Rahim kanseri nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Rahim kanseri erken dönemde belirlenebilen bir hastalıktır. Rahim kanseri tedavisine erken başlanabilirse başarı şansı çok yüksektir.

İçindekiler

image_alternative_text
Doç. Dr. Mesut POLAT
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kolay Randevu Talebi

Rahim kanseri nedir?

Rahim kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Rahim, içinde düzenli şekilde kalınlaşıp zamanı geldiğinde adet olarak dökülen ve endometrium olarak adlandırılan hücrelerden oluşur. Bu hücreler bazen değişikliğe uğrar ve anormal bir şekilde bölünerek çoğalabilirler. Bu durum rahim kanseri veya endometrium kanseri olarak adlandırılır.

Rahim kanseri (Endometrium kanseri) belirtileri nelerdir?

Rahim kanserinin ilk belirtileri vajinal kanamalardır. Özelikle menopoz döneminde vajinal kanama yaşanması aksi ispat edilene kadar rahim kanseri olarak değerlendirilmelidir. Adet gören kadınlarda ise düzensiz ara kanamalar ve aşırı kanama meydana gelmesi rahim kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Vajinal kanama ve akıntıların haricinde rahim kanserini ilerlediği durumlarda farklı belirtiler de yaşanabilmektedir.

Bu şikayetler farklı sorunlardan meydana da gelebilmektedir. Ancak rahim kanseri belirtilerinin bir veya daha fazlası yaşayanların erken teşhis bakımından kadın hastalıkları ve doğum doktoruna başvurması önemlidir.  

Rahim kanseri (Endometrium Kanseri) nedeni nedir?

Rahim kanserinin neden olur? Sorunun kesin cevabı bilinmemektedir. Bununla birlikte vücuttaki östrojen ve progesteron seviyesindeki değişiklikler rahim kanseri nedeni olabilmektedir. Östrojen ve progesteron seviyelerindeki değişimlerden endometrium etkilenebilir. Bu etkileşim rahim kanserine zemin hazırlayabilir. Rahim kanseri sebepleri tam olarak bilinmese de risk faktörleri bilinmektedir.

Rahim kanserine neden olan risk faktörleri şunlardır.

 • Yaş: Rahim kanseri riski yaşla birlikte artmaktadır. Ancak genç yaşlarda da rahim kanseri görülebilir.
 • Erken yaşta adet görmeye başlamak rahim kanserine neden olabilmektedir. Yıllarca östrojen hormonuna maruz kalmak rahim kanseri riskini artırmaktadır.
 • Geç menopoz. Rahim kanseri genellikle menopoz döneminden sonra ortaya çıkmaktadır. Geç menopoza girmek östrojen hormonuna daha fazla maruz kalınmasına neden olarak rahim kanseri riskini artırabilmektedir.
 • Obezite rahim kanseri riskini artıran faktörlerden biridir. Aşırı yağ dokusu östrojen ürettiği için rahim kanseri riski obez kadınlarda daha fazladır.
 • Diyabet rahim kanseri riskini artırabilir. Tip 2 diyabetli kadınlarda rahim kanseri görülme riski diyabeti olmayanlara göre neredeyse 2 kat fazladır.
 • Gebelik yaşamamak. Hamilelik sırasında hormon dengesi progesterona doğru kaymaktadır. Hiç hamile kalınmaması rahim kanserine neden olabilmektedir.
 • Polikistik over sendromu. Polikistik over sendromunda östrojen seviyesi yüksek progesteron seviyeleri ise düşüktür. Bu durum rahim kanseri riskini artırmaktadır.
 • Meme kanserinin tedavisinde kullanılan hormon baskılayıcı bazı ilaçlar da rahim kanserine neden olabilmektedir.
 • Ailesel bağırsak kanseri hikayesi olanlar rahim kanseri bakımından daha riskli gruptadır.
 • Başka kanserler için alınan radyasyon tedavisi rahim kanserine zemin hazırlayabilir.
 • Menopozdan sonra hormon replasman tedavisi rahim kanseri nedeni olabilir.

Rahim kanseri (Endometrium Kanseri) nasıl teşhis edilir?

 “Rahim kanseri nasıl anlaşılır?” sorusu merak edilen konuların başında gelmektedir. Rahim kanseri belirtilerinden bir veya birden fazlasını yaşayan kadınların zaman kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum doktoruna gitmeleri gerekir. Yapılan pelvik muayenenin ardından teşhisin netleştirilmesi için bazı tetkikler gerekebilir.

