarak da bilinen Ürotelyal karsinom en yaygın mesane tümörü tipidir. Mesanenin içini kaplayan ürotelyal hücrelerde ortaya çıkar. Ürotelyal hücreler ayrıca, idrar yolunun diğer kısımlarında bulunmaktadır. Bu nedende mesane kanseri olan hastaların idrar yollarının tamamının kontrol edilmesi gerekir.

 • Skuamöz hücre karsinoması: Mesanede uzun süreli bir enfeksiyon, mesanede tahriş sonrasında veya uzun süreli sonda kullanımında mesanede ince, yassı şekille hücrelerin oluşmasıyla başlar. Mikroskopla bakıldığında, hücreler cilt yüzeyinde bulunan düz hücrelere çok benzemektedir.

 • Adenokarsinom: Mesane kanserlerinin yaklaşık %1’i adenokarsinomlardır. Mesanenin mukus salgılayan bezlerinde ortaya çıkar. Mesanede uzun süren tahriş veya enfeksiyon sonrasında oluşmaktadır.

 • Küçük hücreli karsinom: Mesane kanserlerinin% 1'inden azı küçük hücreli karsinomlardır. Nöroendokrin hücre adı verilen sinir benzeri hücrelerde başlar. Bu kanserler sıklıkla hızlı büyür ve genellikle akciğerin küçük hücreli karsinomunda kullanılan kemoterapiyle tedavi edilmeleri gerekir.

 • Sarkom: Sarkomlar mesanenin kas hücrelerinde başlar, ancak çok nadir görülür.

Mesane kanseri tümörlerinin sınıflandırılması kanserli hücrelerin mikroskobik görüntülerine göre de yapılabilir.

 • Düşük dereceli mesane tümörü: İyi farklılaşmış mesane tümörü olarak da isimlendirilir. Kanserli hücrelerin görüntüsü ve organizasyonu normal sağlıklı hücrelere yakındır. Düşük derecesi mesane tümörü daha yavaş büyür.

 • Yüksek dereceli mesane tümörü: Kötü farklılaşmış mesane tümörü olarak da isimlendirilir. Kanserli hücrelerin ve tümörün görünümü normal sağlıklı hücrelere benzerlik göstermemektedir. Yüksek dereceli mesane tümörleri daha saldırgan(agresif) bir davranış gösterir.

Mesane kanserleri mesanenin duvarına yakınlığıyla da çeşitlendirilebilir.

Mesanenin duvarında farklı hücrelerden oluşan birçok katman bulunmaktadır. Mesane kanserlerinin çoğu, mesanenin idrarla temas eden en iç tabakasından başlayarak zamanla mesanenin kaslarına yayılır. Mesane kas tabakasına ulaşanların takiben mesane dışına ve yakındaki komşu yapılara sıçraması görülür. Mesanenin kanseri yakınındaki lenflere veya vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilir. Mesane kanseri genellikle uzak lenf bezlerine, kemiklere, akciğer veya karaciğere yayılım göstermektedir.

 • İnvaziv olmayan mesane kanseri: Mesanenin kasına yayılmayan ve iç tabakasında kalan bir kanseridir. Yüzeysel mesane kanseri veya erken evre mesane kanseri olarak ta tanımlanır.

 • İnvaziv mesane kanseri: Kanser hücrelerinin mesanenin iç tabakasından daha derine, kas tabakasına yayıldığı anlamına gelir. Tedavi edilmezse kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılma riski vardır. Bu kanserlerin yayılma olasılığı daha yüksektir ve tedavi edilmesi zorunludur.

Mesane kanseri ayrıca büyüme şekillerine göre de çeşitlendirilir.

 • Papiller Ürotelyal Karsinom: Papiller tümörler, mesane mukozasındaki ürotelyal hücrelerde başlar ve mesanenin iç boşluğuna uzanan büyümelerdir. Bazen, bu kanserler büyüse de yayılmadan mesanede kalır. Fakat bu kanserin daha agresif tipleri mesanenin derin tabakalarına sonra da diğer organlara yayılabilir.

 • Düz karsinom(Karsinoma insitu): Mesanenin derin kısmına veya iç boşluğuna doğru büyümez. Düz bir tümör tabakası yapısında mesane duvarında yayılan, invaziv bir tümör şeklidir.

Mesane kanseri evreleri nelerdir?

Mesane kanserinin evresini belirleyebilmek için 3 kriter göz önünde bulundurulur.

 • Kanserli tümörün mesane duvarındaki derinliği ve tümörün derecesi

 • Mesane tümörünün bölgesel lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı

 • Mesane kanserinin akciğer veya karaciğer gibi diğer organlara metastaz yapıp yapmadığı incelenir.

Patoloji ve tetkiklerden elde edilen bilgiler, mesanenin hangi bölümlerinin kanserli olduğunu, kanserin ilk başladığı yerden yayılıp yayılmadığını ve kanserin yayıldığı yerleri bulmak için kullanılır. Mesane kanseri evrelemesi uluslararası TNM sistemine göre yapılmaktadır.

