Yükleniyor

Memorial’ı Tanıyın

Mutlu Çalışan
7300+
Mutlu Çalışan
Memorial Kariyer
Yatak Kapasitesi
1510+
Yatak Kapasitesi
Hastanelerimiz

Kalite Belgelerimiz

 • JCI-Joint Commission International
  JCI-Joint Commission International
  Uluslararası Kalite ve Güvenilirlik Belgesi
  * Şişli, Ankara, Bahçelievler, Medstar Antalya
 • TS EN ISO 15189:2022
  TS EN ISO 15189:2022
  Genetik ve Tüp Bebek Laboratuvarı'nda ISO Akreditasyon Belgesi
  * Şişli
 • Leed Platinum Sertifikası
  Leed Platinum Sertifikası
  Dünyada Sağlık Sektöründe İlk Leed Platinum Sertifikası
  * Bahçelievler
Hasta Deneyim Merkezi
Hasta Hakları Ofisimiz ve Politikamız
Hasta Hakları Ofisimiz ve Politikamız
Hasta Deneyimi Merkezimiz, hastalardan gelen yorum ve önerileri anketler ile yüz yüze görüşmeler aracılığıyla alarak hasta sorunlarını ve önerilerini araştırmakta, hasta ve misafir deneyimini geliştirmek üzere projeler yürütmektedir.
Detaylar

Kalite Çerçevemiz ve Politikamız

İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş. (“Memorial”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Detaylar

Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
 • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Memorial Sağlık Grubu olarak hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı tanı ve tedavi hizmetlerimizde vizyon, misyon ve değerlerimiz ışığında,ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak; 

çalışanlarımız ve taşeronlarımızla enerji verimliliği odaklı, yasal ve diğer yükümlüiüklere uygun çalışmalar yürütülmesini, enerji verimliliği artırmayı, çevresel etkileri azaltmayı, kesintisiz hasta bakım hizmeti sunmayı amaçlayan, enerji tasarruflu ürünler, ekipmanlar ve teknolojilerin kullanımını teşvik ve tedarik eden ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı taahhüt eden proaktif bir yönetim anlayışı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım fırsaflarını takip ederek uygulamaya almayı hedefleyen ve sürekli eğitim, bilgilendirme, iyiIeştirmeler ve gözden geçirmeler eşliğinde, sürdürülebilirlik odaklı enerji optimizasyonunun benimsenmesinin sağlanması temel politikamızdır.

Misyonumuz

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü olmak.

 

Vizyonumuz

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağınız olarak bir dünya markası olmak.

 

Değerlerimiz

Öncülük, empati, dürüstlük, hasta ve çalışan memnuniyeti, mükemmellik, teknoloji odaklılık.

Kalite Yönetim Sistemimiz

TÜRKİYE'NİN İLK JCI AKREDİTASYON BELGELİ HASTANESİ

JCI (Joint Commission International)

Memorial Şişli Hastanesi, JCI (Joint Commission International) Akreditasyon Kalite Belgesi almaya hak kazanan Türkiye'de ilkDünyada 21. hastanedir.

JCI standartları, hastane inşaat aşamasında uygulamaya alınmış, tıbbi ve yönetsel süreçlerin tamamı JCI standartları baz alınarak tasarlanmıştır.

JCI ile işbirliği; 2002 yılında akreditasyon belgesinin Türkiye’de ilk, dünyada 21. hastane olarak almasıyla ilk aşamasını tamamlamış; 2005, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında yapılan belge yenileme denetimlerinin yüksek başarı ile tamamlanması, uluslararası sağlıkta kalite standartlarının Memorial’da “yaşayan bir sistem” olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon sağlık hizmetleri organizasyonlarının, bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

Joint Commission International (JCI)

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu 1951' de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association'ın katılımıyla "Joint Commision on Accreditation of Hospitals" (JCAH) olarak kurulmuştur.

1987 yılında hastaneler dışındaki sağlık kuruluşları içinde akreditasyon programları geliştirilince komisyonun ismi "Joint Commision on Accreditation of Health Care Organizations“(JCAHO) olarak değiştirilmiştir.

Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

1999 yılından itibaren JCAHO; JCI aracılığı ile dünya genelinde sağlık kuruluşlarına akreditasyon hizmetini vermeye başlamıştır. JCI 80’den fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite etmektedir. Memorial Hastanesi JCI’ ın Türkiyede ilk akredite ettiği hastane unvanını taşımaktadır.

Memorial Şişli Hastanesi IVF Laboratuvarı Akreditasyonu


Memorial Şişli Hastanesi ÜYTE Merkezi IVF Laboratuvarı 29 Kasım 2011 tarihinde 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyon standartlarına (DIN EN ISO 15189 Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence) göre akredite olan Türkiye’ de ilk, dünyada sayılı akredite laboratuvar olmuştur.

Prof. Dr. Semra Kahraman başkanlığında, deneyimli bir ekiple dünya standartlarında teknolojiyle kurulmuş olan Memorial Şisli Hastanesi ÜYTE Merkezi IVF Laboratuvarı ISO 15189 Standartlarına göre Akredite olarak bir kere daha ilklere imza atmıştır.

ISO 15189 standardı, tıbbi laboratuvarlara özgü yeterlilik ve kalite ile ilgili şartları belirlemektedir. ISO (International Organization for Standardization) Teknik Komitesi tarafından tıbbi laboratuvarlara özgü hazırlanmış bir standarttır. 2003 yılından itibaren uluslararası düzeyde kabul edilmiş ve uygulanmaktadır. Laboratuvarlar için tanımlanmış uluslararası standartlar içinde Tıbbi Laboratuvarlara özel hazırlanması ve  içeriği yönünden  Tıbbi Laboratuvarlarının standardizasyonuna sağladığı katkı üst düzeydedir. Tüm dünyada geçerli olan ISO 15189 tıbbi laboratuvarının kalitesi ve güvenilirliği açısından da en önemli referans standart olma özelliğini taşımaktadır.

ISO 15189 standardının (DIN EN ISO 15189 Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence) amacı tıbbi laboratuvarlarda güvenirliliği, yapılan analizlerde hastaların ve klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasıdır. ISO 15189, Yönetsel ve Teknik Şartların yanı sıra Tıp Etiği ve LBS (Laboratuvar Bilgi Sistemleri) konularında kurum/kuruluşlara referans olacak standartlar sunmaktadır. Akreditasyonla hasta veya laboratuvardan hizmet alan klinisyenlere güvenilir, kaliteli ve teknik yönden yetkin hizmet alma garantisi verilmektedir.

Hasta Güvenlik Uygulamaları

İLAÇ GÜVENLİĞİ

 • Doğru hasta: İlaç uygulamadan önce mutlaka hasta kimlik doğrulaması yapılır. Hastanın kimlik bilgileri kontrolü; hasta ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve doğum tarihi sorularak, kol bandı üzerinden ad-soyad ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
 • Doğru ilaç: İlaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilaç ile uygulanan ilacın aynı olması için gerekli kontroller yapılır.
 • Doğru zaman&Doğru doz&Doğru yol&Doğru teknik: İlaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru yoldan ve doğru teknik ile uygulaması yapılır.
 • Doğru miad: İlaç uygulamalarından önce ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir.
 • Doğru yaklaşım ve bilgilendirme: İlaç uygulamaları öncesi hasta ve hasta yakınına; ilacın adı, ne için verildiği ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. Hastaya tavır ve davranış olarak, empati kurarak ve etik bir şekilde yaklaşımda bulunur. Hemşire tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini standartlara uygun olarak yıkar.
 • Doğru kayıt: Hastanın tedavisinin devamlılığı ve güvenliği için tüm ilaç uygulamaları sonrasında hasta dosyasına kaydedilir.
 • Doğru etki: İlaç hastaya verilmeden önce ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri ve açlık/tokluk kriterlerinin kontrol edilir. Hemşire tarafından, ilaç uygulama sonrasında, ilacın hasta üzerindeki etkileri ve ilacın yan etkileri takip edilir.

Devamını Oku

 • JCI Şikayet Bildiriminizi buradan yapabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al