 • Vajinal ultrason: Rahim içindeki tümörleri ve yapısını görebilmek için ultrason görüntüleme yönteminden faydalanılır. Rahmin girişe yerleştirilen ultrason probu ile rahim duvarı kalınlığı veya diğer anormallikler belirlenebilir.
 • Histeroskopi: Rahim kanserinin teşhisi için histeroskopi denilen görüntüleme yöntemi kullanılabilir. Rahim içine fiber optik kameralı ince esnek bir tüp yerleştirir. Bu yolla uterusun içi ve endometrium incelenebilir.
 • Patolojik değerlendirme. Rahim kanserinin kesin teşhisini yapabilmek için rahim içinden küretaj yöntemi ile alınan doku örneği patolojik olarak değerlendirilmelidir. Biyopsi histeroskopi ve anestezi eşliğinde yapılabilir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) : Rahim içindeki anormallik veya tümörün boyutlarının belirlenebilmesi için BT veya MR görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Daha net görüntü alabilmek için Bilgisayarlı Tomografi veya Manyetik Rezonans görüntülemesinde kontrast madde kullanılabilir. Tedavi planı hormon yönetimini içerecekse MR ayrıntılı görüntüler elde etmek için yararlı olabilir. Kanserin uterus duvarına ne kadar büyüdüğünü görmek ve doğurganlığının korunup korunamayacağının belirlenmesi için de MR görüntülerinden faydalanılabilir.

Rahim kanseri (Endometrium Kanseri) nasıl tedavi edilir?

Rahim kanserinin tedavisinde; kanserin türü, evresi, uygulanacak tedavinin olası yan etkileri, hastanın genel sağlık durumu, yaş, uygulanacak tedavinin doğurganlık üzerindeki etkileri gibi birçok faktör göz önüne alınır.

Rahim kanserinin tedavisinde cerrahi yöntemler ön plana çıkmakla birlikte kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, hedefe yönelik tedavi ve immün tedavi uygulanabilmektedir. Rahim kanseri tedavisinde bazen bu yöntemlerin sadece biri bazen birden fazlası birleştirilerek kombin şekilde uygulanabilir.

 • Rahim kanseri ameliyatı

Rahim kanseri tedavisinde en sık uygulanan yöntem cerrahidir. Rahim alma ameliyatı ile birlikte frozen denilen ameliyat esnasında rahimin patolojik incelemesi temel tedavi şeklidir.  Frozen sonucuna göre ameliyata damar etrafındaki lenflerin çıkarabilmesi de gerekebilir.

 • Rahim kanseri kemoterapi tedavisi

Rahim kanserini tedavisinde ameliyattan önce veya sonra kemoterapi uygulanabilir. Rahim kanserinin nüks etme riskine karşı ameliyattan sonra, tümörü küçültüp tamamının çıkartılabilmesi için de ameliyat öncesi kemoterapi uygulanabilir. Radyoterapi ile birlikte veya tek başına da kullanılabilir.

 • Rahim kanseri radyoterapi tedavisi

Radyasyon tedavisi çoğunlukla kalan kanser hücrelerini yok etmek için ameliyattan sonra uygulanmaktadır. Bazı durumlarda tümörün tamamını çıkartmak için ameliyat öncesinde de radyoterapi kullanılabilir. Genel sağlık durumu ameliyat için uygun olmayan hastalarda radyoterapi tercih edilebilir.

 • Rahim kanseri hormon tedavisi

Hormon seviyelerini değiştirmek için hormon ve hormon bloke edici ilaçlar kullanılabilir. Hormon tedavisi rahim kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir. Rahim kanserinin nüks etmesi durumunda ve metastatik rahim kanserlerinde hormon tedavisi kullanılabilir. Hormon tedavisi genellikle kemoterapi ile birleştirilir

Rahim kanseri hakkında sık sorulan sorular

Rahim Kanseri Evreleri Nelerdir?

Rahim kanseri tedavisinin doğru planlayabilmek için kanserin evresinin bilinmesi önemlidir. Rahim kanseri evresi; tümör alanının genişliği, rahim kanserin lenf bezlerine yayılımı ve rahim kanserin metastaz yapıp yapmadığına göre belirlenir. Rahim kanseri genel olarak 4 evrede ele alınır.

