Yükleniyor

Uzm. Dr. Selda KAYA

Kolay Randevu
Not*

  UZMANLIKLAR

  Hastalıkları
  • Akciğer Kanseri
  • Akciğer Embolisi (Pulmoner Emboli)
  • Akciğer Nodülü
  • Akciğer Enfeksiyonları
  • Uyku Apne Sendromu Osas
  • Alerjik Astım
  • Koah - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
  • İntersisyal Akciğer Hastalıkları
  Tedavi Yöntemleri
  • Alerji Deri Testleri
  • Astım Tanı Ve Tedavisi
  • Bronkoskopi
  • Koah Tanı Ve Tedavisi
  • Polisomnografi (Uyku Testi)
  • Solunum Fonksiyon Testleri
  • Tanısal Bronkoskopi ve lavaj-biyopsi
  • Diffüzyon Kapastesi Testi
  Özellikli Uzmanlık

  KİŞİSEL BİLGİLER

  DOĞUM YERİ / TARİHİ

  İskenderun /1968

  YABANCI DİL

  İngilizce

  E-MAIL ADRESİ

  [email protected]

  DENEYİM

  2022 - Halen, Ankara/Türkiye
  MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları
  2007 - 2021, Ankara/Türkiye
  ANKARA 29 MAYIS HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları
  2004 - 2007, Ankara/Türkiye
  ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları
  1999 - 2004, Ankara/Türkiye
  ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
  Göğüs Hastalıkları
  1997 - 1999, Ankara/Türkiye
  ANKARA 4. NOLU VSD
  Göğüs Hastalıkları
  1992 - 1997, Ankara/Türkiye
  ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ MERKEZİ
  Göğüs Hastalıkları

  EĞİTİM

  1991 - 1997, Ankara/Türkiye
  Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi
  Uzmanlık Eğitimi
  1985 - 1991, İstanbul/Türkiye
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Tıp Fakültesi

  BİLİMSEL YAYINLARI

  1-  KARALEZLİ Ayşegül, Hasanoğlu Hatice Canan, Kaya Selda,Babaoğlu Elif,Açıkgöz Ziya Cibali,Kanbay Asiye,Öztuna Derya Cut off value of D dimer in pulmonary thromboembolism and pneumonia. Turk Med J Science, 2009; 39(5), 687-692., doi:10.3906/sag-0903-9 (SCI-E)

  2- Kaya Selda, KARALEZLİ Ayşegül,Balkan Erkan,Çakıroğlu Ece,Hasanoğlu H.Canan. Endobronchial hamartoma removed byflexible fiberoptic bronchoscopy via electrocautery.Tuberculosis and thorax, 2006;54(3): 273-276. (Index Medicus)

  3. Uğurman F, Önde G ,Kaya S, Şipit T, Samurkaşoğlu B, Örsel O.

  Keparin appears tı have no significant effect on the blood gas levels in patient with COPD Trombosisis Reseaerch 1996; 84: 295-296

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  1. Yildirim, B.B., A. Karalezli, S. Kaya, H.C. Hasanoglu, A.N. Tokgonul ve O. Tosun, “Tracheal calcification: a change with age?, ” 18 th European Respiratory Sociey Annual Congress Berlin, 4-8 Ekim 2008.

  2.  Kaya, S., H.C Hasanoglu, A. Karalezli ve E. Yeter, “Efficiency of r-TPA therapy in major venous thromboembolism,”17 th European Respiratory Sociey Annual Congress, Stockholm, 15-19 Eylül 2007.

  3-  Selda Kaya, MD; Canan Hasanoglu; Bulent Demirbas, MD; Raci Aydin  An unusual complıcatıon of the surgery of pylorıc stenosıs: bılothorax October 2006, Vol 130, No. MeetingAbstracts Abstract: Case Reports Chest congress

  4. Kaya A, Kanat F, Kaya S, Özdemir Ö, Samurkaşoğlu B, Gönüllü U, Superior vena cava syndrome. ERS Annual Congress  218s Germany, Berlin 1997

  C. Ulusal yayınevlerince basılan kitaplar ve kitap bölümleri :

  1.  Kaya A, Kaya S, Eriş Gülbay B, Bartu Saryal S. KOAH atağında tedavi. Bartu
  Saryal S, Acıcan T (editörler). Güncel Bilgiler Işığında KOAH. 1. Baskı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003: 191-216.

