Zatürre(Pnömoni) nedir? Zatürre teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Zatürre yüksek riskli bir hastalıktır. 65 yaşının üstündekilerle birlikte riski grupta bulunanların zatürre aşısı olması önemlidir. “Zatürre bulaşıcı bir hastalık mıdır?” , “Zatürre hangi bakteri?” , “Zatürre hastalığı nedir?” , “Zatürre tedavisi ne kadar sürer?” soruları en merak edilen konuların başında gelmektedir.

İçindekiler

image_alternative_text
Prof. Dr. Attila SAYGI
Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)
Kolay Randevu Talebi

Zatürre yani pnömoni nedir?

Halk arasında zatürre olarak bilinen Pnömoni akciğerlerin klinik ve radyolojik olarak tespit edilen inflamasyonudur. Yüksek riskli bir hastalık olan zatürre ülkemizde ölümlerde beşinci, infeksiyon hastalıklarında birinci sıradadır.

Zatürre yani Pnömoni belirtileri nelerdir?

Tipik zatürre ve A tipik zatürre belirtileri birbirinden farklıdır.

Tipik Zatürre Belirtileri:

Akut ve gürültülü bir tablo ile başlayan zatürredir. Üşüme ve titreme ile yükselen ateş, öksürük, sarı yeşil veya pas renginde koyu balgam, ciğer zarı tutulmuşsa nefes alıp verirken yan ağrıları ve nefes darlığı şikayetleri tipik zatürrenin ilk belirtileri arasındadır. Tipik zatürre belirtisi olarak solunum yetmezliği yaşanabilir. Akciğer grafisinde lober tutulum olur. Kanda lökosit(WBC-Beyaz küre) ve CRP yükselmesi, formülde sola kayma olur. Etkenler genellikle Streptococcus Pneumoniae, Hemophilus Influenza, gram negatif aeroblar ve anaerob basillerdir.

A Tipik Zatürre Belirtileri:

Subakut ve sinsi bir başlangıç vardır. Eklem ve kas ağrıları, halsizlik, iştahsızlık gibi ön belirtiler görülür. Kuru öksürük, hışırtılı solunum, akciğer dışı organların tutulumuna bağlı baş ve karın ağrıları gibi şikayetler A tipik zatürre belirtileri arasındadır. Radyolojide yamalı infiltrasyon ve parakardiyak tutulum görülür. Kanda lökosit(WBC) normal veya düşüktür. Etkenler Mycoplasma Pneumoniae , Chlamydia Pneumoniae ( TWAR) , Legionella Pneumoniae, virüsler (Influenza ,RSV,Adenovırus,Coronavirus) dir.

Pnömoni(Zatürre) neden olur, etkenleri nelerdir?

Genellikle vücut direnci düştüğü zaman olur. Başlıca zatürre etkenleri bakteriler, virüsler ve mantarlardır. En sık görülen patojen etken Streptococcus Pneumoniae denilen bakteridir. Okul yaşındaki çocuklarda Mycoplasma Pneumoniae pnömonisi görülebilir. Çocuklarda ve gençlerde zatürre nedeni daha çok viral zatürrelerdir. ( %66). Erişkinlerde bu oran %13 civarındadır. Erişkinlerde bakteriyel pnömoniler daha sık görülür. Viral ve bakteriyel pnömoni ayırımı zordur. Bu nedenle mutlaka ilk dört saat içinde antibiyotik başlanmalıdır. Etkenlerine, laboratuvar ve radyolojik bulgulara ve klinik seyre göre doktor tarafından tipik ve atipik ayırımı yapılır ve tedavi ona göre düzenlenir.

Zatürre(Pnömoni) risk faktörleri

Kişinin eşlik eden hastalıklarının varlığı zatürre risk faktörleri arasındadır.

 • KOAH, Bronşektazi, kistik fibrozis, bronşial astım, İnterstisyel akciğer hastalığı gibi kronik akciğer hastalıkları
 • Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen Diyabet(Diabetes Mellitus)
 • Kalp yetmezliği
 • Böbrek yetmezliği
 • Karaciğer yetmezliği
 • Bağışıklığı baskılayan hastalıkların varlığı
 • Kanser hastaları
 • Çocuk yaş ve 65 üstü yaş
 • Huzurevinde kalma veya evsizlik durumu
 • Yakın zamanda konaklamalı seyahat
 • Sigara ve alkol kullanımı
 • Yatalak hastalar
 • Yoğun bakımda tedavi gören hastalar
 • Büyük operasyonlar zatürrenin en önemli risk faktörleridir.

