Yükleniyor

Sağlık Kütüphanesi Hero Iamge

Sağlık Kütüphanesi

Sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtlarını ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımları kütüphanemizde bulabilirsiniz.

Hastalıklar

Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı)

<p>Şekersiz şeker hastalığı olarak da bilinen diabetes insipidus, v&uuml;cuttaki antidi&uuml;retik veya vazopressin şeklinde adlandırılan ADH hormonunun &uuml;retimindeki sorundan kaynaklı b&ouml;breklerin &ccedil;ok fazla idrar &uuml;retmesine neden olan nadir bir hastalıktır. Diabetes insipidus&rsquo;un en yaygın belirtisi sık idrara &ccedil;ıkmak ve &ccedil;ok fazla susamaktır. Normal diyabette y&uuml;ksek kan şekeri s&ouml;z konusu iken diabetes insipidus vakalarında kan şekeri y&uuml;ksekliği olmaz.</p> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Nedir?</strong></h2> <p>Diabetes insipidus, hipofiz bezinin vazopressin salgılamasının yetersiz olması ya da b&ouml;breklerin dolaşımdaki su dengesini sağlamakla g&ouml;revli vazopressin hormonuna yanıt vermemesi sonucu oluşan, aşırı susama ve aşırı idrar atılımıyla karakterize bir bozukluktur.</p> <p>Diabetes insipidus, v&uuml;cuttaki sıvı seviyeleri dengesizleştiğinde ortaya &ccedil;ıkar. Bu duruma neden olan durum b&ouml;breklerin su atılımını &ouml;nleyememesidir. Genellikle, antidi&uuml;retik hormon (ADH) adı verilen bir ADH hormonundaki problem buna neden olur. V&uuml;cut yeterli ADH hormonu &uuml;retmez veya buna uygun şekilde yanıt vermez. Bunun sonucunda da kişi aşırı susuzluk hissi ve g&uuml;n i&ccedil;inde sık idrara &ccedil;ıkmak gibi belirtiler yaşar.</p> <p>Diabetes insipidus, normal <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/seker-hastaligi-belirtileri-ve-tedavisi">diyabet</a> olan diabetes mellitus&#39;tan farklı şekilde seyreder. Diabetes mellitus, y&uuml;ksek kan şekerini i&ccedil;erirken diabetes insipidus&rsquo;ta kan şekeri y&uuml;ksekliği yoktur. Burada sorun hormonal bir problemdir ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; de bunu i&ccedil;erir.</p> <p>Yetişkinlerde g&ouml;r&uuml;len en yaygın diabetes insipidus belirtisi g&uuml;n i&ccedil;inde yoğun susuzluk hissi ve sık idrara &ccedil;ıkmaktır. Kişi bu hislerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;emez. Ayrıca bebekler veya &ccedil;ocuklarda da bazı belirtiler ortaya &ccedil;ıkabilir. Bunların başında bebeklerin altını sık ıslatması, uyumakta zorluk &ccedil;ekmesi, ateş, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kusmaya-ne-iyi-gelir">kusma</a> ve kabızlık gelir.</p> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Neden Olur?</strong></h2> <p>Diğer adıyla şekersiz şeker hastalığı olan diabetes insipidus, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/vazopressin-hormonu-adh">ADH hormonunda</a> meydana gelen problem sonucunda meydana gelir. Bu problemin ışığında v&uuml;cuttaki sıvı seviyeleri dengesizleşir ve b&ouml;brekler su atılımını &ouml;nleyemez. Bunun neticesinde de kişi aşırı susama ile birlikte sık idrara &ccedil;ıkar.</p> <p>Kısaca ADH&rsquo;yi de a&ccedil;ıklamamız gerekirse ADH hormonu beynin <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/hipotalamus-nedir">hipotalamus</a> adı verilen bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde &uuml;retilir. Daha sonra beynin tabanında bulunan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir bez olan hipofiz bezinde depolanır. Beynin &ccedil;ok az ADH &uuml;retmesine neden olan durumlar veya ADH hormonunun etkisini engelleyen bozukluklar b&ouml;breklerin su atılımını &ouml;nleyememesine yol a&ccedil;ar ve v&uuml;cut &ccedil;ok fazla idrar &uuml;retmeye yol a&ccedil;ar. Y&uuml;ksek kan şekerinden bağımsız olan bu durum diabetes insipidus olarak bilinir.</p> <p>Diabetes insipidus&rsquo;a yol a&ccedil;abileceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;len risk fakt&ouml;rleri ise ş&ouml;yledir:</p> <ul> <li>Genetik fakt&ouml;r</li> <li>Bazı idrar s&ouml;kt&uuml;r&uuml;c&uuml; ila&ccedil;ların kullanımı</li> <li>Kanda <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kalsiyum-yuksekligi-hiperkalsemi-nedir-neden-olur">y&uuml;ksek kalsiyum</a> veya <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/hipokalemi-nedir">d&uuml;ş&uuml;k potasyum</a> değerleri</li> <li>Ciddi bir baş yaralanması veya beyin ameliyatı</li> </ul> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) T&uuml;rleri Nelerdir?</strong></h2> <p>Diabetes insipidus vakalarının kendi i&ccedil;inde d&ouml;rt farklı t&uuml;r&uuml; bulunur ve bunlar ş&ouml;yle a&ccedil;ıklanabilir:</p> <p><strong>Merkezi diabetes insipidus:</strong> Merkezi diabetes insipidus olarak adlandırılan bu t&uuml;r, diabetes insipidus&#39;un en yaygın t&uuml;r&uuml; olarak kabul edilir. V&uuml;cut yeterli antidi&uuml;retik hormona (ADH veya vazopressin) sahip olmadığında meydana gelir ve yoğun idrara yol a&ccedil;ar.</p> <p><strong>Nefrojenik diabetes insipidus:</strong> Bu tip diabetes insipidus, hipofiz bezinin yeterli ADH hormonunu salgıladığında ancak b&ouml;breklerin buna d&uuml;zg&uuml;n tepki vermediğinde ve suyu tutamadığı zaman ortaya &ccedil;ıkar. Bu sorun da sık idrara &ccedil;ıkma problemiyle kendini g&ouml;sterir.</p> <p><strong>Dipsojenik diabetes insipidus: Dipsojenik diabetes insipidus, </strong>ADH &uuml;retimiyle ilgisi olmamasına rağmen hipotalamustaki bir sorundan dolayı aşırı susuzluk hissi ile gelen daha fazla sıvı t&uuml;ketme ihtiyacına neden olur. Bu nedenle kişi sık sık idrara &ccedil;ıkar.</p> <p><strong>Gestasyonel diabetes insipidus:</strong> Gestasyonel diabetes insipidus ise <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/hamilelik-belirtileri-nelerdir-hamilelik-belirtileri-ne-zaman-baslar">hamilelik</a> s&uuml;recinde gelişebilen ancak nadir ve ge&ccedil;ici bir durumdur. Gestasyonel diabetes insipidus, bebeğe besin sağlayan ge&ccedil;ici bir organ olan plasentanın ADH hormonunu par&ccedil;alayan bir enzimi &ccedil;ok fazla &uuml;retmesiyle oluşur.</p> <p>Birden fazla bebeğe hamile olan kişilerde, daha fazla plasenta dokusu olduğu i&ccedil;in bu durumu geliştirme olasılığı daha y&uuml;ksek olarak değerlendirilir. Gestasyonel diabetes insipidus genellikle hamilelik bittikten kısa bir s&uuml;re sonra ge&ccedil;er.</p> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?</strong></h2> <p>Diabetes insipidus&rsquo;un yetişkinlerde g&ouml;r&uuml;len en karakteristik belirtileri aşırı susuzluk hissi, yoğun sıvı t&uuml;ketimi ve sık sık idrara &ccedil;ıkmaktır. Bunların dışında bebeklerde de g&ouml;r&uuml;lebilen diabetes insipidus bebeğin altını &ccedil;ok ıslatması, ateş, kusma, kilo kaybı ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kabizlik-nedir-kabizliga-ne-iyi-gelir">kabızlık</a> gibi belirtiler ortaya &ccedil;ıkarabilir.</p> <p>Yetişkinlerde g&ouml;r&uuml;lebilen diabetes insipidus belirtileri ş&ouml;yledir:</p> <ul> <li>Aşırı susuzluk hissi</li> <li>Yoğun sıvı t&uuml;ketimi</li> <li>Sık sık idrara &ccedil;ıkmak</li> </ul> <p>Bebekler ve &ccedil;ocuklarda ortaya &ccedil;ıkabilecek belirtiler ise şunlar olabilir:</p> <ul> <li>Bebeğin altını &ccedil;ok ıslatması</li> <li>Ateş</li> <li>Kusma</li> <li>Kilo kaybı</li> <li>Kabızlık</li> <li>Uyku problemleri</li> </ul> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Nasıl Teşhis Edilir?</strong></h2> <p>Diabetes insipidus vakalarının karakteristik belirtileri ve şikayetleri hastalık konusunda fikir verebilir ancak ger&ccedil;ek diyabetle karıştırılmaması i&ccedil;in birtakım testler istenebilir. Bu testler arasında idrar tahlili, ADH hormonunun değerini belirlemek i&ccedil;in kan testi, şeker seviyelerinin belirlenmesi ve hipotalamusta herhangi bir sorun olup olmadığını g&ouml;rmek i&ccedil;in <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/emar-mr-manyetik-rezonans-goruntuleme-nedir">MR</a> yer alır.</p> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Tedavi Edilir mi?</strong></h2> <p>Diabetes insipidus vakalarında hastalığın t&uuml;r&uuml;ne bağlı olarak bir tedavi programı belirlenir. Başlıca y&ouml;ntem ise ila&ccedil; tedavisidir. Doktor, t&uuml;re bağlı şekilde bir ila&ccedil; re&ccedil;ete edebilir.</p> <h2><strong>Diabetes Insipidus (Şekersiz Şeker Hastalığı) Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Diabetes insipidus ne anlama gelir?</strong></h3> <p>Diabetes insipidus, b&ouml;breklerin kanı filtreleme işlemi sırasında suyu koruyamaması sonucu ortaya &ccedil;ıkan nadir bir rahatsızlıktır. Bu da genellikle ADH hormonunda meydana gelen bozukluktan kaynaklanır.</p> <h3><strong>Diabetes insipidus hastaları g&uuml;nde ne kadar idrar yapar?</strong></h3> <p>Sağlıklı bir kişi g&uuml;nde 2-2.5 litre idrar yapar. Şekersiz şeker tanısı konması i&ccedil;in ise yetişkinlerde g&uuml;nde en az 3 litre idrar &ccedil;ıkışı g&ouml;r&uuml;lmelidir. Bu miktarın bazı hastalarda 20 litreye kadar &ccedil;ıkabildiği g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</p>

Lejyoner Hastalığı

<p>Lejyoner hastalığı, legionella pneumophila adlı bakterinin akciğerlerde enfeksiyona neden olduğu bir zat&uuml;rre t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları, y&uuml;ksek ateş, &ouml;ks&uuml;r&uuml;k, solunum g&uuml;&ccedil;l&uuml;ğ&uuml; ve ishal lejyoner hastalığının belirtileridir.Lejyoner hastalığına neden olan bakteriler genellikle otel, hastane ve ofis gibi toplumsal alanlarda bulunur.&nbsp;</p> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Nedir?</strong></h2> <p><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/zaturrepnomoni-nedir-zaturre-teshis-ve-tedavisi-nasil-yapilir">Zat&uuml;rrenin</a> bir t&uuml;r&uuml; olan lejyoner hastalığı, klima veya jakuzi gibi yerlerden gelen su damlacıklarının solunmasıyla bulaşan bir akciğer enfeksiyonudur. Lejyoner hastalığına neden olan bakteri legionella pneumophila adlı bakteridir.</p> <p>Genellikle yanlış klima kullanımıyla artışa ge&ccedil;en lejyoner hastalığı, otel, hastane ve ofis gibi kalabalık olan toplumsal alanlarda bakterinin bulaşmasıyla ortaya &ccedil;ıkar. Bu bulaşı su damlacıklarının solunmasıyla yaşanır.</p> <p>Akciğeri olumsuz etkileyen bir akciğer enfeksiyonu olduğu i&ccedil;in lejyoner hastalığının karakteristik belirtisi &ouml;ks&uuml;r&uuml;kt&uuml;r. &Ouml;ks&uuml;r&uuml;kle birlikte y&uuml;ksek ateş, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/ishale-ne-iyi-gelir">ishal</a>, nefes darlığı, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/bas-agrisi-nasil-gecer-bas-agrisina-ne-iyi-gelir">baş ağrısı</a>, kas ağrıları, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/mide-bulantisina-ne-iyi-gelir">mide bulantısı</a> ve bilin&ccedil; bulanıklığı lejyoner hastalığında g&ouml;r&uuml;len belirtilerdir.</p> <p>Genel olarak antibiyotik tedavisi uygulanan lejyoner hastalığı, tedavi edilmediği senaryolarda yaşamı tehdit eden bir problem haline gelebilir.</p> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Neden Olur?</strong></h2> <p>Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila bakterisinin v&uuml;cuda girmesiyle meydana gelir. Bu bakteri, bakteriyi taşıyan klima veya jakuzi gibi yerlerdeki hava ve su damlacıklarının solunmasıyla bulaşır.</p> <p>Aynı zamanda lejyoner hastalığına neden olan fakt&ouml;rler ş&ouml;yle sıralanabilir:</p> <ul> <li>Legionella pneumophile bakterisi</li> <li>50 yaş ve &uuml;zeri olunması</li> <li>Sigara t&uuml;ketimi</li> <li>Bağışıklık sisteminin d&uuml;ş&uuml;k olması</li> <li>Kronik akciğer hastalığı</li> </ul> <h3><strong>Lejyoner hastalığının bulaşma alanları nelerdir?</strong></h3> <p>Lejyoner hastalığına neden olan bakteri genellikle klima, havuz, jakuzi, sıcak su depoları, &ccedil;eşmeler ve i&ccedil;me suları lejyoner hastalığına yol a&ccedil;abilecek bulaşma alanları arasındadır.</p> <p>Lejyoner hastalığına neden olan bakterinin bulaşma alanları şu şekildedir:</p> <ul> <li>Klima</li> <li>Havuz veya jakuzi</li> <li>Sıcak su depoları</li> <li>&Ccedil;eşmeler</li> <li>Spa ve termal havuzlar</li> <li>Otel, hastane ve bakım evlerinin su dağıtım sistemleri</li> </ul> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Belirtileri Nelerdir?</strong></h2> <p>Bir zat&uuml;rre t&uuml;r&uuml; olması ve akciğerleri etkilemesi sebebiyle lejyoner hastalığının en tipik belirtisi &ouml;ks&uuml;r&uuml;kt&uuml;r. &Ouml;ks&uuml;r&uuml;kle birlikte y&uuml;ksek ateş, nefes darlığı, baş ağrısı, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kas-agrisina-ne-iyi-gelir">kas ağrıları</a>, mide bulantısı ve ishal de lejyoner hastalığında ortaya &ccedil;ıkan belirtiler olarak kabul edilir.</p> <p>Lejyoner hastalığı genel olarak şu belirtilerle kendini g&ouml;sterir:</p> <ul> <li>Balgamlı, kuru veya <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kanli-balgam-hemoptizi-nedir">kanlı &ouml;ks&uuml;r&uuml;k</a></li> <li>Y&uuml;ksek ateş</li> <li>Nefes darlığı</li> <li>Baş ağrısı</li> <li>Kas ağrıları</li> <li>Mide bulantısı</li> <li>İshal</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/halsizlige-ne-iyi-gelir-nasil-gecer">Halsizlik</a></li> <li>Bilin&ccedil; bulanıklığı</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/istahsizlik-neden-olur">İştahsızlık</a></li> <li>Titreme</li> </ul> <p>İlk başta hafif gribal enfeksiyon şeklinde ortaya &ccedil;ıkan lejyoner hastalığında belirtilerin ortaya &ccedil;ıkması 2 ila 10 g&uuml;n s&uuml;rer. Bu s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde belirtiler g&ouml;r&uuml;l&uuml;r ve şiddetine g&ouml;re doktora başvurmak gerekebilir.</p> <h3><strong>Pontiac ateşi nedir?</strong></h3> <p>Lejyoner hastalığı pontiac ateşine de neden olabilir. Pontiac ateşi, lejyoner hastalığından &ccedil;ok daha az şiddetli olup akciğerleri etkilemez ve hafif grip benzeri bir hastalıktır. Bu sebeple &ouml;ks&uuml;r&uuml;k gibi alt solunum yolu semptomlarına neden olmaz.</p> <p>Pontiac ateşi, genellikle kişi bakteriyle temas ettikten 24 ila 72 saat sonra g&ouml;r&uuml;lmeye başlar. Lejyoner hastalığının belirtileri ise 2 haftalık bir zaman dilimine yayılabilir. Pontiac ateşi tedavi olmadan genellikle 3 ila 5 g&uuml;n i&ccedil;inde kendiliğinde ge&ccedil;me &ouml;zelliği taşırken Lejyoner hastalığı yaşamı tehdit edici bir hale gelebilir ve bu y&uuml;zden tıbbi m&uuml;dahaleye ihtiya&ccedil; duyar.</p> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?</strong></h2> <p>Lejyoner hastalığının tanısı i&ccedil;in kan tahlili, <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/akciger-grafisi-nedir">g&ouml;ğ&uuml;s r&ouml;ntgeni</a>, balgam testi, <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/bilgisayarli-tomografi-nedir-neden-ve-nasil-cekilir">BT taraması</a>, omurilik sıvısı testi ve <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/tam-idrar-tahlili">idrar tahlili</a> gibi y&ouml;ntemlerden yararlanılabilir. Bunlarla birlikte akciğerlerin i&ccedil;ine ışıklı bir t&uuml;ple bakılan <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/bronkoskopi-nedir">bronkoskopi</a> ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/torasentez">torasentez</a> y&ouml;ntemi de tanı konusunda fikir verebilir.</p> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?</strong></h2> <p>Lejyoner hastalığında zat&uuml;rre benzeri tedavi y&ouml;ntemleri uygulanır. Bu s&uuml;re&ccedil;te genel olarak antibiyotik tedavisi uygulanır. Ayrıca nefes alma konusunda sorun yaşayan kişiler i&ccedil;in oksijen desteği verilebilir. Lejyoner hastalığının şiddetli g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; durumlarda ise kişinin hastanede kalması daha sağlıklı olabilir.</p> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Nasıl &Ouml;nlenir?</strong></h2> <p>Lejyoner hastalığının salgın olarak yayılmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mek i&ccedil;in &ouml;zellikle binalardaki su ve havalandırma sistemlerinin d&uuml;zenli olarak bakımının yapılarak yenilenmesi gerekir.</p> <h2><strong>Lejyoner Hastalığı Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Lejyoner ne demek?</strong></h3> <p>Zat&uuml;rrenin ciddi bir t&uuml;r&uuml; olan ve akciğerlere zarar veren lejyoner hastalığı, ilk kez 1977 yılında, Philadelphia&#39;daki bir otelde d&uuml;zenlenen Amerikan Lejyonu kongresinde 180 kişinin hastalanıp 29 kişinin &ouml;l&uuml;m&uuml;ne yol a&ccedil;an gizemli bir salgının ortaya &ccedil;ıkmasıyla g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <h3><strong>Lejyoner hastalığı bulaşıcı mı?</strong></h3> <p>Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşan bir hastalık değildir.</p> <h3><strong>Lejyoner hastalığı risk fakt&ouml;rleri nelerdir?</strong></h3> <p>Lejyoner hastalığının risk fakt&ouml;rleri grupları arasında yaşlılık, bağışıklık sistemi d&uuml;ş&uuml;k olanlar, sigara t&uuml;ketenler ve kronik akciğer hastalığı olan kişiler yer alır.</p> <h3><strong>Lejyoner hastalığı ne gibi komplikasyonlar g&ouml;sterir?</strong></h3> <p>Lejyoner hastalığının tedavi edilmediği durumlarda <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/dehidrasyon-nedir">dehidrasyon</a>, organ yetmezliği, <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/solunum-yetmezligi-nedir">solunum yetmezliği</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/ensefalopati-nedir">ensefalopati</a>, kalp iltihabı, şok, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/sepsis-nedir">kan zehirlenmesi</a> ve hatta <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/koma-nedir">koma</a> bile g&ouml;r&uuml;lebilir. Bu bağlamda lejyoner hastalığının tıbbi tedavisinin yapılması &ouml;nemlidir.</p> <p><strong>H3: Lejyoner hastalığı ge&ccedil;er mi?</strong></p> <p>Lejyoner hastalığı ciddi bir akciğer enfeksiyonu olmasına rağmen tedavi edildiği takdirde iyileşme oranı &ccedil;ok y&uuml;ksek bir hastalıktır. Ancak tedavi edilmeyen vakalarda riski y&uuml;ksektir.</p> <p><strong>H3: Lejyoner hastalığı olan bir kişi nasıl hareket etmeli?</strong></p> <p>Lejyoner hastalığının tanısı konan bir kişi sigara i&ccedil;iyorsa bırakmalı, alkol kullanmamalı, istirahat etmeli ve bol bol su i&ccedil;melidir.</p>

