Yükleniyor

Doç. Dr. Özgür KAPLAN

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • İskemik Kalp Hastalıkları
  • Taşikardi
  • Hipertansiyon
  • Aterosklerotik koroner Arter Hastalığı
  • Miyokart İnfarktüsü
  • Aort yetmezliği
  • Mitral Kapak Yetmezliği
  • Kardiyak Aritmiler
  • Kardiyak Arrest
  • Kardiyak Tümörler
  • Primer Tümörler
  • Anjina Pektoris
  • Aort Darlığı
  • Periferik Arter Hastalıkları
  • Endokard Hastalıkları
  • Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı
  • Pulmoner Yetmezlik
  • Kardiyomiyopati
  • Perikard Tamponadı
  • Perikardiyal Efüzyon
  • Pulmoner Stenoz
  • Trisküspit Stenozu
  • Wolf Parkinson White Sendromu
  • Pulmoner Hipertansiyon
  • Kalp Yetersizliği
  • Mitral Kapak Darlığı
  • Akut Koroner Sendromu
  • Akut Miyokardit
  • Atriyal Miksoma
  Tedavi Yöntemleri
  • 3d Ekokardiyografi
  • Atriyal Septal Defekt (Asd) Kapatıması
  • Balon Anjioplasti
  • Biventriküler Pacemaker
  • Bt Koroner Anjiografi
  • Dobutamin Stress Ekokardiyografi
  • Efor Testi (Treadmil)
  • Ekokardiyografi (Echo- Eko)
  • El Bileğinden Anjiografi
  • Elektrokardiyografi (Ekg)
  • Eps (Elektrofizyolojik Çalışma)
  • Geçici Kalp Pili
  • Kalıcı Kalp Pili
  • Kardiyak Kateterizasyon
  • Kardiyoversiyon
  • Koroner Anjiografi
  • Koroner Stent Yerleştirilmesi
  • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
  • Perkütan Translüminal Koroner Angioplasti (Ptca)
  • Ritm Holter (24 Veya 48 Saat)
  • Sağ Kalp Kateterizasyonu
  • Stress Ekokardiyografi
  • Tanısal Koroner Anjiografi
  • Tansiyon Holter
  • Tee (Transözofageal Ekokardiyografi)
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  Elazig / Türkiye /1978

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2018 - Halen, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ
  Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı
  2015 - 2018, İstanbul/İstanbul/Türkiye
  ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
  Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı
  2011 - 2015, Montreal/Montreal/Türkiye
  MALATYA DEVLET HASTANESİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  2010 - 2011, Samsun/Samsun/Türkiye
  SAMSUN ASKER HASTANESİ
  Tabip Asteğmen
  2009 - 2010, Montreal/Montreal/Türkiye
  MALATYA DEVLET HASTANESİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  2004 - 2009, Samsun/Samsun/Türkiye
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Uzmanı
  2002 - 2003, Tunceli/Tunceli/Türkiye
  TUNCELİ DEVLET HASTANESİ
  Pratisyen Hekim – Mecburi Hizmet

  EĞİTİM

  2022
  Doçent
  2004 - 2009, Samsun/Türkiye
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
  1996 - 2002, İzmir/Türkiye
  EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  Tıp Doktoru Eğitimi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  Uluslararası Yayınlar