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1- Parlak,E.Ş., A.Karalezli, M.Er, Selda Kaya, İS.Parlak ve H.C.Hasanoğlu, “Konjenital bronşiyal atrezili bir olgu”, Solunum Dergisi(Türkiye Solunum Hastalıkları Derneği yayın organı ), 2008; 3: 209 – 213

  2- Botan,B., A.KARALEZLİ, Selda Kaya, H.C.Hasanoğlu, A.N.Tokgönül ve Ö.Tosun, “Trakeal kalsifikasyon : yaşla ilişkili mi?”, Türk Tıp Dergisi, 2007;1: 128-133.

  3- KARALEZLİ,A., A.Eylen, M.Er, Selda Kaya, H.C.Hasanoğlu, M.D.Balbay ve S.Altınova, “Eş zamanlı primer akciğer,böbrek ve mesane tümörleri olan bir olgu”, Türk Tıp Dergisi, 2007;1: 103-106.

  4- Kaya A, Kaya SU, Fitöz S, Tuncalı T, Gönüllü U. Kartegener Sendromu: Üç Olgu Sunumu Toraks Dergisi;3(1):113-116 (2002)

  5- Kaya A, Kaya S, Özdemir Ö, Alper D.Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Doku Polipeptid Antijen (Tpa), Cea, Ca 125, Alfa Feto Protein (AFP)'in Preoperatif Değeri Tüberküloz ve Toraks;46(4):311-320 (1998)

  6- Kaya A. Kaya S, Kanat F., , Özdemir Ö., Samurkaşoğlu B., Alper D. Vena Kava Superior Sendromu. Solunum Hastalıkları  ;8 (1 ): 83-90 (1997)

  7- Kaya S, Kaya A, Alper D. Akciğer kanserlerinde plevral sıvı . T Klin. Tıp Bilimleri 15: 443- 447. (1995)

  8- Kaya SU, Kaya A, Gönüllü U.Tüberkülozda tedavi , T Klin. Tıp Bilimleri 14; 431- 438 (1994

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  1- Karalezli, A., H.C. Hasanoğlu, S.Kaya, E. Babaoğlu ve C. Açıkgöz, “D-dimer: pulmoner tromboemboli ve pnömoni ayırıcı tanısında eşik değer” , Türk Toraks Derneği 11. yıllık kongresi,23-27 Nisan Antalya, 2008

  2- Kaya, S., A. Karalezli, H.C. Hasanoğlu ve E. Yeter, “Major emboli tanısı ile r-TPA verilen ve verilmeyen hastaların klinik özellikleri”, Türk Toraks Derneği 10. yıllık kongresi 25-29 Nisan,Antalya, 2007.

  3- Yıldırım B, Kaya, S., A.Karalezli, H.C. Hasanoğlu, A.N. Tokgönül ve Ö. Tosun, “Trakeal kalsifikasyonun bigisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi”, TÜSAD 28. Ulusal Kongresi,Eylül,Antalya,2006

  4- Karalezli, A., A. Eylen, M.Er, S. Kaya ve H.C. Hasanoğlu, “Eş zamanlı primer akciğer, böbrek ve mesane tümörleri olan bir olgu”, TÜSAD 28. Ulusal kongresiEylül,Antalya, 2006.

  5- Kaya, S., H.C. Hasanoğlu, A. Karalezli, E. Yeter ve E.Ş. Parlak, “Masif Pulmoner Embolilerde rTPA Tedavi Sonuçlarımız”, Toraks Derneği 9. yıllık kongresi, 19-23 Nisan Antalya, 2006.

  6- Kaya, S., A. Karalezli, E. Ersoy ve A. Kurt, “Düşük molekül ağırlıklı heparinin nadir bir komplikasyonu: rectus hematomu ve pelvis içine kanama”, TÜSAD 28. Ulusal kongresiEylül,Antalya,2006.

  7- Kaya, S., H.C. Hasanoğlu, A. Karalezli ve A.Eylen, “SLE’ da dalak kalsifikasyonu”, TÜSAD 28. Ulusal kongresi, Eylül, Antalya,2006

  8- Parlak, E.Ş., A. Karalezli, S. Kaya, M.Er, İ.Parlak ve H.C. Hasanoğlu, “Konjenital Bronşial Atrezili Bir Olgu”, Türk Toraks Derneği 9. yıllık kongresi, 19-23 Nisan Antalya, 2006.

  9-Kaya S, Hasanoğlu C, Demirbaş B, Aydın R. Pilor stenozu cerrahisinin nadir bir komplikasyonu : Bilotraks. Türk Toraks Derneği 9. yıllık kongresi, 19-23 Nisan Antalya, 2006.

  10- Kaya, S., S.İzdeş, A.Karalezli, M.Okşar ve H.C. Hasanoğlu, “Transfüzyonla ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromu ( TRALI ), 2. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Sempozyumu, Ankara, 2005.