 • Rahim kanseri 1. Evre: Kanser sadece rahimdedir. Çevre dokuları veya vücudun uzak yerlerine yayılım yoktur. 1. Evre, kanser hücrelerinin rahim kas dokularına (miyometriyum) me kadar yayıldığına göre 2 ayrı başlıkta ele alınabilir.
 • Rahim Kanseri 2. Evre: Kanser, rahim ve servikste görülmektedir. Yani kanser rahim gövdesinden yayılmış, rahim ağzının destek bağ dokularına kadar ilerlemiştir. Lenf bezleri ve vücudun uzak bölgelerinde metastaz yaşanmamıştır.
 • Rahim Kanseri 3. Evre: Kanser rahim dışına yayılmıştır. Ancak yayılım rektum veya mesaneye kadar ulaşmamıştır. Fallop tüpleri, yumurtalıklar, rahmin yakınındaki lenflere yayılıma göre evre 3. Rahim kanseri alt başlıklara ayrılabilir.
 • Rahim kanseri 4. Evre: Rahim kanserinde son evredir. Kanser rektum, mesane veya vücutta daha uzak organlara yayılmıştır. 2 alt başlıkta incelenir. Rahim kanseri evre 4A: Kanser rektum veya mesanenin mukozasına yayıldı. Rahim kanseri evre 4B: Kanser kasık bölgesindeki lenflere, kemikler veya akciğerler gibi uzak organlara yayıldı. 

Rahim kanseri evreleri belirlenirken aynı zamanda kanser hücrelerinin mikroskop altındaki görünümü de önemlidir. Kanserli hücreler sağlıklı dokuya benziyorsa ve farklı hücre gruplarına sahipse, buna "farklılaşmış" veya "düşük dereceli tümör" denir. Kanserli doku sağlıklı dokudan çok farklı görünüyorsa buna "kötü diferansiye" veya "yüksek dereceli tümör" denir. Tümörün derecesi rahim kanserin ne kadar hızlı yayılacağı konusunda fikir verebilmektedir.  

Rahim Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Rahim kanseri ameliyatı hastanın ve kanserin yayılımına göre farklılık gösterebilmektedir. Rahim kanseri ameliyatı genellikle histerektomi olarak bilinen yöntemle yapılır. Histerektomi yani halk arasında bilinen ismiyle rahimin alınması ameliyatı açık yöntem, laparoskopik (kapalı yöntem) veya robotik olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Rahim kanseri teşhisinin ardından kanserin evresine, hastanın vücut performansına göre cerrahi planlama yapılmaktadır. Genellikle rahim kanserinin ilk üç evresinde ameliyat uygulanırken, son evrede cerrahi yöntem tercih edilmemektedir.

Rahim kanseri ameliyatı, birkaç ameliyatın birleşmesi ile yapılabilmektedir. Rahim kanserinin evresine göre cerrah basit bir histerektomi (uterus ve serviksin çıkarılması) veya radikal histerektomi (uterus, serviks, vajinanın üst kısmı ve yakındaki dokuların çıkarılması) gerçekleştirebilir. Hastaların yaşı ve menopoz durumuna göre ooferektomi yumurtalıkların çıkarılması işlemi uygulanmaktadır. Rahim kanseri lenf dokularına da sıçramışsa ameliyat sırasında bu dokularda çıkartılabilir.

Rahim Kanseri Tedavisi Başarı Oranı Nedir?

Endometrium kanseri erken tanı konduğunda tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken evrelerde yakalandığında hastaların 5 yıllık yaşam şansları % 95’tir.

Rahim Kanseri Taraması Nasıl Yapılır?

Endometriyal kanseri saptamada herhangi bir tarama testi yoktur.

En çok hangi yaşta görülür?

Rahim kanseri genel olarak menopoz dönemi kanserleridir. 55 yaş üstünde daha sık görülür. Ancak genç yaşta da görülebilir.

Rahim (Endometrium) Kanserinden korunma yöntemleri nelerdir?

Meme kanseri ve Rahim ağzı kanserinde olduğu gibi herhangi bir tarama yöntemi yoktur. Rahim (Endometrium) kanserinde en etkin korunma yöntemi erken teşhistir. Dolayısıyla;

Her kadın düzenli olarak jinekolojik muayene olmalıdır.

Doğum kontrol hapları alınabilir. Bir yıl boyunca oral kontraseptif kullanmak rahim kanseri riskini azaltabilir. Anca bu oral kontraseptiflerin yan etkileri olduğu unutulmamalıdır. Risk ve faydalar doktorla görüşüldükten sonra karar verilmelidir.

