Yükleniyor

Hasta Güvenlik Uygulamaları

1. İLAÇ GÜVENLİĞİ

 • Doğru hasta: İlaç uygulamadan önce mutlaka hasta kimlik doğrulaması yapılır. Hastanın kimlik bilgileri kontrolü; hasta ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve doğum tarihi sorularak kol bandı üzerinden ad-soyad ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
 • Doğru ilaç: İlaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilaç ile uygulanan ilacın aynı olması için gerekli kontroller yapılır.
 • Doğru zaman&Doğru doz&Doğru yol&Doğru teknik; ilaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru yoldan ve doğru teknik ile uygulaması yapılır.
 • Doğru miad: İlaç uygulamalarından önce ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir.
 • Doğru yaklaşım ve bilgilendirme: İlaç uygulamaları öncesi hasta ve hasta yakınına; ilacın adı, ne için verildiği ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. Hastaya tavır ve davranış olarak, empati kurarak ve etik bir şekilde yaklaşımda bulunur. Hemşire tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini standartlara uygun olarak yıkar.
 • Doğru kayıt: Hastanın tedavisinin devamlılığı ve güvenliği için tüm ilaç uygulamaları sonrasında hasta dosyasına kaydedilir.
 • Doğru etki: İlaç hastaya verilmeden önce ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri ve açlık/tokluk kriterlerinin kontrol edilir. Hemşire tarafından, ilaç uygulama sonrasında, ilacın hasta üzerindeki etkileri ve ilacın yan etkileri takip edilir.

2. CERRAHİ GİRİŞİM / AMELİYAT GÜVENLİĞİ

 • Hekim tarafından hastaya hangi operasyon/işlemin yapılması gerektiği, hastanın durumu, önerilen tedavi, potansiyel yararlar ve sakıncalar, olası diğer seçenekler, başarı olasılığı, iyileşme ile ilgili olası sorunlar, tedavi olmamanın olası sonuçları hakkında hastanın anlayacağı dilde sözel bilgilendirme yapılır ve hastadan yazılı onay alınır.
 • Cerrah tarafından, cerrahi operasyondan 1 gece önce veya sabahı, hastayı da sürece dahil ederek (mümkünse), silinmeyen bir işaretleme kalemi ile operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ (giriş yerinin organın bulunduğu yerden farklı olduğu durumlarda) hasta üzerinde işaretlenir.
 • Hekim tarafından ilave olarak hasta dosyasında yer alan ilgili form üzerinde operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ işaretlemesi yapılır ve onaylanır.
 • Hemşire, ameliyat öncesi gerekli hasta hazırlığını yapar ve ilgili form üzerinde işaretler. Tüm hazırlık süreci hasta/ailesi ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve doğum tarihi sorularak, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise ad-soyad ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
 • Ameliyat günü, hasta ameliyathaneye hangi hastanın istendiğinin belirtildiği form ile istenir.
 • Ameliyathane hastanın kabulü sırasında hemşire ve hastayı karşılayan anestezi teknikeri hastayı karşılıklı teslim alır-verir. Bu sırada hastanın kendisine ad-soyad ve doğum tarihi sorularak, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise ad-soyad ve protokol numarası kontrol ederek teslim süreci gerçekleştirilir. Bilinci kapalı, pediatrik hasta veya zihinsel engelli hastalarda da hasta yakınının teslim aşamasındaki kimlik doğrulama sürecine dahil edilmesi sağlanır.
 • Ameliyat odasında cerrah cilt veya ameliyat kesisini yapmadan hemen önce, süreç sorumlusu ameliyathanedeki herkesin durmasını ister ve sözlü olarak hastanın kimlik bilgilerini (hasta ad-soyad, hasta doğum tarihi, hasta protokol numarası), gerçeklestirilecek ameliyatı, ameliyat bölgesini ve uygun görülen durumlarda hastanın pozisyonunu teyit eder. Herkesin fikir birliğinde olduğundan emin olunduktan sonra işleme başlanır.

