Uzm. Dr. Samet ÖZER

Deneyim

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2016 - Halen, Kayseri/Türkiye

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Acil Servis Sorumlusu
2013 - 2016, Tokat/Türkiye

TOKAT DEVLET HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu
2011 - 2013, Tokat/Türkiye

Eğitim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2011 , İstanbul/Türkiye

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2000 - 2006 , İzmir/Türkiye

Bilimsel Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yilmaz R, Kundak AA, Ozer S, Esmeray H. Successful treatment of severe Crimean-Congo hemorrhagic fever with supportive measures without ribavirin  and hypothermia. J Clin Virol. 2009; 44(2): 181-2.
 • Yilmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U, Sahin S. Familial Mediterranean fever gene mutations in the inner northern region of Turkey and genotype-phenotype correlation in children. J Paediatr Child Health. 2009; 45(11): 641-5.
 • Yilmaz R, Ozcetin M, Erkorkmaz U, Ozer S, Ekici F. Public Knowledge and Attitude toward Crimean Congo Hemorrhagic Fever in Tokat Turkey. Iranian Journal of Arthropod Borne- Diseases 2009; 3(2):12-7
 • Yilmaz R, Ozer S. A Rare Presentation of Familial Mediterranean fever; Acute Scrotum and Hydrocele Amyloidosis. Iran J Pediatr 2010; 20(3):363-5
 • Yılmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U. Serum Vitamin B12 Status in Children with Familial Mediterranean Fever Receiving Colchicine Treatment,Hong Kong Journal of Paediatrics (ISI) , 2011; 16(1):3-8
 • Yılmaz R, Karaaslan E, Ozer S, Sönmezgöz E, Kazancı N.O. Çakan N, Akbas A. Hypovitaminosis D in Children with Familial Mediterranean Fever. Clinical and Investigative Medicine 2014; 37(4):211-6
 • Ozer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Yılmaz R. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Associated with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Turkish Journal of Parasitology 2014; 38: 275-7
 • Ozer S, Yilmaz R, Ataseven F, Senayli A. Foreign Body or Foreign Bodies J Med Cases. 2014; 5(9):509-10
 • Ozer S, Yılmaz R, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Altuntaş B, Kuyucu Y.E. Higher HDL Levels are a Preventive Factor for Metabolic Syndrome in Obese Turkish Children. Nutr Hosp. 2014; 31(n01):307-12.
 • Ozer S, Bütün İ, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir O, Relationships among thyroid hormones and obesity severity, metabolic syndrome and its components in Turkish children with obesity. Nutr Hosp. 2014; 31(1):307-12
 • Ozer S, Yilmaz R, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Taskin S, Bütün I, Demir O. Simple Markers for Subclinical Inflammation in Patients with Familial Mediterranean Fever. Med Sci Monit. 2015; 21:298-303
 • Somuk B.T, Ozer S, Soyalıc H, Sapmaz E, Goktas G, Admış A, Gurbuzler L. Vestibular evoked myogenic potentials in pediatric patients with familial Mediterranean fever. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015; 79:879–882
 • Demir S, Ozer S, Alim S, Ortak H, Güneş A, Yılmaz R, Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Obesity. International Journal of Ophthalmology 2016; 9(3):434-38
 • Doğan V, Karaaslan E,Ozer S, Gümüşer R, Yılmaz  Hemophagocytosis In The Acute Phase Of Fatal Kawasaki Disease In A 4-Month Old Girl. Balkan Med J. DOI: 10.5152/balkanmedj.2015. 15371
 • Ozer S, Bozkurt H, Yılmaz R, Sonmezgoz E, Butun I. Evaluation of executive functions in children and adolescents with familial Mediterranean fever. Child Neuropsychology 2015; 12:1-11
 • Alim S, Ozer S, Demir S, Ortak H, Sönmezgöz E, Er E, Demir O. Peripapillary retinal nerve fiber layer and ganglion cell Inner plexiform layer thickness in children with familial Mediterranean fever. Ocular Immunology and Inflammation. 2016; 5:1-5.
 • Bozkurt H, Ozer S, Yılmaz R, Sonmezgoz E, Erbaş O, Demir O. Assessment of Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Obesity. Applied Neuropsychology: Child.
 • Somuk B.T, Göktas G, Ozer S, Sapmaz E, Bas Y. Hereditary angioedema type 2 presented as an orbital complication of acute rhinosinusitis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2016; 82:16-8.
 • Alim S, Ozer S, Demir S, Ortak H, Sönmezgöz E, Er E, Demir O Response to Letter from Dr Salih Uzun et al Regarding Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Inner Plexiform Layer Thickness in Children with Familial Mediterranean Fever. Ocular Immunology and Inflammation. 2016;25:1
 • Sonmezgoz E, Ozer S, Yılmaz R, Önder Y, Bütün I, Bilge S. Hypovitaminosis D in Children with Hashimato's Thyroiditis. Revista Medica de Chile. 2016 May;144(5):611-6