Kilo kontrolü sağlanmalıdır. Obezite rahim kanseri riskini arttırabilir.

Farklı faktörler farklı kanser türlerine katkıda bulunur. Rahim kanserini tamamen önlemenin kanıtlanmış bir yolu olmasa da, riskinizi azaltabilirsiniz. Kişisel kanser riskiniz hakkında daha fazla bilgi için sağlık ekibinizle konuşun.

Bir doğum kontrol şekli olan bir progestin salgılayan intrauterin cihaz (RİA) kullanılabilir.

Rahim Kanserinin Kan Testi Var mıdır?

Rahim kanserinin teşhisi için bilinen bir kan testi yoktur

Rahim kanseri öldürür mü? Rahim kanseri ölümcül müdür? Rahim Kanseri hayatta kalım süreleri

Kanser öldürücü bir hastalıktır. Yaşam süresini belirleyen en önemli kavram hastalığın evresidir.

Rahim kanseri aşısı var mıdır?

Rahim kanserinin herhangi bir aşısı yoktur.

Rahim kanseri bulaşıcı mıdır?

Rahim kanseri bulaşıcı değildir.

Rahim kanseri ağrı yapar mı?

Rahim kanseri hiç ağrı yapmadan da ilerleyebilir ancak bazı hastalarda ağrı yaşanabilir.

Rahim kanseri erkeğe bulaşır mı?

Rahim kanseri erkeğe bulaşmamaktadır.

Rahim kanseri bacak ağrısı yapar mı?

Tümör sinir bölgesine yayılmış ise özellikle bacak ağrısı yapabilir.

Rahim kanseri ameliyatı kaç saat sürer?

Ameliyat süreleri hastalığın yaygınlığına yani evresine ve cerrahın becerisine bağlı olarak değişir.

Rahim Kanseri Muayenesi Nasıl Yapılır?

Tanı biyopsi ile konulduktan tümörün yaygınlığını araştırmak için MR çekilebilir.

Rahim kanseri tekrarlar mı?

Rahim kanseri tekrarlayabilir.

Rahim kanseri ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Rahim kanseri ameliyatından sonra dikkat edilmesi gereken konuların başında rutin kontrollerini aksatmaması gelir. Bununla birlikte sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

Rahim kanseri nereye metastaz yapar?

Rahim kanseri öncelikle çevre dokulara yayılır. Pelvik bölgedeki lenf bezlerine ve çevre dokulara yayılır.

Rahim kanseri olan kişi cinsel ilişkiye girebilir mi?

Rahim kanseri hastalarının cinsel ilişkiye girmesinde bir engel bulunmamaktadır.

Rahim kanseri genetik mi?

Rahim kanseri genetik özellikli olabilir. Özellikle 1. Derece akrabalarında kanser hikayesi olanlar riskli gruptadır.

Bakireler Rahim kanseri olur mu?

Risk faktörü veya ailede hikaye mevcutsa olabilir. Ancak 40 yaş altında rahim kanseri nadirdir.

Rahim kanseri bitkisel tedavisi var mıdır?

Rahim kanserinin bilinen bitkisel tedavisi bulunmamaktadır.

Rahim kanseri ameliyatı olanlar nelere dikkat etmelidir?

Rahim kanseri ameliyatından sonra hastaların yaşam tarzına ve beslenmelerine dikkat etmesi önemlidir.

Ultrasonda Rahim kanseri belli olur mu?

Ultrason görüntülemesiyle rahim kanseri için şüphe uyandıracak veriler elde edilebilir. Ancak kesin tanı için biyopsi yapılmalıdır.

Rahim kanseri kan tahlillerinde belli olur mu?

Rahim kanseri için bilinen bir kan tahlili yoktur.

Rahim kanseri yaş aralığı nedir?

Rahim kanseri Postmenepozal dönemde daha sık görülür.

Rahim kanseri bel ağrısı yapar mı?

Nadir de olsa rahim kanseri bel ağrısı yapabilmektedir.

Spiral Rahim kanseri yapar mı?

Spiral rahim kanseri yapmamaktadır. Özellikle hormonlu spiraller koruyucu olabilir.

Memorial Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi : 11 Mayıs 2021

Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2020

İletişim Formu

Detaylı bilgi için iletişime geçin.

Bu Konuda Uzman Doktorlar

Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al