Fabry Hastalığı

<p>Fabry hastalığı, dokularda aşırı lipit birikmesi kaynaklı meydana gelen ve X kromozomuna bağlı nadir g&ouml;r&uuml;len lizozomal bir hastalıktır. Fabry hastalığı &ouml;zellikle gen&ccedil; hastalarda genellikle fel&ccedil;, cilt lezyonları, kalp krizi veya b&ouml;brek yetmezliği şikayetleriyle kendini g&ouml;sterir. Sıklıkla &ccedil;ocukluk &ccedil;ağında başlayan fabry hastalığı erkeklerde kadınlara oranla daha yaygın g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</p> <h2><strong>Fabry Hastalığı Nedir?</strong></h2> <p>Fabry hastalığı, v&uuml;cuttaki alfa-galaktosidaz-A enzimi bozulduğunda ortaya &ccedil;ıkan kalıtsal bir n&ouml;rolojik hastalıktır. İlerleyici, yıkıcı ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalık olan fabry hastalığı genellikle erkekleri daha &ccedil;ok etkiler.</p> <p>Aynı zamanda depo bozukluğu olarak da adlandırılan fabry hastalığı, yağları par&ccedil;alayan alfa-galaktosidaz-A enziminin v&uuml;cutta yeterli miktarda bulunmadığı zaman ortaya &ccedil;ıkar ve bu yağlar kan damarlarında ve dokularda toplanarak <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kalp-krizi-belirtileri-tani-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir">kalp krizi</a>, fel&ccedil; ve <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/bobrek-yetmezligi-belirtileri-nelerdir-nasil-tedavi-edilir">b&ouml;brek yetmezliği</a> riskini artırır.</p> <p>Erkeklerde kadınlara oranla &ccedil;ok daha sık g&ouml;r&uuml;len fabry hastalığı, el-ayaklarda uyuşma, ısı veya soğuk intoleransı, anormal g&ouml;z yapısı, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/basimizi-donduren-10-neden">baş d&ouml;nmesi</a>, grip benzeri semptomlar ve gastrointestinal problemlere bağlı belirtiler g&ouml;sterir.</p> <p>Enzim replasmanı ve oral şaperon tedavisi fabry hastalığının yol a&ccedil;abileceği ciddi komplikasyonları &ouml;nleme konusunda yardımcı tedavi y&ouml;ntemleri arasında yer alır.</p> <h2><strong>Fabry Hastalığı Neden Olur?</strong></h2> <p>Fabry hastalığına yol a&ccedil;an temel fakt&ouml;r GLA genindeki varyantlardır (mutasyonlar). Bu gen, alfa-galaktosidaz A adı verilen bir enzimin yapımı i&ccedil;in talimat verir. Aynı zamanda bu enzim, h&uuml;creler i&ccedil;inde geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m merkezleri olarak g&ouml;rev yapan yapılar olan lizozomlarda da aktiftir. Bu s&uuml;re&ccedil;lerin sonucu olarak kan damarlarında yağlı maddeler birikir ve fabry hastalığı meydana gelir.</p> <h2><strong>Fabry Hastalığı &Ccedil;eşitleri Nelerdir?</strong></h2> <p>Fabry hastalığı &ccedil;eşitlerinin ortaya &ccedil;ıkma kriteri genellikle hastalığın meydana geldiği yaşla bağlantılıdır. Bu bağlamda fabry hastalığı klasik tip ve ge&ccedil; başlangı&ccedil;lı tip şeklinde ikiye ayrılır.</p> <h3><strong>Klasik tip </strong></h3> <p>Klasik Fabry hastalığının belirtileri &ccedil;ocukluk veya ergenlik yıllarında ortaya &ccedil;ıkar. Bu d&ouml;nemde ortaya &ccedil;ıkan fabry hastalığının tipik belirtileri ellerde ve ayaklarınızda ağrılı yanma hissidir. Bu his 2 yaşında bile fark edilebilir. Tedavi edilmezse belirti ve şikayetler zamanla k&ouml;t&uuml;leşebilir.</p> <h3><strong>Ge&ccedil; başlangı&ccedil;lı tip </strong></h3> <p>Fabry hastalığının ge&ccedil; başlangı&ccedil;lı t&uuml;r&uuml;ne sahip kişilerde 30&#39;lu yaşlara kadar genellikle semptomlar g&ouml;r&uuml;lmez. Bir sorun olduğunun ilk g&ouml;stergesi genelde b&ouml;brek yetmezliği veya kalp hastalığıdır.</p> <h2><strong>Fabry Hastalığı Belirtileri Nelerdir?</strong></h2> <p>Fabry hastalığının karakteristik belirtileri el-ayaklarda uyuşma, ağrılı yanma hissi, fiziksel aktivite sırasında kaslarda yoğun ağrı, ısı veya soğuk intoleransı, anormal g&ouml;z yapısı, baş d&ouml;nmesi, yorgunluk, ateş gibi <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/grip-nedir-gribe-ne-iyi-gelir-grip-nasil-gecer">grip</a> benzeri semptomlar ve işitme kaybı veya kulak &ccedil;ınlamasıdır.</p> <p>Fabry hastalığı genellikle şu belirtileri i&ccedil;erir:</p> <ul> <li>El-ayaklarda ağrılı bir yanma hissi, uyuşma, karıncalanma</li> <li>Fiziksel aktivite sırasında kaslarda yoğun ağrı</li> <li>Isı veya soğuk intoleransı</li> <li>Anormal g&ouml;z yapısı</li> <li>Baş d&ouml;nmesi</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/halsizlige-ne-iyi-gelir-nasil-gecer">Yorgunluk</a> ve ateş gibi grip benzeri semptomlar</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kabizlik-nedir-kabizliga-ne-iyi-gelir">Kabızlık</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/ishale-ne-iyi-gelir">ishal</a>, mide ağrısı gibi şikayetler</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/proteinuri-nedir">İdrarda y&uuml;ksek seviyede protein</a> (protein&uuml;ri)</li> <li>İşitme kaybı veya <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kulak-cinlamasi-tinnutus-neden-olur-nasil-gecer">kulak &ccedil;ınlaması</a></li> <li>Ciltte meydana gelen kırmızı lezyonlar</li> <li>V&uuml;cutta <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/odem-nedir-nasil-atilir">&ouml;dem</a></li> </ul> <p>Yukarıda yer alan fabry hastalığı belirtileri yaygın olarak erkekleri etkiler ancak kadınlarda da g&ouml;zlemlenebilir. Tedavi edilmeyen fabry hastalığı, belirtileri dışında ciddi sağlık sorunlarına da sebebiyet verebilir.</p> <p>Bu sağlık sorunlarının başında şunlar gelir:</p> <ul> <li>B&ouml;brek yetmezliği</li> <li>Kalp hastalıkları</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/yuksek-tansiyon-hipertansiyon-nedir-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri">Y&uuml;ksek tansiyon</a></li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/osteoporoz-kemik-erimesi-nedir-belirti-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir">Osteoporoz</a></li> </ul> <h2><strong>Fabry Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?</strong></h2> <p>Fabry hastalığı teşhisi i&ccedil;in hastanın belirtileri ve şikayetlerinin &ouml;ğrenilmesinin ardından doktor tarafından birtakım testlerin istenmesi olasıdır.</p> <p>Fabry hastalığı tanısı i&ccedil;in uygulanabilecek testler ş&ouml;yledir:</p> <p><strong>Enzim tahlili:</strong> Enzim tahlili adı verilen bu test kandaki alfa-GAL enzim aktivitesini &ouml;l&ccedil;er. %1 veya daha d&uuml;ş&uuml;k &ccedil;ıkan değerler fabry hastalığını g&ouml;sterir.</p> <p><strong>Genetik test:</strong> Doktor tarafından GLA gen mutasyonunu tanımlamak i&ccedil;in genetik test de istenebilir. (DNA dizilimi)</p> <h2><strong>Fabry Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?</strong></h2> <p>Fabry hastalığını tamamen iyileştirecek kesin bir tedavi s&ouml;z konusu değildir. Ancak hastalığın semptomlarının hafifletilmesi i&ccedil;in enzim replasman tedavisi ve oral şaperon tedavisi uygulanır.</p> <p><strong>Enzim replasman tedavisi:</strong> Enzim replasman tedavisinde yer alan bu ikame enzimler v&uuml;cuttaki eksik alfa-GAL enziminin işini yaparak b&ouml;ylece yağlı maddeler birikmesine engel olabilir. Bu tedavi y&ouml;ntemiyle fabry hastalığının etkisinin azaltılması ama&ccedil;lanır.</p> <p><strong>Oral şaperon tedavisi:</strong> Bu tedavideki şaperonlar, hatalı alfa-GAL enzimlerini onaran k&uuml;&ccedil;&uuml;k molek&uuml;llerdir. Onarılan enzimler daha sonra yağlı maddeyi par&ccedil;alayarak hastalığın etkisini azaltabilir.</p> <h2><strong>Fabry Hastalığı Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Fabry hastalığı ne demek?</strong></h3> <p>Depolama bozukluğu olarak da ifade edilen fabry hastalığı, v&uuml;cut h&uuml;crelerinde globotriaosilseramid adı verilen bir t&uuml;r yağ birikmesinden kaynaklanan ve nadir g&ouml;r&uuml;len genetik bir hastalıktır.</p> <h3><strong>Fabry hastalığı hangi enzim eksikliği?</strong></h3> <p>Fabry hastalığına neden olan fakt&ouml;r, alfa-galaktosidaz-A enziminin eksikliğidir.</p> <h3><strong>Fabry hastalığı i&ccedil;in hangi doktora gidilir?</strong></h3> <p>Fabry hastalığı genellikle Endokrinoloji, Nefroloji, Dermatoloji ve Kardiyoloji b&ouml;l&uuml;m&uuml; doktorlarının alanına girer.</p>

Beriberi Hastalığı

<p>Beriberi hastalığı, tiamin eksikliği olarak da bilinen B1 vitamini eksikliği sonucunda v&uuml;cutta meydana gelen bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalığın temel nedeni B1 vitamininin v&uuml;cutta az yeterli d&uuml;zeyde bulunmamasıdır. Şişlik, ağrı, uyuşukluk, kramplar ve kalp &ccedil;arpıntısı beriberi hastalığının karakteristik belirtileri arasında yer alır. Beriberi hastalığının temel tedavisi ise v&uuml;cuda B1 vitamini y&uuml;klemesi yapılmasıdır.</p> <h2><strong>Beriberi Hastalığı Nedir?</strong></h2> <p>Beriberi hastalığı, v&uuml;cudun yeterli d&uuml;zeyde <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/b1-vitamini-tiamin-nedir">B1 vitaminine</a> sahip olmaması sonucunda ortaya &ccedil;ıkan bir hastalıktır. Tiamin eksikliği olarak da adlandırılan beriberi hastalığı, genellikle B1 vitamini bakımından yetersiz beslenme veya &ccedil;ok fazla alkol t&uuml;ketiminden kaynaklanır.</p> <p>Beriberi hastalığı genellikle gelişmemiş &uuml;lkelerdeki insanların yetersiz beslenmesine bağlı olarak meydana gelir. Genellikle yalnızca beyaz pirincin yaygın olarak t&uuml;ketildiği &uuml;lkelerde ortaya &ccedil;ıkma eğilimi g&ouml;steren beriberi hastalığı sinir sistemini olumsuz etkilemesiyle bilinir.</p> <p>Beriberi hastalığı sinir sistemini etkilediği i&ccedil;in genel olarak sinir sistemi &uuml;zerinde belirtiler verir. Bu belirtiler <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/eklem-agrisi-neden-olur">eklem ağrıları</a>, kas krampları, şişlik, uyuşukluk, hareket reflekslerinin bozulması ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kalp-carpintisi-nedir">kalp &ccedil;arpıntısıdır</a>.</p> <h2><strong>Beriberi Hastalığı Neden Olur?</strong></h2> <p>Beriberi hastalığına neden olan temel fakt&ouml;r v&uuml;cuttaki B1 vitamini eksikliğidir. Bu eksiklik aynı zamanda tiamin eksikliği olarak da adlandırılır. Tiamin eksikliğiyle birlikte aşırı alkol t&uuml;ketimi, yoğun egzersiz, <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/hipertiroidizm-zehirli-guatr">hipertiroid</a> ve y&uuml;ksek d&uuml;zeyde stres de beriberi hastalığına yol a&ccedil;abilir.</p> <p>Beriberi hastalığına yol a&ccedil;abilecek fakt&ouml;rler ş&ouml;yledir:</p> <ul> <li>B1 vitamini eksikliği</li> <li>Y&uuml;ksek karbonhidrat i&ccedil;eren besinler t&uuml;ketmek</li> <li>Aşırı alkol t&uuml;ketimi</li> <li>Yoğun egzersiz</li> <li>Hipertiroid</li> <li>Y&uuml;ksek d&uuml;zeyde <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/stres-nedir-nasil-yonetilir">stres</a></li> </ul> <h2><strong>Beriberi Hastalığı T&uuml;rleri Nelerdir?</strong></h2> <p>Kuru beriberi ve ıslak beriberi olmak &uuml;zere iki farklı beriberi t&uuml;r&uuml; s&ouml;z konusudur. Kuru beriberi merkezi sinir sistemine zarar verirken ıslak beriberi ise kardiyovask&uuml;ler hastalıklara sebep olabilir.</p> <h3><strong>Kuru beriberi</strong></h3> <p>Kuru beriberi genel olarak olarak merkezi sinir sistemini olumsuz etkilediği i&ccedil;in n&ouml;rolojik bozukluklara yol a&ccedil;an B1 vitamini eksikliği formunu tanımlar. Bunlara &ouml;rnek olarak kas zayıflığı, refleks bozuklukları ve duyu bozuklukları verilebilir.</p> <h3><strong>Islak beriberi</strong></h3> <p>Islak beriberi ise genellikle kardiyovask&uuml;ler hastalıkların riskini artırır. Kalbin işleyişini bozabilme tehlikesi i&ccedil;eren ıslak beriberi acil tedavi gerektiren ve yaşamı tehdit eden acil bir durumdur.</p> <h2><strong>Beriberi Hastalığı Belirtileri Nelerdir?</strong></h2> <p>Beriberi hastalığı genel olarak merkezi sinir sistemi etkilemekle birlikte kardiyovask&uuml;ler hastalıkların riskini de artırır. Buna bağlı olarak eklem ağrıları, kas krampları, uyuşukluk, refleks bozukluğu ve kalp &ccedil;arpıntısı da beriberi hastalığında g&ouml;r&uuml;lebilecek belirtilerdir.</p> <p>Beriberi hastalığı genellikle şu belirtileri g&ouml;sterir:</p> <ul> <li>Eklem ağrısı</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kramp-neden-olur-nasil-gecer">Kas krampları</a></li> <li>Uyuşukluk</li> <li>Refleks ve hareket bozukluğu</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/gogus-agrisi-neden-olur">G&ouml;ğ&uuml;s ağrısı</a></li> <li>Kalp &ccedil;arpıntısı</li> <li>Zihinsel bulanıklık</li> <li>T&uuml;kenmişlik ve yorgunluk</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/mide-bulantisina-ne-iyi-gelir">Mide bulantısı</a> ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kusmaya-ne-iyi-gelir">kusma</a></li> <li>Ateş</li> </ul> <p>Yukarıda ifade edilen semptomlar ortaya &ccedil;ıktıktan sonra beriberi tedavisine başlanmazsa beyni etkileyen hasar veya hastalık anlamına gelen bir t&uuml;r <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/ensefalopati-nedir">ensefalopati</a> olan Wernicke-Korsakoff sendromu meydana gelebilir. Beynin bazı kısımlarında, &ouml;zellikle talamus ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/hipotalamus-nedir">hipotalamusta</a> meydana gelen b&uuml;y&uuml;k hasar, Wernicke-Korsakoff sendromunun ana belirtilerinden biri olan ciddi kafa karışıklığına ve hafıza kaybına neden olabilir.</p> <h2><strong>Beriberi Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?</strong></h2> <p>Beriberi hastalığının teşhisi i&ccedil;in &ouml;ncelikle kan ve idrardaki B1 vitamini değerine bakılır. Bu değerlerin eksikliğiyle birlikte g&ouml;r&uuml;len semptomlar doktor tarafından incelenir ve kesin tanı konur. Daha sonrasında ise beriberi hastalığının tedavisine ge&ccedil;ilir.</p> <h2><strong>Beriberi Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?</strong></h2> <p>Beriberi hastalığında uygulanan ilk tedavi y&ouml;ntemi B1 vitamini bakımından zengin bir diyet listesi &ouml;nerisidir. Bu tedavi y&ouml;ntemi B1 vitamini eksikliğinin &ccedil;ok ileri seviyelerde olmadığı kişilere uygulanır.</p> <p>Beriberi hastalığını iyileştirmek i&ccedil;in t&uuml;ketilebilecek B1 vitamini i&ccedil;eren besinler şunlardır:</p> <ul> <li>Pirin&ccedil;, mısır, tam buğday, &ccedil;avdar gibi tahıllar</li> <li>Karaciğer, b&ouml;brek gibi et &uuml;r&uuml;nleri</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/sutun-faydalari">S&uuml;t</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/yumurtanin-faydalari-nelerdir">yumurta</a>, balık</li> <li>Nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/findigin-faydalari-nelerdir">Fındık</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/cevizin-faydalari-nelerdir">ceviz</a>, fıstık ve ay &ccedil;ekirdeği</li> </ul> <p>B1 vitamini eksikliği dışında ilerlemiş beriberi vakaları diyet değişikliğinden daha fazlasına ihtiya&ccedil; duyar. Bu gibi durumlar i&ccedil;in bazı ila&ccedil; t&uuml;rleri re&ccedil;ete edilebilir. G&uuml;nde &uuml;&ccedil; defaya kadar ağızdan veya damardan verilen g&uuml;nl&uuml;k tiamin inf&uuml;zyonları beriberi tedavisinde işe yarayabilir.</p> <h2><strong>Beriberi Hastalığı Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Beriberi hastalığı ne demek?</strong></h3> <p>Kan veya idrardaki B1 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya &ccedil;ıkan hastalığın adı beriberi hastalığıdır.&nbsp;</p> <h3><strong>Beriberi hastalığı hangi vitamin eksikliğinde g&ouml;r&uuml;l&uuml;r?</strong></h3> <p>Beriberi hastalığına neden olan temel fakt&ouml;r tiamin olarak da bilinen B1 vitamini eksikliğidir.</p> <h3><strong>Beriberi hastalığı nasıl &ouml;nlenir?</strong></h3> <p>Beriberi hastalığını &ouml;nlemek i&ccedil;in B1 vitamini a&ccedil;ısından zengin beslenmek gerekir.</p>