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

 • Yilmaz R, Kundak AA, Ozer S, Esmeray H. May hypothermia be a clinical feature or complication in children with Crimean Congo hemorrhagic fever? Europediatrics June 2008 Istanbul-Turkey
 • Yilmaz R, Ozer S, Ozyurt H, Erkorkmaz U, Sahin S. Familial Mediterranean fever gene mutations in the inner northern region of Turkey and genotype-phenotype correlation in children. IIIrd International Congress of Molecular Medicine. May 2009 Istanbul-Turkey.
 • Agaoglu L, Ozer S, Ozguven A.A, Unuvar A, Karakas Z, Ozturk G, Devecioğlu O, Anak S. A Search For the Best Treatment Protocol in Pediatric High Risk Acute Lymphoblastic Leukemia (all):Childrens Cancer Group (CCG) versus Berlin-Frankfurt-Munster (BFM) Group. The 45th Congress of the International Society of Paediatric Oncology. 25th–28th September, 2013, Hong Kong, China,.
 • S Demir, H Ortak, S Ozer, R Yilmaz, A Gunes. Investigation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Obese Children. 7th Mediterrretina Club International Meeting. April 17-20 2014 Istanbul-Turkey.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

 1. Lerman, S.E., McAleer, I.M., Kaplan, G.W. (2013) Renal Vaskülarite ve Böbrek. (F. Erdemir, S. Özer, R. Yılmaz, Çeviri). Pediatrik Üroloji. (sayfa 261-270) (M. Kilciler, editör) İstanbul: Habitat Yayıncılık (2007)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Yılmaz R, Özer S. PFAPA Sendromu: Gözden Kaçan Klinik   Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2010; 19(1):80-83
 • Ataseven F, Özer S, Yılmaz R , Şenaylı A . Bilateral spontaneous pneumothorax in a newborn with N1303K mutation of cystic fibrosis (CFTR) gene. Tuberculosis and Thorax 2010; 58(3):181-183
 • Yasar A, Fırat F, Özer I, Özer S, Erdemir F. Çocukta İki Taraflı Böbrek Taşının Nadir Bir Nedeni: D Vitamini İntoksikasyonu A rare Cause of Bilateral Kidney Stone in A Child: D Vitamin Intoxication. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 3(3):19-23
 • Karaaslan E, Yılmaz R, Özer S, Kazancı N.Ö, Esmeray H. Pena-Shokeir sendromu: Bir olgu sunumu (Pena-Shokeir syndrome: a case report). Journal of Pediatric Practice and Research 2013; 1(1) : 1-3
 • Kazancı N.Ö, Özer S, Yılmaz R, Karaaslan E. Çocukluk Çağında Splenomegali Splenomegaly in Childhood. Journal of Pediatric Practice and Research 2013; 1(1) : 10-16
 • Özer S, Kazancı N.Ö, Yılmaz R, Karaaslan E. Fontanel Değerlendirmesi Evaluation of Fontanelles. Journal of Pediatric Practice and Research 2013; 1(1) : 4-9
 • Yılmaz RKundak AASezer TÖzer SEsmeray HKazancı NÖ. Idiopathic infantile hypercalcemia or an extrapulmonary complication of tuberculosis?Tuberculosis and Thorax 2013; 61(1):43-6.
 • Çelik A.O, Özer S. Ultrasonografi’de nadir gösterilebilen parazite  sekonder  invajinasyon vakası. J Contemporary of Medicine 2014; 4(Supp): CR 56-58
 • ÖzerS, Bozkurt H, Sönmezgöz E, Bilge S, Yılmaz R, Demir Obezite Tanılı Çocuklarda Yeme Davranışının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 14(2):66-71, 2014
 • ÖzerS,Sönmezgöz E, Ünüvar Ş, Yılmaz R, Demir Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 14(3):1-6, 2014
 • Yılmaz R, Özer S, Ebeveynlerin çocuklarının beslenme durumu hakkındaki görsel algıları ve iştah ile ilişkisi. Türk Aile Hek Derg 2015; 19 (1): 3
 • Özer S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Hendekçi A, Aktaş F, Bütün İ, Demir Hashimoto tiroiditli olgularımızın klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi Evaluation of clinical and laboratory findings of patients with Hashimoto tiroiditis. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (1): 23-29
 • Özer S, Kasap T, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş, Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi Henoch-Schönlein Purpura in Children: Retrospective evaluation of 53 cases. J Contemporary of Medicine 2015;5(3):111-115.
