Yükleniyor

Prof. Dr. Gökhan ERTAŞ

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • İskemik Kalp Hastalıkları
  • Taşikardi
  • Hipertansiyon
  • Aterosklerotik koroner Arter Hastalığı
  • Miyokart İnfarktüsü
  • Aort yetmezliği
  • Mitral Kapak Yetmezliği
  • Kardiyak Aritmiler
  • Kardiyak Arrest
  • Kardiyak Tümörler
  • Primer Tümörler
  • Anjina Pektoris
  • Aort Darlığı
  • Periferik Arter Hastalıkları
  • Endokard Hastalıkları
  • Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı
  • Pulmoner Yetmezlik
  • Kardiyomiyopati
  • Perikard Tamponadı
  • Perikardiyal Efüzyon
  • Pulmoner Stenoz
  • Trisküspit Stenozu
  • Wolf Parkinson White Sendromu
  • Pulmoner Hipertansiyon
  • Kalp Yetersizliği
  • Mitral Kapak Darlığı
  • Akut Koroner Sendromu
  • Akut Miyokardit
  • Atriyal Miksoma
  Tedavi Yöntemleri
  • 3d Ekokardiyografi
  • Atriyal Septal Defekt (Asd) Kapatıması
  • Balon Anjioplasti
  • Biventriküler Pacemaker
  • Bt Koroner Anjiografi
  • Dobutamin Stress Ekokardiyografi
  • Efor Testi (Treadmil)
  • Ekokardiyografi (Echo- Eko)
  • El Bileğinden Anjiografi
  • Elektrokardiyografi (Ekg)
  • Eps (Elektrofizyolojik Çalışma)
  • Geçici Kalp Pili
  • Kalıcı Kalp Pili
  • Kardiyak Kateterizasyon
  • Kardiyoversiyon
  • Koroner Anjiografi
  • Koroner Stent Yerleştirilmesi
  • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
  • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti (Ptca)
  • Ritm Holter (24 Veya 48 Saat)
  • Sağ Kalp Kateterizasyonu
  • Stress Ekokardiyografi
  • Tanısal Koroner Anjiografi
  • Tansiyon Holter
  • Tee (Transözofageal Ekokardiyografi)
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Van / Türkiye /1981

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2017 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  2013 - 2017, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  Başasistan - Kardiyoloji Uzmanı
  2011 - 2013, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  2010 - 2011, Gümüşhane/Gümüşhane/Türkiye
  GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  2008 - 2009, /Hollanda
  THORAX CENTER, ERASMUSMC
  Research Fellow
  2005 - 2010, Kocaeli/Kocaeli/Türkiye
  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Asistan Doktor

  EĞİTİM

  2020
  PROFESÖR
  2005 - 2010, Kocaeli/Türkiye
  KOCAELİ ÜNİVERSİESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
  1999 - 2005, İstanbul/Türkiye
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Tıp Doktoru Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  • Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı (12-15 Nisan 2012) "Serbest duvar rüptürünün ASD kapatma cihazı ile başarılı kapatılması" başlıklı olgu. En İyi Girişimsel Olgu Mansiyon Ödülü.
  • 2012 Yılında Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 52 bilimsel makale
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 15 bilimsel makale
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 20 bildiri
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 25 bildiri
  • Yazılan Ulusal veya Uluslararası kitaplarda bulunan 3 bölüm
  • Stent For Life Projesi, 2012 – 2013 Türkiye Proje Müdürü

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • European Society Of Cardiology

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası kongrelerde panelist ve konuşmacı olarak katılım
  • TAVI, Mitral klip yurtdışı eğitimi
  • Utrecht Medical Center, 2014, Hollanda, Left Ventricular Assist Device Eğitimi

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al