  • Gulel O, Yüksel S, Soylu K , Kaplan O,  Yılmaz O, Kahraman H, Şahin M. Evaluation of atrial functions by color tissue doppler imaging in adults with body mass index> 30 kg/m2 versus those <30kg/m2. Int J Cardiovasc Imaging(2009)25:371-377
  • Kaplan O,  Meric M, Acar Z ,  Kale A, Demircan S, Yılmaz O,  Demircan G, Miroğlu YY. The effect of exercise and antioxidant enzyme levels in syndrome X and coronary slow flow phenomenon: an observational study. Anadolu Kardiyoloji Derg 2013;13:641-6  
  • Kurtoglu E,  Balta S, Karakus Y,  Yasar E, Cuglan B, Kaplan O,  Gozubuyuk G . Ivabradine Improves Heart Rate Variability in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy (Arq Bras Cardiol. 2014; 103(4):308-314)
  • Meric M, Kale A,  Acar Z, Agac MT, Demircan S, Soylu K ,  Kaplan O. Effect of Insulin Resistance on Coronary Collateral Development in Nondiabetic Patients with Total Coronary Artery Occlusion. Exp Clin Cardiol Vol 20 Issue6 pages 4189-4209 / 2014
  • Kaplan O,  Kurtoğlu E, Gozubuyuk G,   Dogan C, Acar Z, Eyupkoca F,  Pekdemir H. Epicardial adipose tissue thickness in patients with chronic obstructive pulmonary disease having right ventricular systolic dysfunction. European Review for Medical and Pharmacological Sciences (2015 Jul;19(13):2461-7)
  • Kaplan O, Kurtoglu E, Nar G, Yasar E, Gozubuyuk G, Dogan C, Boz AU, Hidayet S, Pekdemir H. Evaluation of Electrocardiographic T-peak to T-end Interval in Subjects with Increased Epicardial Fat Tissue Thickness. Arq Bras Cardiol. 2015 Dec;105(6):566-72.
  • Başaran O,  Beton O, Doğan V,  Tekinalp M, Aykan AC3,  Kalaycıoğlu E, Bolat I,  Taşar O, Şafak O, Kalçık M, Yaman M, Altun İ,  Soylu MÖ, Kırma C, Biteker M and Collaborators. ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke prevention strategies in non-valvular atrial fibrillation (RAMSES study) (Anatol J Cardiol 2016;(yayın aşamasında)
  • Aksan G, Gedikli Ö, Keskin K, Nar G, İnci S, Yıldız SS, Kaplan Ö, Soylu K, Kılıçkesmez KO, Şahin M. Is galectin-3 a biomarker, a player-or both-in the presence of coronary atherosclerosis?J Investig Med. 2016 Mar;64(3):764-70
  • Başaran Ö, Dogan V, Beton O, Tekinalp M, Aykan AC, Kalaycioğlu E, Bolat I, Taşar O, Şafak Ö, Kalcik M, Yaman M, İnci S, Altintaş B, Kalkan S, Kirma C, Biteker M; Collaborators. Suboptimal use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: Results from the RAMSES study. Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(35):e4672.
  • Başaran Ö, Dogan V, Beton O, Tekinalp M, Aykan AÇ, Kalaycıoğlu E, Bolat I, Taşar O, Şafak Ö, Kalçık M, Yaman M, İnci S, Altıntaş B, Kalkan S, Kırma C, Biteker M; and Collaborators.Impact of valvular heart disease on oral anticoagulant therapy in non-valvular atrial fibrillation: results from the RAMSES study. J Thromb Thrombolysis. 2016 Nov 15. [Epub ahead of print]
  • Biteker M, Başaran Ö, Dogan V,  Beton O, Tekinalp M, Aykan AÇ, Kalaycıoğlu E,        Bolat I, TaŞar O, Şafak Ö, Kalçık M, Yaman M, Kırma C, Collaborators. Real-life use of digoxin in patients     with non-valvular atrial fibrillation: data from the RAMSES study J Clin Pharm Ther. 2016 Dec;41(6):711-717. doi: 10.1111/jcpt.12460.
  • Başaran Ö, Dogan V, Biteker M, Karadeniz FÖ, Tekkesin Aİ, Çakıllı Y, Türkkan C, Hamidi M, Demir V, Gürsoy MO, Öztürk MT, Aksan G, Seyis S, Ballı M, Alıcı MH, Bozyel S, Kırma C; Collaborators. Guideline-adherent therapy for stroke prevention in atrial fibrillation in different health care settings: Results from RAMSES study.  Eur J Intern Med. 2017 Feb 23. doi: 10.1016/j.ejim.2017.02.011. [Epub ahead of print]
  • Demircan G, Kaplan O, Ozdas SB. Role of autophagy in the progress of coronary total occlusion. Bratisl Lek Listy. 2018;119(2):103.
  • Canbolat IP, Erdogan Y, Adali G, Kaplan O, Dayangac M, Yuzer Y, Tokat Y. The predictive value of risk indices for cardiac complications in living donor liver transplantation. Bratisl Lek Listy. 2018;119(5):289-293. doi: 10.4149/BLL_2018_054.
  • Kaplan O, Acar Z. Acute inferior  ST elevation myocardial infarction following  bee sting: a rare report of Kounis syndrome. Biomedical Research. yayın aşamasında
  • Kaplan O, Demircan G. The  Relationship of Autophagy and Apoptosis  with Coronary Total Occlusion of Coronary Arteries. Medical Monitor Science Yayın aşamasında