 • Özer S, Kazancı N.Ö, Bilge S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Aktaş F. Akut disemine ensefalomiyelit; olgu sunumu ve literatür incelemesi, Acute disseminated encephalomyelitis; case report and literature review. İnönü Tıp Dergisi2016;23(1):77-80
 • Özer S, Hendekçi A, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Yılmaz R. Jüvenil idiyopatik artrite ikincil gelişen makrofaj aktivasyon sendromu, Macrophage activation syndrome secondary to juvenile idiopathic arthritis. Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Dergisi 2015
 • Özer S, Bilge S, Yılmaz R, Doğan V, Demir S, Gökçe E, Nadir bir fasiyal paralizi nedeni: Moebius syndrome, A rare cause of facial paralysis: Moebius syndrome. Selçuk Tıp Dergisi 2015 kabul edildi
 • Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş, Akbulut N, Yılmaz R, Nadir görülen bir kanama bozukluğu: Faktör 11 Eksikliği (Hemofili C), A rare seen Hemorrhage disorder: Factor 11 deficiency (Hemophilia C. Adnan Menderes Tıp Dergisi 2015
 • Yalçın Baş, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin, Samet Özer. Polimorf ışık erüpsiyonu: Erken başlangıç ve nadir klinik görünüm Polymorphous light eruption: Early starting and a rare clinical appearance. Güncel Pediatri Dergisi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Özer S, Satan A, Kılıç A, Ünüvar E, Oğuz F, Sıdal M. Ailesel Akdeniz Ateşinin Nadir Prezentasyonu: Akut Skrotal Atak, 32.Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, 27-30 Nisan 2010
 • Özer S, Aksakal T.M.Z, Aksu Y B, Emre S. Amiloidoza sekonder gelişen nefrotik sendromlu AAA vakası, 32. Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri 27-30 Nisan 2010
 • Özer S, Eren N, Kazancı N.Ö, Karaaslan E, Sönmezgöz E, Yılmaz R. Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi Olan Vakada Hiponatremi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 3.Kongresi 30 Nisan-4 Mayıs 2014 Antalya
 • Çıtıl R, Önder Y, Eğri M, Yılmaz R, Özer S, Karaaslan E, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Yaşayancan Ö, Bulut Y.E, Emekdar G. Tokat ilinde öğrencilerde obezite ve boy kısalığı prevalansı. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 20–24 Ekim 2014 Edirne
 • Baş Y, Takçı Z, Seçkin HY, Özer S. Polimorf ışık erüpsiyonu: çok erken başlangıç ve nadir klinik görünüm. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Gümüşer R, Yılmaz Büyük arter transpozisyonu (TGA) tanılı hastada gelişen GİS kanaması. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Sönmezgöz E, Hendekçi A, Karaaslan E, Yılmaz R, Bütün İ, Demir O, Hashimoto Tiroiditli hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Kazancı N.Ö, Bilge S, Yılmaz R, Aktaş F. Küçük Yaşta Bilinç Bulanıklığı Nedeni: ADEM Vakası. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Ünüvar Ş, Akbulut N, Yılmaz R Nadir görülen bir koagülasyon bozukluğu; faktör 11 eksikliği (Hemofili C). Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E,Karaaslan E,  Taşkın S, Bütün İ, Demir Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda subklinik inflamasyon belirteçleri. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Eğri M, ÇıtılR, Kazancı N.Ö, Karaaslan  E,  Önder Y, Ünüvar  Ş,  Yaşayancan Ö. Tokat İlinde Öğrencilerde Kardiyak Üfürüm Prevalansı. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Bilge S, Yılmaz R, Doğan V, Demir S, Gökçe E. Çocuklarda Fasiyal Paralizi Nedeni: Moebius Sendromu. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Sönmezgöz E, Asan Y, Yılmaz R. Epilepsiye Neden Olan Araknoid Kist Vakası. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Yılmaz R, Özer S, Karaaslan E, Sönmezgöz E, Kazancı N.Ö, İnanır A, Çakan N. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı bulunan çocuklarda dinamik postural dengenin değerlendirilmesi. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Bozkurt H, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Bütün İ. Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda bilişsel işlevler. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya (Sözlü Bildiri)