Bunların yanında;

 • Bilhassa yaşlılarda yiyecek ve içeceklerin aspirasyon sorunu
 • Bozuk ağız ve diş sağlığı
 • Dalağın operasyonla alınmış olması
 • HIV pozitif hastalar ve AİDS hastaları
 • İlaç ve uyuşturucu bağımlılığı
 • Alkolizm
 • Uzun süreli kortizon kullanımı
 • Kas hastalıkları
 • Felçli hastalar
 • Organ nakilli hastalar
 • Geçirilmiş operasyonlar zatürreye yol açan durumlardır.

Zatürre teşhisi nasıl konulur?

 • Doktorun hastadan aldığı hastalık hikayesi ve fizik muayenesi
 • Etken tespiti için balgam ve kan kültürleri
 • İdrarda Legionella antijeni bakılması
 • Viral paneller
 • İnfeksiyon belirteçleri (kanda lökosit sayısı, CRP, Prokalsitonin )
 • Kan sayımı
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Serum elektrolitleri, serum proteinleri ve albümin düzeyi tayini
 • Radyolojik tetkikler ( akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, toraks ultrasonu) zatürre teşhisinde en önemli yöntemlerdir.

Zatürre tedavisi nasıl yapılır?

 • Öncelikle hastanın hastalığın tanımı, seyri, komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Hastalığın iyi bir anamnezinin alınması ve fizik muayene önemlidir. Zatürrenin ayaktan tedavi esnasında; 
 • Belirtiler kötüleşirse, belirginleşirse
 • Yeni bulgular ortaya çıkarsa
 • 3 gün içinde düzelme olmazsa
 • Hasta kendini kötü hissederse derhal doktora başvurmalıdır. 
 • Zatürre tedavisi ayaktan, hastaneye yatırılarak veya yoğun bakımda yapılır. Hastalığın ciddiyetinin ve ölüm riskinin belirlenmesinde, yatış kararında ve hastalığın gidişatının tayininde bazı Uluslararası skorlama yöntemleri kullanılır. En önemlileri PSI, CRB 65, CURB 65, A-DROP, SMART-COP2’tur. Hastanın şuur bulanıklığı olması, solunum yetmezliği bulguları, üre ve kreatinin yüksekliği,  ileri yaş, tansiyon düşüklüğü, solunum sayısı önemli kriterlerdir. Ayrıca hastanın sosyal durumu da önemlidir. Evsizler, huzurevinde kalanlar, ulaşımı güç yerlerde yaşayanlar, fiziksel ve mental engelli kişiler, yalnız yaşayanlar önemli bir risk gurubu oluşturur.
 • Hastane yatış süresi ve damar yolu ile antibiyotik kullanımı mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Bu kararları klinisyen doktor verecektir. Gereğinden uzun hastane yatışları ek infeksiyon riski getirir.
 • Antibiyotik değiştirme kararını doktor verecektir. Gerekirse infeksiyon hastalıkları uzmanına danışılır.
 • Bilinmelidir ki hiçbir antibiyotik tamamen masum değildir. Her ilacın yan tesirleri  ve alerji riski vardır. Toplumun % 10’ u penisilin alerjisi olduğunu iddia eder. Bunu da çocukken ilaç sonrası döküntü olmasına bağlar. Ancak bu söylenenlerin % 10’undan azında penisilin alerjisi vardır. Penisiline akut alerjik reaksiyon gösteren kişilerde çok dikkat edilmelidir. Bu kişilerde aynı zamanda sefalosporinlere ve beta laktam gurubu antibiyotiklere de alerji vardır.
 • Doktorun kararıyla antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sıvı ve elektrolit desteği, ağrı kesici ve ateş düşürücüler, beslenme takviyesi uygulanır. Yatak istirahati yapılmalıdır. Zatürrenin tedavisine ayaktan tedavi uygulanabileceği gibi hastane yatışı, yoğun bakım yatışı ve mekanik solunum desteği de gerekebilir. Bunlara doktor karar verecektir.
 • Hastalık bilgileri, bölgesel antibiyotik direnci, grip, Mycoplasma oranları, kişinin sosyal durumu, yakın zamanda antibiyotik kullanımı, konaklamalı seyahat tedavide önemli bilgilerdir.
 • Mutlaka ilk 4 saatte antibiyotik başlanmalıdır. Sepsis şüphesi veya diğer yüksek risk kriterleri varsa bir saat içinde antibioterapi başlanmalıdır.
 • Hastanın oral alımı varsa ve hastalık ağır değilse ağız yoluyla antibiyotik verilmelidir. Damar yoluyla antibiyotik başlanmışsa 48 saat içinde değerlendirilip durum uygunsa ağızdan antibioterapiye geçilmelidir.
 • Yapılabilirse mutlaka etken tayini için araştırma yapılmalıdır.(Balgam kültürü, kan kültürü, idrarda Lejyonella antijeni, viral paneller gibi )
 • Hastalar ve yakınları hastalık seyri ve ilaç yan tesiri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Hastanın genel durumu iyi, şuuru açık, koopere ise, hastalık stabil, dirençli bakteri söz konusu değil ise, 48 saattir ateş yoksa, hasta hipotansif değilse, solunum yetmezliği yoksa, zatürre tedavisi 5 gün yeterli olabilir. Ancak zatürre tedavisinin süresine en iyi kararı hastanın doktoru verecektir. Doktor klinik duruma göre zatürre tedavisini 3 haftaya kadar uzatabilir.