  Ulusal Yayınlar

  • Kaplan O,  Acar Z. Yavaş Koroner Akım; Hastalık mı, Değil mi?Is Coronary Slow Flow a Disease or Not?: Review . Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2012;24(3):239-43
  • Kaplan O , Aksan G.  Kardiyak Sendrom X Hastalarının Elektrokardiografik Olarak T-Peak to T-End İntervalinin Değerlendirilmesi   Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.4484
  • Başaran  Ö, Doğan V,  Sancar KM, Altun İ, Mert KU,  Mert GÖ, Başaran NF, Çekiç EG, Kırma C, Biteker M, on behalf of the RAMSES investigators Rationale, design and methodology of the RAMSES Study:ReAl-life Multicenter Survey Evaluating Stroke Prevention Strategies . Turk Kardiyol Dern Ars 2016;44(3):215-220
  • Kaplan O, Aydın  E, Demircan S. Geniş QRS Taşikardi  İle Başvuran Kalp Pilinin Tükenmesi: Runaway  Pacemaker. Journal of Academic Research in Medicine 2016 (Yayın Aşamasında)
  • Kaplan O, Canpolat İP, Demircan S. Senkopa Yol Açan ve Defibrilatör ile Birlikte Transkateter Coil Oklüzyonu ile Tedavi Edilen Yaygın Koroner Fistül Olgusu. Medical Network Kardiyoloji.  MN Kardiyoloji 2016;23(3):144-146.
  • Yanık A , Kaplan Ö , Aksan G , Dağaşan G, Sünter AT , Yüksel S , Demircan S. Impact of Pre-Stent Implantation Plaque Burden on the Development of Stent Restenosis. Journal of Clinical and Analytical Medicine  DOI: 10.4328/JCAM.4927
  • Kaplan O, Demircan S. Inferior and Anterior ST-Segment Elevation and Successful Percutenous Coronary Intervention in a Patient with Anomalous Right Coronary Artery Originating From The Mid Left Anterior Descending Artery. Turk Kardiyol Dern Ars doi: 10.5543/tkda.2017.74004  
  • Kaplan O, Demircan S. Treatment of ineffective endocardial defibrilation with subcutaneous array: a case report.  Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45(8):748-51
  • Kaplan O, Demircan G. Relationship Between  Autophagy and Complete Blood Count in Patient with Acute Myocardial  Infarction. SDÜ dergisi yayın aşmasında