Mesane Kanserinde Cerrahi Tedavinin Risk ve Yan Etkileri

TUR ameliyatı

 • Mesane kanseri TUR ameliyatının yan etkileri genellikle hafiftir ve uzun sürmemektedir. TUR ameliyatında sonra idrar yaparken ağrı ve hafif kanama gerçekleşebilir. Görülen etkiler 1-2 hafta içinde normale dönmektedir.

 • TUR ameliyatından sonra mesane tümörü tamamen çıkartılmasına rağmen tümör tekrarlayabilir.

 • Birden fazla yapılan TUR ameliyatları idrar yolunda darlık gibi sorunlara yol açabilir.

Radikal Sistektomi ve bağırsaktan yeni mesane veya ileal loop diversiyon ameliyatı

 • Radikal sistektomi ameliyatları TUR ameliyatına göre daha ağırdır. Anestezinin yan etkileri görülebilir.

 • Kanama

 • Enfeksiyon

 • Bacaklarda veya akciğerlerde kan pıhtıları

 • Komşu organlarda hasar

 • İdrar kaçırma veya idrar akışının tıkanması

 • Erkeklerde sperm çıkışı ortadan kalkması, ereksiyon sorunu görülebilir. Yeni sinir koruyucu cerrahi tekniklerle ereksiyon sorunları ve cinsel isteksizliğin önüne geçilebilmektedir. Kadınlarda ise menopoz ve cinsel isteksizlik yaşanabilir ancak organ koruyucu teknikler yaşı uygun hastalarda tercih edilir.

Mesane Kanseri Tedavisinden Sonra Takip Süreci Nasıl Olmalıdır?

Mesane kanseri hastalarında tedavinin ardından mesane kanserinin tekrarlama (nüks) riski olduğundan, takip süreci çok önemlidir. Takip, kanser tedavisinin önemli bir parçasıdır. Mesane kanseri tedavisi sonrası takip kanserin evresi, derecesi ve hangi tip tedavinin uygulandığına göre değişebilmektedir. Mesane kanserinin tedaviden sonraki ilk 2 yıl için de nüks etme ihtimali yüksektir, sonrasında nüks ihtimali azalsa da 10 yıla kadar takip uzatılır.

Takip süreci hastaya göre değişmekle birlikte ilk yılda 3 ayda bir kontrol önemlidir. Takiplerde karaciğer, lenf bezleri kontrol edilirken mesanede herhangi bir nüks olup olmadığını belirlenmesi için sistoskopi ile mesane içi gözlemlenir. Tedaviyi yürüten doktorun gerekli gördüğü durumlarda BT, MR, ultrason, PET CT gibi görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılır.

image_alternative_text
Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU
Üroloji
Kolay Randevu Talebi

Mesane kanserinde sağ kalım süresi nedir?

Mesane kanserinden kurtulmak veya hayatta kalma süresi kişiden kişiye değişmektedir. Mesane kanseri tipine, evresine, tümör sayısına, boyutuna, kanserin özelliklerine, nüks etmesine, seçilen tedavilere ve tedaviye hastanın verdiği yanıta göre başarı değişmektedir. Bu yüzden mesane kanserinde hayatta kalma oranları aslında kişiye özeldir. Amerikan Kanser Derneği’nin mesane kanserinin tüm evrelerin göz önüne alınarak yapılan çalışmasında Mesane kanseri olan insanlar için 5 yıllık sağ kalım oranı% 77, 10 yıllık sağ kalım oranı% 70, 15 yıllık sağ kalım oranı% 65'tir.

Mesane kanseri en sık hangi organa metastaz yapar?

Mesane kanseri en sık, akciğerler, karaciğer veya kemiklere metastaz yapar.

Mesane kanseri nasıl beslenmelidir?

Mesane kanseri tedavisinden sonra nelerin nüks oranını düşürdüğü tam olarak bilinmemektedir. Mesane kanseri gelişiminde veya tedaviden sonra beslenmenin faydası bilimsel çalışmalarda net değildir. Bununla birlikte; sigarayı bırakmak, doğal ve dengeli beslenmek, düzenli fizik aktivitelerinde bulunmak faydalı olabilmektedir.

Mesane kanseri bitkisel veya doğal tedavi yöntemi var mıdır?

Beslenme şekli, bitkisel ürünler, vitaminler ve minerallerin mesane kanseri gelişmesini engellediği veya nüks ihtimalini azalttığı yönünde bilimsel verilen bulunmamaktadır. Bu konuda birçok çalışma yapılmıştır, genel olarak doğal ve sağlıklı beslenme ve aktif hareketlilik tavsiye edilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 18 Haziran 2021

Yayınlanma Tarihi: 3 Nisan 2020

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Bu Konuda Uzman Doktorlar

Sosyal Medya Hesaplarımız