Tüm Hastalık İçerikleri

Teknolojiler

Cilt Analizinde Yeni Bir Teknoloji: Observ 320 Cilt Analizi

<p>Cildimiz; yaşın ilerlemesi, cilt bakımına yeterli &ouml;zenin g&ouml;sterilmemesi, g&uuml;neş ışınlarına maruziyet ve bazen de genetik sebeplerle sağlıklı ve gen&ccedil; g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; kaybedebiliyor. Ciltte lekelenme, a&ccedil;ık g&ouml;zenekler, kızarıklık, matlaşma ve elastikiyet kaybı gibi estetik a&ccedil;ıdan rahatsız edici sonu&ccedil;lar g&ouml;r&uuml;lebiliyor. Cilt tipinizin uzmanlar tarafından analiz edilmesi, ciltteki sorunların objektif olarak saptanabilmesi cilt analiz cihazları &ouml;ne &ccedil;ıkıyor ve ileri teknolojilerle cildin doğru değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Memorial Bah&ccedil;elievler Hastanesi Dermatoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml;&#39;nden Do&ccedil;. Dr. Asude Kara Polat, Uzm. Dr. Didem Kazan ve Uzm. Dr. Selma Salman,&nbsp;Observ 320 Cilt Analiz teknolojisi hakkında bilgiler verdi.</p> <h2><strong>Observ 320 Cilt Analizi Teknolojisi Nedir?</strong></h2> <p>Observ 320 cilt analizi Dermatoloji b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde kullanılan bir cilt tanıma teknolojisidir. Cildin ihtiya&ccedil;larını kolay ve anlaşılabilir haliyle g&ouml;sterebilen bu analiz ile cilt y&uuml;zeyinin daha derin katmanlarının dahi incelenmesi fırsatı sunulmaktadır. Y&uuml;z&uuml;n cihaza konumlandırılmasının ardından cilt y&uuml;zeyine patenti LED ışık ve filtrelerle aydınlatma sağlayarak cildin en dıştan i&ccedil;e doğru en net şekilde değerlendirme imkanı sağlamaktadır.</p> <h2><strong>Observ 320 Cilt Analizinin Kullanım Alanları Nelerdir?</strong></h2> <p>Observ 320 cilt analizi; cilt tipine uygun bakım rutini oluşturmadan &ouml;nce cilt tipini belirlemede, rozasea, akne, melasma gibi dermatolojik hastalıkların hem medikal hem de kozmetik tedavileri &ouml;ncesi ve izleminde tedavini yanıtını değerlendirmede ve botoks, mezoterapi, dolgu uygulamaları gibi kozmetik işlemlerin başarısını değerlendirmede kullanılmaktadır.</p> <h2><strong>Observ 320 Cilt Analizinin Avantajları Nelerdir?</strong></h2> <p>Observ 320 cilt analizi teknolojisi, cilt y&uuml;zeyine aydınlatma sağlayarak cildin en derin katmanlarını dahi derinlemesine g&ouml;rme imkanı sunmaktadır. Avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;</p> <ul> <li><strong>Cilt tipinin değerlendirilmesi</strong></li> </ul> <p>Cilt tipi kuru-karma-yağlı olarak 3&rsquo;e ayrılır. Cilt tipinin belirlenmesi ile hastalara g&uuml;nl&uuml;k cilt bakımı rutini oluşturmaları i&ccedil;in yardımcı olacak &uuml;r&uuml;nler &ouml;nerilmektedir.</p> <ul> <li><strong>Cilt kalitesi ve y&uuml;zey d&uuml;zensizliklerinin değerlendirilmesi </strong></li> </ul> <p>A&ccedil;ık g&ouml;zenekler, ton eşitsizliği, ince ve derin &ccedil;izgilerin tespiti ile hastalara &ouml;nerilecek kozmetik &uuml;r&uuml;n ya da kozmetik işlemlere karar verilmektedir.</p> <ul> <li><strong>Cilt lekelerinin tedavisi</strong></li> </ul> <p>Ciltteki &ccedil;il, g&uuml;neş lekesi gibi g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;nen veya derinin alt tabakalarına uzanan g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;lmeyen hormonal lekeler (melasma) cilt analiz cihazıyla tespit edilebilmektedir. Tespit sonrasında hastaya uygun medikal ya da kozmetik tedaviler &ouml;nerilebilmektedir. Bu tedavilerin başarısı, Observ 320 Cilt Analiz teknolojisi ile takip edilebilmekte ve gerekli durumlarda ek tedaviler uygulanabilmektedir.</p> <ul> <li><strong>Cildin damar ağ yapısı değerlendirilmesi</strong></li> </ul> <p>Kuperoz ya da rosacea adı verilen cilt hastalıkları toplumda sık g&ouml;r&uuml;lebilmektedir. Bu hastalarda cilt altı kılcal damarlarda normalin &uuml;st&uuml;nde genişleme olabilmekte ve bu durum y&uuml;zde kızarık bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ye sebebiyet verebilmektedir. Observ 320 Cilt Analiz cihazı ile deri altı damar ağı yapısının adeta fotoğrafını &ccedil;ekilmektedir. Bu sayede başlangı&ccedil; aşamasında saptanan bu hastalıkları &ouml;nlemeye y&ouml;nelik &ouml;nerilerde bulunulabilmekte veya ilerlemiş hastalık durumunda ise tedaviye y&ouml;n verilebilmektedir.</p> <ul> <li><strong>Cil sıkılığı: (g&ouml;zaltı torbaları, g&uuml;lme &ccedil;izgileri)</strong></li> </ul> <p>Cildin gerekli ihtiyacı karşılanmadığı durumlarda Observ 320 Cilt Analiz cihazı ile gelişebilecek cilt sorunlarının tespiti kolaylıkla sağlanabilmektedir.</p> <ul> <li><strong>Cilde uygulanan uzun d&ouml;nemli tedavilerde cildin gelişimi değerlendirilebilmektedir.</strong></li> </ul> <h2><strong>Observ 320 Cilt Analizi Teknolojisi Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Observ 320 Cilt Analizi uygulaması sırasında acı veya ağrı hissedilir mi?</strong></h3> <p>Observ 320 Cilt Analizi uygulaması sırasında acı veya ağrı hissedilmez, olduk&ccedil;a konforlu bir uygulamadır. Kişi cihazın ışık almayan siyah kutu şeklinde başlık kısmına başını yerleştirir, bilgisayarlı fotoğraf sistemimiz cildin fotoğraflarını &ccedil;eker. B&ouml;ylece konforlu bir uygulama ger&ccedil;ekleştirilir.</p> <h3><strong>Cilt hastalıklarının takibinde kullanılması ne gibi avantajlar sağlar?</strong></h3> <p>Cilt analiz cihazı sayesinde verilen medikal tedavinin ya da estetik uygulamanın hastanın bir &ouml;nceki gelişine g&ouml;re ciltte ne gibi faydalar sağladığı, ne derece başarılı olduğu objektif olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. Gerekirse mevcut tedavi değiştirilebilir ya da tedaviye eklemeler yapılabilir.</p> <h3><strong>Cilt analizi hastaya ne gibi imkanlar sunar?</strong></h3> <p>Hasta, cildindeki fark ettiği sorunların yanında &ccedil;ıplak g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;lmeyen sorunları da g&ouml;rm&uuml;ş olur. Doktoruyla birlikte cilt tipine uygun bir cilt bakımı rutini geliştirebilir. Ayrıca ciltteki sorunların tedavisi i&ccedil;in yine doktoruyla birlikte bir tedavi planı oluşturabilir.</p>

Rezum (İyi Huylu Prostat Büyümesi İçin Su Buharı Tedavisi)

<p>Rezum, iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;mesi tedavisinde prostatın b&uuml;y&uuml;yen kısmını k&uuml;&ccedil;&uuml;ltmek i&ccedil;in su buharı enerjisinin kullanıldığı bir y&ouml;ntemdir. Rezum tedavi y&ouml;ntemi ile &uuml;retra-dış idrar yolundan girilerek (endoskopik yaklaşım) prostat g&ouml;zlenir. Radyofrekans jenerat&ouml;r&uuml; yoluyla oluşan enerji, v&uuml;cut dışında suyu ısıtmak ve buhara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek i&ccedil;in kullanılır. V&uuml;cut dışında oluşturulan su buharı, prostat b&uuml;y&uuml;mesine neden olan prostat dokusunu k&uuml;&ccedil;&uuml;ltmek i&ccedil;in bir iğne aracılığıyla prostat dokusuna iletilir. İşlem yaklaşık 10 ila 30 dakika arasında s&uuml;rer ve g&uuml;n&uuml;birlik olarak ger&ccedil;ekleştirilebilir. Memorial Şişli Hastanesi &Uuml;roloji B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;nden Do&ccedil;. Dr. Fatih Yanaral, iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;mesinde kullanılan su buharı tedavi y&ouml;ntemi Rezum hakkında bilgi verdi.</p> <h2><strong>İyi Huylu Prostat B&uuml;y&uuml;mesi ve Rezum Nedir?</strong></h2> <p><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/iyi-huylu-prostat-buyumesine-dikkat">İyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;mesi</a>, prostat bezinin boyutunun b&uuml;y&uuml;mesiyle erkeklerde yaygın olarak g&ouml;r&uuml;len &uuml;rolojik bir hastalıktır. Erkeklerde ileri yaşlarda yaygın olarak g&ouml;r&uuml;len iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;mesi 50&#39;li yaşlardaki erkeklerin %40&#39;ını, 90 yaş ve &uuml;zerindeki erkeklerin ise %90&#39;ını etkilemektedir. Hastalarının b&uuml;y&uuml;k bir kısmında prostat b&uuml;y&uuml;mesi mesane &ccedil;ıkış tıkanıklığına neden olarak idrar yolu şikayetlerine yol a&ccedil;maktadır. İdrar şikayetleri arttık&ccedil;a hastanın yaşam kaliteleri de d&uuml;şer. Prostat b&uuml;y&uuml;mesi tedavisinde hayat tarzı değişiklikleri, ila&ccedil; tedavileri ve ameliyat tedavileri vardır. İlk basamak tedavi olan ila&ccedil; tedavileri zamanla etkisini kaybedebilir veya hasta devamlı ila&ccedil; kullanmak istemeyebilir. Bu durumdaki hastaların iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;mesi tedavisinde ameliyat se&ccedil;enekleri g&uuml;ndeme gelir. İyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;meleri tedavisinde g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde trans&uuml;retral rezeksiyon (TURP), lazer ameliyatları (Thulep, Holep) ve Rezum tercih edilmektedir. Klasik y&ouml;ntem olan TURP&#39;nin kendine has yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkiler arasında retrograd ejak&uuml;lasyon (meninin geri ka&ccedil;ması), transf&uuml;zyon gerektiren kanama sayılabilir. Ayrıca, genel veya spinal anestezi kullanımını gerektirir ve hastanın ortalama 2 g&uuml;n hastanede kalış s&uuml;resi vardır. Bu durumu iyileştirmek i&ccedil;in TURP&#39;ye alternatif cerrahi stratejiler sağlamak amacıyla &ccedil;eşitli minimal invaziv prosed&uuml;rler geliştirilmiştir. Bunlar arasında, 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İla&ccedil; Dairesi (US FDA) onayı aldıktan sonra artan bir ilgi g&ouml;ren yeni bir ablatif prosed&uuml;r olan Rezum sistemi bulunmaktadır.</p> <h2><strong>Rezum Tedavi Y&ouml;nteminin Avantajları Nelerdir?</strong></h2> <ul> <li>Rezum, lokal anestezi altında uygulanabilir (Anestezi riski y&uuml;ksek hastalara uygulanabilir)</li> <li>Rezum, hastanın kan sulandırıcı ila&ccedil;ları kesilmeden uygulanabilir (Kalp hastalığı olanlarda g&uuml;venlidir)</li> <li>Rezum, hastanın hızlı ve etkili bir tedavi almasını sağlar</li> <li>Rezum ile genişlemiş merkezi b&ouml;lgeler ve/veya orta loblar tedavi edilebilmektedir</li> <li>Rezum, iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;meleri i&ccedil;in klinik olarak kanıtlanmış, g&uuml;venli ve etkili bir tedavi y&ouml;ntemidir</li> <li>Rezum ile tedavi edilen hastada cinsel işlev kaybı ve idrar fonksiyon kaybı minimum d&uuml;zeyde olur</li> <li>Rezum tedavisi g&ouml;ren hasta normal aktivitelere hızlı d&ouml;n&uuml;ş yaparak aynı g&uuml;n hastaneden taburcu olabilmektedir.</li> </ul> <h2><strong>Rezum Tedavisini Kimler Se&ccedil;ebilir?</strong></h2> <ul> <li>Prostat ila&ccedil;larını bırakmayı veya almamayı tercih eden iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;mesi olan hastalar</li> <li>Diğer minimal invaziv (kapalı y&ouml;ntemler) veya cerrahi prostat prosed&uuml;rlerini istemeyen hastalar</li> <li>Şikayetlerinden ameliyatı se&ccedil;ecek kadar rahatsız olmadıklarını belirten hastalar</li> </ul> <h2><strong>Rezum Tedavisi Hangi Hastalara Uygulanabilir?</strong></h2> <ul> <li>İyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; &ge;30 cm3 ve &le;80 cm3 olan hastalara Rezum tedavi y&ouml;ntemi uygulanabilir.</li> <li>Santral b&ouml;lge ve/veya orta lob hiperplazisi olan prostatın tedavisinde uygulanabilir</li> </ul> <h2><strong>Rezum Tedavisi Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Rezum tedavisi y&ouml;ntemi i&ccedil;in kimler iyi bir aday değildir?</strong></h3> <p>Rezum tedavisi, &uuml;riner implantı olan veya penil protezi olan hastalarda ve iyi huylu prostat b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; 80 gram &uuml;st&uuml;nde olan hastalara uygulanmamalıdır.</p> <h3><strong>Rezum tedavisi ile klasik TURP ve prostat lazer ameliyatları arasındaki fark nedir?</strong></h3> <p>TURP ve lazer ameliyatlarında, prostatın bir kısmını &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in elektrik akımı veya lazer enerjisi kullanılmaktadır. İyileşmeler genellikle Rezum tedavisi gibi ofis tabanlı bir tedaviden daha iyidir. Ancak ameliyatların genellikle daha fazla riski vardır. Bu işlemler ameliyathanede genel veya spinal anestezi altında uygulanmaktadır. Rezum tedavisi ise lokal anestezi altında, kan sulandırıcı ila&ccedil;lar kesilmeden de uygulanabilir.</p>

İntraoperatif Mr

<p>Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi alanın da en ileri teknolojilerden olan İntraoperatif MR, beyin, omurilik, hipofiz t&uuml;m&ouml;rleri, glial t&uuml;m&ouml;rler ve derin yerleşimli t&uuml;m beyin dokularının değerlendirilmesinde olduk&ccedil;a &ouml;nemli bir yere sahiptir. Hastanın ameliyatı sırasında detaylı MR g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; alma şansı tanıyan bu y&ouml;ntem; hekime t&uuml;m&ouml;r&uuml;n temizlenmesi s&uuml;recinde &ccedil;ok etkili bir yol g&ouml;sterici olup t&uuml;m&ouml;r kalıntısını &ouml;nlemekte, genellikle ikinci bir ameliyata gerek duyulmamasını sağlamaktadır. Memorial Ataşehir Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi B&ouml;l&uuml;m&uuml;&rsquo;nden Prof. Dr. Zafer Orkun Toktaş, beyin ve omurilik ameliyatlarında İntraoperatif MR&rsquo;ın avantajları hakkında bilgi verdi.</p> <h2><strong>İntraoperatif MR Nedir?</strong></h2> <p>D&uuml;nyada sayılı merkezde bulunan ve &ldquo;Ameliyathane MR&rsquo;ı&rdquo; olarak da bilinen İntraoperatif MR(IOMR), beyin ve omurilik t&uuml;m&ouml;r ameliyatlarında b&uuml;y&uuml;k fark yaratan bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme y&ouml;ntemidir. IOMR, hastanın yaşam beklentisini / konforunu b&uuml;y&uuml;k oranda iyileştirmenin yanı sıra, beyin cerrahlarının işlerini de olduk&ccedil;a kolaylaştırmaktadır. IOMR sayesinde ameliyat sırasındaki gidişatı değerlendirilir, kritik dokular korunur ve t&uuml;m&ouml;r kalıntıları g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenebilir. T&uuml;m&ouml;r tedavisinde yaşam s&uuml;resini belirgin d&uuml;zeyde olumlu etkiler ve b&uuml;y&uuml;k fark yaratır.</p> <h2><strong>İntraoperatif MR Nasıl Uygulanır?</strong></h2> <p>Hastanın tanısının konulması ve cerrahi sonrası takip s&uuml;re&ccedil;lerinde klasik MR g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemesi mutlak başvurulan bir y&ouml;ntemdir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde ise ameliyat sırasında ihtiyaca g&ouml;re MR g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme yapılabiliyor olması; ameliyat sonrasındaki bir aksaklığın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmekte, cerrahi sırasında yol g&ouml;sterici olması kolaylık sağlamaktadır. Ameliyat anında hasta MR cihazına alınarak cerrahi sahada her t&uuml;rl&uuml; bilgiye ulaşılır. MR hazırlığı sırasında cerrahi yapılan alana steril &ouml;zel &ouml;rt&uuml; yerleştirilmekte ve alan ge&ccedil;ici dikiş ile kapatılmaktadır T&uuml;m ekipmanların MR uyumlu olması en b&uuml;y&uuml;k kriterdir. Anestezi altında ve tam monitorize olarak &ccedil;ekilen MR yaklaşık 30 dakika s&uuml;rmektedir.</p> <h2><strong>İntraoperatif MR&rsquo;ın Avantajları Nelerdir?</strong></h2> <p>Beyin ameliyatlarında t&uuml;m&ouml;r&uuml;n yerini milimetrik olarak tespit etmek olduk&ccedil;a hassas bir &ccedil;alışma gerektirmektedir. İntraoperatif MR sayesinde t&uuml;m&ouml;r&uuml;n &ccedil;evre dokularla ilişkisi net olarak tespiti sağlanabilmekte, g&ouml;zden ka&ccedil;abilecek t&uuml;m&ouml;r kalıntısı, sinir ağları g&ouml;r&uuml;lmekte ve b&ouml;ylelikle yanılma payı ortadan kalkmaktadır. Ge&ccedil;mişte cerrahi anında g&ouml;r&uuml;nt&uuml; alınamaması nedeniyle hastalarda kalıntı t&uuml;m&ouml;rler g&ouml;r&uuml;lebilirdi ve ikinci bir cerrahi gerekliliği ortaya &ccedil;ıkabilmekteydi. &nbsp;Bu durum yaşam s&uuml;resini olumsuz etkilemekteydi. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde ise IOMR teknolojisi sayesinde ikinci bir ameliyat gerekliliği ortadan kaldırılmış oldu. Omurga veya beyin ameliyatında gerekli durumlarda g&ouml;r&uuml;nt&uuml; alma imk&acirc;nı hekim a&ccedil;ısından b&uuml;y&uuml;k avantaj sağlamaktadır. Hastalar i&ccedil;in de kalıntı t&uuml;m&ouml;r ya da ikinci bir ameliyat gereği ortadan kalkmaktadır. İntraoperatif MR&rsquo;ın bir diğer avantajı da; parlak sinyal veren ş&uuml;pheli b&ouml;lgelerin t&uuml;m&ouml;r i&ccedil;erip i&ccedil;ermediğini MR Spektroskopi yaparak ayırt etme ayrıcalığı sunmasıdır. Bu durumda gereksiz bir alanın cerrahi ile &ccedil;ıkarılmasını &ouml;nlemektedir.</p> <h2><strong>İntraoperatif MR Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Beyin ve sinir cerrahisinde IOMR sıklıkla kullanıldığı t&uuml;m&ouml;rler nelerdir?</strong></h3> <p>İntraoperatif MR<strong>, h</strong>emen hemen t&uuml;m vakalarda katkı sağlayabilmekle birlikte, &ouml;zellikle; beyin t&uuml;m&ouml;rleri, hipofiz adenomu, omurilik t&uuml;m&ouml;rleri ve beyin damar ameliyatları i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k katkı sağlar.​​​​​</p> <h3><strong>IOMR hastaya sağladığı&nbsp;kazan&ccedil;lar nelerdir?</strong></h3> <p>Cerrahi sonrası t&uuml;m&ouml;r kalıntısı bulunmaması ve damar ameliyatlarında sağlıklı damarların cerrahi bitmeden kontrol&uuml;, IOMR&#39;ın hastaya sağladığı kazan&ccedil;lar arasındadır.</p> <h3><strong>Neden Beyin ve Sinir Cerrahisinde en ileri teknolojiler arasında yer alıyor?</strong></h3> <p>IOMR teknolojisi &ouml;nemli altyapı hazırlığı ve yatırım gerektirmektedir. Bu nedenle sadece gelişmiş ve ileri donanıma sahip beyin cerrahisi kliniklerinde bulunmaktadır.</p> <h3><strong>Cerrah hasta arasında IOMR yeri neresidir?</strong></h3> <p>Bu teknolojinin varlığı, hasta a&ccedil;ısından tercih sebebidir. &Ouml;zellikle t&uuml;m&ouml;r olgularında hem hastanın hem de doktorun hedefi tek cerrahide tam t&uuml;m&ouml;r temizliğidir. IOMR bunu sağlamaktadır.</p> <h3><strong>IOMR ile ameliyatlar daha kolay mı?</strong></h3> <p>Beyin -omurilik ameliyatlarında cerrahın anatomi ve mikrocerrahi bilgisi ne kadar yetkin olsa da, bazen doku i&ccedil;inde sınırları tespit etmek veya derin hassas yapıları tespit etmek zorlaşır. Bu aşamada IOMR devreye girerek t&uuml;m&ouml;r &ccedil;ıkarımı ile doku koruma arasındaki hassas dengeyi m&uuml;kemmel hale getirir.</p>

HIFU (Ameliyatsız Yüz ve Cilt Gençleştirme)