  Uluslararası Kongre Bildirileri

  • 1. O.Gulel, S.Yuksel, K.Soylu, O.Kaplan, O.Yılmaz, H.Kahraman, M.Yazici, S.Demircan Longitudinal diastolic myocardial functions are affected by obesity in young people: a study of color tissue doppler imaging. Eur J Echocardiography Abstracts Suppl 2006. Euroecho 10  
  • 2.  Gulel O,  Yuksel S, Soylu K, Kaplan O,  Yılmaz O, Kahraman H, Sahin M. Evaluation of atrial functions by color tissue doppler imaging in adults with body mass index> 30 kg/m2 versus those <30kg/m2. Cardiovascular Drugs And Theraphy, volume:21 suppl:1,2007.3rd Annual Congress of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery 2007 . Sözlü bildiri.
  • 3. Gulel O,  Yuksel S, Soylu K, Kaplan O,  Yılmaz O, Kahraman H, Sahin M. Comparision of standart echocardiographic measurements in adults with body mass indexes>30kg/m2 versus those <30kg/m2. Clinical  Cardiology volume :31 suppl:2.4th Congress Of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery 2008.
  • 4. Gulel O,  Yuksel S, Soylu K, Kaplan O,  Yılmaz O, Kahraman H, Sahin M Evaluation of ventricular functions by tissue doppler imaging in obese adults. Clinical  Cardiology volume :31 suppl:2.4th Congress Of Update in Cardiology And Cardiovascular Surgery 2008.
  • 5. Semirgin O,Gulel O, Sahin M, Kaplan O. Relation between NTPPROBNP and extent of coronary artery disease in patient with stable angina pectoris.. Atherosclerosis Supplements,volume:9/1,2008.77 Congress of the European Atherosclerosis Society 2008
  • 6.Kaplan O,  Gozubuyuk G, Acar Z. Epicardial Fat Thickness İn Patients With Cor Pulmonale. Cardiovascular Therapeutics Volume :30, supplement :1,2012.3rd World Heart Failure Congress
  • 7.Kurtoglu E,  Balta S, Karakus Y,  Yasar E, Cuglan B, Kaplan O,  Gozubuyuk G . Ivabradine Improves Heart Rate Variability in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy . Tenth Internaitonal Congress of update ın Cardiology and Cardiovascular  Surgery The American Journal of Cardiology March13-16,2014-vol 113. Oral Poster
  • 8.  Meric M, Kale A,  Acar Z, Agac MT, Demircan S, Soylu K ,  Kaplan O , Yesildag O. Effect of Insulin Resistance on Coronary Collateral Development in Nondiabetic Patients with Total Coronary Artery Occlusion.  ESC Congress 2014 page 650-651
  • 9.Başkurt M, Kaplan O. Total Tıkalı Olan İliak Arterin Perkutan Yolla Başarı İle Açılması. PCR İstanbul Peripheral Course. Kasım 2015. Sözlü Bildiri
  • 10.Usalp S, Demircan S, Kaplan Ö,  Canbolat IP, Başkurt M, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N .Clinical course of the patients who has been implanted VDD pacemaker due to atrioventricular block. Venice Arrhythmias 2015. Journal of Atrial Fibrilation 2015 Special Issue
  • 11.Kaplan O, Aksan G. Evaluation of Electrocardiographic T-peak to T-end Interval in Patients With Cardiac Syndrome X. 13. Internaitonal Congress of update ın Cardiology and Cardiovascular  Surgery The American Journal of Cardiology March23-26,2017-vol 119.
  • 12. Demircan G, Kaplan O, Ozdas SB. Does Autophagy Have a Role in the Progress of Coronary Collateral? 6. International Congress of  Molecular Medicine. 2017 Sözlü Bildiri.
  • 13. Kaplan O, Demircan G. Role of apoptosis in the progress of coronary total occlusion. European Biotechnology Congress.Poster Bildirisi
  • 14.Kaplan O. Effect of Autophagy and Apoptosis on the Hematologic Parameters in Patients with Coronary Artery Disease. 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. Sözlü Bildiri.

