Uzm. Dr. Eda AYBERKİN BİLSEL

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2013 - Halen, İstanbul/Türkiye

FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2007 - 2012, İstanbul/Türkiye

MARDİN MAZIDAĞI İLÇE HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı- Zorunlu Hizmet
2006 - 2007, Mardin/Türkiye

Eğitim

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Pediatri Uzmanlık Eğitimi
2001 - 2006 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1995 - 2001 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  •Tekin M, Cengiz FB, Ayberkin E, Kendirli T, Fitoz S, Tutar E, Ciftçi E, Conba A. Familial neonatal Marfan syndrome due to parental mosaicism of missense mutation in the FBN1 gene. Am J Med Genet A. 2007 Apr 15;143A(8):875-80.
  •Güriz H, Ciftçi E, Aybergin E, Aysev D, Ince E, Arsan S, Yavuz G, Doğru U. Stenotrophomonas maltophilia bacteraemia in Turkish children. Ann Trop Paediatr. 2008 Jun;28(2):129-36
  • Tekin D, Ayberkin E, Pekacar T, Suskan E. Tonsillektomi Sonrası Massif Hemoraji Gelişen Bir Olgu. 2006,3(4),Güncel Pediatri, Özelsayı1
  •Ayberkin E, İnce E, Tekin D, Fitöz S, Suskan E. Tekrarlayan Orbital Miyozitli Bir Olgu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007, 60(3):116-119
  •Ayberkin E, Çiftçi E. Çocuklarda Aspergillus Enfeksiyonları. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi 2009,3(3):118-125

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Neonatal resusitasyon eğitimi, Türk Tabipler Birliği, 9-11 Nisan 2003
 • Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 7 – 10 Mayıs 2003, İzmir
 • 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya
 • 6. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 12-15 Mayıs 2004, Ankara
 • 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul
 • 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs 2005, İstanbul
 • 41. Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran 2005, Ankara Pediatrik aciller kursu, 41. Türk Pediatri Kongresi, 25 Haziran 2005
 • 10. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 8-11 Eylül 2005,Ankara
 • 43. Türk Pediatri Kongresi, 16,20 Mayıs 2007, Bodrum
 • 54. Milli Pediatri Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya
 • 5. Göztepe Çocuk Sağlığı Günleri, 27-28 Mart 2013, İstanbul

Mesleki Üyelikleri

 • İstanbul Tabip Odası