  11- Sevgili,S., A.Karalezli, S.Kaya ve H.C.Hasanoğlu, “Stabil Bronşektazide İnflamasyonun Sistemik markerları”, TÜSAD 27.Ulusal kongresi, Antalya, 2005.

  12- Kaya,S., A.Karalezli, E.Balkan, E.Çakıroğlu ve H.C. Hasanoğlu, “Fleksibl fiberoptik bronkoskopla elektrokoter uygulanarak çıkarılan bir endobronşial hamartom olgusu”, TÜSAD 27.Ulusal kongresi, Antalya, 2005

  13-  Kaya A, Kaya S, Çelik G, Özdemir Ö, Gönullu U, Numanoğlu N, Alper D. Kaviter akciğer hastalıklarına tanısal yaklaşım.TUSAD XXIV. Ulusal Kongresi İstanbul:S46 (1997)

  14- Kaya A, Kaya S, Özdemir Ö, Alper D.Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Doku Polipeptid Antijen (Tpa), Cea, Ca 125, Alfa Feto Protein (Afp)'İn Preoperatif Değeri. Toraks Derneği İkinci Kongresi S:55(p260)Antalya 1998

  15- Kaya A, Kanat F, Kaya S, Özdemir Ö, Çelik G, Samurkaşoğlu B, Gönüllü U, Numanoğlu N, Alper D. Vena Kaya Superior Sendromu. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi:63(P236) 1996

  Atıflar:

     1- Kaya Selda, Karalezli Ayşegül,Balkan E, ve ark. Endobronchial hamartoma removed by flexible fiberoptic bronchoscopy via electrocautery. Tuberculosis Thorax 2006 54(3): 273- 276(SCI dışı indeksli)

  - Aydan Mertoğlu, Emel Tellioğlu, Nur Yücel. Multiple endobronchial hamartoma. The Clinical Respiratory Journal. Article first published online: 14 JUL 2015 DOI: 10.1111/crj.12322(SCI-E)

  - Baldassare Mondello , Salvatore Lentini, Carmelo Buda. Giant endobronchial hamartoma resected by fiberoptic bronchoscopy electrosurgical snaring. Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6:97(SCI-E)

  - Ascedio Jose Rodrigues, David Coelho, Sérvulo Azevedo Dias J. Minimally invasive bronchoscopic resection of benign tumors of the bronchi. J Bras Pneumol. 2011;37(6):796-800 (SCI dışı indeksli)

  2- Karalezli A. Hasanoğlu, H. C, Kaya, S, Babaoğlu, E.; Açıkgöz, Z. C.;Kanbay, A.; Öztuna, D.Cut-off value of D-dimer in pulmonary thromboembolism and pneumonia.Turkish Journal of Medical Sciences 2009; 39 (5): 687-692(SCI-E)

   Babaoglu E ; Hasanoglu H. Canan, Senturk A Karalezli A , Kilic H, Aykun G, Oztuna, D . Importance of Biomarkers in Risk Stratification of Pulmonary Thromboembolism Patients. Journal of Investigative Medicine 2014; 62:328-331(Index Medicus (Medline), ISI Current Contents (Web of Science), Google Scholar, PubMed, Scopus)

  M.P Oscar Jolobe. Elevated D-dimer levels signify overlap between community- aquired pneumonia and pulmonary embolism. Eur J Intern Med.2013;24:e18 doi.org/10.1016/j.ejim.2012.07.008

   Nazir U, Berger PA, Pitts LR, Satterwhite LG, Brownback KR. Role of thrombolytics in the management of sub-massive pulmonary embolism. OA Critical Care 2014 Feb 22;2(1):

  - Google Scholar Journal TOCs, JournalSeek, CrossRef, EZB Nutzeranfragen, AcademicKeys, RoMEO, CNKI, J-Gate) 4. Yunfeng Zhang, Qixing Zhou,Ying ZouJ. Risk factors for pulmonary embolism in patients preliminarily diagnosed with community-acquired pneumonia: a prospective cohort study Thromb Thrombolysis (2016) 41:619–627 DOI 10.1007/s11239-015-1275-6

  MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türk Toraks Derneği
  • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
  • Uyku Derneği
  • Europen Respiratory Society(ERS)
  • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

  Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

  •  Uyku Derneği Polisomnografi Sertifikası 2007

  Fiyat Sor

  Fiyat bilgisi almak için aşağıdaki formu doldurun.
  Sosyal Medya Hesaplarımız
  Canlı Destek Kolay Randevu Al