<p>HIFU (Y&uuml;ksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason) bir cilt gen&ccedil;leşme y&ouml;ntemidir ve cilt sıkılaştırma, kırışıklık azaltma ve y&uuml;z germe gibi estetik ama&ccedil;larla kullanılır. HIFU, y&uuml;ksek yoğunluklu odaklı ultrason dalgalarını cilt altındaki hedef dokulara odaklar. Bu dalgalar cilt y&uuml;zeyinden ge&ccedil;erken cildi olumsuz etkilemeden, cilt altındaki dokularda termal (ısı) etki oluşturur. Bu ısınma, kolajen &uuml;retimini artırarak ciltte sıkılaşmayı ve gen&ccedil;leşmeyi teşvik eder. Memorial Wellness Dermatoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; Uzmanları, HIFU (Y&uuml;ksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason) teknolojisi ile y&uuml;z germe hakkında bilgi verdi.</p> <h2><strong>HIFU (Y&uuml;ksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason) Nedir?&nbsp; &nbsp;</strong></h2> <p>HIFU a&ccedil;ılımı&nbsp;<strong>H</strong>igh&nbsp;<strong>I</strong>ntensity&nbsp;<strong>F</strong>ocused&nbsp;<strong>U</strong>ltrasound şeklindedir ve baş harflerinden oluşur. Ultrason enerjisi ile uygulanan HIFU, dermatoloji alanında cilt sıkılaştırma ve y&uuml;z germede kullanılan bir tedavi şekli olarak bilinmektedir. Bu y&ouml;ntemde cildin en alt tabakasına inilerek bu b&ouml;lgeye odaklanmış ses dalgaları yayılır, bu da ciltte toparlanma ve sıkılaşma sağlar. Ayrıca cildin &uuml;st ve orta seviyelerine kolajen ve elastin sentezini harekete ge&ccedil;irerek, ciltte gen&ccedil;leşme etkisi g&ouml;stermesine yardımcı olur.</p> <h2><strong>HIFU ile Y&uuml;z ve Cilt Gen&ccedil;leştirme Tedavisi Nasıl Etki Eder?</strong></h2> <p>Y&uuml;ksek yoğunluklu odaklanmış ultrason yani HIFU y&ouml;nteminde, hedef b&ouml;lgedeki molek&uuml;llerin titreşimini artırarak, ses dalgası ile dokulara odaklanılmaktadır. Bu işlemle birlikte ısı enerjisi ortaya &ccedil;ıkmaktadır. Bu b&ouml;lgelerde ısı etkisi ile oluşan doku hasarı v&uuml;cut tarafından yara dokusu olarak algılanarak yeni kolajen &uuml;retimi ger&ccedil;ekleşir. Bu y&ouml;ntem yeni&nbsp;<a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kolajen-nedir">kolajen</a>&nbsp;oluşumu ile ciltte sıkılaşma sağlayarak cildin toparlanmasına yardımcı olmaktadır.</p> <h2><strong>HIFU ile Y&uuml;z Ve Cilt Gen&ccedil;leştirmenin Avantajları Nelerdir?</strong></h2> <ul> <li>HIFU işlemi cilt y&uuml;zeyine herhangi bir kesik veya dikiş gerektirmez. Bu nedenle iyileşme s&uuml;reci hızlıdır ve cerrahi riskleri yoktur. Ayrıca, işlem sonrası iz veya yara oluşması beklenmez.</li> <li>HIFU işlemi genellikle tek seanstır. Etkisi kısa s&uuml;rede fark edilmeye başlanabilir. Ciltteki sıkılaşma ve gen&ccedil;leşme s&uuml;reci fazla kolajen &uuml;retimine dayanır ve bu s&uuml;re&ccedil; zaman i&ccedil;inde iyileşir.</li> <li>HIFU işlemi sırasında hafif rahatsızlık hissi veya ciltte ge&ccedil;ici kızarıklık olabilir, ancak bunlar genellikle hafif ve ge&ccedil;icidir. Ciddi komplikasyon oluşumu beklenmemektedir.</li> <li>HIFU, ciltteki kolajen &uuml;retimini artırarak uzun s&uuml;reli sonu&ccedil;lar sağlar. Sonu&ccedil;lar kişinin yaşam tarzına ve cilt tipine bağlı olarak değişebilir, etkisi genellikle 1- 1.5 yıl s&uuml;rebilir.</li> <li>HIFU, y&uuml;z, boyun, &ccedil;ene hattı, kaşlar, dekolte b&ouml;lgesi ve v&uuml;cudun diğer b&ouml;lgeleri gibi farklı cilt b&ouml;lgelerine uygulanabilir.</li> <li>HIFU tedavisi, kişinin ihtiya&ccedil;larına ve cilt durumuna g&ouml;re &ouml;zelleştirilebilir. Derinlik ve odak noktaları ayarlanabilir, b&ouml;ylece işlem kişiselleştirilebilir.</li> <li>HIFU işlemi sonrası genellikle kişiler g&uuml;nl&uuml;k aktivitelerine hemen d&ouml;nebilirler. Bu, iş veya g&uuml;nl&uuml;k yaşamı aksatma ihtiyacını azaltır.</li> </ul> <h2><strong>HIFU Yaptırdıktan Sonra Nelere Dikkat Edilir?</strong></h2> <p>HIFU işlemi yaptıranlar, tedaviden sonra yan etkileri ve oluşabilecek komplikasyonları &ouml;nlemek i&ccedil;in tedbirler almaları gerekmektedir.</p> <ul> <li>Cilt tedavisinden sonra cildi yoğun g&uuml;neş ışığına ya da maruz bırakmamak &ouml;nemlidir. Bunun sebebi ise g&uuml;neş yanığı ve cilt hasarı olasılığını azaltmaya yardımcı olmaktır.</li> <li>Tedaviden sonra işlem uygulanan b&ouml;lgeyi kaşımamak cilt hasarı riskini ortadan kaldırabilir.</li> <li>Su, v&uuml;cutta kolajen &uuml;retim hızını artırarak iyileşmenize destek sağlayacağı i&ccedil;in HIFU işlemi sonrası su t&uuml;ketmek yararınıza olacaktır.</li> </ul> <h2><strong>HIFU Ne Kadar S&uuml;re Sonra Etkisini G&ouml;sterir?</strong></h2> <p>HIFU işlemi tek seanslık bir uygulamadır. İşlem sonrasında v&uuml;cut kolajen &uuml;rettiği i&ccedil;in etkisi 2-3 ay i&ccedil;erisinde g&ouml;r&uuml;lebilir. V&uuml;cudun kolajen &uuml;retimine bağlı olarak bu s&uuml;re değişiklik g&ouml;sterebilmektedir. HIFU işleminin ortalama etkisi 1-1,5 yıl s&uuml;rmektedir.</p> <ul> </ul> <h2><strong>HIFU Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>HIFU ger&ccedil;ekten işe yarıyor mu?</strong></h3> <p>HIFU<strong>&nbsp;</strong>cildi sıkılaştırmak i&ccedil;in invaziv olmayan bir işlem olarak kabul edilmektedir. Kesi ve yara izi yoktur. Dinlenme ya da iyileşme s&uuml;resi verilmemektedir. HIFU yaşlanma i&ccedil;in kesin &ccedil;&ouml;z&uuml;m değildir. Hafif ve orta derecede cilt gevşekliği yaşayanların tercih ettiği bir işlemdir.</p> <h3><strong>HIFU işlemi ile hangi şikayetler giderilir?</strong></h3> <p>HIFU işlemi, kırışıklık azaltma, boyunda sarkan cildi sıkılaştırma, g&ouml;z kapakları, yanak ve kaşları kaldırma, &ccedil;ene hattını d&uuml;zeltme gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanılabilmektedir.</p> <h3><strong>HIFU tedavisi kimlere yapılır?</strong></h3> <p>HIFU işlemi, herkes i&ccedil;in uygun olmayabilir. &Ouml;zellikle 30 yaşından b&uuml;y&uuml;k, hafif ve orta derecede cilt gevşekliği sorunu yaşayan,&nbsp;cerrahi bir işlem olmaksızın genel bir sıkılaşma ve toparlanma isteyen ve gıdı b&ouml;lgesinde bir miktar yağın giderilmesini isteyen kişilere uygulanmaktadır.</p> <h3><strong>HIFU ile y&uuml;z ve cilt gen&ccedil;leştirme kimlere uygulanamaz?</strong></h3> <p>Ciddi cilt sarkması g&ouml;r&uuml;len yaşlılarda bu işlem tercih edilmemektedir. Bu noktada ameliyat gerekebilir. HIFU, &ouml;zellikle hedef b&ouml;lgelerde enfeksiyon bulunan, kistik akneye sahip ve tedavi alanında metalik implantları olan kişilere &ouml;nerilmemektedir.</p> <h3><strong>HIFU ile y&uuml;z germe işleminin yan etkileri nelerdir?</strong></h3> <p>HIFU (y&uuml;ksek yoğunluklu odaklanmış ultrason) işleminin yan etkileri bulunabilir. Bu yan etkilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:</p> <ul> <li>HIFU y&uuml;z germe işlemi ciltte hafif bir karıncalanma hissi ve sıcaklık yaratabilir.</li> <li>İşlemin uygulandığı b&ouml;lge, tedaviden sonra kırmızı ve lekeli g&ouml;r&uuml;nebilir. Bunun sebebi yapılan işlemin cildi ısıtmasına bağlanabilir. Ağrı ise ge&ccedil;icidir ve zamanla kaybolabilir.</li> <li>Hastanın işleme verdiği reaksiyona bağlı olarak ciltte şişmeler meydana gelebilir.</li> <li>HIFU işlemi sırasında yayılan ultrason dalgaları, derin katmanları hedeflediği i&ccedil;in karıncalanma ve uyuşukluğa sebep olabilir. Bu uyuşukluk hissi g&ouml;zle ve dudaklarda yoğun bir şekilde hissedilebilmektedir.</li> </ul> <h3><strong>HIFU ağrılı bir işlem midir?</strong></h3> <p>HIFU y&uuml;z germe uygulaması, anestezi etkili uyuşturucu kremlerden yararlanılarak uygulanan bir işlemdir.</p> <h3><strong>HIFU işlemi ne kadar s&uuml;rer?</strong></h3> <p>HIFU uygulamasının uzunluğu, tedavi edilen b&ouml;lgeye g&ouml;re değişebilmektedir. Yaklaşık 60-90 dakika arasında değişebilir.</p> <h3><strong>HIFU işlemi ka&ccedil; ayda bir yapılır?</strong></h3> <p>HIFU y&uuml;z germe işlemi tek seans olarak uygulanmaktadır. Yağlı ciltler i&ccedil;in bu işlem 2 seans olarak geliştirilebilmektedir. 3 ay i&ccedil;erisinde etkisi g&ouml;r&uuml;lmeye başlanıp sonu&ccedil; alınmaktadır.</p>

Tüm Teknoloji İçerikleri

Tanı ve Testler

ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Testi

<p>ACTH (adrenokortikotropik hormon), hipofiz bezinin &ouml;n lobunda &uuml;retilen, b&ouml;brek &uuml;st&uuml; bezlerde &uuml;retilen kortizol, aldosteron ve androjen hormonlarının &uuml;retimini artıran ve uyaran hormondur. &Ouml;zellikle stres hormonu olarak bilinen kortizolun salgılanmasını sağlayarak v&uuml;cudun dengesi konusunda &ouml;nemli bir rol oynar. ACTH değerindeki dengesizlikler kortizol fazlalığına sebebiyet vererek ciddi sağlık sorunlarına yol a&ccedil;abilir. ACTH kan tahlili ya da testiyle bu hormon değerlerinin kontrol&uuml; sağlanarak ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ve y&uuml;ksekliğine m&uuml;dahale edilir.</p> <h2><strong>ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) Nedir?</strong></h2> <p>ACTH (adrenokortikotropik hormon), hipofiz bezinizin &ouml;n lobu tarafından salgılanan ve v&uuml;cudun stres hormonu olan kortizolun salgılanmasını tetikleyen hormondur. ACTH hormonunun salınması adrenal bezlerini, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kortizol-hormonu-nedir-ne-ise-yarar">kortizol</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/aldosteron-nedir">aldosteron</a> ve androjenler &uuml;retimini artırır ve tetikler. Kortizol, v&uuml;cutta kişinin stresle başa &ccedil;ıkmasına yardımcı olurken, metabolizma, bağışıklık sistemi ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/aclik-kan-sekeri-nedir-kan-sekeri-degerleri-kac-olmali">kan şekeri</a> d&uuml;zenlemesinde de &ouml;nemli bir role sahiptir. ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ya da y&uuml;ksekliği, Cushing sendromu ve Addison hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol a&ccedil;abilir.</p> <h2><strong>ACTH Testi Nedir?</strong></h2> <p>ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) testi, adrenal bezlerinin tepkisini &ouml;l&ccedil;erek kanda yer alan ACTH seviyelerini ortaya &ccedil;ıkaran bir testtir. Bu test sayesinde adrenal bezlerinin v&uuml;cuttaki işleyişi ve hipofiz bezi değerlendirilir. Bunlarında yanında ACTH testi, y&uuml;ksek kortizol seviyeleri durumunda g&ouml;r&uuml;len <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/cushing-sendromu-nedir">Cushing sendromu</a> veya d&uuml;ş&uuml;k kortizol seviyelerinde g&ouml;r&uuml;len <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/addison-hastaligi-nedir">Addison hastalığı</a> gibi adrenal bezlerle ilgili rahatsızlıkların teşhisine yardımcı olur. Kişiden kan &ouml;rneği alındıktan sonra laboratuvarda analiz edilir ve sonu&ccedil;ları Endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilir.</p> <h2><strong>ACTH Testi Normal Değeri Ka&ccedil; Olmalıdır?</strong></h2> <p>ACTH testi normal değerleri laboratuvara g&ouml;re farklılık g&ouml;sterebilir.&nbsp; ACTH, mililitre başına pikogram (pg/mL) kan cinsinden &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml;r. Bu testin normal değerleri ş&ouml;yle a&ccedil;ıklanabilir:</p> <ul> <li>Sabah alınan kan &ouml;rneği: 10-50 pg/mL (pikogram/mililitre)</li> <li>Akşam alınan kan &ouml;rneği: 5-10 pg/mL</li> </ul> <p>ACTH test sonu&ccedil;larını kişinin uyku s&uuml;resi, stres altında olup olmadığı, hamilelik ya da adet d&ouml;neminde olması ya da depresyon gibi &ccedil;eşitli nedenlerle etkilenebilir. Bu nedenle uzman doktor kişinin bu durumlarını da g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurarak test sonu&ccedil;larını değerlendirir. Birbiriyle ilişkili oldukları i&ccedil;in ACTH ve kortizol d&uuml;zeylerine genellikle birlikte bakılır.</p> <h2><strong>ACTH D&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; Neden Olur?</strong></h2> <p>ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;, yapılan kan tahlilinin ardından v&uuml;cuttaki adrenokortikotropik hormon seviyesinin d&uuml;ş&uuml;k olmasını ifade eder. ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; hipofiz bezinin yetersiz &ccedil;alışması, enfeksiyon ve t&uuml;m&ouml;r gibi v&uuml;cutta &ccedil;eşitli sağlık sorunlarına işaret edebilir. ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; nedenleri ş&ouml;yle sıralanabilir:</p> <h3><strong>Cushing sendromu</strong></h3> <p>Cushing sendromu kişide ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne neden olabilir. Bu durum b&ouml;brek &uuml;st&uuml; bezi t&uuml;m&ouml;r&uuml;nden veya uzun s&uuml;reli kortikosteroid ila&ccedil; kullanımından kaynaklanır. &Ouml;zellikle de aşırı kortizol&uuml;n hipofiz bezini d&uuml;zenli miktarda ACTH salgılamasını engellemesi ile g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</p> <h3><strong>Hipopituitarizm</strong></h3> <p><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/hipofiz-bezi-nedir">Hipofiz bezi</a> tarafından &uuml;retilen hormonlardan birinin eksikliğinin olduğu durumda nadir olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. ACTH bu noktada etkilenen hormonlardan biri olarak test yapıldığı durumda ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; g&ouml;r&uuml;lme olasılığı vardır. Hipofiz bezine karşı oluşan herhangi bir hasar hipopituitarizme neden olur.</p> <h3><strong>Addison hastalığı</strong></h3> <p>Adrenal bezlerin yetersiz &ccedil;alışması sonucu kortizol &uuml;retimi azalır ve buna bağlı olarak ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; g&ouml;r&uuml;lme olasılığı artabilir.</p> <h3><strong>Travma veya cerrahi m&uuml;dahaleler</strong></h3> <p>Hipofiz bezine zarar veren kafa travmaları veya beyin cerrahisi, ACTH &uuml;retimini olumsuz etkileyebilir.</p> <h3><strong>Enfeksiyonlar ve t&uuml;m&ouml;rler</strong></h3> <p>Hipofiz bezini etkileyen enfeksiyonlar veya t&uuml;m&ouml;rler nedeniyle kan tahlili sonucunda kişide ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; g&ouml;r&uuml;lebilir.</p> <p>Bunların yanında ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;, kronik yorgunluk, kaslarda zayıflık, d&uuml;ş&uuml;k kan şekeri, karın ağrısı ve <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/anksiyete-nedir-anksiyete-belirtileri-nelerdir">anksiyete</a> gibi belirtilere neden olur.</p> <h2><strong>ACTH Y&uuml;ksekliği Neden Olur?</strong></h2> <p>Kan tahlili sonucunda kişide ACTH y&uuml;ksekliği g&ouml;r&uuml;l&uuml;yorsa v&uuml;cutta y&uuml;ksek kortizol seviyeleri bulunuyor olarak tanımlanır. Kortizol v&uuml;cudu bir&ccedil;ok şekilde etkilediğinden genellikle yan etkilere neden olur. Bunun yanında kişinin b&ouml;brek&uuml;st&uuml; bezleri yeterli oranda &ccedil;alışmayıp kortizol &uuml;retmediği durumda da ACTH y&uuml;ksekliği g&ouml;r&uuml;lebilir. ACTH y&uuml;ksekliği g&ouml;r&uuml;lme nedenleri ş&ouml;yle sıralanabilir:</p> <h3><strong>Cushing hastalığı</strong></h3> <p>Cushing hastalığı nedeniyle kişinin hipofiz bezinde yer alan iyi huylu t&uuml;m&ouml;r aşırı miktarda ACTH &uuml;reterek v&uuml;cutta kortizol seviyelerinin y&uuml;kselmesine neden olur. Bu da kan tahlilinde ACTH y&uuml;ksekliğinin g&ouml;r&uuml;lmesine sebebiyet verir.</p> <h3><strong>Ektopik adrenokortikotropik hormon t&uuml;m&ouml;r&uuml;</strong></h3> <p>Hipofiz bezinin dışında bulunan bir t&uuml;m&ouml;r aşırı adrenokortikotropik hormon salgılayarak ACTH y&uuml;ksekliğine neden olur. ACTH &uuml;retebilen t&uuml;m&ouml;rler arasında akciğerin iyi huylu karsinoid t&uuml;m&ouml;rleri, tiroidin med&uuml;ller karsinomu, pankreasın adacık h&uuml;creli t&uuml;m&ouml;rleri, akciğerin k&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;creli t&uuml;m&ouml;rleri ve timus bezinin t&uuml;m&ouml;rleri yer alır.</p> <h3><strong>Birincil adrenal yetmezlik</strong></h3> <p>Adrenal bezlerinde yer alan bir hasar nedeniyle kişinin v&uuml;cudu yeterli miktarda kortizol &uuml;retimi ger&ccedil;ekleşmez. Bu da Addison hastalığının oluşmasına neden olur. Birincil adrenal yetmezliğinin de en yaygın nedenleri arasında Addison hastalığı yer alır. Sonu&ccedil; olarak hipofiz bezi adrenal bezlerini uyarmaya &ccedil;alışmak i&ccedil;in aşırı ACTH salgılayarak ACTH y&uuml;ksekliğine neden olur.</p> <p>ACTH d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; belirtileri arasında kilo alımı, ciltte değişiklikler, y&uuml;ksek kan şekeri, depresyon, hormon dengesizlikleri ve halsizlik yer alır.</p> <h2><strong>ACTH Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>ACTH ne işe yarar?</strong></h3> <p>ACTH yani adrenokortikotropik hormonu, b&ouml;brek &uuml;st&uuml; bezinden kortizol ve androjen gibi hormonlarında salgılanmasını tetikler ve kontrol&uuml;n&uuml; sağlar.</p> <h3><strong>ACTH artarsa ne olur?</strong></h3> <p>ACTH arttığı yani y&uuml;ksekliği g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; durumda kişinin v&uuml;cuttaki kortizol d&uuml;zeyi y&uuml;ksek olduğu anlaşılır. Bu kişilerde Addison hastalığı (b&ouml;brek &uuml;st&uuml; bezi hasarı) ve hipopituitarizm hastalıkları g&ouml;r&uuml;lebilir.</p>