 • Özer S, Ünüvar Ş, Karaaslan E, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Ateş Ö, Yılmaz IL-6 174G/C Gen Polimorfizminin FMF Ağırlık Skoru ve Proteinüri ile İlişkisi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Özer S, Kazancı N.Ö, Sönmezgöz E, Karaaslan E, Yılmaz R,  Altuntaş B. Obez çocuk ve adölesanlarda metabolik sendromun retrospektif değerlendirmesi. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 22-26 Ekim 2014 Antalya
 • Bozkurt H, Özer S, Yılmaz R, Sönmezgöz E, Erbaş O, Demir O. Obezite Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Nörokognitif İşlevlerin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Dedeman, Bostancı, İstanbul, 1-4 Nisan 2015. (Sözlü Bildiri 16).
 • Özer S, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir Obez çocuklarda vitamin B12 ile obezite ağırlığı ve metabolik sendrom arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya (Sözlü Bildiri)
 • Özer S, Hendekçi A, Kazancı NÖ, Sönmezgöz E, Yılmaz R. Juvenil idiyopatik artrite ikincil gelişen makrofaj aktivasyon sendromu.
  Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya
 • Sönmezgöz E, Özer S, Taşkın SN,  Baş Y, Yılmaz R.  Hepatit A aşısı sonrası gelişen Henoch-Schönlein purpurası. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya
 • Sönmezgöz E, Çıtıl R, Emektar G, Özer S, Yılmaz R. Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Erkek Bebeklerde Fimozis ve Dış Genital Anomali Sıklığı. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya
 • Kılıç E, Çıtıl R, Emektar G, Özer S. 7-24 Ay Arası Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği 4.Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 Antalya
 • Özer S, Bozkurt H, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir Obez çocuklarda uyku alışkanlıklarının değerlendirilmesi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir
 • Sönmezgöz E, Özer S, Bilge S, Yılmaz R, Önder Y. Hashimoto Tiroiditi tanılı çoçuklarda vitamin D seviyelerinin değerlendirilmesi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir
 • Somuk BT, Özer S, Soyalıç H, Sapmaz E, Göktas G, Adamıs A, Gürbüzler L. FMF hastalarında vestibüler sistemin değerlendirilmesi. 51.Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir
 • Özer S, Bozkurt H, Sönmezgöz E, Yılmaz R, Demir O. Tip1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015 İzmir (Sözlü Bildiri)
 • Çıtıl R, Önder Y, Eğri M, Özer S, Yılmaz R, Yaşayancan Ö, Bulut Y.E. Tokat ilinde 1., 2. ve 3. Kademe Okullardaki Öğrencilerde Hipertansiyon Prevelansı. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5–9 Ekim 2015 Konya (Sözlü Bildiri)
 • Eğri M, Çıtıl R, Önder Y, Bulut Y.E, Bütün İ, Yılmaz R, Özer S, Yaşayancan Ö. Tokat İlinde İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde İyot Alım Durumu ve İlişkili Emenler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 5–9 Ekim 2015 Konya (Sözlü Bildiri)
 • Baş Y, Özer S, Seçkin HY, Takcı Z, Sönmezgöz E. Hiperimmünglobulin D Sendromu. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu. 18-22 Kasım 2015 Ankara
 • Taşkıran B, Demir S, Alim S, Özer S, Güneş A, Takcı Ş, Ortak H, Demir HD. Prematüre retinopatisi insidansı: İlk üç yıllık sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 49.Ulusal Kongresi 4–8 Kasım 2015 İstanbul (Sözlü Bildiri)
 • Demir S, Alim S, Özer S, Güneş A, Taşkıran B, Ortak H, Demir HD. Çocuklarda optik disk çapının yüksek çözünürlüklü OCT ile ölçülen maküla, ganglion hücre iç pleksiform tabakası ve peripapiller retina sinir lifi kalınlığına etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği 49.Ulusal Kongresi 4–8 Kasım 2015 İstanbul
 • Ali Gül, Samet Özer, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, Şahin Takçı, Tuba Kasap, Yalçın Önder, Rıza Çıtıl, İlknur Bütün, Osman Demir. Tokat ili okul çocuklarında idrar kalsiyum atılımı ve hiperkalsiüri prevalansı. 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016 Antalya (Sözlü Bildiri)