3. DOĞRU KAN/KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU

 • Kan/kan ürünü transfüzyonu gereksinimini belirledikten sonra hekim tarafından hastaya gerekli bilgilendirme yapılır ve hastanın yazılı onayı alınır.
 • Kan/kan ürünü Transfüzyon Merkezi’nden çıkmadan önce gerekli kontroller yapılır ve ilgili form doldurulur.
 • Bölüme gelmiş olan kan hastaya takılmadan önce gerekli kontroller yapılır ve ilgili form doldurulur.
 • Kan/kan ürünü transfüzyonuna başlamadan önce; 2 hemşire tarafından torba üzerindeki bilgiler (ürün türü, torba numarası, son kullanma tarihi) ile form üzerindeki bilgiler karşılaştırılır. Cross sonucu, kan grubu ve hasta kimlik bilgileri kontrolü yapılır.
 • Hasta kimlik bilgilerinin kontrolü hasta odasında, hastayı da sürece dahil ederek (bilini açık ise), kendisine ad-soyad ve doğum tarihi (gün,ay,yıl) sorularak ve kol bandı üzerinden ad-soyad ve protokol numarası (hasta kayıtlarından) kontrol edilerek, üç parametre ile yapılır, ayrıca kan/kan ürünü üzerindeki etiket bilgileri ile karşılaştırılır.
 • Eller standartlar doğrultusunda yıkanır ve transfüzyona başlamadan önce, hastanın vital bulguları ölçülür.
 • Transfüzyona başladıktan sonraki ilk 15 dakika hasta yanında kalınarak reaksiyonlar açısından hasta gözlemlenir.
 • Transfüzyonun ilk 15. dakikasında ve sonrasında her 30 dakikada bir ve transfüzyon bittikten sonraki 1.saatte hastanın vital bulguları ölçülür.
 • Transfüzyon boyunca ve sonrasında hasta transfüzyon reaksiyonu yönünden takip edilir.

4. DÜŞMELERİ ÖNLEME

 • Hekim tarafından hastaya hangi operasyon/işlemin yapılması gerektiği, hastanın durumu, önerilen tedavi, potansiyel yararlar ve sakıncalar, olası diğer seçenekler, başarı olasılığı, iyileşme ile ilgili olası sorunlar, tedavi olmamanın olası sonuçları hakkında hastanın anlayacağı dilde sözel bilgilendirme yapılır ve hastadan yazılı onay alınır.
 • Cerrah tarafından, cerrahi operasyondan 1 gece önce veya sabahı, hastayı da sürece dahil ederek (mümkünse), silinmeyen bir işaretleme kalemi ile operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ (giriş yerinin organın bulunduğu yerden farklı olduğu durumlarda) hasta üzerinde işaretlenir.
 • Hekim tarafından ilave olarak hasta dosyasında yer alan ilgili form üzerinde operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ işaretlemesi yapılır ve onaylanır.
 • Hemşire, ameliyat öncesi gerekli hasta hazırlığını yapar ve ilgili form üzerinde işaretler. Tüm hazırlık süreci hasta/ailesi ile işbirliği içinde hastaya ad-soyad ve doğum tarihi sorularak, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise ad-soyad ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
 • Ameliyat günü, hasta ameliyathaneye hangi hastanın istendiğinin belirtildiği form ile istenir.
 • Ameliyathane hastanın kabulü sırasında hemşire ve hastayı karşılayan anestezi teknikeri hastayı karşılıklı teslim alır-verir. Bu sırada hastanın kendisine ad-soyad ve doğum tarihi sorularak, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise ad-soyad ve protokol numarası kontrol ederek teslim süreci gerçekleştirilir. Bilinci kapalı, pediatrik hasta veya zihinsel engelli hastalarda da hasta yakınının teslim aşamasındaki kimlik doğrulama sürecine dahil edilmesi sağlanır.
 • Ameliyat odasında cerrah cilt veya ameliyat kesisini yapmadan hemen önce, süreç sorumlusu ameliyathanedeki herkesin durmasını ister ve sözlü olarak hastanın kimlik bilgilerini (hasta ad-soyad, hasta doğum tarihi, hasta protokol numarası), gerçeklestirilecek ameliyatı, ameliyat bölgesini ve uygun görülen durumlarda hastanın pozisyonunu teyit eder. Herkesin fikir birliğinde olduğundan emin olunduktan sonra işleme başlanır.

5. AĞRI KONTROLÜ

 • Hemşirelerimiz tarafından tüm hastalar deri bütünlüğünün bozulması (bası yarası) riski yönünden değerlendirilir.
 • Hasta/yakınlarına bası yarası bakımı ve uygulamaları hakkında eğitim verilir.
 • Hasta mobil ise; hastanın hareket etmesi sağlanır. (yürüyüş, egzersiz gibi)
 • Hasta immobil ise; 2 saatte bir pozisyon verilerek basınç bölgeleri desteklenerek havalı/temper yatak kullanılır.
 • Deri bütünlüğünün korunması için cildin temiz ve kuru kalması sağlanır.
 • Hastanın diyeti protein, albümin, C vitamini ve sıvı yetersizliği gibi durumlarda desteklenir.
 • Hemşirelere bası yarasını önleme, değerlendirme ve bakımı konularında eğitim verilir.
 • Bası yarası olan her hasta; bası yarasının açılış tarihi, yara bölgesi, derecesi ve yaranın açıldığı bölüm bilgisi ile supervisör hemşireye bildirilir.