IG (İmmünoglobulin) Testi

<p>İmm&uuml;noglobulin(IG), beyaz kan h&uuml;creleri tarafından &uuml;retilen ve bağışıklık sistemininin g&uuml;&ccedil;l&uuml; olmasını sağlayan glikoprotein yapılı antikordur. Bağışıklık sisteminin v&uuml;cudu bakterilerden, vir&uuml;slerden ve alerjenlerden korumak i&ccedil;in &uuml;rettiği kandaki antikor t&uuml;rlerinin seviyesini g&ouml;sterir. Plazma h&uuml;creleri tarafından &uuml;retilen bu antikorların v&uuml;cuttaki varlığı IG testi yoluyla belirlenir. IG testi ile ortaya &ccedil;ıkan IG d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; veya y&uuml;ksekliği değerleri &ccedil;eşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilir.</p> <h2><strong>IG (İmm&uuml;noglobulin) Nedir?</strong></h2> <p>İmm&uuml;noglobulinin kısaltması olan IG, B h&uuml;creleri ve plazma h&uuml;creleri (beyaz kan h&uuml;cresi t&uuml;rleri) tarafından &uuml;retilen ve v&uuml;cudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan bir proteinlerdir.</p> <p>Antikorlar, bağışıklık h&uuml;crelerinin &uuml;rettiği proteinlerdir. Bu proteinler sağlıklı bir şekilde v&uuml;cutta varolduğunda kişiyi <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/enfeksiyon-nedir">enfeksiyon</a> kaynaklı hastalıklara ve hatta kansere karşı bile korur. <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/lokosit-beyaz-kure-wbc-nedir-ve-yuksekligi-dusuklugu-ne-anlama-gelir">Beyaz kan h&uuml;creleri</a> tarafından &uuml;retilen imm&uuml;noglobulin de bunlardan biridir.</p> <p>Kandaki değerleri IG testi &ouml;l&ccedil;&uuml;len imm&uuml;noglobulinin d&uuml;ş&uuml;k ve y&uuml;ksek &ccedil;ıktığı durumlarda bağışıklık sistemi alarm verebilir. IG d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; genellikle bağışıklık sisteminin zayıflığına işaret ederken bu durum genellikle enfeksiyon kaynaklı meydana gelir.</p> <p>IG y&uuml;ksekliği ise kronik enfeksiyon, alerji, otoimm&uuml;n hastalıklar gibi fakt&ouml;rlere bağlı ortaya &ccedil;ıkar. Gerek d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; gerekse y&uuml;ksekliğini ortaya koyan IG testi, birtakım hastalıkların erken teşhisi i&ccedil;in &ouml;nemlidir. Bu bağlamda IG testi genellikle v&uuml;cuttaki enfeksiyonun belirlenmesi i&ccedil;in yapılır.</p> <h2><strong>İmm&uuml;noglobulin (IG) T&uuml;rleri Nelerdir?</strong></h2> <p>İmm&uuml;noglobulinin v&uuml;cutta farklı antikor formları mevcuttur. Bunlar IgA, IgG ve IgM olarak kendi i&ccedil;inde ayrılır.</p> <p><strong>İmm&uuml;noglobulin A:</strong> IgA antikorları adıyla da bilinen imm&uuml;noglobulin A antikorları, akciğer, sin&uuml;s, mide ve bağırsakların mukoza zarlarında bulunan antikorlardır. Ayrıca bu zarların &uuml;rettiği t&uuml;k&uuml;r&uuml;k ve g&ouml;zyaşı gibi sıvılarda ve kanda da ilgili antikorlar bulunur.</p> <p><strong>İmm&uuml;noglobulin G:</strong> IgG antikorları olan imm&uuml;noglobulin G, kanda ve diğer v&uuml;cut sıvılarında en yaygın olarak bulunan antikor t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Bu antikorlar, daha &ouml;nce v&uuml;cuttaki mikropları hatırlayıp reaksiyon g&ouml;stererek kişiyi enfeksiyona karşı korur ve bağışıklık sistemini uzun s&uuml;re g&uuml;&ccedil;l&uuml; tutma g&ouml;revi &uuml;stlenir.</p> <p><strong>İmm&uuml;noglobulin M:</strong> IgM adıyla ifade edilen imm&uuml;noglobulin M antikorları, v&uuml;cuda ilk kez yeni bir bakteri veya mikrop girdiğinde ve kişi enfekte olduğunda &uuml;retilir.</p> <p>Yukarıda yer alan antikor t&uuml;rleri, v&uuml;cudun enfeksiyonlara karşı koruyucu kalkanı olarak bilinir. V&uuml;cudunuz bir bakteri veya mikrobu algıladığında &ouml;zellikle IgM değeri kısa bir s&uuml;reliğine y&uuml;kselir.</p> <p><strong>İmm&uuml;noglobulin E:</strong> V&uuml;cut polen veya evcil hayvan t&uuml;y&uuml; gibi zararlı olmayan maddelere aşırı tepki g&ouml;sterdiğinde IgE antikorları &uuml;retilir. &Ouml;zellikle alerjilerin kontrol edilmesi i&ccedil;in kan testi yaptırılması&nbsp; durumunda doktor tarafından IgE seviyesine bakılır.</p> <h2><strong>IG Testi Nedir?</strong></h2> <p>IG testi, imm&uuml;noglobulinler adı verilen v&uuml;cuttaki belirli antikorların değerini &ouml;l&ccedil;mek amacıyla yapılan bir testtir. IG değerlerinin anormal seviyede d&uuml;ş&uuml;k veya y&uuml;ksek &ccedil;ıkması v&uuml;cutta bazı hastalıkları beraberinde getirebilir.</p> <p>Kişiye yapılan kan tahlili sonucunda ortaya &ccedil;ıkan IG değerlerine g&ouml;re doktor tarafından bir değerlendirme yapılır ve değerlerin d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; veya y&uuml;ksekliğine g&ouml;re bir yol haritası belirlenir.</p> <h2><strong>IG Değeri Ka&ccedil; Olmalı?</strong></h2> <p>Kandaki IG değerinin referans aralıkları IG t&uuml;r&uuml;ne g&ouml;re değişir. T&uuml;r&uuml;ne g&ouml;re değerler aşağıda belirtildiği gibidir:</p> <ul> <li>IgA testi: 0,8-3 g/L</li> <li>IgD testi: 0,003-0,03 g/L</li> <li>IgE testi: 0,0002-0,002 g/L</li> <li>IgG testi: 6,0-16 g/L</li> <li>IgM testi: 0,4-2,5 g/L</li> </ul> <p>Bu değerler, kandaki imm&uuml;noglobulin antikorlarının t&uuml;r&uuml;ne g&ouml;re değişkenlik g&ouml;sterir ve sonu&ccedil;lar doktor tarafından bu şekilde yorumlanır.</p> <h2><strong>IG D&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; Ne Anlama Gelir?</strong></h2> <p>IG d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;, kandaki imm&uuml;noglobulin seviyesinin referans aralıklar altında olduğunu, bağışıklık sisteminin olması gerektiği gibi &ccedil;alışmadığını g&ouml;sterir ve imm&uuml;n yetmezlik bulunduğu anlamına gelir. IG d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n temelde nedeni enfeksiyon varlığıdır. &nbsp;</p> <p>IG d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne yol a&ccedil;abilecek nedenler şu şekildedir:</p> <ul> <li>Enfeksiyon</li> <li>Alerjik reaksiyonlar</li> <li>Bağışıklık sistemini zayıflatan ila&ccedil;lar</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/seker-hastaligi-belirtileri-ve-tedavisi">Diyabet</a></li> <li>B&ouml;brek hastalığı</li> <li>Yetersiz beslenme</li> <li>V&uuml;cuttaki yanıklar</li> <li>Bağışıklık sisteminin doğuştan zayıf olması</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/kanser-nedir-kanser-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri">Kanser</a></li> </ul> <h2><strong>IG Y&uuml;ksekliği Ne Anlama Gelir?</strong></h2> <p>IG y&uuml;ksekliği ise kandaki imm&uuml;noglobulin değerlerinin anormal seviyelerde y&uuml;kselmesi ve değer aralıklarının &uuml;st&uuml;ne &ccedil;ıktığı durumdur. Bu durumu tetikleyen fakt&ouml;rler ise baskılanmış bir bağışıklık sistemi ve otoimm&uuml;n hastalıklardır.</p> <p>Kandaki IG değerini artıran ve IG y&uuml;ksekliğine neden olan fakt&ouml;rler ş&ouml;yledir:</p> <ul> <li>Kronik enfeksiyon</li> <li>Alerjiler</li> <li>Otoimm&uuml;n hastalıklar (<a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/romatoid-artrit-iltihapli-romatizma-hastaligi-nedir">Romatoid artrit</a>, lupus veya <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/colyak-hastaligi-nedir-belirti-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir">&ccedil;&ouml;lyak</a>)</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/siroz-hastaligi-nedir-belirti-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir">Siroz</a> ve hepatit gibi karaciğer hastalıkları</li> <li>Enflamatuar bağırsak hastalığı</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/multipl-miyelom-nedir">Multipl miyelom</a>, lenfoma veya <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/losemi-belirtileri-ve-tedavisi">l&ouml;semi</a> gibi kanser t&uuml;rleri</li> </ul> <p><strong>-Kronik enfeksiyon</strong> durumunda bakteri veya mikroplar nedeniyle bağışıklık sistemi etkilenir ve kandaki IG değerleri y&uuml;ksek &ccedil;ıkar. <strong>Alerjik reaksiyon</strong> sırasında da bağışıklık sistemi tepki verebilir ve IG testindeki imm&uuml;noglobulin antikorları fazla &uuml;retilebilir.</p> <p>-Romatoid artrit, <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/kelebek-hastaligi-lupus-nedir-belirtileri-nelerdir">lupus</a> veya &ccedil;&ouml;lyak gibi <strong>otoimm&uuml;n hastalıklarda</strong> bağışıklık sistemi v&uuml;cudun kendi sağlıklı dokularına saldırır. Bu s&uuml;re&ccedil;te de kandaki IG seviyesi y&uuml;kselir.</p> <p>-&Ouml;zellikle multipl miyelom, <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/lenfoma-belirtileri-ve-tedavisi">lenfoma</a> ve l&ouml;semi gibi <strong>kanser t&uuml;rleri</strong> bir&ccedil;ok organ ve dokuya zarar verebildiği gibi IG y&uuml;ksekliğine de yol a&ccedil;abilir.</p> <p>-Ayrıca <strong>d&uuml;zenli olarak kullanılan bazı ila&ccedil;ların yan etkileri</strong> arasında da IG y&uuml;ksekliği yer alabilir.</p> <p>IG testi ile ortaya &ccedil;ıkan d&uuml;ş&uuml;k veya y&uuml;ksek değerlere bağlı olarak doktor tarafından bu duruma neden olan fakt&ouml;rler araştırılır. Nedenin belirlenmesiyle birlikte değerlerin normale d&ouml;nmesi i&ccedil;in tıbbi m&uuml;dahale gerekebilir.</p> <h2><strong>IG (İmm&uuml;noglobulin) Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>İmm&uuml;noglobulinlerin temel işlevi nedir?</strong></h3> <p>Kısa adı IG olan imm&uuml;noglobulin, v&uuml;cudu enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruyan antikorlar olup, diğer bir deyişle v&uuml;cut i&ccedil;in bir savunma kalkanıdır.</p> <h3><strong>IG testi neden yapılır?</strong></h3> <p>IG testi, kişinin v&uuml;cudunun &ccedil;ok fazla enfeksiyona yakalandığı senaryolarda doktor tarafından istenebilir. Ayrıca ge&ccedil;meyen <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/ishale-ne-iyi-gelir">ishal</a>, a&ccedil;ıklanamayan kilo kaybı, başka bir nedene bağlı olmayan ateş y&uuml;kselmesi, deri d&ouml;k&uuml;nt&uuml;leri ve alerjilerde de IG testine başvurulabilir.</p> <h3><strong>IG testi nasıl yapılır?</strong></h3> <p>IG testi aslında basit bir kan alma işlemiyle yapılır. Uzman kişi tarafından damardan alınan kan bir t&uuml;pe aktarılır ve incelenmek &uuml;zere laboratuvara g&ouml;nderilir.</p> <h3><strong>IG testi sonu&ccedil;ları ne anlama gelir?</strong></h3> <p>IG testi sonu&ccedil;ları d&uuml;ş&uuml;k ve y&uuml;ksek değerler &uuml;zerinden değerlendirilir. Sonu&ccedil;lara bağlı olarak daha detaylı bir kan tahlili, protein kan testi, olası b&ouml;brek hastalıkları i&ccedil;in idrar tahlili, karaciğer taraması ve kanser araştırması istenebilir.</p>

Romatoid Faktör

<p>Romatoid fakt&ouml;r, bağışıklık sistemi tarafından &uuml;retilen ve v&uuml;cuttaki sağlıklı dokulara saldırabilen protein antikorlarıdır. Romatoid fakt&ouml;r ile elde edilen test sonucunda &ccedil;ıkan y&uuml;ksek antikor miktarı romatoid artrit ve sj&ouml;gren sendromu gibi otoimm&uuml;n hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılmaktadır. D&uuml;ş&uuml;k &ccedil;ıkan romatoid fakt&ouml;r değeri ise herhangi bir hastalığın s&ouml;z konusu olmadığını g&ouml;sterir.</p> <h2><strong>Romatoid Fakt&ouml;r Nedir?</strong></h2> <p>Romatoid fakt&ouml;r, <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/romatoid-artrit-iltihapli-romatizma-hastaligi-nedir">romatoid artrit</a> ve otoimm&uuml;n hastalıkların tanısı i&ccedil;in fikir veren bağışıklık sisteminin &uuml;rettiği antikorlardır. Ancak diğer antikorların aksine romatoid fakt&ouml;r mikroplarla ve enfeksiyonlarla savaşmaz. Bunun yerine v&uuml;cuttaki sağlıklı dokuya zarar verebilir. Romatoid fakt&ouml;r testi ise v&uuml;cuttaki bu antikorları kontrol eder.</p> <p>Bağışıklık sisteminin normal işleyişi, v&uuml;cudu korumak i&ccedil;in antikorlar &uuml;retir ve kullanır. Bu antikorlar kandaki mikropları, alerjenleri veya toksinleri bulup yok eden &ouml;zel proteinlerdir.</p> <p>Ancak bağışıklık sistemi yanlışlıkla veya aşırı aktif olduğunda romatoid fakt&ouml;r antikorları &uuml;retir. Romatoid fakt&ouml;r&uuml;n diğer antikorlar gibi belirli bir hedefi olmadığı i&ccedil;in bazen v&uuml;cuttaki sağlıklı dokulara da saldırıp zarar verebilir. Bu da romatoid artrit başta olmak &uuml;zere bazı otoimm&uuml;n hastalıklara yol a&ccedil;abilir.</p> <h2><strong>Romatoid Fakt&ouml;r Testi Nedir?</strong></h2> <p>Romatoid fakt&ouml;r testi, bağışıklık sistemi tarafından &uuml;retilen ve v&uuml;cuttaki sağlıklı dokuya saldırabilen bir protein olan romatoid fakt&ouml;r&uuml;n (RF) miktarını yani antikor durumunu &ouml;l&ccedil;en kan testidir. Romatoid fakt&ouml;r testinin temel amacı romatoid artrit ve otoimm&uuml;n hastalıkların varlığını belirlemektir.</p> <p>Şiddetli romatoid artrit hastası olan kişilerde romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği g&ouml;r&uuml;lebilir. Ancak y&uuml;ksek test sonu&ccedil;ları y&uuml;ksek d&uuml;zeyde değerlerin varlığını g&ouml;sterse bile doktor tanı koymadan &ouml;nce başka testler de yapmak isteyebilir. Bu testler r&ouml;ntgen, <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/emar-mr-manyetik-rezonans-goruntuleme-nedir">MRI</a>, ultrason veya birtakım g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme testlerini i&ccedil;erebilir.</p> <h3><strong>Romatoid fakt&ouml;r testi nasıl yapılır?</strong></h3> <p>Romatoid fakt&ouml;r antikolarının tespiti i&ccedil;in uygulanan romatoid fakt&ouml;r testi &ouml;z&uuml;nde basit bir kan testidir. Uzman personel tarafından hızlı ve ağrısız bir şekilde damardan alınan kan incelenmek &uuml;zere laboratuvara g&ouml;nderilir ve daha sonra &ccedil;ıkan sonu&ccedil;lar değerlendirilir. Romatoid fakt&ouml;r testi i&ccedil;in &ouml;zel bir hazırlık yapılması gerekmez.</p> <h2><strong>Romatoid Fakt&ouml;r Değeri Ka&ccedil; Olmalı?</strong></h2> <p>Sağlıklı bir romatoid fakt&ouml;r değeri mililitre başına 20 &uuml;niteden azdır (&lt;20 U/mL). D&uuml;ş&uuml;k &ccedil;ıkan değerler normal karşılanırken romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği romatoid artrit g&ouml;stergesi olabilir.</p> <p>Test sonucu sonrası doktor tarafından testin negatif veya pozitif olduğu da s&ouml;ylenebilir. Negatif sonu&ccedil;, kandaki romatoid fakt&ouml;r miktarının standart değerleri taşıdığı anlamına gelir. Pozitif sonu&ccedil; ise romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği olarak ifade edilir.</p> <h2><strong>Romatoid Fakt&ouml;r Y&uuml;ksekliği Ne Anlama Gelir?</strong></h2> <p>Romatoid fakt&ouml;r testinin yapılması sonucunda kanda romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği &ccedil;ıkması, romatoid artrit, <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/kelebek-hastaligi-lupus-nedir-belirtileri-nelerdir">lupus hastalığı</a> veya <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/sjogren-sendromu-nedir-belirtileri-nelerdir">sj&ouml;gren sendromu</a> gibi otoimm&uuml;n hastalık bulunduğu anlamına gelir.</p> <p>Ancak her romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği hastalık sonucunu vermeyebilir. Bu gibi durumlarda ekstra testlere ihtiya&ccedil; duyulabilir.</p> <p>Romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği aynı zamanda birtakım belirtilere de yol a&ccedil;abilir. Bu belirtiler genellikle romatoid artrit belirtileriyle &ccedil;ok benzerdir.</p> <p>Romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliği belirtileri şunlardır:</p> <ul> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/eklem-agrisi-neden-olur">Eklem ağrısı</a></li> <li>V&uuml;cutta iltihaplanma ve şişlik</li> <li>Cilt renginde g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;l&uuml;r değişimler</li> <li>V&uuml;cut sıcaklığının artması</li> <li>Yorgunluk ve <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/halsizlige-ne-iyi-gelir-nasil-gecer">halsizlik</a></li> <li>Y&uuml;ksek ateş</li> </ul> <h2><strong>Romatoid Fakt&ouml;r D&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; Ne Anlama Gelir?</strong></h2> <p>Romatoid fakt&ouml;r d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;, kandaki romatoid fakt&ouml;r değerinin 20 U/mL&rsquo;den az olmasıdır. Bu d&uuml;ş&uuml;k değer romatoid fakt&ouml;r değerinin normal seyrini g&ouml;sterir. Romatoid fakt&ouml;r d&uuml;ş&uuml;k olduğunda romatoid artrit veya herhangi bir otoimm&uuml;n hastalık varlığının bulunmadığı anlamına gelir.</p> <h2><strong>Romatoid Fakt&ouml;r Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Romatoid fakt&ouml;r ne anlama gelir?</strong></h3> <p>Romatoid fakt&ouml;r, v&uuml;cuttaki sağlıklı h&uuml;crelere saldıran bir bağışıklık sistemi proteinidir. Bu proteinin v&uuml;cuttaki varlığı ise romatoid fakt&ouml;r testi ile belirlenir.</p> <h3><strong>Romatoid fakt&ouml;r ka&ccedil; olursa tehlikeli?</strong></h3> <p>Romatoid fakt&ouml;r&uuml;n sağlıklı kabul edilen değeri 0-20 U/mL&rsquo;dir. 20 ve &uuml;st&uuml; değerler Romatoid artrit ş&uuml;phesi taşır.</p> <h3><strong>Romatoid fakt&ouml;r nasıl d&uuml;ş&uuml;r&uuml;l&uuml;r?</strong></h3> <p>Romatoid fakt&ouml;r değerinin sağlıklı seviyelere d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi i&ccedil;in romatoid artritin tedavi edilmesi gerekir. Eğer romatoid fakt&ouml;r y&uuml;ksekliğine bakteriyel bir enfeksiyon neden oluyorsa enfeksiyonun iyileştirilmesi &ouml;nemlidir.</p> <h3><strong>Romatoid fakt&ouml;r i&ccedil;in hangi doktora gidilir?</strong></h3> <p>Romatoid fakt&ouml;r değerlerinin &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; i&ccedil;in romatoloji b&ouml;l&uuml;m&uuml; doktorlarından randevu alabilirsiniz.</p>