Atıflar

 1. Ulusal ve Uluslararası dergilerde 90 tane atıf mevcut.

Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 • Ulusak Kistik Fibrozis Sempozyumu Katılım Belgesi 11 Nisan 2008, Ankara
 • TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diabet ve Obezite Eğitici Eğitimi Katılım Belgesi 18-20 Nisan 2008, Tokat
 • International Congress of Molecular kongresi Katılım Belgesi 5-9 May 2009, İstanbul
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 5-7 Ocak 2010, İstanbul
 • Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Katılım Belgesi 12-14 Mayıs 2010, İstanbul
 • Pediatric Advanced Life Support Kursu Başarı Belgesi 5-6 Haziran 2010, İstanbul
 • Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri 28-31 Mart 2011 Katılım Belgesi Antibiyotik Kullanım Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 2 Ekim 2010, İstanbul.
 • Metabolik Aciller Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 6 Kasım 2010, İstanbul.
 • Yenidoğan Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 4 Aralık 2010, İstanbul.
 • Hematoloji-Onkolojik Aciller Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 25 Aralık 2010, İstanbul.
 • Elektrokardiyografi Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 8 Ocak 2011, İstanbul.
 • Pediyatrik Endokrin Aciller Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 15 Ocak 2011, İstanbul.
 • Pediyatrik Zehirlenmeler Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 22 Ocak 2011, İstanbul.
 • Radyoloji Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve ABD; 5 Şubat 2011, İstanbul.
 • Pediyatrik Nöroloji Kursu, İ.Ü. İTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD; 19 Şubat 2011, İstanbul
 • Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, 10 Aralık 2011, Tokat
 • İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi Katılım Belgesi 14 Nisan 2012, Tokat
 • Tokat İli Öğrencilerde Sağlık Taraması Katılım Belgesi 2014, Tokat
 • Gaizosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Eğitim Becerileri Kursu Katılım Belgesi 13-17 Haziran 2014
 • Temel elektrofizyoloji Uygulamaları kursu katılım belgesi 07 Ağustos 2014, Tokat
 • Türkiye Milli Pediatri Kongresi Katılım Belgesi 22-26 Ekim 2014, Antalya
 • PUADER 4. Kongresi Katılım Belgesi 29 Nisan-3 Mayıs 2015, Antalya
 • Türk Pediatri Kongresi Katılım Belgesi 17-21 Mayıs 2015, İzmir
 • Deney hayvanları kullanımı kursu sertifikası 08-15 Ağustos 2015

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitim ve ve konferansa katılmıştır.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Milli Pediatri Derneği
 • Türk Pediatri Derneği
 • Pediatride Uzmanlık Akademisi