Zatürre hakkında sık sorulan sorular 

Zatürre (pnömoni) tipleri nelerdir?

Zatürrenin 3 tipi vardır.

 • Toplum kökenli pnömoni
 • Hastane kökenli pnömoni
 • Bağışıklığı baskılanmış hastada pnömoni

Günlük yaşamda ortaya çıkan pnömoni(zatürre) nedir?

Günlük yaşamda ortaya çıkan pnömoniye “ Toplum Kökenli Pnömoni” denir. Genellikle bakteriyel infeksiyon sebeplidir. Klinik seyrine göre toplum kökenli pnömoni yani zatürre tipik Zatürre ve A Tipik Zatürre olmak üzere 2 gruba ayrılır.

Hangi hastalarda akciğer grafisi normal görülebilir?

 • Pnömoninin yani zatürrenin ilk 24 saatinde
 • Dehidratasyonda ( sıvı ve elektrolit dengesi bozukluğunda)
 • Nötropenik hastada
 • Pneumocystis Jiroveci pnömonisinin başlangıç evresinde akciğer grafisi normal görülebilir.

 Zatürre hastalığında bulaşıcılık ve korunma için neler yapılmalıdır?

Bilhassa viral etkenler varsa pnömoni yani zatürre kolaylıkla bulaşabilir. Kapalı ve kalabalık alanlar, okullar, yurtlar, hapishaneler, , kışlalar ,huzurevleri zatürre için riskli bölgelerdir. Genellikle damlacık infeksiyonu ile bulaşma olur. Öksürük, ağız ve burun sekresyonları, klimalar, kirli sular, su sistemleri risk oluşturabilir. El temizliği çok önemlidir.

Zatürreden korunmada el temizliği, maske kullanımı, sigaranın bırakılması, influenza ve pnömoni aşıları, antiviral ilaçlar, özellikle salgın dönemlerinde kalabalık yerlerden kaçınma korunmada önem kazanır.

Pnömoni(Zatürre) aşıları nelerdir?

En sık görülen etken olan Streptococcus Pneumoniae ‘ nin sebep olduğu bakteriyemiden korunmak amaçlı kullanılır. İki tip pnömoni aşısı vardır:

Polisakkarid aşı: 5 yıl süre ile koruyucu olup B hücrelerini etkiler. Bellek hücrelerini etkilemez. Hafif etkilidir. Kas içi yapılır.

Konjuge aşı: Ömür boyu etkili bir aşıdır. B hücrelerini ve hafıza T hücrelerini etkiler. 65 yaş üstü kişilerde, risk faktörü yüksek kişilerde bir kereye mahsus konjuge aşı ve 6 ay sonra 5 yılda bir olmak üzere polisakkarid aşı Deltoid kası içine yapılır.

Zatürre aşısı kimlere yapılır?

Tüm 65 yaş üstü kişiler, kronik akciğer, kalp, karaciğer, böbrek hastaları, diyabet hastaları, BOS (beyin omurilik sıvısı) kaçağı olanlar, koklear implant yerleştirilenler, splenektomili hastalar, HIV pozitifler ve AİDS hastaları, alkolizm, sigara bağımlıları, beslenme yetersizlikliği olan kişiler, hemoglobinopatiler, uzun süre steroid kullananlar zatürre aşısı olmalıdır.

Grip aşısı kimlere yapılır?

Grip salgınları zatürre yani pnömoni için yüksek risk faktörüdür. 65 yaş üstü kişilere, kronik akciğer, kalp, böbrek ve karaciğer hastalarına, görevi gereği yüksek riskli kişilere (sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri) grip aşısı önerilir.

Pnömoni yani zatürre hangi hastalıklar ile karışabilir?

 • Kalp yetmezliği
 • Pulmoner emboli
 • Tüberküloz
 • Akciğer kanseri ve akciğere metastaz yapan hastalıklar
 • Yabancı cisim aspirasyonları
 • Vaskülit denilen hastalık gurubu
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Kist hidatik
 • Sistemik hastalıların akciğer tutulumları ayırıcı tanıda göz önüne alınması gereken hastalıklardır.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 7 Mart 2021

Yayınlanma Tarihi: 3 Nisan 2020

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Bu Konuda Uzman Doktorlar

Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al