Lökosit Esteraz

<p>L&ouml;kosit esteraz, beyaz kan h&uuml;creleri (l&ouml;kositler) tarafından &uuml;retilen ve laboratuvar testinde idrar yolu enfeksiyonunun tanısı i&ccedil;in fikir veren bir enzimdir. İdrarda l&ouml;kosit esteraz negatif &ccedil;ıktığında idrar yolu enfeksiyonu olmadığı sonucu &ccedil;ıkar. Eğer l&ouml;kosit esteraz pozitif &ccedil;ıktıysa bu sonu&ccedil; idrar yolu enfeksiyonuna işaret eder.</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Nedir?</strong></h2> <p>L&ouml;kosit olarak bilinen <a href="https://www.memorial.com.tr/tani-ve-testler/lokosit-beyaz-kure-wbc-nedir-ve-yuksekligi-dusuklugu-ne-anlama-gelir">beyaz kan h&uuml;creleri</a> tarafından &uuml;retilen l&ouml;kosit esteraz, enfeksiyon b&ouml;lgelerine toplandıktan sonra aktive edilmiş n&ouml;trofiller tarafından salınan bir enzimdir. Bu enzimin idrardaki varlığı genellikle <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/idrar-yolu-enfeksiyonu-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir">idrar yolu enfeksiyonuna</a> işaret eder.</p> <p>Beyaz kan h&uuml;creleri, bağışıklık sisteminin &ouml;nemli bir par&ccedil;asıdır ve enfeksiyonlara karşı m&uuml;cadele etme g&ouml;revi &uuml;stlenir. İdrar yolu enfeksiyonu s&ouml;z konusu olduğunda idrarda da bulunabilen beyaz kan h&uuml;creleri, l&ouml;kosit esteraz adı verilen enzimi &uuml;retir ve idrar yolu enfeksiyonu meydana gelir.</p> <p>Yapılan idrar testinde l&ouml;kosit esteraz sonucu negatif &ccedil;ıktıysa bu durum idrar yollarınızın sağlıklı olduğunu g&ouml;sterir. Eğer l&ouml;kosit esteraz pozitif &ccedil;ıktıysa idrar yollarınızda bir enfeksiyon varlığından ş&uuml;phelenilir. Bu sonucu kesinleştirmek i&ccedil;in doktor tarafından idrar k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve ek testler istenebilir.</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Testi Nedir?</strong></h2> <p>L&ouml;kosit esteraz testi, idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığını anlamak i&ccedil;in beyaz kan h&uuml;crelerinde bulunan bir enzim olan l&ouml;kosit esterazın idrardaki varlığının tespiti i&ccedil;in yapılan bir tarama testidir. L&ouml;kosit esteraz testinin negatif veya pozitif sonu&ccedil;ları idrar yolu enfeksiyonu konusunda bir sonucu varılmasına yardımcı olur.</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Normal Değerleri Nelerdir?</strong></h2> <p>İdrarda beyaz kan h&uuml;crelerinin varlığı normal karşılanır. Eğer idrardaki beyaz kan h&uuml;crelerinin değerleri 0 ile 10 arasında &ccedil;ıkıyorsa bu değerler standart ve normaldir. Ancak 10 değerinin &uuml;st&uuml;nde &ccedil;ıkan beyaz kan h&uuml;cresi değeri l&ouml;kosit esteraz y&uuml;ksekliğine işaret edebilir ve idrarda enfeksiyon varlığından ş&uuml;phelenilir.</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Negatif Ne Anlama Gelir?</strong></h2> <p>L&ouml;kosit esteraz testinin sonucunda l&ouml;kosit esteraz değeri negatif &ccedil;ıktıysa bu durum idrar yollarının sağlıklı olduğunun g&ouml;stergesidir. İdrar yollarında herhangi bir tıkanıklık veya enfeksiyona işaret eden bir bulgu s&ouml;z konusu değildir ve herhangi bir tedavi gerektirecek durum yoktur.</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Pozitif Ne Anlama Gelir?</strong></h2> <p>TL&ouml;kosit esteraz pozitif sonucu idrarda l&ouml;kosit esteraz enzimi bulunduğunu g&ouml;sterir ve bu durum idrar yolu enfeksiyonu, b&ouml;brek taşı, yaralanma ya da enfeksiyon olabileceği anlamına gelir. L&ouml;kosit esteraz testi pozitif &ccedil;ıktıktan sonra sonucu teyit etmek ve tanıyı kesinleştirmek i&ccedil;in idrar k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve idrar mikroskopisi gibi test y&ouml;ntemlerine de başvurulabilir. &Ouml;zellikle idrar k&uuml;lt&uuml;r&uuml; enfeksiyona neden olan bakterinin belirlenmesi konusunda faydalı bir y&ouml;ntemdir.&nbsp;</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Pozitif &Ccedil;ıkarsa Ne Yapılmalıdır?</strong></h2> <p>L&ouml;kosit esteraz sonucunun pozitif &ccedil;ıkması sonucunda doktor idrar yolu enfeksiyonu tanısı i&ccedil;in bir s&uuml;re&ccedil; başlatır. İdrar yolu enfeksiyonu tanısının kesinleşmesi i&ccedil;in idrar k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve idrar mikroskopisi y&ouml;ntemleri devreye girer. Eğer bu testler sonrası idrar yolu enfeksiyonu tanısı kesinleşirse enfeksiyonunun tedavisi i&ccedil;in s&uuml;re&ccedil; başlar.</p> <p>İdrar yolu enfeksiyonu genellikle <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/antibiyotik-nedir">antibiyotik</a> ila&ccedil;larla tedavi edilmeye &ccedil;alışılır. Eğer enfeksiyona neden olan bakteri veya enfeksiyonun şiddeti farklıysa doktor tarafından farklı bir tedavi y&ouml;ntemi de değerlendirilebilir.</p> <h2><strong>L&ouml;kosit Esteraz Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>L&ouml;kosit esteraz ne demek?</strong></h3> <p>L&ouml;kosit esteraz, idrar yolu enfeksiyonunun varlığında yardımcı olan bir beyaz kan h&uuml;cresi enzimidir.</p> <h3><strong>L&ouml;kosit esteraz pozitif, semptom g&ouml;sterir mi?</strong></h3> <p>L&ouml;kosit esteraz pozitif sonucu genellikle idrar yolu enfeksiyonuna yorulur. Ancak sonu&ccedil; belli olmadan &ouml;nce bu durum idrar yolu enfeksiyonunun en belirgin semptomlarından olan sık idrara &ccedil;ıkma ve idrarda yanma gibi belirtiler g&ouml;sterebilir.</p> <h3><strong>L&ouml;kosit esteraz testi kısa s&uuml;rede sonu&ccedil; verir mi?</strong></h3> <p>L&ouml;kosit esteraz testi, idrar &ouml;rneği alındıktan kısa bir s&uuml;re sonra sonu&ccedil; verir.</p> <h3><strong>L&ouml;kosit esteraz pozitif tehlikeli mi?</strong></h3> <p>L&ouml;kosit esteraz testinin pozitif &ccedil;ıkması idrar yolu enfeksiyonunun bir g&ouml;stergesidir ve ekstra testlerle tanı kesinleştiğinde genellikle antibiyotik tedavisiyle enfeksiyon giderilir.</p>

Tüm Tanı ve Test İçerikleri

Tedavi Yöntemleri

Kuafaj Tedavisi

<p>Kuafaj, &ccedil;&uuml;r&uuml;k dişlerde hasar g&ouml;rm&uuml;ş dokuların tedavi edilmesi işlemidir. Bu<strong> </strong>y&ouml;ntemle, dişin sinirlerine zarar vermeden kalan sağlam diş yapısının korunması hedeflenir ve &uuml;zerine dolgu yapılması sağlanır. Kuafaj, &ouml;zellikle kanal tedavisine gerek kalmadan dişin kurtarılabilmesi i&ccedil;in tercih edilen bir y&ouml;ntemdir. Bu işlem sayesinde, diş &ccedil;ekimi gibi daha radikal tedavilere başvurmadan &ouml;nce dişin kurtarılması ama&ccedil;lanır. Kuafaj tedavisi, dişin fonksiyonelliğini ve estetiğini koruyarak, sağlıklı bir ağız yapısının devamını sağlar.</p> <h2><strong><strong>Kuafaj Tedavisi Nedir?</strong></strong></h2> <p>Kuafaj tedavisi&nbsp;en basit şekliyle, diş &ccedil;&uuml;r&uuml;mesi nedeniyle ortaya &ccedil;ıkan zarar g&ouml;rm&uuml;ş dokuların sinire olan uzaklığı da g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, geride kalan sağlam diş &uuml;zerine dolgu yapılmasıdır. Kuafaj tedavisi&nbsp;yaptırmanın asıl avantajı &ccedil;&uuml;r&uuml;m&uuml;ş dişin, diş &ccedil;ekiminden kurtarılarak, fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde s&uuml;rd&uuml;rmesinin sağlamasıdır. Bir başka deyişle&nbsp;kuafaj tedavisi&nbsp;kanal tedavisine ge&ccedil;ilmeden hasarlı dişin dolgu y&ouml;ntemi ile onarılmasıdır. Kuafaj tedavisi kanal tedavisinden &ouml;nce uygulanabilecek bir y&ouml;ntem olup, <a href="https://www.memorial.com.tr/tedavi-yontemleri/kanal-tedavisi-nedir-nasil-yapilir">kanal tedavisi</a> de diş &ccedil;ekiminden &ouml;nce başvurulabilecek tedavi t&uuml;r&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Kuafaj tedavisi ile hem pulpanın canlılığı, hem de pulpa &ndash;dentin bileşiminin korunması ama&ccedil;lanır. B&ouml;ylece s&ouml;z konusu dişin hayati fonksiyonları m&uuml;mk&uuml;n olduğu kadar az etkilenir. Kuafaj dolgu i&ccedil;in kullanılan maddelerin bileşimindeki başlıca malzemeler şunlardır:</p> <ul> <li>Kalsiyum hidroksit&nbsp;&nbsp;</li> <li>Trikalsiyum silikat&nbsp;&nbsp;</li> <li>Rezin</li> </ul> <h3><strong><strong>Derin Kuafaj Nedir?</strong></strong></h3> <p>Derin kuafaj tedavisi denildiğinde kast edilen tedavi, diş &uuml;zerinde oluşan derin &ccedil;&uuml;r&uuml;klerin, diş sinirleri alınmadan, dolgu ile &uuml;zerinin kapatılması işlemidir. Derin kuafaj uygulaması ş&ouml;yledir:</p> <ul> <li>Diş hekimi enfeksiyonu ve/veya &ccedil;&uuml;r&uuml;ğ&uuml; temizleyerek ortamdan uzaklaştırır.</li> <li>Diş &uuml;zerine gerekli ila&ccedil; yerleştirilir</li> <li>Ufak bir dolgu ile hasarlı diş onarılır.</li> </ul> <h3><strong><strong>Kuafaj ve Kanal Tedavisi Farkı Nedir?</strong></strong></h3> <p>Kuafaj tedavisi bir bakıma kanal tedavisinden &ouml;nceki aşama olarak kabul edilebilir. Her iki tedavi uygulaması arasındaki fark şudur:</p> <ul> <li>Kuafaj tedavisi uygulandığında hasar g&ouml;ren diş &uuml;zerine derin dolgu yapılır. Fakat yapılan derin dolgu dişin pulpa kısmı ve diş sinirine temas etmez.&nbsp;</li> <li>Kanal tedavisi uygulandığında ise dişin hem pulpa hem de sinir kısmı tamamen temizlenir.&nbsp;</li> <li>Kuafajın kanal tedavisine g&ouml;re avantajı, dişin sinirleri alınmamış olduğu i&ccedil;in canlılığının korunmasıdır.</li> </ul> <h2><strong><strong>Kuafaj Neden Yapılır?</strong></strong></h2> <p>Kuafaj tedavisi&nbsp;tercih edilmesinin asıl amacı, hastanın dişi tamamen ya da diş canlılığını kaybetmeden sıcak, soğuk, tatlı, ekşi vb. lezzetlerin yaratacağı diş hassasiyetinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesidir. Kuafaj tedavisi sayesinde diş uygulanan kuafaj dolgusu sayesinde hastanın yaşadığı ağrının dindirilmesinin yanı sıra &ccedil;&uuml;r&uuml;ğ&uuml;n yayılması da engellenir.</p> <h3><strong><strong>Direkt Kuafaj Neden Yapılır?</strong></strong></h3> <p>Direkt kuafaj tedavisi uygulandığında, diş hekimi hastanın dişinde &ccedil;&uuml;r&uuml;k temizleme işleminin yapılmasını takiben, dişe kuafaj dolgu yerleştirir. Direkt kuafaj tedavisi, dişin temizlenmesi ve kuafaj dolgusunun yerleştirilmesi aynı seansta yapılabilir.&nbsp;Direk olmayan kuafaj tedavisi ise g&ouml;receli olarak, daha derin &ccedil;&uuml;r&uuml;klerin &ouml;ncelikle ila&ccedil;la en az 1 hafta kadar etkisiz hale getirilip tedavi edilmesinden sonra uygulanan kuafaj dolgu yerleştirme işlemidir. Bu nedenle direkt olmayan kuafaj tedavisinin, direkt kuafaj gibi aynı seansta tamamlanması m&uuml;mk&uuml;n değildir.</p> <h2><strong><strong>Kuafaj Ne Zaman Yapılır?</strong></strong></h2> <p>Kuafaj dolgusu herhangi bir nedenle &ccedil;&uuml;r&uuml;yen dişte &ccedil;&uuml;r&uuml;menin diş sinirlerine kadar ulaşmadığı ya da dışarıdan alınan bir darbe nedeniyle diş sinir yapısını koruyan tabakanın kırılarak, sinirlerin herhangi bir enfeksiyon olmaksızın a&ccedil;ığa &ccedil;ıktığı hallerde dişin korunması i&ccedil;in uygulanan bir y&ouml;ntemdir.</p> <h2><strong><strong>Kuafaj Dolgu Nasıl Yapılır?</strong></strong></h2> <p>Diş kuafaj tedavisi bir t&uuml;r dolgu tedavisi kabul edilebilir. Kuafaj tedavisi i&ccedil;in aşağıdaki basamaklar takip edilir:</p> <ul> <li>Dişte yer alan &ccedil;&uuml;r&uuml;k ve zayıf doku temizlenerek ortamdan uzaklaştırılır.</li> <li>Dişe uygun dolgu malzemesi yerleştirilir.</li> <li>Dolgu işlemi tamamlanır.</li> </ul> <h2><strong><strong>Kuafaj Tedavisi Ne Kadar S&uuml;rer?</strong></strong></h2> <p>Kuafaj tedavisi i&ccedil;in gereken s&uuml;re diş hekimin uygun bulduğu kuafaj dolgusu işleminin t&uuml;r&uuml;ne g&ouml;re değişir. Kuafaj dolgusu iki şekilde uygulanabilir. Bu y&ouml;ntemler şunlardır:</p> <ul> <li>Direkt kuafaj tedavisi</li> <li>Direk kuafaj tedavisi hastanın m&uuml;racaatta bulunduğu ilk seans i&ccedil;inde tamamlanabilir. Genellikle tek seansta yapılan direkt kuafaj dolgu uygulaması 30 dakika ile 90 dakika arasında tamamlanır.</li> <li>Direkt yapılmayan kuafaj tedavisi</li> </ul> <p>Diş enfeksiyonunun ilerlemiş olduğu vakalarda diş doktoru &ouml;ncelikle diş temizleme işlemini daha sonra da temizlenen alana ila&ccedil; uygulaması tedavisini ger&ccedil;ekleştirir. İlacın etki etmesi ve enfeksiyon tedavisin tamamlanması i&ccedil;in yaklaşık 1 hafta beklenmesi gerekebilir. Direkt olamayan kuafaj uygulamasını takip eden ikinci seansta kuafaj dolgusu işlemi diş hekimi tarafından tamamlanır.</p> <h2><strong><strong>Kuafaj Tedavisi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?</strong></strong></h2> <p>Kuafaj tedavisi bittikten sonra, herhangi bir şey yenmesi i&ccedil;in işlen sırasında yapılan anestezi etkisinin ge&ccedil;mesi beklenmelidir. Genel olarak yaşanan uyuşukluğun ge&ccedil;mesi anestezinin etkisini de ge&ccedil;tiğinin belirtisi olabilir.</p> <p>Kuafaj dolgusu yapılmasını takip eden birka&ccedil; g&uuml;n en fazla birka&ccedil; hafta boyunca dişte soğuk hassasiyeti yaşanması normaldir. Kuafaj dolgusunun kırılması ya da d&uuml;şmesi gibi istenmeyen hallerde derhal diş hekimine m&uuml;racaat edilmelidir.</p> <h2><strong><strong>Kuafaj Sonrası Diş Ağrısı Nasıl Ge&ccedil;er?</strong></strong></h2> <p>Normal şartlarda kuafaj tedavisi uygulandıktan sonraki birka&ccedil; g&uuml;n boyunca diş ağrısı yaşanabilir. Daha sonra ağrı kendiliğinden ge&ccedil;er. İlk birka&ccedil; g&uuml;n i&ccedil;in doktor tarafından verilen ağrı kesiciler diş ağrısının kontrol altına alınmasında etkili olur.</p> <p>Kuafaj tedavisi ertesinde baskı ile ortaya &ccedil;ıkan hassasiyet hissi normaldir. Kuafaj tedavisi sonrasında diş doktorunuz &ccedil;ok gerekiyorsa antibiyotik kullanmanızı &ouml;nerebilir.</p> <p>Kuafaj dolgusu uygulandıktan sonraki ilk birka&ccedil; g&uuml;n i&ccedil;inde hastanın hissettiği hassasiyet ve ağrı ge&ccedil;mediği takdirde kanal tedavisine ge&ccedil;ilmelidir. Kuafaj dolgu sonrası ağrını ge&ccedil;mesi i&ccedil;in maksimum beklenecek s&uuml;re 3 haftadır.</p> <h2><strong><strong>Kuafaj Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></strong></h2> <h3><strong><strong>Kuafaj sonrası ağrı olur mu?</strong></strong></h3> <p>Kuafaj dolgusunun hemen arkasından yanakta şişme ya da ağrı hissi olabilir. Kuafaj dolgusu yapıldıktan sonra diş siniri dolgunun altında canlı halde kalır. Bu nedenle dolgu direkt olarak sinire dokunur. Bu nedenle ilk g&uuml;nlerde hatta ilk haftalarda soğuk hissedilmesi beklenen normal etkiler arasındadır. Birka&ccedil; hafta ge&ccedil;mesine rağmen halen soğuk hassasiyeti ya da ağrı hissediliyorsa vakit kaybetmeden diş doktoruna başvurulmalıdır.</p> <h3><strong><strong>Kuafaj tedavisi hangi dişlere uygulanmaktadır?</strong></strong></h3> <p>Diş &uuml;zerinde &ccedil;eşitli nedenlerle gelişen sorunlar nedeniyle bazı dokuların zayıflaması ya da diş &ccedil;&uuml;r&uuml;mesi halinde kuafaj dolgusu yapılabilir. Kuafaj tedavisi i&ccedil;in &ccedil;&uuml;r&uuml;menin diş sinirine kadar ulaşmamış olması şartı aranır.</p> <h3><strong><strong>Kuafaj diş tedavisi kimler i&ccedil;in uygundur?</strong></strong></h3> <p>Dişlerinde sinire ulaşmamış fakat yine de derine inmiş &ccedil;&uuml;r&uuml;kler bulunan kişiler ve/veya derin dentin b&ouml;lgesinde bulunan &ccedil;&uuml;r&uuml;ğe eşlik eden sıcak, soğuk, ekşi, tatlı lezzet duyarlılığı bulanan kişiler kuafaj tedavisi i&ccedil;in uygun adaylar kabul edilebilir.</p> <h3><strong><strong>Kuafaj sonrası ne zaman yemek yenir?</strong></strong></h3> <p>Kuafaj sonrası, işlem sırasında kullanılan anestezinin etkisi ge&ccedil;ince yemek yenilebilir. Kuafaj tedavisi bir t&uuml;r dolgu uygulamasıdır. Genel kural olarak dolgu yapıldıktan sonraki ilk 2 saat boyunca herhangi bir şey yenmesi istenmez. Yine aynı kural doğrultusunda yapılan dolgu ge&ccedil;ici dolgu dahi olsa, işlemin bitmesini takip eden ilk 2 saat boyunca herhangi bir şey i&ccedil;ilmesi de istenmez.</p>