6. BASI YARASINI ÖNLEME

 • Hastalara, sağlık çalışanı tarafından ağrı yönetimi ve ağrısı olduğunda hemşireye haber vermesi konusunda eğitim verilir.
 • Her hasta ilk geldiğinde ve periyodik olarak ağrının yeri, şiddeti, sıklığı, niteliği, etkileyen faktörler ve hedeflenen ağrı düzeyi yönünden değerlendirilir.
 • Hekim ve hemşireler, hastaların ağrı şikayeti olması durumunda hızla müdahale ederek en üst seviyede hasta konforunu sağlamayı hedefler.
 • Hastaya ve yakınlarına konusunda eğitim verilir.
 • Ağrı tedavisi multidisiplinerdir ve sağlık bakım ekibi hastanın bireysel olarak ağrısının tanılanması, tedavinin planlanması, girişimler ve ağrının hafifletilerek değerlendirilmesinde birlikte hareket eder.
 • Ağrı değerlendirme ve bakım sürecinde görev alan sağlık çalışanlara, ağrının değerlendirilmesi ve tedavisinde izlenecek yöntemler hakkında gerekli eğitimler verilir.
 • Yatan tüm hasta/hasta yakınları ağrı semptomları, ağrı tanılama yöntemi ve ağrı yönetimi konusunda bilgilendirilir.

7. İNFEKSİYONLARI ÖNLEME

 • Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için hastaya ve kullandıkları eşyalara temastan önce ve sonra ellerini yıkar/el dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için gerekli durumlarda standartlara uygun olarak koruyucu ekipmanlarını giyer.
 • İnfeksiyonu olan hastalar infeksiyon ekibi tarafından takip edilir.
 • Her hasta taburculuğundan sonra oda standartlara uygun olarak temizlenir.
 • Hastalara infeksiyonları önlemek ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
 • Gerekli durumlarda, standartlarla belirlenmiş izolasyon önlemleri alınır.
 • Hasta odalarında kullanılan tekstillerin standartlara uygun olarak değişimi ve temizliği ağlanır.
 • Tüm çalışanlara infeksiyonları önleme ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
 • Kurum içi denetim sistemi ile süreçlerin işlerliği takip edilir.

8. DOĞRU VE YETERLİ İLETİŞİM-BİLGİLENDİRME

 • Hastane içinde uygulanacak tüm işlemler öncesi sizleri ilgili çalışanlar bilgilendirir.
 • Size yapılacak ameliyat/cerrahi girişim/riskli işlemler öncesi mutlaka sözlü ve yazılı onayınız alınır.
 • Nöbet değişimlerinde, mesai saatleri dışında sağlık çalışanları arası gerekli teslim-tesellüm süreci sağlanır.
 • Sormak istediğiniz tüm sorularınızı rahatlıkla hekim/hemşirenize sorabilirsiniz.
 • Size yapılan tüm uygulamalar sağlık dosyanıza kaydedilir.
 • Taburculuğunuz sırasında, hekim/hemşireniz tarafından, evde bakımınızla ilgili gerekli bilgilendirme yapılır ve yazılı olarak size teslim edilir.

9. TETKİK SONUÇLARININ DOĞRU OLMASI

 • Tetkiklerin yapıldığı cihazlarımızın gerekli bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılır.
 • Cihazların doğru çalışma durumu iç-dış kalite kontrolleri ile değerlendirilir.
 • Cihazları kullanan tüm sağlık çalışanlarına eğitim verilir.
 • Herhangi bir tetkik sonucu, normal sınırlar dışında çıktığında, bu durum telefon ile hastanın hekimine hemen haber verilir.

10. BİLGİ GİZLİLİĞİ-MAHREMİYET

 • Tıbbi bilgileriniz sadece, sürecinize dahil olan sağlık çalışanları tarafından ulaşılabilir durumdadır.
 • Tetkik sonuçlarınız sadece size veya sizin izin verdiğiniz kişiler ile paylaşılır.
 • Çalışanlar tarafından tıbbi bilgilerin, çalışma süreci dışında, konuşulması kesinlikle yasaktır.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Canlı Destek Kolay Randevu Al