Prof. Dr. Gökhan ERTAŞ

Kolay Randevu

UZMANLIKLAR

Hastalıklar
 • Akut Koroner Sendromu
 • Akut Miyokardit
 • Anjina Pektoris
 • Aort Darlığı
 • Aort Yetmezliği
 • Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
 • Atriyal Miksoma
 • Endokard Hastalıkları
 • Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı
 • Hipertansiyon
 • İskemik Kalp Hastalıkları
 • Kalp Yetersizliği
 • Kardiyak Aritmiler
 • Kardiyak Arrest
 • Kardiyak Tümörler
 • Kardiyomiyopati
 • Mitral Kapak Darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Miyokart İnfarktüsü
 • Periferik Arter Hastalıkları
 • Perikard Tamponadı
 • Perikardiyal Efüzyon
 • Primer Tümörler
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Pulmoner Stenoz
 • Pulmoner Yetmezlik
 • Taşikardi
 • Trisküspit Stenozu
 • Wolf Parkinson White Sendromu
Tedavi Yöntemleri
 • 3D ekokardiyografi
 • Atriyal septal defekt (ASD) kapatıması
 • Balon anjioplasti
 • Biventriküler pacemaker
 • BT koroner anjiografi
 • Dobutamin stress ekokardiyografi
 • Efor testi (Treadmil)
 • Ekokardiyografi (ECHO- EKO)
 • El bileğinden anjiografi
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • EPS (Elektrofizyolojik çalışma)
 • Geçici kalp pili
 • Kalıcı kalp pili
 • Kardiyak kateterizasyon
 • Kardiyoversiyon
 • Koroner anjiografi
 • Koroner stent yerleştirilmesi
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti (PTCA)
 • Ritm holter (24 veya 48 saat)
 • Sağ kalp kateterizasyonu
 • Stress ekokardiyografi
 • Tanısal koroner anjiografi
 • Tansiyon holter
 • TEE (transözofageal ekokardiyografi)
Özellikli Uzmanlık

KİŞİSEL BİLGİLER

DOĞUM YERİ / TARİHİ

Van / Türkiye /1981

YABANCI DİL

İngilizce

DENEYİM

2017 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2013 - 2017, İstanbul/İstanbul/Türkiye
DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Başasistan - Kardiyoloji Uzmanı
2011 - 2013, İstanbul/İstanbul/Türkiye
BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2010 - 2011, Gümüşhane/Gümüşhane/Türkiye
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
Kardiyoloji Uzmanı
2008 - 2009, /Hollanda
THORAX CENTER, ERASMUSMC
Research Fellow
2005 - 2010, Kocaeli/Kocaeli/Türkiye
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Asistan Doktor

EĞİTİM

2020 - 2020,
PROFESÖR
2005 - 2010, Kocaeli/Türkiye
KOCAELİ ÜNİVERSİESİ TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
1999 - 2005, İstanbul/Türkiye
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı (12-15 Nisan 2012) "Serbest duvar rüptürünün ASD kapatma cihazı ile başarılı kapatılması" başlıklı olgu. En İyi Girişimsel Olgu Mansiyon Ödülü.
 • 2012 Yılında Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 52 bilimsel makale
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 15 bilimsel makale
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 20 bildiri
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 25 bildiri
 • Yazılan Ulusal veya Uluslararası kitaplarda bulunan 3 bölüm
 • Stent For Life Projesi, 2012 – 2013 Türkiye Proje Müdürü

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • European Society Of Cardiology

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım
 • TAVI, Mitral klip yurtdışı eğitimi
 • Utrecht Medical Center, 2014, Hollanda, Left Ventricular Assist Device Eğitimi

Fiyat Sor

Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Kolay Randevu Al