Cybernicx Rehabilitasyon

<p>Cybernicx Rehabilitasyon; n&ouml;rolojik, pediatrik (&ccedil;ocuk), ortopedik, geriatrik ( ileri yaş) ve spor rehabilitasyonlarında kullanılan gelişmiş teknolojiye sahip cihazların bir araya getirilerek kombinasyonunun sağlanmasıyla oluşan bir yaklaşımdır. İnme, Multiple Skleroz (MS), Parkinson, omurilik yaralanmaları, ortopedik problemler ve Serebral palsi gibi farklı hastalıklarda kişinin fonksiyonlarını artırmak, g&uuml;nl&uuml;k yaşam aktivitelerini iyileştirmek i&ccedil;in hızlı ve etkili sonu&ccedil;lar sağlamayı hedeflemektedir. Fiziki travmalar ya da ameliyat sonrası rehabilitasyona ihtiyacı olan hastalar, sporcular, performansını artırmak isteyen sağlıklı kişiler de Cybernicx rehabilitasyondan faydalanabilmektedir. Cybernicx rehabilitasyon &ccedil;ocuk hastalarda da başarı ile uygulanmaktadır. Kişiye &ouml;zel planlama ve haritalama ile hastanın ihtiya&ccedil;ları doğrultusunda en uygun tedavi y&ouml;ntemleri ve olanaklarının birleşimi olan bu rehabilitasyonun temelinde; Cyberdyne, TecnoBody, Mollii Suit, Focus Calm gibi teknolojiler bulunmaktadır.&nbsp;</p> <h2><strong>Cyberdyne (HAL Lower Limb, Single Joint, Lumbar)</strong></h2> <p>Cybernicx rehabilitasyon uygulamalarının giyilebilir robot teknolojisi ile ger&ccedil;ekleştirildiği bir tedavi modelidir. Fel&ccedil;, omurilik yaralanması, Serebrovask&uuml;ler hastalık (CVD) sonrası fel&ccedil;, Serebral Palsi (SP), Omurilik yaralanması, Parkinson, MS vb. n&ouml;rolojik hastalıklar, ortopedik yaralanmalar, sporcu yaralanmaları ile koruyucu rehabilitasyon gibi durumlarda kullanılmaktadır.</p> <p>Hibrit Assistif Limb (HAL) adı verilen, alt ekstremiteye giyilebilen modeli ile birlikte, single joint adı verilen tek eklem ve lumbar adı verilen bel tipi modelleri de bulunmaktadır. Ayrıca &ccedil;ocuklara &ouml;zel tipleri de kullanılmaktadır. Cyberdyne Japonya&#39;nın TUBITAK&#39;ı olarak adlandırılan Riken ve onun &Uuml;niversitesi olan Tsukaba &Uuml;niversitesi tarafından geliştirilen, Japon İnovasyon Bakanlığı tarafından 21.y&uuml;zyılın icadı &ouml;d&uuml;l&uuml;n&uuml; almaya hak kazanmış d&uuml;nyanın ilk niyete dayalı &ccedil;alışan cyborg robotu ile yapılan tedavi modelidir.</p> <p>HAL, deri &uuml;zerinde oluşan zayıf biyoelektrik sinyali ilgili kaslara yapıştırılan elektrotlar ve kablo yardımıyla algılayan ve bu elektrik sinyale tork yani d&ouml;nme kuvveti oluşturan cyborg tipi dış-iskelettir. Kas ve beyin arasındaki iletişimi sağladığı i&ccedil;in kişinin hareketi yapma becerisini artırmaktadır ve sinir iletiminin kalıcı olarak iyileşmesi desteklenmektedir.</p> <p>Cyborg ifadesi kullanılmasının sebebi kullanıcının kendi &uuml;rettiği elektrik sinyali baz alınarak dış-iskeletin kontrol edilmesidir. Yani kişinin biyolojik sistemi ile makine arasındaki etkileşim kontrol mekanizmasının esas fakt&ouml;r&uuml;d&uuml;r. HAL&rsquo;in &ccedil;alışma prensibi 5 aşamada değerlendirilir.</p> <ol> <li><strong>D&uuml;ş&uuml;nce:</strong>&nbsp;Y&uuml;r&uuml;meyi ya da hareket etmeyi d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;zde beyin ilgili kaslara sinirler aracılığıyla BES (Bio-elektrik-sinyal) dediğimiz elektriksel akım g&ouml;nderir.&nbsp;</li> <li><strong>G&ouml;nderim:</strong>&nbsp;Sağlıklı kişilerde bu elektriksel sinyal hareketi a&ccedil;ığa &ccedil;ıkaracak d&uuml;zeydedir. Belirli rahatsızlıklar ve hastalıklarda bu girişim hareket a&ccedil;ığa &ccedil;ıkarmaya veya doğru bir şekilde hareketi ger&ccedil;ekleştirmeye yeterli olmayabilir.</li> <li><strong>Okuma:</strong>&nbsp;HAL, BES dediğimiz bu sinyaller &ccedil;ok zayıf olsalar da y&uuml;zeyel elektrotlar sayesinde algılayabilir. Algoritması sayesinde yapılmak istenen hareketi tahmin edebilir.</li> <li><strong>Hareket:</strong>&nbsp;Algılanan sinyaller baz alınarak istenen hareket planı ile ilgili ayarlamalar yapılır.</li> <li><strong>Geribildirim:</strong>&nbsp;Hareket ger&ccedil;ekleştirilince uzuvdan beyne hareketin yapıldığı ile ilgili &ccedil;ıkan n&ouml;ronlar aracılığıyla geri sinyal yollar. HAL&rsquo;in, doğru hareketin yapılmasını ve doğru geribildirim g&ouml;nderilmesini sağladığı bu d&ouml;ng&uuml;ye interaktif biofeedback (iBF) adı verilmektedir.</li> </ol> <h2><strong>Cyberdyne Hal Tedavisinin Avantajları</strong></h2> <p>Rehabilitasyon s&uuml;resince, d&uuml;zenli tekrarlama hastaların hareket kalıplarını yeniden kazanmalarına yardımcı olduğundan, motor fonksiyonları (y&uuml;r&uuml;me, hareket kabiliyeti, &uuml;st ve alt ekstremite ayırım yeteneği) geliştirir. G&uuml;nl&uuml;k yaşamda kazandıkları hareketliliği aktif olarak kullanmaya devam eden hastalar, n&ouml;rom&uuml;sk&uuml;ler geribildirim tedavisinin sonunda kaydettikleri ilerlemeyi koruyacaklardır. Etkilerin ortaya &ccedil;ıkması i&ccedil;in ge&ccedil;en s&uuml;re hastalar arasında değişebilir. Tedavi bazı hastalarda kısa s&uuml;rerken, bazı hastalarda uzun bir zaman da olabilir.</p> <p>Cybernicx rehabilitasyon i&ccedil;in merkezimize başvuran hastamızın ilk olarak g&ouml;z muayenesi, solunum fonksiyon testi ve fMRI ile değerlendirmesi detaylı şekilde yapılmaktadır. Kişinin demografik verileri alınmaktadır ve sonrasında fNIRS ve y&uuml;zeyel EMG &ccedil;ekimi ve ayrıca pedobarografi (ayak plantar basın&ccedil;) değerlendirmesi yapılmaktadır. Son olarak da hastamızın TecnoBody cihazları ile sağlık test indeksleri, y&uuml;r&uuml;me analizi, hareket a&ccedil;ıklıkları, denge &ccedil;eviklik vb. testleri yapılmakta, Cyberdyne ile bio-elektrik-sinyalleri (BES) değerleri alınmaktadır. Kişiye ayrıca hastalığına g&ouml;re oluşturulan Cybernicx skalası ile testler uygulanmaktadır. Bu değerlendirme iki ayda bir yapılmakta ve &ouml;nceki değerler ile karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirmeler ile tedavi &ouml;ncesi bakılan beyindeki oksijenlenme ve aktivasyon durumunun rehabilitasyon sonrası arttığı ortaya konulabilmektedir.</p> <p><img alt="" src="https://cdn.memorial.com.tr/files/Uploads/Editör/cyber1jpg_3808.jpg" style="width:70%" /></p> <h2><strong>TECNOBODY</strong></h2> <p>TecnoBody; ortopedik, n&ouml;rolojik, kardiyovask&uuml;ler rehabilitasyon, spor yaralanmaları, post&uuml;r d&uuml;zeltme gibi bir&ccedil;ok alan i&ccedil;in uygundur. Sens&ouml;r teknolojisi, kişiselleştirilmiş egzersiz programları ve ger&ccedil;ek zamanlı geribildirim gibi &ouml;zelliklerle &ccedil;alışır. G&ouml;rsel ve işitsel geri bildirimlerle egzersizleri objektif olarak değerlendirir ve kişiselleştirilmiş programlar oluşturur. Kişiye belirli parametrelerde feedback sağlayarak hem değerlendirme hem de egzersiz eğitimi i&ccedil;in kullanılmaktadır. Hedefe y&ouml;nelik rehabilitasyon, iyileşme s&uuml;recini hızlandırma, kas kuvvetini artırma, esneklik ve denge geliştirme gibi avantajlar sağlar.</p> <p>TecnoBody, sayesinde hastaların değerlendirilmesi sonrasında, kişiye ve hastalığına &ouml;zg&uuml;n egzersizler tasarlanarak daha efektif ve etkileşimli terapi imkanı sunulmaktadır.</p> <h2><strong>TecnoBody D-WALL</strong></h2> <p>Kişinin fiziksel fonksiyonlarını ve sonrasında denge, &ccedil;eviklik ve kuvvet gibi parametrelerini &ouml;l&ccedil;ebilen bir cihazdır. Sonrasında bireye &ouml;zel egzersiz oluşturma imkanı sağlamakla birlikte, son zamanlarda gelişen exergame (sanal ger&ccedil;eklik oyunları) ile terapideki etkileşimi &uuml;st d&uuml;zeye &ccedil;ıkarmaktadır.</p> <h2><strong>TecnoBody Walker View</strong></h2> <p>Walker View sayesinde, kişilerin hastalıklarına &ouml;zel y&uuml;r&uuml;me analizi yapılmaktadır. Daha sonrasında bireyin ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re y&uuml;r&uuml;me rehabilitasyonuna ge&ccedil;ilmektedir. Y&uuml;r&uuml;me rehabilitasyonunda kişiye verilen biofeedbackler sayesinde terapi sırasında katılımı &uuml;st d&uuml;zeye &ccedil;ıkartılmaktadır. Sporculara ise yapılan koşu analizi ve alanlarına &ouml;zel testler sayesinde spor performansını artırmaya y&ouml;nelik egzersiz terapileri planlanarak, uygulama ve y&uuml;r&uuml;tme yapılmaktadır. Bu sayede b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l yaklaşımlarla en &uuml;st d&uuml;zey verim alınması hedeflenmektedir.</p> <p><img alt="" src="https://cdn.memorial.com.tr/files/Uploads/Editör/cyber4jpg_3d8d.jpg" style="width:70%" /></p> <h2><strong>TecnoBody Avantajları</strong></h2> <p>TecnoBody cihazları binlerce kişiden alınmış standartlara uygun verilerden oluşan bir algoritmaya sahiptir. Bu algoritma sayesinde objektif ve matematiksel veriler sunmaktadır. TecnoBody, 3D kamera ve kuvvet plaklarını birleştirmiştir. Y&uuml;zlerce objektif ve matematiksel veri sunmakta ve bu veriler sayesinde bireye &ouml;zg&uuml; doğru &ouml;l&ccedil;&uuml;m yapılabilmektedir.</p> <p>TecnoBody cyber rehabilitasyonda &ouml;ne &ccedil;ıkan teknolojilerden biridir. İyileşme s&uuml;resi kişiye &ouml;zeldir ve kişinin sağlık durumu, rehabilitasyon ihtiyacı ve cihazın sağladığı kişiselleştirilmiş programlar gibi fakt&ouml;rlere bağlıdır.</p> <p><strong>EXOPULSE MOLLİİ SUİT</strong>: Sinir Sistemini Hedef Alan N&ouml;rostim&uuml;lasyon Kıyafeti</p> <p>Mollii Suit, sinir sistemini hedef alarak t&uuml;m v&uuml;cudu saran, kişiye &ouml;zel tasarlanıp hazırlanan bir n&ouml;rostim&uuml;lasyon kıyafetidir. &Ouml;zellikle, MS, Serebral Palsi, inme sonrası rehabilitasyon gibi durumlarında hareket kabiliyetini artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek i&ccedil;in kullanılabilir. Kıyafet, &ccedil;eşitli n&ouml;rolojik sorunları olan bireylerin &ouml;zellikle kas aktivasyonunu arttırmak, hareket aralığını genişletmek ve ağrıyı azaltmak gibi terap&ouml;tik ihtiya&ccedil;larını karşılamak &uuml;zere tasarlanmıştır. Toplamda 58 adet elektrot i&ccedil;erir. Bu elektrotlar, v&uuml;cudun &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerine yerleştirilir ve sinir sistemi &uuml;zerindeki etkisini maksimize etmek i&ccedil;in stratejik olarak konumlandırılır. Dinlenme veya hafif aktivite sırasında kullanımı &ouml;nerilir ve g&uuml;nl&uuml;k kullanım i&ccedil;in bir saatlik s&uuml;re tavsiye edilir. Faydaları ş&ouml;yle sıralanabilir:</p> <p><strong>Hareket aralığını arttırma</strong>: Mollii Suit, sinir sistemi &uuml;zerindeki n&ouml;rostim&uuml;lasyon etkisiyle kasların daha etkin &ccedil;alışmasını sağlayarak hareket aralığını artırır. Bu, kişinin g&uuml;nl&uuml;k aktivitelerini daha rahat ve verimli bir şekilde ger&ccedil;ekleştirmesine yardımcı olur.</p> <p><strong>Ağrıyı azaltma:</strong>&nbsp;Elektrik akımının kaslara uygulanmasıyla, Mollii Suit ağrı hissini azaltabilir. &Ouml;zellikle kas spazmlarından kaynaklanan ağrıları hafifletmede etkili olabilir. Bu da kullanıcının yaşam kalitesini artırabilir ve g&uuml;nl&uuml;k aktivitelerini daha konforlu hale getirebilir.</p> <p><strong>Kas aktivasyonunu arttırma:</strong>&nbsp;Elektrotlar aracılığıyla kaslara uygulanan elektriksel uyarım, kas aktivasyonunu arttırarak kas g&uuml;c&uuml;n&uuml; ve dayanıklılığını geliştirebilir. Bu &ouml;zellik, fiziksel rehabilitasyon s&uuml;re&ccedil;lerinde veya kas g&uuml;c&uuml;n&uuml; arttırmak isteyen sporcuların antrenmanlarında kullanılabilir. Spastisitede de etkili bir tedavi y&ouml;ntemidir.</p> <p>Bu sayede Cybernicx rehabilitasyon ile kişilerin g&uuml;n i&ccedil;indeki bağımsızlığı arttırılabilmektedir.</p> <p><img alt="" src="https://cdn.memorial.com.tr/files/Uploads/Editör/cyber2jpg_9497.jpg" style="width:70%" /></p> <h2><strong>FOCUS CALM</strong></h2> <p>FocusCalm, giyilebilir bir kafa bandı aracılığıyla kişinin zihinsel durumunu ger&ccedil;ek zamanlı olarak &ouml;l&ccedil;erek odaklanma ve sakinleşme becerilerini geliştirmeyi ama&ccedil;lar. Teknoloji, kişinin bir g&ouml;revi yerine getirirken dikkatini ne zaman ve nasıl kaybettiğini belirleyebilir. Bireylerin g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve zayıf y&ouml;nlerini belirleyerek, bir kişinin daha &uuml;retken olmasına yardımcı olmak i&ccedil;in bireysel olarak hazırlanmış bir plan oluşturabilir. Bu teknolojinin yardımıyla, birinin endişe, beceri eksikliği veya sadece dikkatsizlik nedeniyle hata yapıp yapmadığını &ouml;l&ccedil;&uuml;lebilir. FocusCalm, Cybernicx rehabilitasyonunda odaklanmayı neurofeedback yoluyla artırarak rehabilitasyonun etkinliğini artırır. Burada, terapi sırasında kişinin odaklanması anlık olarak g&ouml;zlemlenip, kişiye &ouml;zel planlama yapılarak terapiden en iyi verimi alınması hedeflenmektedir.</p> <h2><strong>Neurofeedback Nedir?</strong></h2> <p>Neurofeedback ayrıca EEG biofeedback veya n&ouml;roterapi olarak da adlandırılır. Beynin beyin ağlarını değiştirme ve yeniden şekillendirme yeteneğini kullanır. Neurofeedback eğitimi, dikkati keskinleştirmek, stresi azaltmak, ruh halini iyileştirmek, &ouml;ğrenme ve davranış kontrol&uuml;n&uuml; geliştirmek i&ccedil;in kullanılabilir. Kişi diğer t&uuml;m becerileri &ouml;ğrenebildiği gibi beyin aktivitesini değiştirmeyi geri bildirim ve uygulama yoluyla &ouml;ğrenmektedir. Neurofeedback ile beynin etkinliğindeki değişiklikler hakkında anında geri bildirim almaktadır. Her yarım saniyede bir, beyin aktivitesi ve hedefi karşılaştırmalı olarak değerlendirilir. Ardından, kişi hedefine yaklaşmak i&ccedil;in beyin aktivitesini nasıl etkileyeceğini &ouml;ğrenebilir ve uygulayabilir.</p> <h2><strong>EPİDURAL STIM&Uuml;LASYON</strong></h2> <p>Epidural stim&uuml;lasyon t&uuml;m omurilik yaralanmalarında hasar g&ouml;rm&uuml;ş sinirleri elektrik akımıyla uyaran sinirlerden beyne giden sinyalleri g&uuml;&ccedil;lendiren, kısıtlı hareketleri ve kaybolan fonksiyonları geri kazandıran FDA onaylı bir uygulamadır.</p> <p>Omuriliğin elektrik stim&uuml;lasyonu ile uyarılmasını hedefleyen implant olarak da tanımlanır. Kişiye &ouml;zel haritalandırma yapılarak tedavi ger&ccedil;ekleştirilir. Kişiye &ouml;zel haritalandırma sayesinde motor (y&uuml;r&uuml;me, bağımsız hareket vb.), duyu (his, ağrı azalması vb.) ve otonom (bağırsak - mesane semptomu vb.) fonksiyonlarını artırmakla birlikte, anormal kas tonusu olan spastisite ve ağrıyı da azaltmaktadır.</p> <p><img alt="" src="https://cdn.memorial.com.tr/files/Uploads/Editör/cyber3jpg_8d4e.jpg" style="width:70%" /></p>