  Ulusal Kongre Bildirileri

  • 1. Soylu K, Dursun İ, Köprülü D, Durna K, Kaplan Ö, Şahin M, Yeşildağ O. Mitral yetersizliği ile koroner arter yaygınlığı arasındaki ilişki. 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2005,syf 106,volume:33,suppl:1
  • 2. Köprülü D, Yeşildağ O,Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Zengin H, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö, Durna K , Şahin M. Düşük testosteron koroner arter hastalığı için bir risk faktörümüdür? 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2006,syf 89,volume:35,suppl:1
  • 3. Köprülü D, Yeşildağ O,Yazıcı M, Soylu K, Taşcanov B, Kale A, Zengin H, Demir S, Acar Z, Kaplan Ö, Durna K , Şahin M Akut koroner sendromunda testosteronun miyokard hasarı üzerine etkisi . 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2006,syf 93,volume:35,suppl:1
  • 4. Kaplan O,  Meric M, Acar Z ,  Kale A, Demircan S, Yılmaz O,  Demircan G, Miroğlu YY. Sendrom X ve Yavaş Koroner Akım Fenomeninde Antioksidan Enzim Düzeyleri ve Egzersizin Etkisi. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2010,syf 256,volume:38,suppl:2
  • 5.  Acar Z,  Kaplan Ö,  Korkmaz L, Ağaç MT, Erkan H,  Dursun İ, Çelik Ş. Ortalama Trombosit Hacmi Miyokard  Enfarktüsü Tipini Belirler mi? 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi ,2012,syf 272,volume:40,suppl:2
  • 6.Kaplan Ö,  Demircan S. Kronik Total Oklüzyonlu By-Pass’li Hastaya Retrograde ve Antegrade Yaklaşım ile İnvaziv Girişim.. 20. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Poster bildirisi. 18.04.2013
  • 7. Kaplan Ö,  Demircan S Kronik Total Oklüzyonlu By-Pass’li Hastaya Retrograde ve Antegrade Yaklaşım ile İnvaziv Girişim. 20. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Sözlü bildiri. 18.04.2013
  • 8. Kaplan O,  Gozubuyuk G, Acar Z,  Eyupkoca F, Pekdemir H. Epicardial fat thickness in patients with chronic obstructive pulmonary disease along with right ventricular systolic dysfunction. JACC volume:62, No.18 supplement c 29.Turkish Cardiology Congress.2013
  • 9.Başaran Ö,  Çeki EG1, Başaran NF,  Kalaycıoğlu E, Taşar O,  Türkkan C, Öztürk MT, Helvacı F,  Aytürk M, Kaplan Ö, Doğan C, Koç M,  Kırma C, Soylu MÖ, Biteker M. Appropriateness of dabigatran use in patients with non-valvular atrial fibrilation: results from RAMSES study . 31. Uluslar arası Türk Kardiyoloji Kongresi .The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Sözlü Bildiri
  • 10. Nar G,  İnci S, Aksan G,  Kaplan Ö. The relationship between iron deficiency and aortic elastic properties in patients with heart failure .31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi. The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015.Poster Bildirisi
  • 11. Usalp S, Demircan S, Kaplan Ö,  Canbolat IP, Başkurt M, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N .Clinical course of the patients who has been implanted VDD pacemaker due to atrioventricular block. 31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi.The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Poster Bildirisi
  • 12.Kaplan Ö, Kurtoğlu E, Nar G, Yaşar E, Gözügüyük G, Doğan C, Boz AU, Hidayet Ş, Pekdemir H .The association of epicardial adipose tissue thickness with parameters of ventricular repolarization using Tp-e interval and Tp-e/QT ratio .31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi.The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Poster Bildirisi
  • 13.  Aksan G, Gedikli Ö,  Keskin K, Nar G, İnci S, Nar R,  Yıldız SS, Kaplan Ö, Kılıçkesmez KO,  Soylu K,Şahin M. Is galectin-3 a biomarker, a player or both in the presence of coronary atherosclerosis? 31. Uluslararası Türk Kardiyoloji Kongresi. The Anatolian Journal of Cardiology . Vol 15 Supp 1 , Ekim 2015. Poster Bildirisi
  • 14.  Kaplan Ö, Başkurt M. Perkutan Koroner Girişim  Yapılan Arter Dışındaki Koroner Arterde Yeni Gelişen Koroner  Arter Diseksiyonu. 23. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. Poster Bildirisi.
  • 15. Kaplan Ö, Başkurt M, Demircan S. Farklı Teknikler ile Sağ Koroner Arter Çıkış Anomalili STEMI Hastalarına Başarılı Perkutan Koroner Girişim. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2016. Poster Bildirisi
  • 16. Kaplan Ö, Demircan S. Percutan Coranary Intervention to Single Coronary Artery  In Patient with Inferior and Anterior Myocard Infarction. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2016. Sözlü Olgu Bildirisi
  • 17. Usalp S, Demircan S, Yıldız Ö, Başkurt M,  Kaplan Ö, Canbolat IP, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N. Results of Long Term Follow Up Patients Who Had Reciewed DDD Pacemaker İmplantation. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2016. Sözlü  Bildirisi
  • 18. Canbolat IP, Erdoğan Y, Adalı G, Kaplan Ö, Dayangaç M, Yüzer Y, Tokat Y.  Are the NSQIP Risk Model and Revised LEE Risk Index Good Enough to Predict Cardiac Morbidity and Mortality After Living Liver Transplantation? 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2016. Sözlü  Bildirisi
  • 19. Canbolat IP ,Kaplan Ö, Demircan S.Coronary sinus stenosis due to suturing during mitral valve surgery and successful left ventricular lead implantation. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2017. Oral Poster.
  • 20.  Usalp S, Demircan S, Yıldız Ö, Kaplan Ö, Canpolat IP, Başkurt M, Çiftçi Ç, Yazıcıoğlu N. Comparison of long term follow-up in patients with complete AV block who had implantation of either single or dual chamber pacemakers . 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2017.Poster bildirisi.
  • 21. Canbolat IP, Kaplan Ö , Akdeniz CS, Çiftçi Ç. The incidance of myocardial injury after living donor living transplantation. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2017.Sözlü bildiri.
  • 22. Kaplan Ö. Demircan G .Role Of Autophagy And Apoptosis In The Progress Of Coronary Total Occlussion. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 2017.Sözlü bildiri.

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Kardiyoloji Derneği
  • TKD Aritmi Çalışma grubu
  • TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu

  Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 23 bilimsel makale
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlan 11 bilimsel makale
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 16 bildiri
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 26 bildiri

  Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • Birçok mesleki eğitim, kurslar ve konferanslar

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al