Karbon Peeling

<p>Karbon peeling<strong>, </strong>cilt yenileme ve gen&ccedil;leştirme işlemlerinde kullanılan yenilik&ccedil;i bir tekniktir. Bu işlem, &ouml;zellikle cilt g&ouml;zeneklerini temizlemek, cilt tonunu eşitlemek ve akne izlerini azaltmak i&ccedil;in tercih edilir. Karbon peeling y&ouml;ntemi, karbon bazlı bir losyonun cilde uygulanması ve ardından lazer teknolojisi ile bu losyonun aktive edilmesi prensibine dayanır. Bu s&uuml;re&ccedil;, cildin &uuml;st tabakasındaki &ouml;l&uuml; h&uuml;crelerin atılmasını sağlayarak cildin daha canlı ve p&uuml;r&uuml;zs&uuml;z g&ouml;r&uuml;nmesine katkıda bulunur. Ayrıca, karbon peeling, yağ &uuml;retimini dengeleyerek sivilce oluşumunu &ouml;nlemede de etkilidir.</p> <h2><strong>Karbon Peeling Nedir?</strong></h2> <p>Karbon peeling y&uuml;ze yapılan ve ciltteki toz, kir, yağ ve lekelerin temizlenmesini sağlayan bir aktif karbon maskesidir. Peeling, cildin yenilenmesi ve temizlenmesi i&ccedil;in yaptırılan işlemdir. Karbon peeling kullanıldığında cilt yenilenir ve tazelenir. Bu da cildin parlak g&ouml;r&uuml;nmesini kirlerin daha profesyonel şekilde temizlenmesini sağlar. Olduk&ccedil;a etkili olan bu y&ouml;ntem, d&uuml;zenli olarak seanslar tamamlandığında ciddi bir fark yaratır.</p> <p>Karbon peeling, tamamen ağrısız ve bir o kadar da g&uuml;venilir bir işlem olduğundan dolayı&nbsp;hijyenik ortamlarda uzman doktorlar eşliğinde uygulandığı i&ccedil;in&nbsp;uygulama sırasında&nbsp;herhangi bir sorun meydana gelmez.&nbsp;Karbon peeling ile cildiniz hem taze hem de son derece doğal bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;me kavuşur.</p> <h2><strong>Karbon Peeling ile Dermapen Arasındaki Fark Nedir?</strong></h2> <p>Son yıllarda pop&uuml;ler uygulamalardan biri olan karbon peelingin uzun yıllardır cilt yenileme ama&ccedil;lı kullanılan <a href="https://www.memorial.com.tr/tedavi-yontemleri/dermapen-uygulamasi-nedir">dermapen</a> ile arasında bazı farklılıklar bulunur. Dermapen ciltteki onarım mekanizmalarını uyarmak ve ciltteki kolajen &uuml;retimini arttırmak i&ccedil;in iğneler yardımıyla yapılan mikroinvazif&nbsp; ve minimal ağrılı bir işlemdir. Cilt yenileme, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/sivilce-nasil-gecer-sivilce-izlerine-ne-iyi-gelir">sivilce</a> izlerini ve lekelerini gidermede kullanılır. Karbon peeling işlemi ise cilt &uuml;zerine s&uuml;r&uuml;len bir maske ve lazer atışı ile yapılan g&ouml;rece daha az ağrılı ve invazif olmayan bir işlemdir. Aktif akne lezyonlarında, yağ salgısını.azaltılmasında kullanılır. Dolayısıyla aktif akne lezyonları mevcutsa &ouml;nce karbon peeling yaptırmak ardından dermapen uygulamasını deneyimlemek doğru bir tercih olabilir.</p> <h2><strong>Karbon Peeling Ne İşe Yarar?</strong></h2> <p>Karbon peeling cildi kir, toz ve yağlardan arındırır ve cilt lekelerinde ciddi &ouml;l&ccedil;&uuml;de azalma yapar. Daha parlak bir cilt elde edilmesini sağlar. Akne yani sivilce oluşumuna neden olan bakterilerin azalmasını sağlayarak yeni akne ve sivilce oluşumunu azaltır. Bu y&uuml;zden karbon peeling ile cilt temizleme işlemi hem g&uuml;venilir hem de etkili olmaktadır. Son derece fark edilebilir bir etki yaratan karbon peeling ile temizleme işlemi olduk&ccedil;a pop&uuml;ler olarak tercih edilir.</p> <h3><strong>Karbon peeling işlemi nasıl yapılır?</strong></h3> <p>Karbon peeling işlemi ağrılı bir işlem olmaması nedeniyle genellikle işlem &ouml;ncesi anestezi gerekmez. Cilde &ouml;nce &ccedil;ok ince karbon maske s&uuml;r&uuml;l&uuml;r. Ardından lazer cihazı yardımıyla, y&uuml;zde oluşturulan karbon film par&ccedil;alanır. Ardından tekrar lazer atışı yapılarak ciltte parlama sağlanır.</p> <p>Karbon peeling işleminin yapıldığı bu s&uuml;re&ccedil; ortalama olarak 15 - 20 dakika arası s&uuml;rer. D&uuml;zenli olarak yapılan seanslarla yaklaşık 3 - 4 seans sonrası istediğiniz farkı g&ouml;rmeye başlarsınız. Boyun ve dekolte b&ouml;lgelerinde karbon peeling tercih edildiğinde ise ortalama olarak 40 dakika s&uuml;rer. Cildin yapısı ve uygulamanın &ouml;zelliğine g&ouml;re s&uuml;re değişebilir. Bu nedenle uygulama &ouml;ncesi ne kadar s&uuml;receği ile ilgili bilgiyi uzmandan alabilirsiniz.</p> <h2><strong>Karbon Peeling İşlemi Yazın Yapılır Mı?</strong></h2> <p>Genel olarak peeling gibi işlemlerin yazın yaptırılması tavsiye edilmez. Bire bir g&uuml;neş ışığına maruz kalmak ve terlemek, peeling yapılan ciltte tahrişlere ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Ancak karbon peeling, diğer peeling işlemlerinden farklı olarak yazın da rahatlıkla yaptırılabilir.</p> <p>Bir&ccedil;ok peeling işlemi yazın yapıldığında ciltte olumsuz etkilere sebep olabilir. Karbon peeling de temel olarak lazer cihazı kullanıldığı i&ccedil;in yazın yaptırılıp yaptırılamayacağı sorusu aklınıza takılabilir. Ancak bu uygulamanın yazın yapılmasında herhangi bir engel yoktur. Yalnızca ilk g&uuml;n yoğun g&uuml;neşe maruz kalmamak yeterli olacaktır. Karbon peeling, kişiye g&ouml;re değişse de ortalama 8 ya da 10 seansta tamamlanır. Ancak bu cilt tipine g&ouml;re daha az ya da daha fazla olabilir.</p> <h2><strong>Karbon Peeling Kimlere Uygulanır?</strong></h2> <p>Karbon tedavisi yapılabilecek cilt tipleri başlıca şu şekildedir:</p> <ul> <li>Yağlı cilde sahip olanlar</li> <li>G&uuml;neş kaynaklı lekelenmeleri ya da renk d&uuml;zensizlikleri olanlar</li> <li>G&ouml;zenek problemi olanlar</li> <li>Akne ve sivilce problemi olanlar</li> </ul> <p>Bu ve benzer cilt problemleri olanlar en &ccedil;ok karbon peelingin uygulandığı kişilerdir. Ancak bir cilt temizleme y&ouml;ntemi olarak da tercih edilebilir. Ağrısız ve yan etkisiz bir uygulama olmasından dolayı uzman hekimler tarafından yapılan uygulama g&uuml;venle tercih edilebilir.</p> <h2><strong>Karbon Peeling Faydaları Nelerdir?</strong></h2> <p>Cilt bakımı karbon peeling ile yapılabilir. Cilt bakımı yaptırmak ve cildinizi temizletmek istiyorsanız son d&ouml;nemlerde pop&uuml;ler tercihleri arasında yer alan karbon peeling se&ccedil;eneğini d&uuml;ş&uuml;nebilirsiniz. Karbon peeling cilde bir&ccedil;ok farklı fayda sağlar. Bu faydalar şu şekilde listelenebilir:</p> <ul> <li>Ciltteki leke g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; en aza indirir</li> <li>Parlak ve canlı cilt g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; sağlar</li> <li>Kullanılan aktif karbon peeling cildi yeniler</li> <li>G&ouml;zeneklerin sıkılaşmasını sağlar</li> <li>Yaşa bağlı olarak ortaya &ccedil;ıkan cilt sorunlarının giderilmesini sağlar</li> <li>&Ouml;l&uuml; h&uuml;creleri temizlediği i&ccedil;in p&uuml;r&uuml;zs&uuml;z g&ouml;r&uuml;n&uuml;m sağlar</li> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/kolajen-nedir">Kolajen</a> &uuml;retimine katkı sağladığı i&ccedil;in yaşlanma karşıtı bir etki yapar.</li> <li>Kırışıklık g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; ciddi &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltır.</li> </ul> <p>T&uuml;m bu olumlu y&ouml;nleri ile olduk&ccedil;a pop&uuml;ler olan bu uygulama uzman doktorlar tarafından yaptırılmalıdır. &Ouml;zellikle hijyenik koşullarda ve steril aletlerle yapılması gerekir. İşlemler sonucunda seanslar d&uuml;zenli olarak tamamlandığında ciltte derinlemesine bir temizlik, parlaklık ve renk tonunda denge fark edilecektir.</p> <h2><strong>Karbon Peeling Zararları Nelerdir?</strong></h2> <p>Karbon peeling cilde bilinen ciddi bir zarar vermez. Ancak &ouml;zel olarak kişinin cilt yapısı &ccedil;ok inceyse ya da cilt &ccedil;ok kuruysa ciltte tahrişe sebep olabilir. Nadiren de olsa bazı kişilerde kaşıntı ya da hafif kızarma gibi ge&ccedil;ici yan etkiler g&ouml;r&uuml;lebilir.</p> <h2><strong>Karbon Peeling İşlemi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler</strong></h2> <p>Karbon peeling işlemi yaptırdıktan sonra bazı &ouml;nemli detaylara dikkat etmeniz gerekir. Bunlardan en &ouml;nemlileri şu şekilde sıralanabilir:</p> <ul> <li>Cilt ılık suyla hafif&ccedil;e yıkanmalı</li> <li>İşlemin hemen sonrası uzun ve yoğun g&uuml;neşe maruz kalınmamalı</li> <li>Cilde kaliteli nemlendiriciler uygulanmalı</li> <li>Beklenmeyen bir yan etki olması durumunda uzman hekime danışılmalı</li> </ul> <p>Karbon peeling işlemi sonrası bu detaylara bir s&uuml;re dikkat etmeniz s&uuml;reci sorunsuz olarak atlatmanızı sağlar.</p> <h2><strong>Karbon Peeling Hakkında Sık&nbsp;Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Karbon peeling t&uuml;yleri sarartır mı?</strong></h3> <p>Karbon peeling, yalnızca y&uuml;zde ve ciltte temizlik sağlamak i&ccedil;in değil, aynı zamanda da t&uuml;yleri sarartmak i&ccedil;in de kullanılır. Karbon peeling, &ouml;zellikle koyu renkli t&uuml;yleri sarartmada etkili olarak tercih edilir.</p> <h3><strong>Karbon peeling lekelere iyi gelir mi?</strong></h3> <p>Karbon peeling işlemi cildi derinlemesine temizler. Dolayısıyla ciltteki renk tonu farklılıklarını giderir ve &ouml;zellikle g&uuml;neş sebebiyle ortaya &ccedil;ıkan cilt lekelerinde g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;l&uuml;r bir azalma sağlar.&nbsp;</p> <h3><strong>Karbon peeling işlemi sonrası cilt ka&ccedil; g&uuml;nde iyileşir?</strong></h3> <p>Karbon peeling sonrası b&uuml;y&uuml;k yan etkiler g&ouml;r&uuml;lmez. Hafif kızarıklık ve kaşıntılar nadiren de olsa ortaya &ccedil;ıkabilir. Bunlar yaklaşık 4 - 5 g&uuml;nde tamamen ortadan kalkar.&nbsp;</p>

Akıllı Lens

<p>Akıllı lens<strong>, </strong>g&ouml;z i&ccedil;ine yerleştirilen ve g&ouml;rme kalitesini artırmayı ama&ccedil;layan yenilik&ccedil;i bir mercek t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. &Ouml;zellikle katarakt ameliyatları sonrasında veya bazı g&ouml;rme bozukluklarının d&uuml;zeltilmesi i&ccedil;in tercih edilen bu lensler, kişisel g&ouml;rme ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re &ouml;zelleştirilebilir. Akıllı lensler, uzak ve yakın odaklanmayı destekleyerek, g&ouml;zl&uuml;k veya kontakt lens kullanım ihtiyacını azaltabilir. Bu teknoloji, &ouml;zellikle yaşa bağlı g&ouml;rme problemleri olan kişiler i&ccedil;in ideal bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunmaktadır. Akıllı lens kullanımı, g&ouml;z sağlığı ve g&ouml;rme kalitesini &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de iyileştirebilir, ancak herkes i&ccedil;in uygun olmayabilir.</p> <h2><strong>Akıllı Lens (G&ouml;z İ&ccedil;i Mercek) Nedir?</strong></h2> <p>Akıllı lens, g&ouml;z hastalıklarında uygulanan, g&ouml;z i&ccedil;ine yerleştirilen ve g&ouml;rme kalitesini-performansını artırmayı ama&ccedil;layan &ccedil;ok kullanışlı bir mercek t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. Yeni teknolojik tedaviler arasında yer alan akıllı g&ouml;z i&ccedil;i mercek olarak adlandırılır, g&ouml;zl&uuml;k kullanım ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve genellikle kataraktı olan kişiler i&ccedil;in doğal g&ouml;z lenslerini değiştirmek i&ccedil;in tercih edilir.</p> <p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/miyop-nedir-belirtileri-ve-tedavileri-nelerdir">miyop</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/astigmat-nedir-astigmat-belirtileri-nelerdir">astigmat</a>, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/hipermetrop-nedir">hipermetrop</a>, katarakt ve presbiyobi&nbsp;gibi ışık kırma kusurlarında g&ouml;z i&ccedil;i mercekleri g&ouml;zl&uuml;k ve kontak lens dışında alternatif oluşturmaktadır. Bunların başında da akıllı lens gelir.</p> <p>Akıllı lens, genellikle 40 yaş &uuml;zeri katarakt hastalarının tedavilerinde kullanılan ve bu hastaların uzağı, yakını ve orta mesafeleri net bir şekilde g&ouml;rebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir mercek t&uuml;r&uuml;d&uuml;r ve pratikte &ccedil;ok işe yarar.</p> <h2><strong>Akıllı Lens Ne İşe Yarar?</strong></h2> <p>Akıllı lensin, g&ouml;rme kalitesini artırmayı ama&ccedil;layan, katarakt hastalarının tedavisinde kullanılması, yakının, uzağın ve orta mesafelerin rahat g&ouml;r&uuml;lmesini sağlamak gibi temel işlevleri bulunur.</p> <p>Akıllı lensin faydaları şu şekilde sıralanabilir:</p> <ul> <li><a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/katarakt-nedir-katarakt-nedenleri-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir">Katarakt</a> hastalarının tedavisinde kullanılır.</li> <li>Hipermetropun neden olduğu bulanık g&ouml;rme, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/bas-agrisi-nasil-gecer-bas-agrisina-ne-iyi-gelir">baş ağrısı</a> ve g&ouml;z zorlanması gibi semptomlarının d&uuml;zeltilmesine destek olur.</li> <li>G&ouml;z problemlerinin ilerlemesini azaltmada &ouml;nemli bir rol oynar.</li> <li>Yaşa bağlı g&ouml;rme değişikliklerinin de oluşturduğu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmada etkindir.</li> </ul> <h2><strong>Akıllı Lens Nasıl Takılır?</strong></h2> <p>Akıllı lens g&ouml;ze takılarak yapılan bir operasyondur. Bkapsamda, g&ouml;z i&ccedil;i merceğin ameliyat &ouml;ncesi, sırası ve sonrası yapılacak işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:</p> <ul> <li>&Ouml;ncelikle oftalmoloji alanında uzman doktorun &ouml;n muayene yapması gereklidir. Ameliyat &ouml;ncesi &ouml;l&ccedil;&uuml;mler ger&ccedil;ekleştirilerek g&ouml;z&uuml;n b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ve şekli tespit edilir. G&ouml;z sağlığına g&ouml;re &ouml;ncesinde anti-enflamatuar ila&ccedil;lar ya da antibiyotik i&ccedil;erikli g&ouml;z damlalarını hastanın kullanması i&ccedil;in &ouml;nerilebilir.</li> <li>Operasyon sırasında hastaya yatış verilmeden ve genel anestezi yapılmadan 10-20 dakikalık bir zamanda işlem tamamlanır. Ayrıca, iki g&ouml;ze operasyon zamanları farklı g&uuml;nlere gelecek şekilde ayarlanır.</li> <li>Ameliyat sırasında g&ouml;z damlaları kullanılarak g&ouml;z b&ouml;lgesel olarak uyuşturulur. Sonrasında, bozulan g&ouml;z merceğinin alanına k&uuml;&ccedil;&uuml;k kesikler a&ccedil;ılır, hassas bir şekilde &ouml;zel aletler yardımıyla mercek g&ouml;zden alınır.</li> <li>Hasarlı &ccedil;ıkarılan g&ouml;z merceği yerine akıllı lens i&ccedil; alanda sokete tutturulur.</li> <li>Ameliyat tamamlandıktan sonra g&ouml;z bandajlanır ve bir g&uuml;n sonra doktor kontrol&uuml;ne gidilir. Tek bir g&ouml;z i&ccedil;in bu işlem yapıldıktan sonra diğer g&ouml;zde de aynı ameliyat s&uuml;reci tekrarlanır.</li> <li>Ameliyat sonrası dikiş atılmaz ve hasta ağrı ya da benzeri problemler yaşamaz. Sadece, operasyonda g&ouml;z bebeği b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in birka&ccedil; g&uuml;n kişi bulanık g&ouml;rebilir. Doktorun &ouml;nerdiği g&ouml;z damlaları kullanıldığında iyileşme s&uuml;reci hızlanır.</li> </ul> <h2><strong>Akıllı Lens Ameliyatı Nedir?</strong></h2> <p>&Ccedil;ok odaklı lensin takıldığı akıllı lens ameliyatı sonrası g&ouml;zl&uuml;k ihtiyacına gerek kalmaz. Ameliyatın yapılma koşulu ise g&ouml;z merkezi konumunda ya da g&ouml;z hastanesinden yapılmasına bağlıdır. Klasik katarakt ameliyatlarından takip edilen t&uuml;m prosed&uuml;rler bu işlem i&ccedil;inde ge&ccedil;erli olup sadece takılan mercek farklanır. Bu a&ccedil;ıdan, klasik ameliyatlarda hasarlı mercek yerine normal bir mercek takılırken trikofal mercek ise bu işlem sırasında takılır.</p> <h3><strong>Akıllı lens ameliyatı riskleri nelerdir?</strong></h3> <p>&nbsp;Akıllı lens ameliyatı riskleri aşağıdaki gibi listelenebilir:</p> <ul> <li>Ameliyat sırasında en b&uuml;y&uuml;k komplikasyon g&ouml;z&uuml;n enfeksiyon kapmasıdır, bu nedenle tam sterilizasyonun sağlanması kritiktir.</li> <li>Ameliyatta başarı oranı mercek kalitesi, doktorun tecr&uuml;be ve becerisi ile doğru orantılıdır. G&ouml;z&uuml;n diğer kısımlarının hasara uğraması doktorun ameliyat sırasında hatalı m&uuml;dahalesinden kaynaklanabilir.</li> <li>Komplikasyonlardan bir diğeri ise g&ouml;z kanaması, s&uuml;rekli ağrı, retinanın &ouml;demi ve ayrılmasıdır.</li> <li>Ciddi komplikasyonlardan biri de takılan merceğin kırılmasıdır, acil m&uuml;dahale gerektiren bir durumdur.</li> <li>Ayrıca, bazı hastaların ameliyat sonrası optik değişimleri yaşaması g&ouml;rme kalitesi kusurunu tam d&uuml;zeltemeyebilir, b&ouml;ylece objeleri zayıf g&ouml;r&uuml;ş yeteneği ile bulanık g&ouml;rebilir.</li> </ul> <h2><strong>Akıllı Lens Kimlere Uygulanır?</strong></h2> <p>G&ouml;z i&ccedil;i mercek operasyonuna gereksinim duyan ve akıllı lensin uygulanabileceği hastalar şu şekildedir:</p> <ul> <li>35-40 yaş aralığının aşağısında olan kişilerin g&ouml;z numaraları lazerle d&uuml;zeltilemeyecek kadar numarası b&uuml;y&uuml;kse;</li> <li>40 yaşından fazla olan hastalar hem uzak hem de yakını g&ouml;remiyorsa hatta ara mesafeleri de g&ouml;rmekte zorlanıyorsa;</li> <li>Lazer ameliyatı ge&ccedil;irmiş ancak takılan merceklerde deformasyon meydana gelmiş g&ouml;r&uuml;ş yetisi azalmışsa;</li> <li>Hastada katarakt var ve uzak-yakın g&ouml;rme bozukluğu i&ccedil;in g&ouml;zl&uuml;ks&uuml;z g&ouml;rme yetisine kavuşmak istiyorsa;</li> <li>G&ouml;rme bozukluğu olan ve korneası lazerle d&uuml;zeltilemeyecek kadar kalın olan hasta ise; trifokal merceklerin tercihi avantaj sağlar.</li> </ul> <h2><strong>Akıllı Lensin Zararları Nelerdir?</strong></h2> <p>Hastanın g&ouml;rme bozukluğu dışında g&ouml;z sağlığı d&uuml;zg&uuml;nse tedavinin bir yan etkisi mevcut değildir. Ancak, hastada ekstra <a href="https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/glokom-nedir-ve-belirtileri-nelerdir">g&ouml;z tansiyonu</a>, sarı nokta hastalığı, sinir kaybı, <a href="https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/seker-hastaligi-belirtileri-ve-tedavisi">diyabet</a> ya da retina hastalığı varsa ameliyatın yapılması bazı komplikasyonlar oluşturabilir.</p> <h2><strong>Akıllı Lens Hakkında Sık Sorulan Sorular</strong></h2> <h3><strong>Akıllı lenste g&ouml;rme ne zaman netleşir?</strong></h3> <p>Ameliyat sırasında hastanın g&ouml;z bebekleri b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in operasyon sonrasında 1-2 g&uuml;n bulanık g&ouml;rme olduk&ccedil;a belirgindir. Bazı hastalarda bulanık g&ouml;rme daha uzun s&uuml;re de devam edebilir, doktorun verdiği g&ouml;z damlalarını d&uuml;zenli kullanmak b&uuml;y&uuml;k katkı sağlar.</p> <h3><strong>Akıllı lens sonrası g&ouml;zl&uuml;k takılır mı?</strong></h3> <p>Ameliyat sonrasında g&ouml;z&uuml;n korunması i&ccedil;in s&uuml;rt&uuml;nmeden ka&ccedil;ınılması gerekiyorsa iyileşme s&uuml;recinde bir s&uuml;re g&ouml;zl&uuml;k takılabilir. Ancak, iyileşme tamamlandığında g&ouml;zl&uuml;ğe gerek kalmaz.</p> <h3><strong>Akıllı lens g&ouml;z rengini değiştirir mi?</strong></h3> <p>Mercek değişiminin retina tabakası ile bir ilgisi yoktur, bu nedenle akıllı lens g&ouml;z rengi değişimi ameliyatı değildir ve kişide g&ouml;z rengi değişimi olmaz.</p> <h3><strong>Akıllı lenslerin &ouml;mr&uuml; ne kadardır?</strong></h3> <p>G&ouml;z i&ccedil;i mercek deforme olmadık&ccedil;a akıllı lensin herhangi bir kısıtlayıcı s&uuml;resi yoktur.&nbsp;&nbsp;</p>

Tüm Tedavi Yöntemleri
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al